Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ ______________.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ ______________."— Sunum transkripti:

1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ ______________ 12 OCAK 2012 _________________ Anadolu Üniversitesi

2 San-Tez Programı 05 Temmuz 2007 tarih ve 26573 sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerini Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

3

4 San-Tez Programının Hedefi Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması, Akademik Bilginin Ticarileşmesi, Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

5 Firma Büyüklüğüne Bakılmaksızın Tüm İşletmeler Üniversitelerle Beraberce Yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin Programa Müracaat Edebilmektedir. Anonim Şirketler Limited Şirketler Komandit Şirketler Anadolu Üniversitesi 12.01.2012 Kimler Müracaat Edebilir

6 San-Tez Proje Katkıları Firma Katkısı min % 25 Nakti Üniversite Katkısı Ayni (laboratuar v.b.) Bakanlık Katkısı max % 75 Hibe Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

7 Proje Başvuru Dönemleri Anadolu Üniversitesi 12.01.2012 Yılda iki defa Proje Başvurusu Alınmaktadır. Her Yıl İçin Son Başvuru Tarihleri 1. Dönem 15 Mart, 2. Dönem 15 Ağustos

8 San-Tez Proje Süreçleri 1. Proje Başvurusu, 2. Ön değerlendirme, 3. Değerlendirme, 4. Sözleşme, 5. Ödeme İşlemleri, 6. İzleme ve Denetim, 7. Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

9 Proje Başvurusunun Hazırlanması  Proje Başvuru Formları http://sagm.sanayi.gov.tr/ adresinde mevcuttur.  Başvuru dosyası eksiksiz hazırlanarak başvuru dönemlerinde elden veya posta ile Bakanlığa Müracaat edilmektedir.  2012 yılı proje başvurusu ve diğer işlemler internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

10 10 San-Tez Süresi ve Bütçeleri  Proje süresi en fazla 36 ay olup, 6 ay ek süre verilebilmektedir.  Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamakla beraber, projelerin sağlayacağı katma değer dikkate alınarak desteklenecek projelere karar verilmektedir. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

11 11 Bütçe kalemleri Sarf Malzemeleri Personel Giderleri Hizmet alımı Seyahat Giderleri Makine-Donanım San-Tez Projelerinde Desteklenen Bütçe Kalemleri Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

12 Proje Personeli Ödemeleri  Proje Yürütücüsüne : 950,00 TL/ay  Yardımcı Araştırmacıya : 750,00 TL/ay  Yardımcı Personele : 500,00 TL/ay  Tez Öğrencisine:  Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.750,00 TL/ay  Herhangi bir kurumda ücretli çalışan Doktora Öğrencisi: 750,00 TL/ay  Herhangi bir kurumda çalışmayan Y. Lisans Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay  Herhangi bir kurumda ücretli çalışan Y. Lisans Öğrencisi: 600,00 TL/ay Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

13 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Firma ve Proje Yürütücüsü arasında yapılan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ; Paylaşım Protokolü kapsamında; proje yürütücüsü ve firmada kalmaktadır. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

14 Ön Değerlendirme Aşaması  Temel araştırmaya yönelik projeler,  Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmamaktadır. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

15 Değerlendirme Aşaması  Proje değerlendirme toplantısı paneller şeklinde yapılmaktadır,  Proje konusunda uzman en az 4 Akademisyenden oluşan panelist grubu tarafından değerlendirilmektedir.  Proje yürütücüsü ve firma temsilcileri, panelde proje hakkında sunum yaparak proje hakkında açıklanması istenen konularda bilgi vermektedir. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

16 Proje Değerlendirme Kriterleri ve Bir Örnek PUAN ( REFERANS) PUAN (PANEL ÖNCESİ) PUAN (PANEL SONRASI) PROJENIN AR-GE NITELIĞI VE TEKNOLOJIK YÖNÜ 0-13 10 12 PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ 0-15 8 14 PROJENIN PAZAR ARAŞTIRMASI0-15 8 6 İZLENECEK YÖNTEM0-14 9 8 PROJE EKİBİNİN VE DESTEKLEYEN KURULUŞUN YETERLİLİĞİ 0-15 10 PROJE SÜRESİ VE İŞ PLANI0-15 9 8 BÜTÇE VE GEREKÇELERİ0-13 10 GENEL TOPLAM0-1006470 70 ve Üzeri Puan Alan Projeler Desteklenmektedir. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

17 Proje Özel Hesabı ve Katkılar Desteklenen San-Tez Projeler Adına Üniversitede tarafından Herhangi Bir Bankada Proje Özel Hesabı Açılmakta, Bakanlık ve Proje Ortağı Firma 3 Ayda Bir Hesaba Ödeme Yapmaktadır. Ödeme Dönemi (3’er ayda bir)1.Dönem2.Dönem.. Bakanlık Katkısı (%75)30.00045.000.. Firma Katkısı (%25)10.00015.000.. Toplam40.00060.000…. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

18 San-Tez Projelerinin Satın alma İşlemleri  Proje Bütçeleri Döner Sermaye v.b. Herhangi Bir Kesinti Yapılmadan Doğrudan Proje Harcaması İçin Kullanılmaktadır.  Proje İle İlgili Harcamalar Projenin Yürütüldüğü Üniversite Tarafından San-Tez yönetmeliği Hükümlerine Göre Yapılır. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

19 İzleme ve Raporlama Aşaması Raporlama 3 ayda bir Gelişme Raporları (Proje Yürütücüsü) 6 ayda bir Gerçekleşme Raporu (Proje Yürütücüsü) İzleme ve Denetim 6 ayda bir izleme Raporu (Proje İzleyicisi) hazırlayarak Bakanlığa iletir. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

20 2006-2011 Yılları Arasında San-Tez Kapsamında Yapılan Ödemeler Bakanlık Katkısı 51 Milyon TL, Firma Katkısı 16 Milyon TL Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

21  Anadolu Üniversitesi, 7 Adet santez projesinde yer almış (4 tamamlandı, 3 devam ediyor)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 1 Adet santez projesinde yer almış (devam ediyor)  Eskişehir’deki bu iki üniversitenin yer aldığı 8 Adet santez projesinin toplam bütçesi yaklaşık 2 Milyon TL Not: 12.01.2012 tarihi itibari ile… Eskişehir’in Santez Durumu

22 San-Tez Projelerinde Önemli Hususlar Proje konusu-Firmanın faaliyet alanı-yürütücünün akademik alanı uyumlu olmalı, Projenin amacı, hedefi, Ar-Ge ve inovasyon niteliği somut, net ve kısa yazılmalı, Proje bütçesin belirlenirken piyasada hizmet alımı ile yapılacak işler için takım-tezgahları v.b. alımlar yazılmamalı, Alt yapı yatırımı yada teorik (ürüne dönüşmeyecek) tez konuları DPT ve TUBİTAK tarafından desteklendiği için San-Tez Programı kapsamına girmemektedir. Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

23 Desteklenen Projelerde Ortak Özellikler 1. Proje Yürütücüsü ve Firma Projesine İnanmıştı, 2. Projeler Kaliteli Hazırlanmıştı, 3. Projelerin Sunumu İyi Yapılmıştı, Başarı Zaten Kaçınılmazdı, Anadolu Üniversitesi 12.01.2012

24


"T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ ______________." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları