Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖĞÜS CERRAHİSİNDE UYGULADIĞIM AMELİYATLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖĞÜS CERRAHİSİNDE UYGULADIĞIM AMELİYATLAR"— Sunum transkripti:

1 GÖĞÜS CERRAHİSİNDE UYGULADIĞIM AMELİYATLAR
PROF.DR.GÖKHAN HACIİBRAHİMOĞLU

2 AKCİĞER KANSERİNİN TEŞHİSİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER
Rigid ve Fleksibl Bronkoskopi Mediastinoskopi Mediastinotomi VATS (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery)

3 AKCİĞER KANSERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER
Segmentektomi Lobektomi Sleeve lobektomi Pnömonektomi Trakeal sleeve pnömonektomi Genişletilmiş rezeksiyonlar (Göğüs duvarı, perikard, diyafragma gibi komşu organların rezeksiyonu) Metastaz cerrahisi VATS Lobektomi

4 İYİ HUYLU AKCİĞER HASTALIKLARINA YÖNELİK GİRİŞİMLER
Akciğer nodüllerinde VATS ( biyopsi ve rezeksiyon) İnterstisyel akciğer hastalıklarında VATS ile biyopsi Kist Hidatik operasyonları Bronşektazi Amfizem (LVRS-Lung Volume Reduction Surgery)

5 PLEVRA HASTALIKLARINA YÖNELİK GİRİŞİMLER
Plevral efüzyon tanısı için VATS Malign plevral efüzyonlar için VATS ile plöredesis Plevral efüzyon drenajı (Plörokan ve tüp torakostomi) Plevra kalınlaşmasının cerrahi tedavisi (Dekortikasyon) Spontan pnömotoraks tedavisi ( Tüp torakostomi ve VATS) Mezotelyoma cerrahisi (Dekortikasyon-Ekstraplevral pnömonektomi)

6 MEDİASTENE YÖNELİK GİRİŞİMLER
Tanısal amaçlı biyopsiler (Mediastinoskopi-Mediastinotomi) Sarkoidoz, lenfoma, tbc gibi hastalıklar için. Mediastenin iyi ve kötü huylu tm.lerinin eksizyonu (Timus tm.leri, nörojenik tm.ler, germ hücreli tm.ler gibi) Timektomi operasyonu (Miyastenia gravis için)

7 GÖĞÜS DUVARINA YÖNELİK GİRİŞİMLER
Göğüs duvarı tm.lerinin rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu Göğüs duvarı deformiteleri (Pektus ekskavatum ve karinatum) Nuss operasyonu(Minimal invaziv cerrahi) Ravitch operasyonu

8 TRAKEA’YA YÖNELİK GİRİŞİMLER
Trakeostomi Bronkoskopi (Tanı) Tm.ler için trakea rezeksiyonu ve rekonstruksiyonu Trakea stenozları için rezeksiyon ve rekonstruksiyon Trakea tm. Ve darlıkları için palyatif yöntemler -Trakeal stent -Lazer -Termoregülasyon Özofago-trakeal stent uygulamaları Özofago-trakeal fistül onarım operasyonları

9 ETS (Endoskopik Torakal Sempatektomi)
Yüz, eller ve koltukaltı terlemeleri için HİPERHİDROSİS

10 DİYAFRAGMA HASTALIKLARINA YÖNELİK GİRİŞİMLER
Travamaya bağlı yırtık onarımı Diyafragma evantrasyonu Diyafragma hernileri Morgagni hernileri Diyafragma tm.lerine bağlı rezeksiyon ve rekonstruksiyonlar

11 ÖZOFAGUS HASTALIKLARINA YÖNELİK GİRİŞİMLER
İyi huylu özofagus tm.lerinin eksizyonu Özofagus Ca için özofajektomiler Divertikül operasyonları Akalazya için myotomi (VATS) Özofagial stent uygulamaları

12 TOS (TORASİK OUTLET SENDROMU)
1.kot rezeksiyonu TOS (TORASİK OUTLET SENDROMU)

13 ACİL CERRAHİSİ MÜDAHALELERİ
Trakea ve özofagus yabancı cisimlerinin endoskopik çıkartılması Hemotoraks ve pnömotoraks için tüp torakostomi ve/veya operasyon Ateşli silah ve delici-kesici alet yaralanmalarında acil torakotomi


"GÖĞÜS CERRAHİSİNDE UYGULADIĞIM AMELİYATLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları