Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Valence Bond Theory Değerlik Bağı Kuramı. 12/17/2014 Değerlik Bağı Kuramı  Koordinasyon bileşiklerinde metal -ligant bağı koordine kovalent bağdır. Koordine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Valence Bond Theory Değerlik Bağı Kuramı. 12/17/2014 Değerlik Bağı Kuramı  Koordinasyon bileşiklerinde metal -ligant bağı koordine kovalent bağdır. Koordine."— Sunum transkripti:

1 Valence Bond Theory Değerlik Bağı Kuramı

2 12/17/2014 Değerlik Bağı Kuramı  Koordinasyon bileşiklerinde metal -ligant bağı koordine kovalent bağdır. Koordine kovalent bağlarda, bağı oluşturan elektron çifti aynı atoma aittir.  Koordinasyon bileşiklerine ligantın ortaklanmamış elektron çifti koordine kovalent bağı oluşturur.

3 12/17/2014 Tetrakloroalüminat İyonu, [AlCl 4 ] ¯ Orbital hibritleşmesine göre Al1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 Al – 1s 2 2s 2 2p 6 (sp 3 ) 4 sp 3 hibritleşmesi

4 12/17/2014 [AlCl 4 ] ¯ Orbital Hibritleşmesi Yaklaşımı Dört nötral klor atomunun herbiri bir elektronunu Al atomuna vererek bir sigma bağı oluşturur dörtyüzlü

5 12/17/2014 Bu yaklaşımın sorunları Al’un kararlı değerliği +3 dür, -1 değil -1 formal yük daha elektronegatif Cl atomu üzerinde bulunmalıdır.

6 12/17/2014 [AlCl 4 ] ¯ Değerlik Bağı Yaklaşımı Al  Al 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1  1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 3p 0 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1  1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 3p 0

7 12/17/2014 [AlCl 4 ] ¯ Değerlik Bağı Yaklaşımı Cl  Cl – 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5  1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6  1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

8 12/17/2014 [AlCl 4 ] ¯ Değerlik Bağı Yaklaşımı Her bir klorür anyonu, bir elektron çiftini +3 yüklü Al katyonuna verir. Al 3+ Cl – Cl – Cl – Cl –

9 12/17/2014 [AlCl 4 ] ¯ Değerlik Bağı Yaklaşımı Dört elektron çifti Al 3+ ün boş orbitallerine girer. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 3p 0 sp 3

10 12/17/2014 [AlCl 4 ] ¯ Değerlik Bağı Yaklaşımı Her klorür anyonu bir liganttır. Değerlik bağı yaklaşımında da hibritleşme mevcuttur. Kavram olarak, elektron kaynağı farklıdır. Boş metal orbitallerine bir elektron çifti veren atom, iyon veya moleküllere ligand adı verilir. Al 3+ Cl – Cl – Cl – Cl –

11 12/17/2014 Hekzasiyanoferrat(II) İyonu, [Fe(CN) 6 ] 4 ¯ Fe 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 Fe 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 Diyamanyetik

12 12/17/2014 Fe 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 [Fe(CN) 6 ] 4 ¯ Which of these patterns represents a diamagnetic species? 1s2s2p3s3p3d4s4p4d Diyamanyetik türler eşleşmemiş elektron içermezler. “düşük spin” kompleksi

13 12/17/2014 [Fe(CN) 6 ] 4 ¯ 1s2s2p3s3p3d4s4p4d Fe 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 eşleşmemiş elektronlar Altı ligantın yerleşeceği orbitaller

14 12/17/2014 d x 2 - y 2 + dz2dz2 Yeni Hibrit Orbital Seti d 2 sp 3 + s pxpx + pypy + pzpz

15 12/17/2014 d 2 sp 3 sekizyüzlü Bütün orbitallerin enerjileri aynıdır

16 12/17/2014 d 2 sp 3 hibritleşmesi C N N C C N N C C N N C 4- Her bir siyanür iyonu eşleşmemiş elektron çiftini demir(II) iyonunun boş d 2 sp 3 orbitallerine verir Koordinasyon sayısı 6 Fe

17 12/17/2014 [Fe(CN) 6 ] 4 ¯ Siyanür iyonları sp hibritleşmesi yapar. Karbon atomu üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti demir atomuna verilir ve demir-karbon sigma bağı oluşur. 1s2s2p3s3p3dd 2 sp 3 4d CN Fe 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6

18 12/17/2014 Hekzafloroferrat(III) İyonu [FeF 6 ] 3 ¯ paramanyetik (5 elektrona karşılık ) Fe 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5

19 12/17/2014 [FeF 6 ] 3 ¯ Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 Hangisi paramanyetiktir? 1s2s2p3s3p3d4s4p4d (Yüksek Spin) (Düşük Spin) HER İKİSİDE! Bir eşleşmemiş elektron Beş eşleşmemiş elektron

20 12/17/2014 [FeF 6 ] 3– Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 1s2s2p3s3p3d4s4p4d “yüksek spin” koordinasyon anyonu Altı florür iyonu yerleşir Beş eşleşmemiş elektron

21 12/17/2014 Yeni Hibrit Orbital Seti sp 3 d 2  Atom orbitalleri s + p x + p y + p z + d x 2 -y 2 + d z 2  Yeni hibrit seti farklı orbital dizilişi  Sekizyüzlü koordinasyon

22 12/17/2014 sp 3 d 2 Sekizyüzlü geometri bütün orbitaller eş enerjilidir 3–3– F Fe F F FF F

23 12/17/2014 [FeF 6 ] 3– Demir-flor sigma bağı oluşur F sp 3 d 2 1s2s2p3s3p3d4d Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5

24 12/17/2014 Tetrakloroferrat(III) İyonu [FeCl 4 ] – Yüksek spin kompleksi Paramanyetik (5 elektrona karşılık) Fe 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5

25 12/17/2014 [FeCl 4 ] – 1s2s2p3s3p3d4s4p4d Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 beş eşleşmemiş elektron sp 3

26 12/17/2014 [FeCl 4 ] – _ Fe Cl Fe Cl _ Dörtyüzlü geometri Koordinasyon sayısı 4

27 12/17/2014 [FeCl 4 ] – Cl sp 3 1s2s2p3s3p3d4d Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5

28 12/17/2014 Tetrakloronikelat(II) İyonu [NiCl 4 ] 2 – Ni 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8 Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 Mavi renkli paramanyetik iyon.

29 12/17/2014 1s2s2p3s3p3d4s4p4d [NiCl 4 ] 2 – Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 Hangisi paramanyetiktir? Kaç tane boş orbital gerekir? Sonraki dört orbital Bu orbital setinin adı nedir? iki eşleşmemiş elektron sp 3

30 12/17/2014 [NiCl 4 ] 2 – 2–2– Ni Cl Ni Cl 2–2– Dörtyüzlü

31 12/17/2014 Tetrakloronikelat(II) İyonu [NiCl 4 ] 2 – Cl sp 3 1s2s2p3s3p3d4d Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8

32 12/17/2014 Tetrachloronickelate(II) Ion [NiCl 4 ] 2 – Cl sp 3 1s2s2p3s3p3d4d Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8

33 12/17/2014 [Ni(CN) 4 ] 2 – Ni 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8 Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 Kavuniçi, diyamanyetik iyon.

34 12/17/2014 [Ni(CN) 4 ] 2 – Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 Which of these patterns represents an orange, diamagnetic species? 1s2s2p3s3p3d4s4p4d eşleşmemiş elektron yok dört orbital gerekir Kaç tane boş metal orbitali gerekir? orbital setinin adı nedir?

35 12/17/2014 Yeni Hibrit Orbital Seti dsp 2 d x 2 -y 2 + s + pxpx + pypy Kare düzlem

36 12/17/2014 Ni dsp 2 hibritleşmesi C N Ni C N Ni N C Ni N C 2- Kare düzlem geometri

37 12/17/2014 [Ni(CN) 4 ] 2 – CN 1s2s2p3s3p3ddsp 2 4d4p Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8

38 12/17/2014 Kare Düzlem Simetri 2- C N C N N C N C Ni Nikel ve karbon atomları aynı düzlemde bulunur Koordinasyon sayısı 4. siyanür ligantları Genellikle düşük spin kompleksleridir. azot atomları nikel atomları ile aynı düzlemde midir ?

39 12/17/2014 Diamminesilver Ion [Ag(NH 3 ) 2 ] + Ag1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 1 4d 10 Ag + 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10 Two metal orbitals must be hybridized to bond to the two ammonia ligands.

40 12/17/2014 Diammingümüş(I) İyonu [Ag(NH 3 ) 2 ] + 1s2s2p3s3p3d4s4p4d5s5p Ag + 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10  N-Ag-N is doğrusal + Diyamanyetik, renksiz koordinasyon sayısı 2 bağ açısı 180º Ag sp hibriti

41 12/17/2014 [Ag(NH 3 ) 2 ] + 1s2s2p3s3p3d4s4p4dsp5p H N H H Amonyak molekülünde azot atomu sp 3 hibriti yapmıştır. Azotun ortaklanmamış elektron çifti gümüş atomuna verilir ve gümüş-azot sigma bağı oluşur Ag + 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10

42 12/17/2014 Pentafloroarsenik(V) AsF 5 As 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 3 As 5+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10  Arsenik pentaflorür diyamanyetiktir.

43 12/17/2014 Pentafluoroarsenic(V) AsF 5 1s2s2p3s3p3d4s4p4d As 5+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 beş orbital gerekir Eşleşmemiş elektron yok

44 12/17/2014 sp 3 d s + dz2dz2 pxpx + pypy + pzpz

45 12/17/2014 Aşağıdaki üç orbitalden hangi hibrit orbitali oluşur? + pxpx pypy s 3 eşit lob xy-düzlemi (sp 2 gibi)

46 12/17/2014 Aşağıdaki üç orbitalden hangi hibrit orbitali oluşur? + dz2dz2 pzpz dp hibritleşmesi 2 eşit lop z-ekseni üzerinde bulunur. ( sp hibritine benzer)

47 12/17/2014 Yeni Hibrit Orbital Seti sp 3 d + pxpx pypy s + dz2dz2 pzpz

48 12/17/2014 sp 3 d Üçgen çiftpiramit şekil ekvator orbitalleri xy-düzleminde enerjileri aynı eksen orbitalleri z-ekseni üzerinde Eş enerjili

49 12/17/2014 Üçgen Çiftpiramit Geometri F As F F F F Koordinasyon sayısı 5

50 12/17/2014 Pentafloroarsenik(V) F F F F F As ekvator eksen Eksen ve ekvator Konumları eşdeğer değildir.  F eq -As- F eq = 120º  F ax -As- F ax = 180º  F ax -As- F eq = 90º

51 12/17/2014 AsF 5 1s2s2p3s3p3d4dsp 3 d F As 5+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10

52 12/17/2014 Hibrit Orbitalleri 2splinear 180º 3 sp 2 trigonal 120º 4 sp 3, p 3 s tetrahedral 109.5º 4dsp 2 square planar 90º 5 dsp 3,sp 3 d, dp 3 s trigonal bipyramidal 90º and 120º 6d 2 sp 3, sp 3 d 2 octahedral90º Koordinasyon sayısı Hibritleşme Hibrit şekliaçılar


"Valence Bond Theory Değerlik Bağı Kuramı. 12/17/2014 Değerlik Bağı Kuramı  Koordinasyon bileşiklerinde metal -ligant bağı koordine kovalent bağdır. Koordine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları