Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Göğüs Cerrahisi Prof Dr Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Göğüs Cerrahisi Prof Dr Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Göğüs Cerrahisi Prof Dr Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD BURSA

2 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

3 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Feld 1984; Pairolero 1984; Martini 1980; Thomas 1990 Lokal(%) Uzak(%) Evre I (%25-30) T1N01015 T2N01030 Evre II (%52) T1-2N1 1240 Evre IIIA (%75) N2 1560 KHDAK - REKÜRRENS

4 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya “Gold Standard” A method, procedure, or measurement that is widely accepted as being the best available

5 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya “Gold Standard” A diagnostic test that has perfect sensitivity and perfect specificity

6 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya “Gold Standard” In medicine a “gold standard” test is a diagnostic test or benchmark that is regarded as definitive. This can refer to diagnosing a disease process, or the criteria by which scientific evidence is evaluated....

7 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Mediastinoskopi  “Gold Standard“  Kolay uygulama  Güvenilir  Ucuz  Uzun Dönem yaşamı etkileyen en önemli faktör N2

8 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya “GOLD STANDARD”  Adjuvan kemoterapi ve radyoterapi (post-op N2)  Neoadjuvan kemoterapi?  Neoadjuvan radyoterapi?  Neoadjuvan kemoradyoterapi?

9 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Operasyon sonrası-Adjuvant “ Compliance” “How closely a particular protocol is followed” Kurallara bağlı uygulanabilirlik, uyum Kaynak: Webster Sözlük

10 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Operasyon Sonrası-Adjuvant “Compliance”  Adjuvant Kemoterapi≥4 kür  Tam doz uygulama%60  Zamanında Uygulama%50

11 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Operasyon Sonrası-Adjuvant “Compliance”  Adjuvant Kemoterapi≤%50  Tam doz uygulama≤%60  Zamanında Uygulama≤%50

12 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

13 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

14 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Adjuvan Radyoterapi

15 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Operasyon öncesi-Neoadjuvan “Compliance”  >4 kür ≥%90  Tam doz uygulama%80  Zamanında Uygulama%85

16 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Neoadjuvan Tedavi

17 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Multidispliner Konsey Deneysel

18 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Pnömonektomi’den uzak dur

19 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

20 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Neoadjuvant kemoterapi veya kemoradyoterapi postoperatif morbidite ve mortaliteyi arttırır mı?

21 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

22 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

23 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

24 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

25 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

26 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya CT+RT Sonrası Pnömonektomi  Solunum kapasitesinde belirgin kayıp  Tehlikeli ve zor diseksiyon  Yüksek enfeksiyon riski  Bronş güdüğünde zor iyileşme, BPF ve/veya ampiyem  Düşük 5-yıllık yaşam Gamliel et al.

27 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya NEOADJUVAN TEDAVİ CERRAHİYİ KOLAYLAŞTIRIR MI?  Büyük santral kitlelerde manuplasyon kolaylığı  Pnömonektomi yerine lobektomi veya “sleeve” rezeksiyon

28 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya PET/CT Mediastinoskopi Mediastinotomi VATS PET/CT EBUS/TTİİAB VATS Evre IIIa KHDAK N0 KT N2 KT/RT Cerrahi (-) (+) RT+KT Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi ABD Protokolü

29 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Şubat 2006  Toplam Olgu109  Erkek/Bayan6/103  YEHK64 (%59)  Adeno Ca41 (%37)  Büyük Hüc. 2 (%2)  Küçük Hüc.(mixt) 2 (%2)

30 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi  Mediastinoskopi58 (%53)  Eksploratris Torakotomi12 (%11)  Küratif Rezeksiyon %79  İntraoperatif N2 9 (%11)

31 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Cerrahi Girişim  Lobektomi60 (%55)  Pnömonektomi19 (%17)  Wedge-Segment12 (%11)  Bilobektomi 6 (%6)  Eksploratris12 (%11)  Toplam109

32 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya  Sleeve Rezeksiyon14  Vertebra Rezeksiyonu8+6 (Laminektomi)  Göğüs duvarı rez.12  Bronkoplasti10  Arteroplasti 5  Perikard 5  Cavoplasti 3  Trakeoplasti 3  Karinal Sleeve 3  Bronkovasküler sleeve 3  Karinal lobektomi 2 Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ek Girişimler Toplam 74

33 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Morbidite – Mortalite  Pnömoni 8 (%7)  Ampiyem8 (%7) (postpnöm. 1)  Hava kaçağı/space8 (%7)  Pnömotoraks2  Atelektazi2  Plevral efüzyon2  BPF1  KRY1  Seroma1  ARDS/Vent.desteği1  Toplam33 ( %30) *%22 p=NS

34 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya  Mortalite % 0  Ortalama Hastane Yatış 10.2 (4-27)  Diğer Olgular Hast. Yatış 4.3 gün  Kan Kullanımı Ort.2.7 ü Morbidite – Mortalite

35 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Patolojik Evreleme T ve N de inme  Tam Yanıt Toplam15 (%13)  RT+KT %33  Evre inme N215/32 (%47)  T de inme49/109 (%45)

36 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya 5-Yıllık Sürvi – 109 Olgu  Tüm olgular%31  Preop N2 26 (KT)%31 2Y,%12 3Y  Preop N2 19 (KT+RT)%47 2 Yılllık  Sterilizasyon%33  Downstaging%50  Postop. N2 Adj. KT+RT 35 olgu (adj.)%19

37 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

38 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

39 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

40 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

41 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

42 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya SONUÇ  N2 KHDAK direkt cerrahinin yeri yok  N2 de eşzamanlı radyokemoterapi sonrası cerrahi en uygun yöntem  Endotrakeobronşiyal tekniklerle PET pozitif hastalarda indüksiyon tedavisi öncesi mediastinal LAP verifikasyonu  Cerrahi öncesi mediastinoskopi  Pnömonektomi veya kompleks rezeksiyon gerektiren persistan N2 hastalıkta cerrahi gereksiz

43 TORAKS CERRAHİSİNDE KIRMIZI IŞIK LAZER UYGULAMALARI

44 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Akciğer  %80 Su  Çok düşük doku dansitesi  Yüksek büzülme kapasitesi  Isıyı absorbsiyon ve hızlı iyileşme kapasitesi

45 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya DIODE LASER  Geliştirilen en son LASER teknolojisi  980 nm diode lazerler, endüstride bilinen hiçbir cihazla karşılaştırılamayacak avantaj ve üstünlüklere sahiptir..

46 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya  980nm hem su hem de hemoglobin tarafından iyi absorbe edilir  Termal penetrasyonu Nd:YAG dan daha azdır DIODE LASER DOKU ETKİLEŞİMİ

47 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya CO2/Nd:YAG Laser ile kıyaslandığında Hemosta z daha iyi sağlanır. Kansız bir operasyon olur Cerrahi alanda temiz ve net bir g ö r ü n ü m elde edilir. DIODE LASER DOKU ETKİLEŞİMİ

48 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Toraks Cerrahisinde Kullanım  Trakeobronşiyal, özofagial obstrüksiyon tedavisi veya palyasyonu  Metastazların enaz akciğer parenkim kaybı ile çıkartılması  Multipl metastazektomi  Torakoskopik/Açık bül ablazyonu ve plevral abrazyon  Kist, kitle eksizyonu  Torakoskopik akciğer biyopsisi, sempatektomi vs.

49 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Avantajları  Hem hemoztaz hem de hava kaçağının aynı anda önlenmesi  Kanama kontrolü için minimum koter gereksinimi  Akciğer anatomisine uygun rezeksiyon  Düşük maliyet  Çok kolay kullanım  Güvenilir

50 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU SUNUMLARI

51 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU-1 İnoperabl Akciğer Karsinomu  62y, Bayan  İnoperabl-Sağ üst lob YEHK  RT + KT  Dispne  Sağ ana bronşu tıkayan kitle

52 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

53 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Kitle eksizyonu – 30 watt

54 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

55 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU-2 Trakeobronşiyal kitle  25y, Bayan  1 yıldır efor dispnesi, son 1.5 aydır astım tedavisi  Şiddetli dispne  Bronkoskopik tanı-Adenoid kistik karsinom

56 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya 1 ay önceye ait BT

57 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

58 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU-4  38Y, Erkek  Opere Fibrosarkom, Sol dizaltı amputasyon  Kranial metastaz - Metastazektomi  Bilateral Akciğer metaztazları

59 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

60 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

61 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Bilateral Metastazekomi  3 hafta ara ile  Sol torokotomi: 52 adet  Sağ torokotomi: 51 adet metastaz çıkarıldı  Hastanede yatış süresi 3 gün

62 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Kullanılan Güç : 25-35 Watt

63 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

64 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

65 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

66 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

67 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU-5  75 Y, Erkek  Prostat Ca.-Opere  Akciğer metastazı

68 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

69 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU-6  32 Y, Erkek  Spontan Pnx-Sol

70 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

71 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

72 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Non-Kontakt ablasyon

73 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

74 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU-7  33Y, Bayan  5 yıl önce K+K  Nüks bronkojenik kist

75 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

76 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Olgu 8:Bilateral büllöz Amfizem  42 y erkek  Dispne  Bilateral Büllöz hastalık  Stapler Büllektomi + LASER ablasyon

77 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya

78 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi ABD  Metastazektomi 12 Olgu  Trakeobronşiyal/Özofagus Tm8 Olgu  Spontan Px. Ablasyon5 Olgu  Diğerleri7 Olgu  Toplam32 Olgu  Morbidite ve MortaliteYok

79 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Pulmoner Aspergilloma

80 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Muscle Flaps Used  L.Dorsi, P.Major, S.anterior and Trapezius  Bronşiyal kaçakların kapatılması  Kavitenin amfoterisin B ile irrigasyonu  Kavitenin kas flebi ile obliterasyonu

81 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Results  Sekiz Olgu  İki olguda reoperasyon  Ortalama takip 52 ay  Başarı oranı 100%  Rekürrens yok

82 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya  Azaltılmış morbidite ve mortalite  Akciğer rezeksiyonu ve diğer yöntemlere alternatif bir girişim

83 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Torasik Sepsiste Myoplasti Tecrübesi  Postpnöm. Ampiyem ve BPF12(3)  Gecikmiş özofagus perforasyonu13  Kompleks Aspergilloma 9  Trakea ve bronş fistülleri 3  Harap olmuş Akc. Ve ampiyem 3  Toplam 40 olgu

84 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya  Interkostal Kas(IK)15  Pektoralis Major11  Latissimus Dorsi 7  Latissimus Dorsi+P.Major 3  Omentum+IK Kas 4  Toplam kullanılan kas47 Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Torasik Sepsiste Myoplasti Tecrübesi

85 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya “ İyi cerrah nasıl ameliyat yapacağını bilen” “ Daha iyi cerrah ne zaman ameliyat yapacağını bilen” “ En iyi cerrah ise ne zaman ameliyat yapmayacağını bilendir”

86 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya 6.Yedikule Günleri, 01 Haziran 2007, İstanbul TEŞEKKÜRLER


"V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Göğüs Cerrahisi Prof Dr Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları