Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul’un Fethi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul’un Fethi."— Sunum transkripti:

1 İstanbul’un Fethi

2 “ISTANBUL MUHAKKAK FETHEDILECEKTIR
“ISTANBUL MUHAKKAK FETHEDILECEKTIR.ONU FETHEDEN KUMANDAN NE GÜZEL KUMANDANDIR, ONU FETHEDEN ASKER NE GÜZEL ASKERDIR .(HADİS-İ ŞERİF)

3 FATİH SULTAN MEHMED

4 II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed yedinci Osmanlı padişahı
II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avni mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur.

5 Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu.
Şair ve açık görüşlüydü. Fatih Sultan Mehmed 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi.

6 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan İkinci Mehmed, İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı. Hz. Muhammed'in (S.A.V) hadisi şerifinde müjdelediği İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmed, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. Orta Çağ'ı kapatıp, Yeniçağı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, Nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepe'de vefat etti ve Fatih Camii'nin yanındaki Fatih Türbesi'ne defnedildi.

7 Fatih Sultan Mehmed ’in ölümünden sonra yerine oğlu II
Fatih Sultan Mehmed ’in ölümünden sonra yerine oğlu II. Bayezid geçti(1481). II.Bayezid’in kardeşi Cem, tahtın kendi hakkı olduğunu iddia ederek II.Bayezid'in karşı isyan etti. Cem Sultan, kadar askeriyle birlikte 27 Mayıs 1481’de İnegöl önlerine geldi. II.Bayezid’in gönderdiği orduyu yenen Cem Sultan, Bursa'da padişahlığını ilan etti. Yenişehir ovasında yapılan ikinci savaşı kaybeden Cem Sultan, Memluklere sığındı. Daha sonra Saint Jean (Sen Jan) Şövalyelerinin davetiyle Rodos’a giden Cem Sultan şövalyeler tarafından Avrupa’ya götürüldü. 1495 yılına kadar papanın yanında ve Fransa'da tutulan Cem Sultan, 1495’te bir suikast sonucu öldürüldü. Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren bu iç olay, Cem Sultan’ın Avrupa’ya götürülmesiyle dış sorun haline geldi. Cem sultan, Osmanlı’nın Avrupa’ya yapacağı seferlerde Avrupalılarca bir tehdit unsuru olarak kullanıldı. Bu nedenle seferlerde durgunluk yaşandı.

8 İSTANBULUN FETHEDİLMESİNİN NEDENLERİ

9 DİNİ NEDENLER 1. Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethi ile ilgili sözleri
2. İstanbul’un Ortodoksların merkezi olması

10 EKONOMİK NEDENLERİ 1.Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul’un önemli bir yere sahip olması 2.İstanbul’un ipek ticaret yoluna sahip olması 3.Boğazlar yoluyla ekonomik canlılığın mevcudiyeti

11 SİYASİ NEDENLER 1.Bizans imparatorlarının Avrupa devletlerini Osmanlılara karşı kışkırtmaları 2.Osmanlı Devletinde toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi 3.Avrupa’daki fetihleri kolaylaştırmak

12

13 FETİH İÇİN OSMANLI DEVLETİNİN YAPTIĞI HAZIRLIKLAR
1.Surları yıkmak için ŞAHİ topu döktürüldü. 2.Karadeniz’den gelecek tehlikelere karşı Rumeli Hisarı yaptırıldı. 3.Silivri ve Vize kaleleri alındı. Büyük bir donanma oluşturuldu. 4.Avrupa’dan,Anadolu’dan düşman beylik ve devletlerden gelecek yardımı önlemek için; Karamanoğulları, Eflâk, Sırbistan, Mora ve Macaristan ile antlaşmalar yapıldı.

14

15

16

17 BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN YAPTIĞI HAZIRLIKLAR
1. Surları onardı ve asker yerleştirdi. 2. Haliç’in ağzını zincirle kapadı.

18 FETİH

19 Fatih, gerekli tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra büyük bir ordu ile Edirne’den İstanbul önlerine geldi. Şehri karadan ve denizden kuşattı.

20 İlk hücum 6 Nisan 1453’te Türk topçularının atışlarıyla başladı.
Surların yıkılan yerlerini Bizanslılar hemen onarıyorlardı. Türk askerlerinin surlardan içeri girmesine Rum Ateşi (Grejuva) denilen silahlarıyla engel oluyorlardı. Avrupa’daki telaşın üzerine papa yardım gönderdi. Papa donanmasının Haliç’ten içeri girmesine Osmanlılar engel olamadı.

21 Fatih, olağanüstü bir buluşla Osmanlı gemilerinin karadan Haliç’e indirilmesine karar verdi.
Kasımpaşa’dan Haliç’e kadar olan yola tahta kızaklar döşendi. Üzerleri yağlandı. Bir gece içinde 72 gemi, bu kızakların üzerinden kaydırılarak Haliç’e indirildi.

22

23

24 İstanbul tam 53 günde kuşatıldı
İstanbul tam 53 günde kuşatıldı.Fatih’in emriyle 29 Mayıs günü ikinci hücum başladı.Bizanslılar daha fazla dayanamadı.Aynı gün öğleden sonra İstanbul tamamen alınmış oldu.(1453)

25

26 FETHİN SONUÇLARI

27 Türk Tarihi Bakımından;
Türkler kesin olarak Avrupa’ya yerleştiler. Osmanlı devletinin kuruluş devri bitti, yükseliş devri başladı. Boğazlar Türk denetimi altına girdi. İstanbul devletin yeni başkenti oldu.

28 Dünya Tarİhİ BakImIndan;
Orta Çağın sonu, Yeni Çağın başlangıcı oldu. 1000 yıllık Bizans(Doğu Roma)İmparatorluğu tarihe gömüldü. Karadeniz ticaret yolları Türklerin eline geçti. İpek ve baharat yolları Türklerin eline geçince Balkan devletleri başka yollar aramaya başladılar.

29 FATİH SULTAN MEHMED’İN YAPTIĞI SEFERLER VE FETİHLER

30 1454: Sırbistan Seferi 1459: Amasra’nın Alınması 1460: Mora’nın Alınması 1461: Sinop ve Trabzon’un Alınması 1462: Eflak Seferi 1463: Bosna- Hersek Seferi 1466: Karamanoğulları ile Mücadele 1473: Akkoyunlu Devleti ile ilişkiler ve Otlukbeli Savaşı 1475: Kırım’ın Fethi 1476: Boğdan’ın Alınması 1479: Venedik ile Savaş 1479: Arnavutluk Seferi 1479: Yunan Adaları’nın Alınması 1480: İtalya Seferi

31

32


"İstanbul’un Fethi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları