Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
İÇERİK SODES PROGRAMININ TANITIMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BAŞVURU FORMU BAŞVURU FORMU EKLERİ GRUP ÇALIŞMASI SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

3 SODES Sosyal Destek Programı (SODES) GAP Eylem Planı kapsamında,
Sosyal ihtiyaçları kısa sürede gidermek amacıyla, Valiliklerin doğrudan sorumluluk aldığı, Proje odaklı olarak hazırlanmıştır. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

4 SODES’ in AMACI Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı
ihtiyaçlara karşılık vermek Yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Toplumsal bütünleşmenin sağlanması/güçlendirilmesi Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

5 SODES’ in KAPSAMI ve GELİŞİMİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi kapsamındaki iller, Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük, toplumsal bütünleşme ihtiyacı yüksek iller SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

6 SODES’ in KAPSAMI ve GELİŞİMİ
Adıyaman, Batman, Diyarbakır Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt Şanlıurfa, Şırnak Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Ağrı Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Gümüşhane, Bayburt TOPLAM 25 İL SODES PROGRAMINDAN FAYDALANACAKTIR. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

7 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
KİMLER BAŞVURABİLİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARI (kültür ve turizm müd., sağlık müd., bayındırlık ve iskan müd., müftülük, İŞKUR, MEM..) İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER (il, ilçe, belde) KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ ÜNİVERSİTELER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (dernekler, vakıflar) KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI (sanayi ve ticaret odaları,ziraat odası,esnaf odaları birliği..) SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

8 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
KİMLER BAŞVURABİLİR? Okul, Halk eğitim merkezi, Kütüphane, Gençlik merkezi, Çocuk yuvası, Huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür. Son başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş bulunan Sivil Toplum Kuruluşları SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

9 SODES PROJELERİNİN YILLARA VE BÖLGELERE GÖRE KURUM BAZINDA DAĞILIMI

10 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
GAP Bölgesi SODES Projeleri Kurum Tipi Proje Sayısı Proje Toplam Bütçesi Kamu 557 YTL Yerel Yönetimler 50 YTL Dernek ve Vakıflar 124 YTL Odalar 35 YTL STK 8 YTL Köylere Hizmet Götürme Birliği 4 YTL SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

11 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
Gaziantep SODES Projeleri Kurum Tipi Proje Sayısı Proje Toplam Bütçesi Kamu 65 YTL Yerel Yönetimler 8 YTL Dernek ve Vakıflar 6 YTL Odalar 3 YTL STK 2 YTL Köylere Hizmet Götürme Birliği YTL SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

12 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
SODES Projeleri 2010 Yılı SODES Projeleri Valilikler tarafından Müsteşarlığa gönderilecek projelerin azami tutarı 15 milyon TL Toplam tutarın en az % 25’ i STK ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından yürütülecek projelere ait olacaktır. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

13 SODES BÜTÇESİ 11.711.520 133.864.300 İLLER GAZİANTEP
YILI PROJE TUTARI ADIYAMAN BATMAN DİYARBAKIR GAZİANTEP KİLİS En düşük MARDİN SİİRT ŞANLIURFA En yüksek ŞIRNAK TOPLAM 2010 yılı Yatırım Programında SODES için ayrılan ödenek tutarı 155 milyon TL

14 SODES PROJELERİNİN İÇERİĞİ

15 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
HEDEF KİTLE SODES’ in hedef kitlesi özellikle bölgede yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan; Dezavantajlı konumdaki Çocuklar, Gençler, Kadınlar, İşsizler, Yoksullar, Göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

16 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
SODES BİLEŞENLERİ İSTİHDAM İstihdam edilebilirliğin artırılması, İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Kendi işini kurmak isteyenlere destek olunması SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

17 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
İSTİHDAM SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

18 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
SODES BİLEŞENLERİ SOSYAL İÇERME Yoksulluğun azaltılması, Yoksul kesime destek olunması, Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması beklenmektedir. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

19 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
SOSYAL İÇERME SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

20 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
SODES BİLEŞENLERİ KÜLTÜR, SANAT VE SPOR Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi Çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması Kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

21 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
KÜLTÜR, SANAT VE SPOR SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

22 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
BİLEŞENLERİN DAĞILIMI Proje Türü Proje Sayısı İSTİHDAM 238 SOSYAL İÇERME 421 KÜLTÜR, SANAT VE SPOR 517 TOPLAM 1176 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

23 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
BİLEŞENLERİN DAĞILIMI GAZİANTEP Proje Türü Proje Sayısı İSTİHDAM 37 TL SOSYAL İÇERME 43 TL KÜLTÜR, SANAT VE SPOR 41 TL SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ GÜÇLENDİRME 1 TL TOPLAM 122 TL SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

24 2010 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

25 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ÖZEL ESASLAR 1 - İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve İl Özel İdareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir. 2 - Mikro kredi projelerinde sadece il özel idareleri proje yürütücüsü olabilir. (STK ortaklığı) 3- İstihdam projelerinde, girişimcilik ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerden başarılı bulunacak ve ilgili alanda iş kurmak isteyecek en fazla üç kişiye proje kapsamında ayni sermaye desteği verilmesi öngörülebilir. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

26 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ÖZEL ESASLAR 4 - Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. 5 - Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

27 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ÖZEL ESASLAR 6 - Toplum yararına çalışma programları; ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı faaliyetlerini kapsar. 7 - Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

28 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ÖZEL ESASLAR 8 - Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak, 9 - Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’ la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak, SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

29 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

30 ÖZEL HÜKÜMLER ÖDENEK AKTARIMI
Sözleşme imzalanmasının ardından toplam bütçenin %25 i proje yürütücüsünün SODES hesabına aktarılır. Sonraki ödemeler Aralık, Nisan ve Ağustos ayları sonunda yapılır. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

31 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ÖZEL HÜKÜMLER Bütçe TL’nin altında ise proje koordinatörü için SODES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe TL ve üzeri ise koordinatör olarak en fazla bir personele aylık en fazla 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

32 ÖZEL HÜKÜMLER Bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL
Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik SODES hesabında kalır. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

33 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ÖZEL HÜKÜMLER Mesleki eğitim kursiyerlerine yol ve yemek giderleri için günlük 15 TL’ye kadar harçlık ödenebilir. Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

34 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ÖZEL HÜKÜMLER AYNİ SERMAYE DESTEĞİ İstihdam projeleri kapsamında mesleki eğitim alan kişilerden kendi işini kurmak isteyenlere, ihtiyaç duyacağı ekipmanların alımında kullanmaları için ödenek sağlanabilir. Kişi başı en fazla 5000,00 TL ayni destek sağlanabilir, Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından karşılanır. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

35 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci Satın alma işlemleri doğrudan temin yoluyla yapılır. Proje yürütücüleri bir teknik şartname hazırlayarak Valilik internet sitesinde teklif duyurusu yaparlar. Sürenin bitiminde alınan teklifler çerçevesinde bir piyasa fiyat araştırması tutanağı hazırlanır. Mal/hizmet satın alma dosyası Valiliğe sunulur. Proje yürütücüsü valiliğin değerlendirmelerini dikkate alarak satın alma işlemini gerçekleştirir. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

36 SODES Başvuru Çağrısı Proje teklifleri SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) ile 1-15 Haziran 2010 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 30 Haziran 2010 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra valilikler tarafından Müsteşarlığa gönderilecektir. Proje Teklif Formu 2010 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

37 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SODES amaçlarına uygunluk Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık Proje faaliyetlerinin hedef kitle üzerindeki etkisi Projeyi öneren kuruluşun yetkinliği ve faaliyetlere uygunluğu Sürdürülebilirlik Proje hedef kitlesinin genişliği İlin ihtiyaçları SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

38 SOSYAL DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU FORMU Ek1 Hedef Gruplar Ek2 Temel Faaliyetler Ek3 Performans Göstergeleri Ek4 Bütçe SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

39 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
1 PROJENİN ADI 7 ORTAKLAR 2 PROJENİN UYGULANACAĞI YER(LER) 8 HEDEF GRUPLAR 9 TEMEL FAALİYETLER 3 PROJE MALİYETİ 10 FAALİYETLERİN AÇIKLAMASI 4 PROJENİN TÜRÜ 11 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 5 PROJENİN SÜRESİ 12 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 6 PROJENİN ÖZETİ 13 PROJE BÜTÇESİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

40 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
1 - Projenin Adı Sokaktan Okula Okuldan Hayata DOST ELİ ÇİÇEKLER SOLMASIN WEB dershanesi Öğreniyorum, Üretiyorum, Fakir Öğrencileri Giydiriyorum Kadın İstihdamı DÜŞLERİMDEKİ OKUL Engelsiz Gaziantep İçin ELELE Dezavantajlı Gençlerin Rehabilitasyonu Üreten Eller Üretmek Yaşamaktır Parmaklıklar Ardından Mesleğe Yaşamı Toprağa Katıyorum SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

41 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
2 - Projenin Uygulanacağı Yer(ler) İL İlçe Mahalle Köy SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

42 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
3 - Projenin Maliyeti TL SODES DESTEK TUTARI EŞ FİNANSMAN TUTARI PROJENİN TOPLAM MALİYETİ Azami Destek Tutarı %100 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

43 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
4 - Projenin Türü SOSYAL İÇERME İSTİHDAM KÜLTÜR, SANAT VE SPOR SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

44 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
5 - Projenin Süresi 1-12 AY SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

45 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
6 - Projenin Özeti Azami 1000 karakter Hedefler Faaliyetler Beklenen Sonuçlar SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

46 Ortak bulundurmak zorunlu değil ancak gerekli
7 - Ortaklar Ortak bulundurmak zorunlu değil ancak gerekli SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

47 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
8 – Hedef Gruplar Ek 1’deki Hedef Gruplar listesinden uygun olanları seçiniz. Seçilen her bir grup için sayı yazılması gerekmektedir. Birden fazla hedef grup seçilebilir, ancak birden fazla kategori altına girebilen hedef gruplar için sadece bir kategori için sayı girilmesi gerekmektedir. Alt hedef gruplar için girilen sayıların toplamının ana hedef grup toplam sayısını vermesine dikkat ediniz. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

48 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
9 – Temel Faaliyetler EK2 deki uygun faaliyetler seçilir. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

49 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
10 - Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması Seçilen faaliyetlerin azami 1000 karakterle açıklanması SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

50 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
11 – Performans Göstergeleri Proje faaliyetleri ve hedef gruplar ile uyumlu olarak projenizin muhtemel çıktılarını sayı olarak Ek 3’teki tabloya işleyiniz. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

51 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
12 – Sürdürülebilirlik 12.1. Proje bittikten sonra bu faaliyeti devam ettirecek misiniz? (Evet/Hayır) 12.2. Evetse, faaliyetler nasıl finanse edilecek? Projenin niteliği gereği tekrar finansman ihtiyacı bulunmamaktadır. Kendi öz kaynaklarımızla finanse edeceğiz. SODES’e tekrar başvuruda bulunacağız. Uluslar arası hibelere başvuru yapacağız. Yereldeki kamu kuruluşları destekleyeceğini taahhüt etti. Finansman kaynağını henüz belirlemedik. Diğer (Azami 500 karakter) SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

52 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
13 – Proje Bütçesi EK4 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

53 DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN MALİYETLER
Proje kapsamındaki faaliyetlerde görev alacak kişilere yapılacak ödemeler, kursiyerlere yapılacak ödemeler Yolculuk giderleri Gündelik giderler Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan, yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dışındaki, inşaat işleri, Mali hizmet maliyetleri Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler, Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

54 Görünürlük Faaliyetleri
Proje çerçevesinde öngörülen görünürlük faaliyetleri tanımlanır ve maliyetler bütçeye eklenir. Programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için projenin başında sonunda ve faaliyetleri sırasında fotoğraf ve kamera kayıtlarından oluşan arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

55 Görünürlük Faaliyetleri
Projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panolar, Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişlerinde SODES kapsamında tefriş edildiğini belirten panolar, Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler DPT, Valilik ve SODES logosu taşımak zorundadır. Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulundurulması zorunludur. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

56 SOSYAL DESTEK PROGRAMI
II – BAŞVURU SAHİPLERİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

57 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
1 - KİMLİK Tam Yasal Adı: Kuruluş Türü: Resmi Adres: Posta Adresi: Telefon numarası: Şehir kodu + numara Faks numarası: Şehir kodu + numara Kurum/Kuruluşun e-posta adresi: Kurum/Kuruluşun internet adresi: Bu proje için irtibat kişisi: Koordinatör İrtibat kişisinin Cep telefonu numarası: İrtibat kişisinin E-posta adresi: SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

58 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
Başvuru Sahibinin Beyannamesi Kurum/Kuruluş Adı Yasal Temsilcinin Adı Soyadı: Pozisyonu/Görevi: İmza: Tarih ve yer: SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

59 2 – Benzer Proje Tecrübesi
En fazla iki proje için; (Azami 1000 karakter) Projenin adı Amacı Yeri (İl ve ilçe) Projenin sonuçları Kuruluşunuzun projedeki rolü Projenin maliyeti Projeye finansman katkısı sağlayanlar SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

60 3 – Proje Yürütücüsünün SODES Proje Tecrübesi
Kuruluş SODES projesi yürütmüş mü? Evet/hayır Cevabınız Evet ise; Proje No: 2008/2009- İl Trafik Kodu-Proje Numarası Proje Adı: SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

61 III – BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI
SOSYAL DESTEK PROGRAMI III – BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

62 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ORTAKLAR 1. Ortak Tam yasal adı (ticari unvanı) Kuruluş türü Resmi adresi İrtibat kişisi Telefon numarası Faks numarası Cep telefonu numarası E-posta adresi Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

63 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
ORTAKLIK BEYANNAMESİ Kurum/Kuruluş Adı Yasal Temsilcinin Adı Soyadı: : Pozisyonu/Görevi İmza Yer SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

64 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
Çiğdem DOĞANGÜL SODES Proje Uzmanı Adres: GAZİANTEP VALİLİĞİ 2. Kat Tlf:


"SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları