Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA CERRAHİ ACİLLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA CERRAHİ ACİLLER"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA CERRAHİ ACİLLER
Dr.Gürsu Kıyan PhD Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Türk Toraks Derneği 11. yıllık kongresi Antalya 2008

2 Bronkoskopi gerektiren aciller
Tüp torakostomi gerektiren aciller Trakeostomi gerektiren aciller Torakotomi gerektiren aciller Laparotomi gerektiren aciller VATS

3 BRONKOSKOPİ GEREKTİREN ACİLLER
Yabancı cisim aspirasyonu Hemoptizi Travma

4 Yabancı cisim aspirasyonu
Organik madde Hikaye Klinik bulgular Radyoloji

5 Yabancı cisim aspirasyonu

6 Yabancı cisim aspirasyonu
İnspiriyum Ekspiriyum

7 Yabancı cisim aspirasyonu

8 Masif hemoptizi Alt Solunum Yolları enfeksiyonları Trakeobronşit
Pnömoni Akciğer absesi Yabancı cisim aspirasyonu Trakeostomiye bağlı kanamalar Bronşiektazi/Kistik fibroz Tuberküloz Trakeobronşiyal vasküler anomaliler Otoimmun akciğer hastalıkları Endobronşiyal tümör Aspire edilmiş kan Akciğer tromboembolisi Travma Nedeni ? En sıklar hangileri??

9 Masif hemoptizi Rijid bronkoskopi Fleksibl bronkoskopi
Hava yolu stabilizasyonu sağlıyor Aspirasyon Pıhtı ve yabancı cisim çıkarılması Fleksibl bronkoskopi Distal bronşlar değerlendirilebilir

10 Erken bronkoskopi Geç bronkoskopi
Masif hemoptizi Erken bronkoskopi Geç bronkoskopi

11 Masif hemoptizi Havayolu kontrolü Stabilizasyon Entübasyon
Selektif entübasyon Kan hacmi kontrolü Farmakolojik tedavi Bronkoskopik yöntemler Buzlu SF Topikal epinefrin Topikal trombin/fibrinojen Mekanik bası Anjiografik embolizasyon Cerrahi girişim Farm: ıv vazopressin bronşiyal arter v.konst. Traneksamik asit für pıhtı stabilizasyonu BAE: kısa vade %54-100, uzun vade %16-55 Cerr endik: 1.embolizasyon başarısız 2.Anjio için beklenemiyorsa 3.Anjio ile durdurulamayacaksa

12 Travma Trakeobronşiyal rüptür Tedavi Pnömotoraks Pnömomediasten
Cildaltı amfizem Tedavi Konservatif tedavi Tüp torakostomi Cerrahi tedavi En sık trakea veya anabronş rüptürü Sol injury daha az dha iyi Travma: 1.ap cap azalıp lat cap artıyor 2. Glottis kapanıyor ve havayolu p artıp rüptür 3. Hızlı deselerasyon akut shearing forse Şüphe varsa fleksible yap Tanı ve lokal. için önemli

13 TÜP TORAKOSTOMİ GEREKTİREN ACİLLER
Pnömotoraks Ampiyem / Parapnömonik efüzyon Hemotoraks Şilotoraks Diğer plevral efüzyonlar

14 Tüp torakostomi Teknik: Açık teknik Seldinger yöntemi Trokar içinden

15 Tüp torakostomi

16

17 Drenaj sistemleri Sualtı drenajı Heimlich valvi

18 Pnömotoraks Spontan pnömotoraks Travmatik pnömotoraks
Primer Sekonder Travmatik pnömotoraks Kapalı Açık Yatrojenik pnömotoraks Spx : %5 bilat, %10 pl eff, %7 hemotor. Tans px: %1-3

19 Spontan pnömotoraks Primer Sekonder
Pspx: %48-79 torakotomi veya torakoskopide bül, bleb var. Sp: % psp, % Ssp Primer Sekonder

20 Tedavi Konservatif Tüp torakostomi Plörodezis VATS Torakotomi
Pnömotoraks Tedavi Konservatif Tüp torakostomi Plörodezis VATS Torakotomi

21 Talk plörodezis

22 Tansiyon pnömotoraks

23 Parapnömonik Postoperatif Posttravmatik Diğer
Ampiyem Parapnömonik Postoperatif Posttravmatik Diğer

24 Parapnömonik efüzyon

25 Eksüdatif aşama Fibrinopürülan aşama Organizasyon aşaması
Parapnömonik efüzyon Eksüdatif aşama Fibrinopürülan aşama Organizasyon aşaması

26 Torasentez pH Glukoz LDH
Parapnömonik efüzyon Torasentez pH Glukoz LDH

27 Parapnömonik efüzyon Tedavi Konservatif Tüp torakostomi
Fibrinolitik tedavi Torakoskopi Torakotomi

28 Torakoskopik debridman

29 Şilotoraks Plevral boşluk içinde şilöz sıvı varlığı (şilöz sıvı: barsak hücrelerinden salınan yağla zenginleşmiş lenfatik sıvı)

30 Şilotoraks Travmatik Nontravmatik Postoperatif Penetran yaralanma
Malign Lenfoma Lenfoma dışı Malign dışı Konjenital/İdiyopatik Diğer (siroz, tbc vs.)

31 Şilotoraks Trigliserid 110 mg/dL Lökosit>1000/mm3
Lenfosit ağırlığı (>%80) Protein>3g/dL Glukoz, BUN, elektrolit= Plazma

32 Şilöz sıvı

33 Şilotoraks OZT içeren beslenme Oral beslenmenin durdurulması/TPN
Octreotide Dukus torasikus bağlanması Plörodezis Plevroperitoneal shunt Diğer cerrahi tedaviler

34 Şilotoraks Cerrahi tedavi endikasyonları
2 haftadan uzun sürerse 4 haftadan uzun sürerse Drenaj>100 mLxyıl/gün

35 Hemodinamik olarak stabil olmayan Hemodinamik olarak stabil olan
Hemotoraks Hemodinamik olarak stabil olmayan Hemodinamik olarak stabil olan

36 Tüp torakostomi VATS Açık cerrahi
Hemotoraks Tüp torakostomi VATS Açık cerrahi

37 TRAKEOSTOMİ GEREKTİREN ACİLLER

38 Trakeostomi endikasyonları
Üst hava yolu obstrüksiyonları Laringotrakeal stenozlar Üst solunum yolu tümörleri Trakeomalazi Kraniyofasiyal malformasyonlar Bilateral vokal kord paralizisi Laringeal travma Obstrüktif uyku apne sendromu Ventilatör bağımlı hastalıklar Santral solunum yetersizliği Kraniyovertebral travma Nöromuskuler hastalıklar Kardiyovasküler malformasyonlar Kronik solunum yetersizliği

39 Açık trakeostomi Perkütan trakeostomi ? Krikotiroidotomi
Trakeostomi tipleri Açık trakeostomi Perkütan trakeostomi ? Krikotiroidotomi

40 Trakeostomi

41 Trakeostomi

42 TORAKOTOMİ GEREKTİREN ACİLLER
Travma Konjenital hastalıklar Konjenital lobar amfizem Konjenital kistik hastalıklar Trakeobronşiyal anomaliler Diğerleri Acil opere olma oranları

43 Travma Persistan kanama Trakeobronşiyal hasar Özofagus hasarı
2-3 cc/kg/saat (4 saat üzeri) Trakeobronşiyal hasar Özofagus hasarı Diyafram rüptürü Major damar yaralanması Drene olamamış hemotoraks 1 haftayı geçmişse

44 Konjenital hastalıklar
Konjenital lober amfizem Bronkojenik kist Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

45 Trakeobronşiyal anomaliler

46 Trakeobronşiyal anomaliler

47 Diyafragmatik herni / rüptür

48 VATS Parapnönomik efüzyon Pnömotoraks Şilotoraks Travma sonrası
Debridman Pnömotoraks Plörodezis Primer sorunun tamiri Şilotoraks Duktus torasikus tamiri Travma sonrası Şüpheli diyafragmatik hasar Rezidüel hemotoraks Persistan hemotoraks (hemodinamiyi bozmayan) Persistan pnömotoraks İntratorasik yabancı cisim Posttravmatik şilotoraks Posttravmatik ampiyem Hemotoraksın %18-30’u rezidü pıhtılıdır ve bunun da %40ı cerr drenaj gerektirir. Tedavi olmazsa fibrotoraks ve ampiyem olur. 2 gün geçmiş ve halen toraks volümünün 1/3ü kan varsa girişim. Hemotoraks tam boşalırsa mortalite pratikte 0, dekort gerekirse %1.6, dekort gerekirse %9.4 Fibrinolitik pek önerilömiyor. Toraksın 1/3’ü opak ise VATS gerekir. Vats vs. tt : vats daha kısa, daha ucuz + tt sonra vats gerektiriyor. 72 saat devam ediyorsa persistan px Grafi lavaj us vs herşey topla diyafr hasarı %10-30 atlar

49 Teşekkür ederim…..


"ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA CERRAHİ ACİLLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları