Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA CERRAHİ ACİLLER Dr.Gürsu Kıyan PhD Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Türk Toraks Derneği 11.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA CERRAHİ ACİLLER Dr.Gürsu Kıyan PhD Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Türk Toraks Derneği 11."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA CERRAHİ ACİLLER Dr.Gürsu Kıyan PhD Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Türk Toraks Derneği 11. yıllık kongresi Antalya 2008

2 Bronkoskopi gerektiren aciller Tüp torakostomi gerektiren aciller Trakeostomi gerektiren aciller Torakotomi gerektiren aciller Laparotomi gerektiren aciller VATS

3 BRONKOSKOPİ GEREKTİREN ACİLLER Yabancı cisim aspirasyonu Hemoptizi Travma

4 Yabancı cisim aspirasyonu 1-3 yaş Organik madde Hikaye Klinik bulgular Radyoloji

5 Yabancı cisim aspirasyonu

6 İnspiriyum Ekspiriyum

7 Yabancı cisim aspirasyonu

8 Masif hemoptizi Alt Solunum Yolları enfeksiyonları Trakeobronşit Pnömoni Akciğer absesi Yabancı cisim aspirasyonu Trakeostomiye bağlı kanamalar Bronşiektazi/Kistik fibroz Tuberküloz Trakeobronşiyal vasküler anomaliler Otoimmun akciğer hastalıkları Endobronşiyal tümör Aspire edilmiş kan Akciğer tromboembolisi Travma Nedeni ?

9 Masif hemoptizi Rijid bronkoskopi –Hava yolu stabilizasyonu sağlıyor –Aspirasyon –Pıhtı ve yabancı cisim çıkarılması Fleksibl bronkoskopi –Distal bronşlar değerlendirilebilir

10 Masif hemoptizi Erken bronkoskopi Geç bronkoskopi

11 Masif hemoptizi Havayolu kontrolü Stabilizasyon Entübasyon Selektif entübasyon Kan hacmi kontrolü Farmakolojik tedavi Bronkoskopik yöntemler Buzlu SF Topikal epinefrin Topikal trombin/fibrinojen Mekanik bası Anjiografik embolizasyon Cerrahi girişim

12 Travma Trakeobronşiyal rüptür Pnömotoraks Pnömomediasten Cildaltı amfizem Tedavi Konservatif tedavi Tüp torakostomi Cerrahi tedavi

13 TÜP TORAKOSTOMİ GEREKTİREN ACİLLER Pnömotoraks Ampiyem / Parapnömonik efüzyon Hemotoraks Şilotoraks Diğer plevral efüzyonlar

14 Tüp torakostomi Teknik: Açık teknik Seldinger yöntemi Trokar içinden

15 Tüp torakostomi

16

17 Drenaj sistemleri Heimlich valviSualtı drenajı

18 Pnömotoraks Spontan pnömotoraks Primer Sekonder Travmatik pnömotoraks Kapalı Açık Yatrojenik pnömotoraks

19 Spontan pnömotoraks Primer Sekonder

20 Pnömotoraks Tedavi Konservatif Tüp torakostomi Plörodezis VATS Torakotomi

21 Talk plörodezis

22 Tansiyon pnömotoraks

23 Ampiyem Parapnömonik Postoperatif Posttravmatik Diğer

24 Parapnömonik efüzyon

25 Eksüdatif aşama Fibrinopürülan aşama Organizasyon aşaması

26 Parapnömonik efüzyon Torasentez pH Glukoz LDH

27 Parapnömonik efüzyon Tedavi Konservatif Tüp torakostomi Fibrinolitik tedavi Torakoskopi Torakotomi

28 Torakoskopik debridman

29 Şilotoraks Plevral boşluk içinde şilöz sıvı varlığı (şilöz sıvı: barsak hücrelerinden salınan yağla zenginleşmiş lenfatik sıvı)

30 Şilotoraks Travmatik –Postoperatif –Penetran yaralanma Nontravmatik –Malign Lenfoma Lenfoma dışı –Malign dışı Konjenital/İdiyopatik Diğer (siroz, tbc vs.)

31 Şilotoraks Trigliserid 110 mg/dL Lökosit>1000/mm 3 Lenfosit ağırlığı (>%80) Protein>3g/dL Glukoz, BUN, elektrolit= Plazma

32 Şilöz sıvı

33 Şilotoraks OZT içeren beslenme Oral beslenmenin durdurulması/TPN Octreotide Dukus torasikus bağlanması Plörodezis Plevroperitoneal shunt Diğer cerrahi tedaviler

34 Şilotoraks Cerrahi tedavi endikasyonları Şilotoraks Cerrahi tedavi endikasyonları 2 haftadan uzun sürerse 4 haftadan uzun sürerse Drenaj>100 mLxyıl/gün

35 Hemotoraks Hemodinamik olarak stabil olmayan Hemodinamik olarak stabil olan

36 Hemotoraks Tüp torakostomi VATS Açık cerrahi

37 TRAKEOSTOMİ GEREKTİREN ACİLLER

38 Trakeostomi endikasyonları Üst hava yolu obstrüksiyonları Laringotrakeal stenozlar Üst solunum yolu tümörleri Trakeomalazi Kraniyofasiyal malformasyonlar Bilateral vokal kord paralizisi Laringeal travma Obstrüktif uyku apne sendromu Ventilatör bağımlı hastalıklar Santral solunum yetersizliği Kraniyovertebral travma Nöromuskuler hastalıklar Kardiyovasküler malformasyonlar Kronik solunum yetersizliği

39 Trakeostomi tipleri Açık trakeostomi Perkütan trakeostomi ? Krikotiroidotomi

40 Trakeostomi

41 Trakeostomi

42 TORAKOTOMİ GEREKTİREN ACİLLER Travma Konjenital hastalıklar Konjenital lobar amfizem Konjenital kistik hastalıklar Trakeobronşiyal anomaliler Diğerleri

43 Travma Persistan kanama –2-3 cc/kg/saat (4 saat üzeri) Trakeobronşiyal hasar Özofagus hasarı Diyafram rüptürü Major damar yaralanması Drene olamamış hemotoraks –1 haftayı geçmişse

44 Konjenital lober amfizem Konjenital kistik adenomatoid malformasyon Bronkojenik kist Konjenital hastalıklar

45 Trakeobronşiyal anomaliler

46

47 Diyafragmatik herni / rüptür

48 VATS Parapnönomik efüzyon Debridman Pnömotoraks Plörodezis Primer sorunun tamiri Şilotoraks Duktus torasikus tamiri Plörodezis Travma sonrası Şüpheli diyafragmatik hasar Rezidüel hemotoraks Persistan hemotoraks (hemodinamiyi bozmayan) Persistan pnömotoraks İntratorasik yabancı cisim Posttravmatik şilotoraks Posttravmatik ampiyem

49 Teşekkür ederim…..


"ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA CERRAHİ ACİLLER Dr.Gürsu Kıyan PhD Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Türk Toraks Derneği 11." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları