Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mazıdağı Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mazıdağı Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi"— Sunum transkripti:

1 Mazıdağı Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi
Sosyal Destek Programı ---Bilgilendirme Toplantısı--- 03 Haziran 2010 01

2 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) NEDİR?

3 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) NEDİR?
İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; Göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı sosyal ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, Yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, İl düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, Uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği, Sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

4 SODES NASIL VE NE ZAMAN BAŞLADI?
2008–2012 yılları arasında GAP Projesinin bir an önce bitirilmesi amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planı altında 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Eylem Planı kapsamında SODES 2008 yılında başlatılmıştır.

5 SODES’İN AMAÇLARI NELERDİR?
Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini artırmak Bölgenin beşeri sermayesini geliştirmek Toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsatlar sunmak Gençlerin ve kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak Mesleki eğitim imkânlarını genişletmek Çocukları, gençleri ve kadınları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek Bölgedeki çocukların ve gençlerin ülkemizin diğer bölgelerindeki akranlarıyla kaynaşmalarını sağlamak

6 SODES’İN BİLEŞENLERİ NELERDİR?
1.İSTİHDAM İstihdam edilebilirliğin artırılması İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesi Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması Kendi işini kurabileceklere destek olunması

7 SODES’İN BİLEŞENLERİ NELERDİR?
2.SOSYAL İÇERME Yoksulluğun azaltılması Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması

8 SODES’İN BİLEŞENLERİ NELERDİR?
3.KÜLTÜR, SANAT ve SPOR Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi Özellikle çocukların ve gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesine destek olunması Çocukların ve gençlerin yeteneklerini açığa çıkarmalarına, kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması

9 SODES’İN HEDEF KİTLESİ KİMDİR?
SODES’in hedef kitlesi özellikle bölgede yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan; Çocuklar Gençler Kadınlar İşsizler Yoksullar Göç etmişler Kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

10 SODES’E KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yerel Birimleri İl ve İlçe Özel İdareleri Belediyeler Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Üniversiteler Meslek Örgütleri Sivil Toplum Kuruluşları

11 ÖRNEK PROJE KONULARI istihdam
Beceri kazandırma ve meslek edindirme programları, Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve finansman desteği, Toplum yararına çalışma programları, Mevsimlik işçilere yönelik projeler.

12 ÖRNEK PROJE KONULARI Sosyal içerme
Yoksul vatandaşların gelir getirici faaliyetlere erişiminin artırılması, Kentlerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayanların kente entegrasyonu ve toplumsal uyumunu sağlama, Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi, Ailelere yönelik kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili eğitimler, Yaşlılara yönelik sağlık taraması, bakım hizmeti ve küçük ev tadilatları gibi destek faaliyetler, Çocukların ve gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırılması, Gönül Köprüsü gibi öğrenci değişimi ve gezi faaliyetleri.

13 ÖRNEK PROJE KONULARI Kültür, sanat ve spor
Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edecek faaliyetler, Spor tesislerinin ve rekreasyon alanlarının yaygınlaştırılmasına ve bu alanların daha aktif ve etkin kullanılmasına yönelik faaliyetler, Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılım için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini ve bu alanlarda kursların düzenlenmesi, Çocuk ve gençlerin eğitim ve kültür faaliyetlerine aktif katılımını destekleyici kitap okuma programları gibi faaliyetler, Sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlere katılımı artırabilmek için, özellikle öğrencileri ve kırsalda kalan kesimi hedef alacak faaliyetlerle, gezici sinema ve tiyatro şenliklerinin düzenlenmesi ya da öğrencilere ücretsiz bilet dağıtılması gibi faaliyetler.

14 SODES’İN 2008-2009 UYGULAMA ALANI NERESİDİR?
SODES Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde uygulandı.

15 SODES GENİŞLİYOR 2008 ve 2009 yıllarında GAP kapsamındaki 9 ilde yürütülen SODES’in 2010 yılından itibaren; GAP(Güneydoğu Anadolu Projesi), DAP (Doğu Anadolu Projesi) bölgelerinde yer alan sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi düşük ve toplumsal bütünleşme sorunu yaşayan illerde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

16 SODES GENİŞLİYOR

17 SODES’TE PROJE SÜRECİ NASILDIR?
DPT tarafından valiliklere gönderilen resmi bir yazı aracılığı ile proje çağrısı yapılır. Valilikler tarafından bu çağrı yerel düzeydeki aktörlere duyurulur. Yerel aktörler hazırladıkları proje tekliflerini Valiliklere gönderir. Valilikler proje tekliflerini SODES’e uygunluk açısından bir ön elemeye tabi tutarak toplu bir şekilde DPT’ye gönderir. DPT bünyesinde oluşturulan proje değerlendirme ekibi hazırlanmış değerlendirme çizelgesi çerçevesinde projeleri puanlandırır. Değerlendirmede projenin SODES kapsamına girip girmediği, SODES amaçlarına uygunluğu, iç tutarlılığı, hedef kitlesinin genişliği, sürdürülebilirliği sorgulanır. Ayrıca,değerlendirmede, çocuklar, gençler, kadınlar ve kentlerdeki yoksulları hedef alan projelere öncelik verilir.

18 SODES’TE PROJE SÜRECİ NASILDIR?
Uzmanların yaptığı değerlendirmelerin sonuçları çerçevesinde projeler puanlarına göre sıralanarak bütçe imkanları ölçüsünde desteklenir. Desteklenmesi uygun görülen projelerin ödenekleri ilgili valiliklerin SODES için açmış oldukları özel hesaba aktarılır. Valilikler ödenekleri, proje yürütücüsünün proje için açtığı hesaba dilimler halinde aktarır. SODES Usul ve Esasları çerçevesinde proje uygulamaları ve harcamaları valilik tarafından izlenir ve sonuçları DPT’ye SODES İzleme Bilgi Sistemi aracılığı ile rapor edilir.

19 SODES PROJESİ HAZIRLARKEN KULLANILACAK DOSYALAR
SODES_2009_Uygulama_Usul_ve_Esaslar Ek_I_PROJE_Secim_Cizelgesi Ek_II_SODES_Proje_Teklif_Formu Ek_III_SODES_Standart_Finansman_Sozlesme Ek_IV_Ara_veya_NihaiRapor_Formu Ek_V_SODES_izleme_Raporu_Formu Ek_VI_Odeme_Talep_Formu Ek_VII_SODES_Gorunurluk_Kurallar

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 E-mail : farukkaya1@ hotmail.com Tel:4825111610


"Mazıdağı Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları