Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK Haydar Ali BAŞ Haydar Ali BAŞ Teknogirişim Şube Müdürü Teknogirişim Şube Müdürü 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK Haydar Ali BAŞ Haydar Ali BAŞ Teknogirişim Şube Müdürü Teknogirişim Şube Müdürü 1."— Sunum transkripti:

1 1 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK Haydar Ali BAŞ Haydar Ali BAŞ Teknogirişim Şube Müdürü Teknogirişim Şube Müdürü 1

2 2 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 5746 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı; 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki destek programlarından biri olup, 2009 yılında ilk kez Bakanlığımızca uygulanmaya başlanmıştır. Bu Destek; genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesini teşvik etmek için uygulanan teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programıdır.

3 3 Hedefi 5746 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Bu program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması hedeflenmektedir. Söz konusu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır.

4 4 Hedef Kitle 5746 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Örgün öğretim üniversitelerinin;  Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,  Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Ya da;  Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler.

5 5 Süresi ve Bütçesi 5746 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK  Programın Süresi: 2023  Programın Bütçesi: milyon TL milyon TL

6 6 Destek Miktarı 5746 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Gerekli koşulları taşıyanlara;  Bir defaya mahsus,  Teminat alınmaksızın,  En fazla TL,  Geri ödemesiz, hibe olarak. verilmektedir.

7 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Desteğin süresi 12 aydır. Destek Süresi

8 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK  Yeni Süreç,  Yeni Sistem,  Yeni Uygulama,  Bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak,  Bilimsel ve teknik içerik taşıyan,  Çıktıları özgün,  Çevreye uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olan fikirlerdir. Yenilikçi İş Fikirleri 8

9 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Maden arama ve sondaj faaliyetleri, Web sitesi veya tasarımları, Yazılımlarda teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen tekrarlanan faaliyetler, Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri 9

10 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırmalar, Çıktısı reklama yönelik olan fikirler, Yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, Yatırım, ticari üretim veya seri üretim. Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri 10

11 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Program ile ilgili dokümanlar Bakanlığımız web sitesinde yer almaktadır. Başvuru Şekli

12 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Dokümanlar sagm.sanayi.gov.tr

13 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Dokümanlar

14 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Süreç ÖN BAŞVURU SÜRECİ İŞ PLANI Bakanlık İncelemesi  Elendi (Gizli Arşive) Ö n Başvuru Dosyası TAMAM (Bakanlık) Uygulama Usul ve Esasları Ö n Başvuru Dosyası ile İş Planı Dosyası Hazırlama Kılavuzu Ö n Başvuru Dosyası GİRİŞİMCİ (Bu Sizsiniz)

15 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Süreç İŞ PLANI VE SÖZLEŞME SÜRECİ ARTIK İŞ ADAMISINIZ (Hayata Merhaba) S ö zleşme İşletmeni Kur GEL KAZANDINIZ Değerlendirme Komisyonu  Elendi (Gizli Arşive) Bakanlık İncelemesi  Elendi (Gizli Arşive) İŞ PLANI 15

16 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Ön Başvuru Dosyası 16  Başvuru Dilekçesi,  Mezun Olabilecek Durumdakiler İçin Belge Örneği,  Girişimciye Ait Bilgiler,  İş Fikri İle İlgili Bilgiler,  İş Fikrinin Tanımı,  İş Planı İle İlgili Ön Bilgiler.

17 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK İş Fikri Bütçesi Ön Başvuru Dosyası 17 Bütçe KalemleriMiktarı/Sayısı Talep Edilen (KDV Dahil) Makine-Donanım-Yazılım-Yayın Sarf Malzemesi Hizmet Alımı ve Danışmanlık Personel Giderleri Genel İşletme Giderleri TOPLAM

18 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Ön Başvuru Dosyası 18 Makine-Donanım-Yazılım-Yayın -- Seri üretime yönelik makine/donanım alımı yapılamaz. Sarf Malzemesi -- Kırtasiye giderleri karşılanmaz. Hizmet Alımı ve Danışmanlık -- Hizmet alımı ve danışmanlık harcamaları toplam bütçenin % 20’sini geçemez. -- Tanıtım, pazarlama, reklam gibi hizmet alımları karşılanmaz.

19 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Ön Başvuru Dosyası 19 Personel Giderleri -- En fazla 3 personel çalışabilir. Genel İşletme Giderleri -- Elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon/internet, firma/şirket kuruluş giderleri, demirbaş giderleri -- Kira giderleri karşılanmaz.

20 20 BAŞVURU SAYISI VE DESTEKLENEN İŞLETME ANALİZİ Yıl Başvuru Sayısı Desteklenmeye Değer Bulunan Girişimci Sayısı Desteklenen İşletme Sayısı (Sözleşme İmzalayan) GENEL TOPLAM

21 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK İYİ OLMAYAN ÖRNEKLER 21

22 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK İYİ OLMAYAN ÖRNEKLER 22

23 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK İYİ OLMAYAN ÖRNEKLER 23

24 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK İYİ OLMAYAN ÖRNEKLER 24

25 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı başvuruları HER YIL 01 Ekim – 01 Kasım Tarihleri Arasında Alınmaktadır. BAŞVURU PROGRAMI

26 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK MESAJIMIZ 26

27 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK İLETİŞİM


"1 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK Haydar Ali BAŞ Haydar Ali BAŞ Teknogirişim Şube Müdürü Teknogirişim Şube Müdürü 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları