Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C DİCLE KALKINMA AJANSI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 T.C DİCLE KALKINMA AJANSI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

2 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı

3 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programın Amacı :

4 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yatırım Konuları Ekonomik Yatırımlar Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir Toplu Basınçlı Sulama Sistemleri Yatırımları Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar

5 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Uygulama Alanı: 81 İL 12 AY (31.07.2012) Uygulama Süresi:

6 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Başvuru Sahiplerinden Aranacak Özellikler: Mali ve İdari Olarak BağımsızGerçek Ve Tüzel KişilerSon Başvuru Tarihinden Önce Bakanlık Kayıt Sistemine Kayıtlı Mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırım konularına sadece sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri başvurabilirler

7 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Ekonomik Yatırımlar İçin Proje Tutarı Ve Hibe Oranı Gerçek Kişiler •150.000 •%50 hibe Tüzel Kişiler •600.000 •%50 hibe ! Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır !

8 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Sulama Kooperatiflerince •600.000 •%75 hibe Toplu Basınçlı Sulama Sistemi Projeleri İçin Proje Tutarı Ve Hibe Oranı

9 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Gider Kalemleri: İnşaat Giderleri Ve Alım Giderleri •Projenin Faaliyete Geçmesi İçin Kaçınılmaz Olan İnşaat İşleri. Makine Alımı •Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

10 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi a) Her türlü borç ödemeleri, b) Faizler, c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, ç) Kira giderleri, d) Kur farkı giderleri, e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri, f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri, g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri, ğ) Bankacılık giderleri, h) Denetim giderleri, ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, i) İkinci el mal alım giderleri, j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri. Karşılanmayan Giderler:

11 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Proje teklifleri tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru Süresi: Başvurular İçin Teknik Destek: Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.

12 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Nihai değerlendirme kararı Değerlendirme raporları ve sonuç tabloları Genel Müdürlükçe incelenerek uygun olan projeler belirlenir. Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak hesaplanan katsayı ile illerin bütçesi belirlenir İl proje değerlendirme raporu Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme süreçlerinde incelenmiş tüm yatırım tekliflerine ait il proje değerlendirme komisyonu tarafından genel değerlendirme raporları hazırlanır. Değerlendirme sonuçları topluca karara bağlanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir İl proje değerlendirme komisyonu Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

13 Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Kazanan Projelerin Tebliği Ve Sözleşmelerin İmzalanması

14 Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Programın Amacı: Programın Kapsamı: Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

15 Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programın Yatırım Konuları:

16 Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Uygulama Alanı: 81 İL 60 GÜN Uygulama Süresi:

17 Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Başvuracak Kişi Ve Kuruluşlar: Bakanlık Tarafından Oluşturulmuş Kayıt Sistemine Kayıtlı Olmak Daha Önce Bu Program Kapsamında Aynı Makine İçin Başvurmamış Olmak Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler

18 Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Gerçek Kişiler •50.000 •%50 hibe Tüzel Kişiler •150.000 •%50 hibe Basınçlı Sulama Sistemleri Gerçek Kişiler •100.000 •%50 hibe Tüzel Kişiler •200.000 •%50 hibe ! Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır !

19 Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Karşılanmayacak Giderler: a) Her türlü borç ödemeleri, b) Faizler, c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, ç) Kur farkı giderleri, d) Makine ve ekipman kira bedelleri, e) Nakliye giderleri, f) Bankacılık giderleri, g) Denetim giderleri, ğ) KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler, h) İkinci el mal alım giderleri, ı) Eğitim giderleri.

20 Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Başvuru Süresi: Tebliğ Açıklanmasından İtibaren 45 Gün Başvuracaklara Sağlanacak Bilgi: Tarım il Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi Başvurulacak Yerler: Tarım İl Müdürlükleri

21 Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Başvuruların Uygunluk Açısından İncelenmesi: Başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirilmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır Kazanan Projelerin Tebliği Ve Sözleşmelerin İmzalanması

22 TRC3 BÖLGESİ YER ALTI VE YER ÜSTÜ ZENGİNLİKLERİ 2010


"T.C DİCLE KALKINMA AJANSI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları