Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal."— Sunum transkripti:

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 13 Haziran 2011

2 S O D E S   2008 yılında,   GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni kapsamında   9 GAP ilinde (Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari) başlatıldı.   2010 yılında Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illere yaygınlaştırıldı (Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van)   2011 yılında kapsamı 30 ile çıkartıldı. DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

3 AMACI   Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak   Yaşam kalitelerini yükselterek toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi gerçekleştirmek   Göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı sosyal ihtiyaçları kısa sürede karşılamak   Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini artırmak ve beşeri sermayeyi geliştirmek   Toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsatlar sunmak DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

4 YAPISI   Yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projeler,   İl düzeyinde valiliklerin koordinasyonu,   Uygulama sürecinde yerel aktörlerin yetkisi,   Esnek bir yapı DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

5 HEDEF KİTLESİ Yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan;   Çocuklar   Gençler   Kadınlar   İşsizler   Yoksullar   Göç etmişler   Kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplar DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

6  İSTİHDAM  SOSYAL İÇERME  KÜLTÜR, SANAT VE SPOR SODES’İN BİLEŞENLERİ DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

7 İSTİHDAM PROJELERİ   istihdam edilebilirliğin artırılmasına,   ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesine,   mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine,   toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılmasına,   kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir. DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

8

9

10 SOSYAL İÇERME PROJELERİ   yoksulluğun azaltılmasına,   sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunmasına,   yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine,   bu kesimlere götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılmasına,   toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik projelerdir. DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

11

12

13 KÜLTÜR, SANAT VE SPOR PROJELERİ  toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesine,  özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir. DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

14

15

16 DESTEKLENEN PROJELERDEN BEKLENTİLER   ÖSS / SBS / Etüt   Eğitimde fırsat eşitliği   Kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması   Gelir elde edebilirliğin sağlanması   Olumlu alışkanlıkların kazandırılması   Risk altındaki gruplara yönelik faaliyetler   Çocuk ve kadınların kendilerini ifade edebilecekleri imkanlar sunmak   Yetenekleri açığa çıkarmak DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

17 FAALİYETLER  atölye, mesleki eğitim merkezi vb. tesis oluşturulması, mesleki eğitim kursu düzenlenmesi, mikro kredi verilmesi  kültür merkezi/semt sahası/çocuk parkı/spor merkezi vb. tesis oluşturulması, gezici ve yazlık sinema etkinlikleri spor, kültür ve sanat kursu, festival/konser/şenlik düzenlenmesi,  kültür merkezi/semt sahası/çocuk parkı/spor merkezi vb. tesis oluşturulması, gezici ve yazlık sinema etkinlikleri, spor, kültür ve sanat kursu, festival/konser/şenlik düzenlenmesi,  gençlik/toplum merkezi/sanat atölyesi vb. tesis oluşturulması, etüt uygulamaları, ÖSS/SBS kursu düzenlenmesi, öğrenci gezileri düzenlenmesi DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

18 GERÇEKLEŞMELER  175 spor kursu düzenlenmiş ve 17.456 kişi bu kurslara katılmış,  268 festival/konser/şenlik düzenlenmiş bunlara 134.073 kişi katılmış,  411 gençlik/toplum merkezi/ atölye vb. tesis oluşturulmuş, DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

19 GERÇEKLEŞMELER  35.117 kişi okul faaliyetlerine paralel etüt uygulamalarına katılmış,  83 ÖSS / SBS kursu düzenlenmiş ve yaklaşık 21.000 öğrenci ÖSS/SBS kurslarına katılmış,  820 öğrenci gezisi düzenlenmiş ve bu gezilere 11.848 kişi katılmış,  1150 konferans ve seminer düzenlenmiş ve bu konferans ve seminerlere 122.877 kişi katılmıştır. DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

20 GERÇEKLEŞMELER  Kültür, sanat ve spor alanında bölgede önemli bir canlılık yaratılmış, çocukların ve gençlerin kendilerini ifade imkanı geliştirilmiştir.  Mardin ve Siirt illeri SODES projeleri ile ilk defa sinemaya kavuşmuşlardır. Mardin, Adıyaman ve Şırnak illerinde binlerce vatandaşımız gezici ve yazlık sinema etkinliklerinden yararlanmıştır.  Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman’da yürütülen spor projelerinin sonunda Türkiye dereceleri elde edilmiştir. Mardin Atletizm Spor Kulübü Kros Liginde 5, Diyarbakır atıcılık alanında Türkiye 3’üncüsü olmuştur.  Çocuk Filmleri Şenliği, GAP Genç Festivali, Güler Yüzlü Çocuk Festivali gerçekleştirilen onlarca kültürel etkinlikten sadece birkaçıdır. DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

21  Projelerin süresi en fazla 1 yıldır.  Projelerin alt limiti 20 bin TL olup üst limiti yoktur.  PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

22 SODES PROJE SAYILARI VE BÜTÇELERİ  2008 yılı 42 milyon TL bütçe, 398 proje  2009 yılı 91.8 milyon TL bütçe, 778 proje  2010 yılı 150 milyon TL bütçe, 1.187 proje  2011 yılı 200 milyon TL bütçe DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

23   İSTİHDAM 433 proje   SOSYAL İÇERME 912 proje   KÜLTÜR- SANAT- SPOR 1.018 proje DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

24 PROJE BAŞVURUSU YAPABİLECEK KURULUŞLAR  Kamu kuruluşları,  İl/ilçe özel idareleri,  Belediyeler,  Mahalli idare birlikleri,  Üniversiteler,  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  Sivil toplum kuruluşları. DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

25 SODES PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ   SODES projelerinin büyük çoğunluğu (2008-2010 toplam projelerin yüzde 65’i) kamu kurum ve kuruluşlarının yerel birimleri tarafından yürütülmektedir.   2008-2010 sivil toplum kuruluşları toplam SODES projelerinin sayı itibarıyla yüzde 22’sini, proje tutarı itibarıyla da yüzde 23’ünü yürütmüşlerdir.   Belediyeler ise toplam SODES projelerinin sayı itibarıyla yüzde 9’unun, proje tutarı itibarıyla da yüzde 8’inin proje yürütücülüğünü üstlenmiştir

26 SODES BİLGİLERİ SODES ile ilgili tüm bilgilere ve SODES-BİS’e http://www.sodes.gov.tr/SODES.portal adresinden ulaşım sağlanabilmektedir.

27 SODES Çocuklara Yönelik Projeler (2010) - 2  Oluşturulacak 190 etüt merkezinden 35.302,  Oluşturulacak 46 çocuk merkezi/evinden 18.013,  Açılacak 440 ücretsiz SBS kursundan 18.321,  Kültür sanat ve spor etkinliklerinden 914.012,  Düzenlenecek 370 spor kursundan 23.253,  Öğrenci gezilerinden 20.584,  Oluşturulacak 14 müzik atölyesinden 4.716,  Oluşturulacak 25 kültür merkezi/evinden 76.514 çocuğun yararlanması planlanmıştır.  Ayrıca;  214 kütüphane kurulması,  1.297 çocuk parkı yapılması planlanmaktadır. DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

28 TEŞEKKÜRLER...


"T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları