Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

simetri işlemi ve simetri elemanları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "simetri işlemi ve simetri elemanları"— Sunum transkripti:

1

2 simetri işlemi ve simetri elemanları
Cisme veya moleküle bir hareket verildikten sonra eşdeğer veya özdeş konum elde ediliyorsa bu harekete simetri işlemi adı verilir. Simetri elemanları bir eksen, düzlem, nokta gibi geometrik niceliktir. Simetri işlemleri bu simetri elemanları temel alınarak uygulanır.  simetri elemanları  simge  simetri işlemleri özdeşlik  E  değişim oluşturmaz eksen  C  eksen etrafında dönme düzlem σ  düzlemden yansıma nokta  i  (inversiyon) ;  (x, y, z) → (-x, -y, -z) yansımalı dönme S  dönme + yansıma (yansıma düzlemi, dönme eksenine dik olmalıdır)

3 E = Özdeşlik elemanı, E Molekülde hiçbir değişiklik meydana getirmez
3600 lik dönmeye karşılık gelir E = Su molekülü, H2O

4 C2 = C5 = Dönü ekseni, Cn Bir nokta veya küre için dönü ekseni C∞ dur
n-katlı dönü molekülü 2p/n kez döndürür C2 = 1 2 1 2 3 5 4 C5 = Bir nokta veya küre için dönü ekseni C∞ dur

5 Yansıma, s Ayna Düzlemi sv Cn i içine alan sh Cn e dik düzlem C6 sv C5

6 Simetri merkezi, i Molekülde tüm yansımaların bir birine eşit uzaklıkta olacağı bir merkezdir. Bu merkez noktası orjin kabul edildiğinde (x,y,z) leri (–x,-y,-z) dönüştüren ve molekül geometrisini değişmez bırakan işlem Simetri merkezi, i

7 n-katlı improper dönme, Sn
“Dönme- Yansıma” n-katlı dönme n-katlı dönü eksenine dik düzlemde yansıma Yansıma düzlemi, s 1 2 4 3 C4 4 1 2 3 1 2 4 3 C4 S4 S1 = s S2 = i

8 eşdeğer olmayan konum İşlem sonucunda molekülün görüntüsü değişmiştir.

9 H2O da C2 dönme işlemleri C2.C2 = C22 = E

10 BF3 deki C3 dönme işlemleri
Cn ekseni n tane simetri işlemi üretir. C3 , 120º C32, 240º  C3 C3 = C3 2 C33, 360º  C3 C3 C3 = C3 3 (= E)

11 BF3 deki C2 dönme işlemleri

12 [PtCl4]2- deki dönme eksenleri
C4 (baş dönme ekseni) 4 tane C2 ( C4 ┴ 4 C2)  C4’ ün ürettiği simetri işlemleri, C4, C42(=C2), C43, C44 (= E)  C4 ekseninin ürettiği C2 ile karışmaması için, bağlar üzerinden geçen C2 eksenlerine tek üs ( ‘ ) konur. bağ açılarının açıortaylarından geçen C2 eksenlerine çift üs ( '‘ ) konur.

13 [PtCl4]2- deki dönme işlemleri

14 Yansıma işlemi (σ) Yansıma işlemi ile bir nokta yansıma düzlemine dik ve eşit uzaklıkta başka bir noktaya hareket eder. Yansıma işlemi sağı sola veya solu sağa taşır. Yansıma düzlemine, simetri düzlemi veya ayna düzlemi de denir.

15 Yansıma işleminde x, y, z vektörlerinin dönüşümleri
Yansıma düzlemindeki alt indisler σh : Ana dönme eksenine dik simetri düzlemi σv : Ana dönme eksenini içeren simetri düzlemi σd: Ana dönme eksenini içeren ve açıortaylardan geçen simetri düzlemi Yansıma işleminde x, y, z vektörlerinin dönüşümleri σ(xy) : (x, y, z) → (x, y, -z)   σ(xz) : (x, y, z) → (x, -y, z)   σ(yz) : (x, y, z) → (-x, y, z)

16 H2O ‘ daki yansıma düzlemleri

17 [PtCl4]2- deki yansıma düzlemleri
σv yansıma düzlemleri C2' eksenlerinden geçer. σd yansıma düzlemleri C2’’ eksenlerinden geçer.

18 [PtCl4]2- deki simetri elemanları

19 [PtCl4]2- deki yansıma işlemleri-1
molekül düzlemi aynı zamanda σh düzlemidir.

20 [PtCl4]2- deki yansıma işlemleri-2

21 Evirme işlemi (i ) (x, y, z) → (-x, -y, -z)
Evirme işlemi (inversiyon) bir nokta temel alınarak yapılır. Bu noktaya simetri merkezi adı verilir.                  

22 Evirme işlemi- örnekler
Doğrusal moleküllerde i : (z) → (-z) dir.                                                                                                   Düzlemsel moleküllerde    i : (x, y) → (-x, -y) dir.

23 önce yansıma sonra dönme işlemi ard arda uygulanır.
Yansımalı dönme işlemi (Sn) Sn = Cn· σ = σ · Cn      ( Cn ┴ σ ) Dönme işlemi ve bu dönme eksenine dik düzlemden yansıma veya  önce yansıma sonra dönme işlemi ard arda uygulanır. S1 = C1 · σ = C1 .σ =  E. σ =  σ      S2 = C2 · σ = σ · C2 = i            

24 Alıştırma: S2 = i olduğunu gösteriniz.
C2z : dönme ekseni σ (x,y) : simetri düzlemi C2z ┴ σ (x,y)                 (x,y,z)           (-x,-y,z)             (-x,-y,-z)       S2= σ(xy).C2z = i                    veya          (x,y,z)            (x,-y,-z)            (-x,-y,-z)        S2= C2z.σ(xy).= i

25 CH4 molekülünde S4 ekseni
 C4 ekseni aynı zamanda S4 eksenidir.

26 PCl5’de S3 işlemi-1 S3 = C3 · σh = σh · C3 = i
PCl5 molekülünde C3 ekseni aynı zamanda S3 eksenidir.

27 PCl5’de S3 işlemi-2

28 H2O nun simetri işlemleri

29 NH3 ün simetri işlemleri

30 trans-dikloroetilen’in simetri işlemleri

31 PCl5’in simetri işlemleri

32 Nokta grupları

33 Moleküller simetrilerine göre sınıflandırılabilir.
Her molekül bir takım simetri elemanlarına sahiptir. Aynı simetri elemanlarına sahip moleküllerin nokta grupları aynıdır. H2O, H2S, H2Se, SO2, SnCl2, OF2 v.s gibi benzer moleküllerinin nokta grubu C2v dir. CH4, ClO4-, MnO4-, CCl4 ün nokta grubu Td dir.

34 Nokta Grupları 1. Düşük simetrili gruplar sadece E var : C1
simetri düzlemi var: Cs Simetri merkezi var: Ci 2. Sadece bir tane simetri eksenine sahip (Cn) Başka elemanı yok: Cn Artı düşey simetri düzlemleri var: Cnv Artı yatay simetri düzlemi var: Cnh Cn ile çakışan S2n ekseni var : S2n 3. Bir tane Cn baş dönme ekseni ve buna dik n C2 eksenine sahip (Dn) Başka elemanı yok: Dn Artı Cn ile çakışan S2n ekseni var : Dnd Artı yatay simetri düzlemi var : Dnh 4. Yüksek simetrili gruplar Dörtyüzlü (tetrahedral): Td Sekizyüzlü (oktahedral): Oh Yirmüyüzlü (ikosahedral): Ih Doğrusal, simetri merkezi yok: Cv Doğrusal, simetri merkezi var : Dh

35

36 Nokta Grubu Tayini - 2 Örnek : CH2ClF Örnek : CH4
Bir tane simetri düzlemi bulunur, O halde nokta grubu Cs dir. Örnek : CH4 Dörtyüzlü yapı, nokta grubu D2d dir.

37 Nokta Grubu Tayini -2 Örnek : H2O
1. Bir tane C2 ekseni vardır (aynı zamanda ana dönme ekseni) 2. Baş dönme eksenine dik  C2 dönme eksenleri yoktur. O halde C2 kümesindedir. 3. Baş dönme eksenine dik σh düzlemi yoktur. O halde C2h grubunda değildir. 4. Baş dönme eksenini içeren 2 tane σv  düzlemi vardır. O halde nokta grubu C2v dir.

38 Nokta Grubu Tayini -3 Örnek : BF3
1. C3 ekseni vardır, baş dönme eksenidir, 3 F atomunu birbirine taşır. 2. Baş dönme eksenine dik 3 tane C2 dönme ekseni vardır. O halde D3 kümesindedir. 3. Baş dönme eksenine dik σh düzlemi vardır. O halde nokta grubu D3h dır.

39 Nokta Grubu Tayini - 4 Örnek : CH3Cl
1. Bir tane C3 ekseni vardır, üç tane H atomunu birbirine taşır, baş dönme eksenidir. 2. Baş dönme eksenine dik  C2 dönme eksenleri yoktur. O halde C2 kümesindedir. 3. Baş dönme eksenine dik σh düzlemi yoktur. O halde nokta grubu C2h değildir. 4.Baş dönme eksenini içeren 3 tane σv  düzlemi vardır. O halde nokta grubu C3v dir.

40 Nokta Grubu Tayini - 5 Örnek : CH2Cl2
1. İki H atomu ile iki Cl atomunu birbirine taşıyan bir tane C2 ekseni vardır. 2. Baş dönme eksenine dik  C2 dönme eksenleri yoktur. O halde C2 kümesindedir. 3. Baş dönme eksenine dik σh düzlemi yoktur. O halde nokta grubu C2h değildir. 4.Baş dönme eksenini içine alan 2 tane σv  düzlemi vardır. O halde nokta grubu C2v dir.

41 Nokta Grubu Tayini - 6 trans- Co(NH3)2(H2O)2Cl2
1. Üç tane C2 ekseni vardır, NH3, H2O ve Cl atomlarını birbirine taşır, (bunlardan biri  baş dönme ekseni olarak kabul edilir.) 2. Baş dönme eksenine dik 2 tane C2 ekseni bulunur. O halde D2 kümesindendir. 3. Baş dönme eksenine dik σh düzlemi vardır. O halde nokta grubu D2h dır.

42 Nokta Grubu Örnekleri

43 Asimetrik bileşiklerdir.
C1: E CClBrHF NHClBr Asimetrik bileşiklerdir. Optikçe aktiftirler.

44 Cs : E , σ CBr2ClH BFClBr Urasil OHF       

45 Ci : E, i trans- C2Br2Cl2H2

46 Nokta grubu : Cn C2 : E, C2 C3: E, C3,C3 H2O2 B(C6H5)3
Cn nokta grubundaki moleküller disimetrik yapılardır. Optikçe aktiftirler.

47 C2v : E, C2, σv, σv’

48 C3v: E, 2C3, 3σv 1 2 3 N

49 C2h: E, C2, i, σh trans - C2H2Cl2

50 C3h

51 S2n : E, Cn, S2n n= çift tam sayılar
S4 : E, C2, S4

52 Dn nokta grubundaki moleküller disimetrik yapılardır.
D3: E, 2 C3, 3 C2 [Co(en)3]3+ Dn nokta grubundaki moleküller disimetrik yapılardır. Optikçe aktiftirler.

53 D2d : E, 2S4, C2, 2C2', 2σd Allen

54 D3d : E, 2C3, 3C2, 2S6, 3σd Çapraz C2H6

55 Dnd D4d

56 D2h : E,C2(z),C2(y),C2(y), i,σ(xy), σ(xz),σ(yz)
Etilen

57 D3h  : E, 2C3, 3C2, σh, 3σv, 2S3 PCl5 Çakışık C2H6 BF3

58 D4h : E, 2C4, C2, 2C2', 2C2'', i, 2S4, σh, 2σv, 2 σd tetrakloroplatinat(II) anyonu

59 Td: E, 8C3, 3C2, 6S4, 6σd

60 Kiral Moleküller S-karvon R-karvon Asimetrik

61 Aspartam


"simetri işlemi ve simetri elemanları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları