Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Strateji Geliştirme Başkanlığı AB ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Strateji Geliştirme Başkanlığı AB ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi."— Sunum transkripti:

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Strateji Geliştirme Başkanlığı AB ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi Açılış Konferansı Ankara Ocak 2011

2 Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2  Projemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda bulunan “İnsan Kaynaklarının Geliştirmesi Operasyonel Programı”nın 1.3 numaralı Kayıtlı İstihdamın Teşviki tedbiri kapsamında hayata geçirilmiştir.  Proje, 28 Eylül 2010 tarihinde başlamıştır. Projenin süresi 21 ay olarak öngörülmüştür.

3 Proje Bileşenleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 3 BileşenlerTutar (Avro) Teknik Destek Bileşeni2.400.000 Hibe11.850.000 Mal Alımı750.000 TOPLAM15.000.000

4 Teknik Destek Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 4 Eğitim Faaliyetleri Tematik Çalışma Gruplarının Kurulması ve Strateji Belgesinin Hazırlanması Alan Çalışması Ortak Veri Tabanının Kurulması Farkındalık Artırma Faaliyetleri

5 Hibe Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler  STK, belediye, kalkınma ajansları, sanayi ve ticaret odaları, esnaf ve sanatkâr odaları gibi yerel kuruluşların hazırlamış olduğu 41 projeye 100.000-350.000 avro arasında değişen miktarlarda hibe sağlanmıştır. Hibe projeleri 15 Temmuz itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Projelerin tamamlanma süreleri ortalama 1 yıldır.  Hibe bileşeni kapsamında aşağıda belirtilen konularda, hibe başvuruları desteklenmiştir:  Yerel çözümler üretmeye dönük saha araştırmaları  Sosyal diyalogun kuvvetlendirilmesi yoluyla kayıt dışı istihdam ile mücadele  Kayıtlı istihdamı destekleyecek mesleki eğitim faaliyetleri  Sosyal güvenlik kültürü oluşturmaya ve kayıtlı istihdam alanında bilinç artırmaya yönelik etkinlikler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 5

6 Mal Alımı Bileşeni Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler Bileşen kapsamında,  Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulacak ortak veritabanı için gerekli ekipmanların temini,  Sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesinde çalışan KADİM servislerine ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ekipman temini,  Alınacak serverlar ile Kurumumuzun yürüttüğü denetim faaliyetlerinin, hem Kurumumuz veri tabanından çekilen bilgiler, hem de diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerin kullanılması suretiyle risk analizlerine dayanan bir yapıya dönüştürülmesi,  Sosyal güvenlik il müdürlüklerine alınacak ekipman ile sosyal taraflara ve vatandaşlara dönük yürütülen rehberlik hizmetlerinin daha etkin sunulması imkanı Sağlanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 6

7 Eğitim Faaliyetleri Eğitim ihtiyaç analizi Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine yönelik eğitim programları Eğiticilerin eğitimi Operasyon kapsamında 6 eğitim başlığı altında 1510 kişiye toplam 189 gün eğitim verilmesi öngörülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 7

8 1. Liderlik Bilinçlendirme Eğitimi Katılacak KişilerSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) – Yöneticiler Katılımcı Sayısı120 kişi Eğitim ŞekliSeminer Eğitim KonularıKayıtlı İstihdama AB Yaklaşımı Eğitim Gün Sayısı 1 gün Eğitim Faaliyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 8

9 9 2. Müfettişlerin Eğitimi Katılacak KişilerSGK ve ilgili diğer kurum müfettişleri Katılımcı SayısıEn az 300 kişi Eğitim ŞekliEğitim Semineri Eğitim KonularıKayıt dışı İstihdamla Mücadelede Denetim ve Rehberlik Yöntemleri Eğitim Gün Sayısı 5 gün (3 ayrı grup) Eğitim Faaliyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

10 10 3. Merkez ve Taşra Personeline İstatistik Eğitimi Katılacak KişilerVeri toplama, işleme ve analizinde görevli personel Katılımcı Sayısı80 Eğitim ŞekliEğitim seminerleri Eğitim KonularıVeri toplama ve veri analizine dönük istatistiki programlar. Eğitim Gün Sayısı 4 gün ( 5 grup) Eğitim Faaliyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

11 11 4. Bölgesel Eğitim Programları Katılacak Kişiler SGK kontrol memurları, taşra teşkilatında çalışanlar ile işçi ve işveren örgütlerinden temsilciler Katılımcı Sayısı360, SGK personeli, işçi ve işveren örgütleri temsilcileri Eğitim ŞekliEğitim semineri Eğitim KonularıKayıtlı istihdamın teşvik edilmesi İşverenlerin hak ve yükümlülükleri İşçilerin hak ve yükümlülükleri Bilinç artırma Eğitim Gün Sayısı4 gün (12 grup) Eğitim Faaliyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

12 12 5. Yerel / Bölgesel Eğitim Programları Katılacak Kişiler KADİM servislerinde çalışan personel Katılımcı Sayısı360 personel Eğitim Şekli Eğitim seminerleri ve simülasyonlar Eğitim KonularıKayıtlı istihdam Teftiş ve rehberlik Tek noktadan sosyal güvenlik hizmetleri işlevi Ortak veri tabanının kullanımı Eğitim Gün Sayısı4 gün (12 grup) Eğitim Faaliyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

13 13 6. Müfettiş Yardımcılarının Eğitimi Katılacak Kişiler SGK müfettiş yardımcıları Katılımcı Sayısı25 Eğitim Şekli Eğitim semineri Eğitim KonularıProje yönetimi AB finansman yardımları Mantıksal çerçeve yaklaşımı Proje döngü yönetimi teknikleri Eğitim Gün Sayısı 5 gün (2 grup) Eğitim Faaliyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

14 14 Kurumlar arası iş birliği - koordinasyon kurulması ve Strateji Belgesinin oluşturulması için tematik grupların kurulması öngörülmektedir: Çalışma Grubu 1: Yasal ya da denetime ilişkin tedbirler Çalışma Grubu 2: Kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve bu alanda maliyetlerin düşürülmesine yönelik tedbirler ile diğer tedbirler Çalışma Grubu 3: Daha iyi kamu yönetimi Tematik Çalışma Grupları ve Strateji Belgesi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

15 15 Kayıt dışı istihdama yönelik, Alan çalışması / İstihdam Piyasası Araştırması: Konunun temeline, nedenlerine ilişkin, alan çalışması ve değişim için önerilerin üretileceği altı adet alan çalışması. Alan Çalışması Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

16 16 Kurumlar arası kullanım için ortak veri tabanının geliştirilmesi ve işletilmesi SGK ve diğer ilgili Kurumlar bünyesinde çalışan müfettişler/denetim elemanları tarafından kullanılabilecek ortak bir veri tabanının kurulması Ortak Veri Tabanı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

17 17 En az 100 katılımcı ile 8 adet büyüme merkezinde “Kayıtlı İstihdam” içeriği ve uygulamaları ile ilgili olarak sosyal alanda AB müktesebatının yanı sıra ilgili yasal düzenlemeleri de içeren farkındalık artırma ve bilgilendirme konferanslarının düzenlenmesi Kayıtlı istihdam konusu hakkında temel bilgileri içeren broşürlerin basılması ve sosyal taraflarca gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin bilgilendirme broşürlerin dağıtımı Farkındalık Artırma Faaliyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

18 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşekkür ederim. Ahmet AÇIKGÖZ Strateji Geliştirme Başkanı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Strateji Geliştirme Başkanlığı 18


"T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Strateji Geliştirme Başkanlığı AB ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları