Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 İÇERİK SODES PROGRAMININ TANITIMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BAŞVURU FORMU BAŞVURU FORMU EKLERİ GRUP ÇALIŞMASI SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

3 Sosyal Destek Programı (SODES) GAP Eylem Planı kapsamında, Sosyal ihtiyaçları kısa sürede gidermek amacıyla, Valiliklerin doğrudan sorumluluk aldığı, Proje odaklı olarak hazırlanmıştır. SODES SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

4 SODES’ in AMACI SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek Yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Toplumsal bütünleşmenin sağlanması/güçlendirilmesi

5 Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi kapsamındaki iller, Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük, toplumsal bütünleşme ihtiyacı yüksek iller SODES’ in KAPSAMI ve GELİŞİMİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

6 SODES’ in KAPSAMI ve GELİŞİMİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Adıyaman, Batman, Diyarbakır Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt Şanlıurfa, Şırnak Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Ağrı Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bing ö l Muş, Bitlis, Van, Hakkari, G ü m ü şhane, Bayburt TOPLAM 25 İL SODES PROGRAMINDAN FAYDALANACAKTIR.

7 KİMLER BAŞVURABİLİR? SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ  KAMU KURUM VE KURULUŞLARI (kültür ve turizm müd., sağlık müd., bayındırlık ve iskan müd., müftülük, İŞKUR, MEM..)  İL ÖZEL İDARELERİ  BELEDİYELER (il, ilçe, belde)  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ  ÜNİVERSİTELER  SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (dernekler, vakıflar)  KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI (sanayi ve ticaret odaları,ziraat odası,esnaf odaları birliği..)

8 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ  Okul, Halk eğitim merkezi, Kütüphane, Gençlik merkezi, Çocuk yuvası, Huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.  Son başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş bulunan Sivil Toplum Kuruluşları KİMLER BAŞVURABİLİR?

9 SODES PROJELERİNİN YILLARA VE BÖLGELERE GÖRE KURUM BAZINDA DAĞILIMI

10 GAP Bölgesi SODES Projeleri SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Kurum TipiProje SayısıProje Toplam Bütçesi Kamu55764.813.030 YTL Yerel Yönetimler504.466.000 YTL Dernek ve Vakıflar12415.313.300 YTL Odalar355.664.470 YTL STK81.097.500 YTL Köylere Hizmet Götürme Birliği4510.000 YTL

11 Gaziantep SODES Projeleri SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Kurum TipiProje SayısıProje Toplam Bütçesi Kamu655.691.000 YTL Yerel Yönetimler81.107.850 YTL Dernek ve Vakıflar61.081.850 YTL Odalar3530.000 YTL STK2160.000 YTL Köylere Hizmet Götürme Birliği2200.000 YTL

12 SODES Projeleri SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Valilikler tarafından Müsteşarlığa gönderilecek projelerin azami tutarı 15 milyon TL Toplam tutarın en az % 25’ i STK ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından yürütülecek projelere ait olacaktır. 2010 Yılı SODES Projeleri

13 İLLER 2008-2009 YILI PROJE TUTARI ADIYAMAN 13.078.300 BATMAN 17.549.530 DİYARBAKIR 19.548.150 GAZİANTEP 11.711.520 KİLİS En düşük 8.555.120 MARDİN 12.850.800 SİİRT 13.930.050 ŞANLIURFA En yüksek 20.870.150 ŞIRNAK 15.770.680 TOPLAM 133.864.300 2010 yılı Yatırım Programında SODES için ayrılan ödenek tutarı 155 milyon TL SODES BÜTÇESİ

14 SODES PROJELERİNİN İÇERİĞİ

15 HEDEF KİTLE SODES’ in hedef kitlesi özellikle bölgede yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan; Dezavantajlı konumdaki Çocuklar, Gençler, Kadınlar, İşsizler, Yoksullar, Göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

16 SODES BİLEŞENLERİ İstihdam edilebilirliğin artırılması, İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Kendi işini kurmak isteyenlere destek olunması SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

17 İSTİHDAM

18 SODES BİLEŞENLERİ Yoksulluğun azaltılması, Yoksul kesime destek olunması, Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması beklenmektedir. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

19 SOSYAL İÇERME SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

20 SODES BİLEŞENLERİ Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi Çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması Kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

21 KÜLTÜR, SANAT VE SPOR SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

22 BİLEŞENLERİN DAĞILIMI Proje TürüProje Sayısı2008-2009 İSTİHDAM 23824.161.200 SOSYAL İÇERME 42163.641.320 KÜLTÜR, SANAT VE SPOR 51746.061.780 TOPLAM 1176133.864.300 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

23 BİLEŞENLERİN DAĞILIMI Proje TürüProje Sayısı2008-2009 İSTİHDAM 372.984.750 TL SOSYAL İÇERME 433.655.950 TL KÜLTÜR, SANAT VE SPOR 415.070.820 TL SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ GÜÇLENDİRME 1175.000 TL TOPLAM 12211.886.520 TL GAZİANTEP SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

24 2010 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

25 ÖZEL ESASLAR SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 1 - İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve İl Özel İdareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir. 2 - Mikro kredi projelerinde sadece il özel idareleri proje yürütücüsü olabilir. (STK ortaklığı) 3- İstihdam projelerinde, girişimcilik ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerden başarılı bulunacak ve ilgili alanda iş kurmak isteyecek en fazla üç kişiye proje kapsamında ayni sermaye desteği verilmesi öngörülebilir.

26 ÖZEL ESASLAR SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 4 - Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. 5 - Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur.

27 ÖZEL ESASLAR SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 6 - Toplum yararına çalışma programları; ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı faaliyetlerini kapsar. 7 - Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, mesleki eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır.

28 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 8 - Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak, 9 - Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’ la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak, ÖZEL ESASLAR

29 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

30 ÖZEL HÜKÜMLER SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ ÖDENEK AKTARIMI Sözleşme imzalanmasının ardından toplam bütçenin %25 i proje yürütücüsünün SODES hesabına aktarılır. Sonraki ödemeler Aralık, Nisan ve Ağustos ayları sonunda yapılır.

31 ÖZEL HÜKÜMLER SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Bütçe 50.000 TL’nin altında ise proje koordinatörü için SODES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe 50.000 TL ve üzeri ise koordinatör olarak en fazla bir personele aylık en fazla 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. brüt asgari ücretin iki katını Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez.

32 ÖZEL HÜKÜMLER SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik SODES hesabında kalır.

33 ÖZEL HÜKÜMLER SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Mesleki eğitim kursiyerlerine yol ve yemek giderleri için günlük 15 TL’ye kadar harçlık ödenebilir. Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere program süresince asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır.

34 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ AYNİ SERMAYE DESTEĞİ İstihdam projeleri kapsamında mesleki eğitim alan kişilerden kendi işini kurmak isteyenlere, ihtiyaç duyacağı ekipmanların alımında kullanmaları için ödenek sağlanabilir. Kişi başı en fazla 5000,00 TL ayni destek sağlanabilir, Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından karşılanır. ÖZEL HÜKÜMLER

35 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci  Satın alma işlemleri doğrudan temin yoluyla yapılır.  Proje yürütücüleri bir teknik şartname hazırlayarak Valilik internet sitesinde teklif duyurusu yaparlar.  Sürenin bitiminde alınan teklifler çerçevesinde bir piyasa fiyat araştırması tutanağı hazırlanır.  Mal/hizmet satın alma dosyası Valiliğe sunulur.  Proje yürütücüsü valiliğin değerlendirmelerini dikkate alarak satın alma işlemini gerçekleştirir. SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

36 SODES Başvuru Çağrısı SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Proje teklifleri SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) ile 1-15 Haziran 2010 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 30 Haziran 2010 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra valilikler tarafından Müsteşarlığa gönderilecektir. Proje Teklif Formu 2010 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları

37 SODES amaçlarına uygunluk Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık Proje faaliyetlerinin hedef kitle üzerindeki etkisi Projeyi öneren kuruluşun yetkinliği ve faaliyetlere uygunluğu Sürdürülebilirlik Proje hedef kitlesinin genişliği İlin ihtiyaçları DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

38 SOSYAL DESTEK PROGRAMI BAŞVURU FORMU Ek1 Hedef Gruplar Ek2 Temel Faaliyetler Ek3 Performans Göstergeleri Ek4 Bütçe SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

39 PROJE 1PROJENİN ADI7ORTAKLAR 2 PROJENİN UYGULANACAĞI YER(LER) 8HEDEF GRUPLAR 9TEMEL FAALİYETLER 3PROJE MALİYETİ10FAALİYETLERİN AÇIKLAMASI 4PROJENİN TÜRÜ11PERFORMANS GÖSTERGELERİ 5PROJENİN SÜRESİ12SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 6PROJENİN ÖZETİ13PROJE BÜTÇESİ

40 1 - Projenin Adı Üretmek Yaşamaktır Yaşamı Toprağa Katıyorum DÜŞLERİMDEKİ OKUL Kadın İstihdamı Dezavantajlı Gençlerin Rehabilitasyonu Üreten Eller Parmaklıklar Ardından Mesleğe WEB dershanesi Engelsiz Gaziantep İçin ELELE SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Öğreniyorum, Üretiyorum, Fakir Öğrencileri Giydiriyorum Sokaktan Okula Okuldan Hayata ÇİÇEKLER SOLMASIN DOST ELİ

41 2 - Projenin Uygulanacağı Yer(ler) İL İlçe Mahalle Köy SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

42 3 - Projenin Maliyeti TL SODES DESTEK TUTARI EŞ FİNANSMAN TUTARI PROJENİN TOPLAM MALİYETİ Azami Destek Tutarı %100 SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

43 4 - Projenin Türü SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ SOSYAL İÇERME KÜLTÜR, SANAT VE SPOR İSTİHDAM

44 5 - Projenin Süresi SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 1-12 AY

45 6 - Projenin Özeti SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Azami 1000 karakter Hedefler Faaliyetler Beklenen Sonuçlar

46 7 - Ortaklar SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Ortak bulundurmak zorunlu değil ancak gerekli

47 8 – Hedef Gruplar SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Alt hedef gruplar için girilen sayıların toplamının ana hedef grup toplam sayısını vermesine dikkat ediniz. Ek 1’deki Hedef Gruplar listesinden uygun olanları seçiniz. Seçilen her bir grup için sayı yazılması gerekmektedir. Birden fazla hedef grup seçilebilir, ancak birden fazla kategori altına girebilen hedef gruplar için sadece bir kategori için sayı girilmesi gerekmektedir. Alt hedef gruplar için girilen sayıların toplamının ana hedef grup toplam sayısını vermesine dikkat ediniz.

48 9 – Temel Faaliyetler SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ EK2 deki uygun faaliyetler seçilir.

49 Seçilen faaliyetlerin azami 1000 karakterle açıklanması 10 - Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

50 11 – Performans Göstergeleri SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Proje faaliyetleri ve hedef gruplar ile uyumlu olarak projenizin muhtemel çıktılarını sayı olarak Ek 3’teki tabloya işleyiniz.

51 12 – Sürdürülebilirlik SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ 12.1. Proje bittikten sonra bu faaliyeti devam ettirecek misiniz? (Evet/Hayır) 12.2. Evetse, faaliyetler nasıl finanse edilecek? Projenin niteliği gereği tekrar finansman ihtiyacı bulunmamaktadır. Kendi öz kaynaklarımızla finanse edeceğiz. SODES’e tekrar başvuruda bulunacağız. Uluslar arası hibelere başvuru yapacağız. Yereldeki kamu kuruluşları destekleyeceğini taahhüt etti. Finansman kaynağını henüz belirlemedik. Diğer (Azami 500 karakter)

52 13 – Proje Bütçesi SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ EK4

53 DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN MALİYETLER SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Proje kapsamındaki faaliyetlerde görev alacak kişilere yapılacak ödemeler, kursiyerlere yapılacak ödemeler Yolculuk giderleri Gündelik giderler Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan, yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dışındaki, inşaat işleri, Mali hizmet maliyetleri Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler, Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler

54 Görünürlük Faaliyetleri SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ  Proje çerçevesinde öngörülen görünürlük faaliyetleri tanımlanır ve maliyetler bütçeye eklenir. Programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için projenin başında sonunda ve faaliyetleri sırasında fotoğraf ve kamera kayıtlarından oluşan arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur.

55 Görünürlük Faaliyetleri SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ  Projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panolar,  Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişlerinde SODES kapsamında tefriş edildiğini belirten panolar,  Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler DPT, Valilik ve SODES logosu taşımak zorundadır.  Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulundurulması zorunludur.

56 SOSYAL DESTEK PROGRAMI II – BAŞVURU SAHİPLERİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

57 Tam Yasal Adı: Kuruluş Türü: Resmi Adres: Posta Adresi: Telefon numarası: Şehir kodu + numara Faks numarası: Şehir kodu + numara Kurum/Kuruluşun e-posta adresi: Kurum/Kuruluşun internet adresi: Bu proje için irtibat kişisi: Koordinatör İrtibat kişisinin Cep telefonu numarası: İrtibat kişisinin E-posta adresi: 1 - KİMLİK SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

58 Kurum/Kuruluş Adı Yasal Temsilcinin Adı Soyadı: Pozisyonu/Görevi: İmza: Tarih ve yer: Başvuru Sahibinin Beyannamesi SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

59 2 – Benzer Proje Tecrübesi SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ  En fazla iki proje için; (Azami 1000 karakter) 1. Projenin adı 2. Amacı 3. Yeri (İl ve ilçe) 4. Projenin sonuçları 5. Kuruluşunuzun projedeki rolü 6. Projenin maliyeti 7. Projeye finansman katkısı sağlayanlar

60 3 – Proje Yürütücüsünün SODES Proje Tecrübesi SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ  Kuruluş SODES projesi yürütmüş mü? Evet/hayır Cevabınız Evet ise; Proje No: 2008/2009- İl Trafik Kodu-Proje Numarası Proje Adı:

61 SOSYAL DESTEK PROGRAMI III – BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

62 1. Ortak Tam yasal adı (ticari unvanı) Kuruluş türü Resmi adresi İrtibat kişisi Telefon numarası Faks numarası Cep telefonu numarası E-posta adresi Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ORTAKLAR SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

63 ORTAKLIK BEYANNAMESİ Kurum/Kuruluş Adı Yasal Temsilcinin Adı Soyadı: : Pozisyonu/Görevi İmza Yer SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

64 Çiğdem DOĞANGÜL SODES Proje Uzmanı Adres: GAZİANTEP VALİLİĞİ 2. Kat Tlf: 0342 220 42 55 www.gaziantepsodes.gov.tr www.dpt.gov.tr info@gaziantepsodes.gov.tr,cigdemdogangul@gmail.com


"SOSYAL DESTEK PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları