Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Adı: Ercan Soyadı: Aşkan No:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Adı: Ercan Soyadı: Aşkan No:"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Adı: Ercan Soyadı: Aşkan No: 20120906039
Ders: Öğretim Teknoloji ve Materyal Tasarım Konu: İstanbul’un Fethi

2 İstanbul’un Fethi

3 İstanbul fethi sebepleri
1.Bizans'ın, Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilerlemesine ve büyümesine engel olması. 2. Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk birliğini bozmaya çalışması. 3. Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarına neden olması. 4. Bizans'ın, Avrupa-Hristiyan dünyasını kışkırtıp Haçlı Seferleri'ne zemin hazırlaması. 5. Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için İstanbul'un alınmasının gerekmesi.

4 İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar
1.İstanbul’a Karadeniz tarafından herhangi bir yardımın gelmesini engellemek amacı ile Yıldırım Bayezıd‘ın yaptırmış olduğu Anadolu Hisarının karşı tarafında Rumeli Hisarını yaptırdı. 2.Deniz gücünün sağlam olması ve gelebilecek yardımları durdurabilmesi adına tam 400 parçalık bir donanma inşaa ettirdi İstanbul çevresinde bulunan Bizans kaleleri fethedildi. 3.İstanbul’un surlarını aşabilecek büyük toplar döktürdü. Bu topların planlarını bizzat Fatih Sultan Mehmet çizdirmiştir.

5 İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar
4.Surlara hücumu kolaylaştırmak adına tekerlekli büyük merdivenler inşaa ettirdi. 5.Fatih Sultan Mehmet siyasi önlemlerde almıştır. Sırplar, Macarlar, Karmanaoğulları, Eflak ve venedik ile sulh yapıldı. 6.Balkanlar üzerine ordu gönderilerek Avrupa tarafından gelebilecek yardımların önü kesildi.

6 İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar
6. İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan koluna hakim olmak. 7. Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul'un önemli bir konuma sahip olması. 8. Boğazlar yolu ile ekonomik canlılığın mevcudiyeti. 9. Anadolu ve Rumeli arasındaki askeri geçişin kolaylaştırılmak istenmesi. 10. Hz. Muhammed'in; "İstanbul elbet feth olunacaktır. Ne güzel kumandandır o kumandan ve ne güzeldir o askerler" hadisine layık olabilme düşüncesi

7 İstanbul Fethi’nin Türk tarihi açısından önemi
1. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi bitti, Yükseliş Dönemi başladı. 2. İstanbul'un Fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı. 3. İstanbul'un Fethi ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi. 4. İpek Yolu'nun Avrupa'ya giden kolu ele geçirildi. 5. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı ve II. Mehmed ülke alan, ülke açan anlamına gelen Fatih' ünvanını aldı.

8 İstanbul Fethi’nin Türk tarihi açısından önemi
6. Osmanlı Devleti'nin İslam Dünyası'ndaki saygınlığı arttı. 7. Fener rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi. 8.Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinden sonra tüm putları toplatıp askeri eğitim yerlerine gönderip orda üzerlerine atış talimleri yapılmasını istemiştir

9 İstanbul fethi’nin dünya tarihi açısından önemi
1. İstanbul'un Fethi ile Orta çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı. 2. İstanbul'un Fethi sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların yapılması, Avrupa'daki 'derebeylik'lerin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu.

10 İstanbul fethi’nin dünya tarihi açısından önemi
3. İstanbul'un Fethi ile İpek Yolu'nun Orta Asya'dan Avrupa'ya giden kolunun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Avrupalılar'ı yeni ticaret yolları arayışına yöneltti. Bu olay 'Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden birini oluşturdu. 4. İstanbul'un Fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları, orada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, 'Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundular.

11 İstanbul’un fethi tasvirleri


"Hazırlayan Adı: Ercan Soyadı: Aşkan No:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları