Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pnömotoraks Yrd.Doç.Dr Gürhan Öz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pnömotoraks Yrd.Doç.Dr Gürhan Öz."— Sunum transkripti:

1 Pnömotoraks Yrd.Doç.Dr Gürhan Öz

2 Pnömotoraks Plevral aralıkta hava birikmesi ve buna sekonder gelişen akciğer kollapsı Sebep genelde visseral plevra rüptürü sonucu akciğerden hava kaçağı Primer spontan pnx oluşumunda bül ve bleblerin önemli bir yeri vardır Bleb: Alveol rüptürü sonucu visseral plevra içinde 2cm’den küçük subplevral hava birikimidir. Genellikle Üst lob apeksi ve alt lob süperior segmentte bulunurlar

3 Bül: Visseral plevra altında yerleşen 1cm’den büyük hava boşluğu
Bül: Visseral plevra altında yerleşen 1cm’den büyük hava boşluğu. Amfizemin herhangi bir türü ile birlikte olabilir veya normal bir akciğerde de bulunabilir. Pnx’in ana fizyolojik sonuçları vital kapasitede azalma ve PaO2’de düşmedir.

4

5

6

7 PNÖMOTORAKS

8 PNÖMOTORAKS SINIFLAMA

9 Primer Spontan Pnx 20-30 yaş Erkek (E/K: 2-5)
Uzun boylu ve zayıf bireyler Ailevi yatkınlık (Otozomol dominant veya X’e bağlı geçiş) Sigara (>22 sigara/gün olanlarda 102 kat) Konjenital bronş anamolisi

10 Klinik Nefes darlığı Göğüs ağrısı Hafif taşikardi
Pnx olan taraftaki hemitoraksın daha geniş olması Solunuma daha az katılan hemitoraks Hiperrezonans Solunum sesinin azlığı veya yokluğu Trakeal shift

11

12

13 Klinik Tansiyon pnx: Taşikardi (140 vuru/dk), hipotansiyon, elektromekanik bozukluk, siyanoz. PA Akciğer: Ayakta, Ekspirasyon sırasında Plevral hat, akciğer parankiminde dansite artışı, periferde hiperlüsens görünüm, periferde bronkovasküler dallanmanın görünmemesi Bilgisayarlı tomografi : Küçük pnx, bül ve blepler saptanabilir

14

15

16 PSP komplikasyonları Persistan hava kaçağı Tansiyon pnx
Pnömomediyastinum Cilt altı amfizem Hemotoraks Horner sendromu Reekspansiyon ödemi

17 SUBKUTAN AMFİZEM

18 Pnömomediastinum

19 TANSİYON PNÖMOTORAKS İnspriumda plevral boşluğa giren havanın ekspriumda Dışarı çıkamaması nedeniyle intraplevral oluşan pozitif basınçla karşı akc ,kalp ve büyük damarlara baskının artması Venöz dönüş azalır ;TA ve NB basıncı düşmesi ile hayati tehlike oluşturur

20 TANSİYON PNÖMOTORAX BELİRTİLERİ Dispne ,siyanoz taşipne ,taşikardi
Cilt altı amfızemi, Boyun venlerinde dolgunluk, Etkilenen tarafta göğüs ağrısı, akciğer seslerinde azalma, göğüs duvarı hareketlerinde asimetri, Nabız ve solunum sayısında artma, kan basıncında düşme, Hastada ajitasyon ve huzursuzluk, göğüs içinde basınç hissi

21

22 TANSİYON PNÖMOTORAX TA PNX göğüs cerrahisi acilidir. Acil bakımın amacı plevral boşlukta artan basıncı azaltmaktır, Tansiyon pnömotoraks açık pnömotoraksa dönüştürülür. Böylece giren havanın etkilenen taraftan çıkması sağlanır. Bunun için etkilenmiş bölgeye büyük delikli bir iğne yerleştirilerek dekompresyon yapılır.

23

24

25 Tedavi Amaç: Plevral aralıktaki havanın tahliyesi, hava kaçağının kontrolü, nüksün önlenmesi Gözlem Oksijen desteği Basit aspirasyon Tüp torakostomi Tüp torakostomi ile sklerozan ajan verilmesi Torakotomi Videoyardımlı torakoskopi

26 Tedavİ Gözlem: Tek taraflı, %20 den küçük pnx, asemptomatik, sağlıklı kişi. 24 saatte hemitoraks hacminin %1.25’i kadar hava (50-70ml/gün) hemitoraksttan rezorbe olur. İğne aspirasyonu: Midklavikular 2.İCA’dan gri anjiocut ile aspirasyon yapılır (PSP’de %65, SSP’de %35 başarılı). 24 saat içinde tekrarlanır, başarısız olunursa tüptorakostomi uygulanır.

27 PNÖMOTORAX TEDAVİ

28

29

30

31

32 Nüks İlk epizottan sonra nüks %20-30 iken, ikinci epizottan %50’den fazladır. Nüksü önlemek için tüp torakostomi yolu ile sklerozan ajan verilebilir (tetracycline, minocycline, talk, otolog kan, fibrin glue).

33 Sekonder spontan pnx Altta yatan primer akciğer hastalığı olduğundan SSP, PSP’den daha ciddi bir klinik tablo gösterir. KOAH, Tbc, Akciğer enfeksiyonları, Kistik fibrozis, Malignite ve diğer hastalıklar Ciddi nefes darlığı ve siyanoz görülebilir Pulmoner rezervi azalan hastalarda bir akciğerin parsiyel veya total pnx’i ölüme yol açabilir.

34

35

36 TEŞEKKÜR EDERİM…..


"Pnömotoraks Yrd.Doç.Dr Gürhan Öz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları