Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Göğüs Cerrahisi Prof Dr Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Göğüs Cerrahisi Prof Dr Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Göğüs Cerrahisi Prof Dr Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD BURSA

2 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

3 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Feld 1984; Pairolero 1984; Martini 1980; Thomas 1990 Lokal(%) Uzak(%) Evre I (%25-30) T1N01015 T2N01030 Evre II (%52) T1-2N Evre IIIA (%75) N KHDAK - REKÜRRENS

4 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya “Gold Standard” A method, procedure, or measurement that is widely accepted as being the best available

5 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya “Gold Standard” A diagnostic test that has perfect sensitivity and perfect specificity

6 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya “Gold Standard” In medicine a “gold standard” test is a diagnostic test or benchmark that is regarded as definitive. This can refer to diagnosing a disease process, or the criteria by which scientific evidence is evaluated....

7 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Mediastinoskopi  “Gold Standard“  Kolay uygulama  Güvenilir  Ucuz  Uzun Dönem yaşamı etkileyen en önemli faktör N2

8 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya “GOLD STANDARD”  Adjuvan kemoterapi ve radyoterapi (post-op N2)  Neoadjuvan kemoterapi?  Neoadjuvan radyoterapi?  Neoadjuvan kemoradyoterapi?

9 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Operasyon sonrası-Adjuvant “ Compliance” “How closely a particular protocol is followed” Kurallara bağlı uygulanabilirlik, uyum Kaynak: Webster Sözlük

10 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Operasyon Sonrası-Adjuvant “Compliance”  Adjuvant Kemoterapi≥4 kür  Tam doz uygulama%60  Zamanında Uygulama%50

11 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Operasyon Sonrası-Adjuvant “Compliance”  Adjuvant Kemoterapi≤%50  Tam doz uygulama≤%60  Zamanında Uygulama≤%50

12 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

13 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

14 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Adjuvan Radyoterapi

15 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Operasyon öncesi-Neoadjuvan “Compliance”  >4 kür ≥%90  Tam doz uygulama%80  Zamanında Uygulama%85

16 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Neoadjuvan Tedavi

17 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Multidispliner Konsey Deneysel

18 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Pnömonektomi’den uzak dur

19 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

20 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Neoadjuvant kemoterapi veya kemoradyoterapi postoperatif morbidite ve mortaliteyi arttırır mı?

21 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

22 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

23 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

24 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

25 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

26 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya CT+RT Sonrası Pnömonektomi  Solunum kapasitesinde belirgin kayıp  Tehlikeli ve zor diseksiyon  Yüksek enfeksiyon riski  Bronş güdüğünde zor iyileşme, BPF ve/veya ampiyem  Düşük 5-yıllık yaşam Gamliel et al.

27 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya NEOADJUVAN TEDAVİ CERRAHİYİ KOLAYLAŞTIRIR MI?  Büyük santral kitlelerde manuplasyon kolaylığı  Pnömonektomi yerine lobektomi veya “sleeve” rezeksiyon

28 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya PET/CT Mediastinoskopi Mediastinotomi VATS PET/CT EBUS/TTİİAB VATS Evre IIIa KHDAK N0 KT N2 KT/RT Cerrahi (-) (+) RT+KT Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi ABD Protokolü

29 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Şubat 2006  Toplam Olgu109  Erkek/Bayan6/103  YEHK64 (%59)  Adeno Ca41 (%37)  Büyük Hüc. 2 (%2)  Küçük Hüc.(mixt) 2 (%2)

30 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi  Mediastinoskopi58 (%53)  Eksploratris Torakotomi12 (%11)  Küratif Rezeksiyon %79  İntraoperatif N2 9 (%11)

31 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Cerrahi Girişim  Lobektomi60 (%55)  Pnömonektomi19 (%17)  Wedge-Segment12 (%11)  Bilobektomi 6 (%6)  Eksploratris12 (%11)  Toplam109

32 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya  Sleeve Rezeksiyon14  Vertebra Rezeksiyonu8+6 (Laminektomi)  Göğüs duvarı rez.12  Bronkoplasti10  Arteroplasti 5  Perikard 5  Cavoplasti 3  Trakeoplasti 3  Karinal Sleeve 3  Bronkovasküler sleeve 3  Karinal lobektomi 2 Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ek Girişimler Toplam 74

33 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Morbidite – Mortalite  Pnömoni 8 (%7)  Ampiyem8 (%7) (postpnöm. 1)  Hava kaçağı/space8 (%7)  Pnömotoraks2  Atelektazi2  Plevral efüzyon2  BPF1  KRY1  Seroma1  ARDS/Vent.desteği1  Toplam33 ( %30) *%22 p=NS

34 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya  Mortalite % 0  Ortalama Hastane Yatış 10.2 (4-27)  Diğer Olgular Hast. Yatış 4.3 gün  Kan Kullanımı Ort.2.7 ü Morbidite – Mortalite

35 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Patolojik Evreleme T ve N de inme  Tam Yanıt Toplam15 (%13)  RT+KT %33  Evre inme N215/32 (%47)  T de inme49/109 (%45)

36 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya 5-Yıllık Sürvi – 109 Olgu  Tüm olgular%31  Preop N2 26 (KT)%31 2Y,%12 3Y  Preop N2 19 (KT+RT)%47 2 Yılllık  Sterilizasyon%33  Downstaging%50  Postop. N2 Adj. KT+RT 35 olgu (adj.)%19

37 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

38 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

39 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

40 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

41 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

42 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya SONUÇ  N2 KHDAK direkt cerrahinin yeri yok  N2 de eşzamanlı radyokemoterapi sonrası cerrahi en uygun yöntem  Endotrakeobronşiyal tekniklerle PET pozitif hastalarda indüksiyon tedavisi öncesi mediastinal LAP verifikasyonu  Cerrahi öncesi mediastinoskopi  Pnömonektomi veya kompleks rezeksiyon gerektiren persistan N2 hastalıkta cerrahi gereksiz

43 TORAKS CERRAHİSİNDE KIRMIZI IŞIK LAZER UYGULAMALARI

44 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Akciğer  %80 Su  Çok düşük doku dansitesi  Yüksek büzülme kapasitesi  Isıyı absorbsiyon ve hızlı iyileşme kapasitesi

45 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya DIODE LASER  Geliştirilen en son LASER teknolojisi  980 nm diode lazerler, endüstride bilinen hiçbir cihazla karşılaştırılamayacak avantaj ve üstünlüklere sahiptir..

46 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya  980nm hem su hem de hemoglobin tarafından iyi absorbe edilir  Termal penetrasyonu Nd:YAG dan daha azdır DIODE LASER DOKU ETKİLEŞİMİ

47 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya CO2/Nd:YAG Laser ile kıyaslandığında Hemosta z daha iyi sağlanır. Kansız bir operasyon olur Cerrahi alanda temiz ve net bir g ö r ü n ü m elde edilir. DIODE LASER DOKU ETKİLEŞİMİ

48 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Toraks Cerrahisinde Kullanım  Trakeobronşiyal, özofagial obstrüksiyon tedavisi veya palyasyonu  Metastazların enaz akciğer parenkim kaybı ile çıkartılması  Multipl metastazektomi  Torakoskopik/Açık bül ablazyonu ve plevral abrazyon  Kist, kitle eksizyonu  Torakoskopik akciğer biyopsisi, sempatektomi vs.

49 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Avantajları  Hem hemoztaz hem de hava kaçağının aynı anda önlenmesi  Kanama kontrolü için minimum koter gereksinimi  Akciğer anatomisine uygun rezeksiyon  Düşük maliyet  Çok kolay kullanım  Güvenilir

50 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya OLGU SUNUMLARI

51 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya OLGU-1 İnoperabl Akciğer Karsinomu  62y, Bayan  İnoperabl-Sağ üst lob YEHK  RT + KT  Dispne  Sağ ana bronşu tıkayan kitle

52 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

53 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Kitle eksizyonu – 30 watt

54 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

55 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya OLGU-2 Trakeobronşiyal kitle  25y, Bayan  1 yıldır efor dispnesi, son 1.5 aydır astım tedavisi  Şiddetli dispne  Bronkoskopik tanı-Adenoid kistik karsinom

56 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya 1 ay önceye ait BT

57 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

58 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya OLGU-4  38Y, Erkek  Opere Fibrosarkom, Sol dizaltı amputasyon  Kranial metastaz - Metastazektomi  Bilateral Akciğer metaztazları

59 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

60 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

61 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Bilateral Metastazekomi  3 hafta ara ile  Sol torokotomi: 52 adet  Sağ torokotomi: 51 adet metastaz çıkarıldı  Hastanede yatış süresi 3 gün

62 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Kullanılan Güç : Watt

63 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

64 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

65 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

66 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

67 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya OLGU-5  75 Y, Erkek  Prostat Ca.-Opere  Akciğer metastazı

68 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

69 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya OLGU-6  32 Y, Erkek  Spontan Pnx-Sol

70 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

71 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

72 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Non-Kontakt ablasyon

73 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

74 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya OLGU-7  33Y, Bayan  5 yıl önce K+K  Nüks bronkojenik kist

75 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

76 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Olgu 8:Bilateral büllöz Amfizem  42 y erkek  Dispne  Bilateral Büllöz hastalık  Stapler Büllektomi + LASER ablasyon

77 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya

78 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi ABD  Metastazektomi 12 Olgu  Trakeobronşiyal/Özofagus Tm8 Olgu  Spontan Px. Ablasyon5 Olgu  Diğerleri7 Olgu  Toplam32 Olgu  Morbidite ve MortaliteYok

79 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Pulmoner Aspergilloma

80 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Muscle Flaps Used  L.Dorsi, P.Major, S.anterior and Trapezius  Bronşiyal kaçakların kapatılması  Kavitenin amfoterisin B ile irrigasyonu  Kavitenin kas flebi ile obliterasyonu

81 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Results  Sekiz Olgu  İki olguda reoperasyon  Ortalama takip 52 ay  Başarı oranı 100%  Rekürrens yok

82 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya  Azaltılmış morbidite ve mortalite  Akciğer rezeksiyonu ve diğer yöntemlere alternatif bir girişim

83 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Torasik Sepsiste Myoplasti Tecrübesi  Postpnöm. Ampiyem ve BPF12(3)  Gecikmiş özofagus perforasyonu13  Kompleks Aspergilloma 9  Trakea ve bronş fistülleri 3  Harap olmuş Akc. Ve ampiyem 3  Toplam 40 olgu

84 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya  Interkostal Kas(IK)15  Pektoralis Major11  Latissimus Dorsi 7  Latissimus Dorsi+P.Major 3  Omentum+IK Kas 4  Toplam kullanılan kas47 Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Torasik Sepsiste Myoplasti Tecrübesi

85 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya “ İyi cerrah nasıl ameliyat yapacağını bilen” “ Daha iyi cerrah ne zaman ameliyat yapacağını bilen” “ En iyi cerrah ise ne zaman ameliyat yapmayacağını bilendir”

86 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, Ocak 2008, Antalya 6.Yedikule Günleri, 01 Haziran 2007, İstanbul TEŞEKKÜRLER


"V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Göğüs Cerrahisi Prof Dr Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları