Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haçlı Seferleri nedir? Haçlı Seferleri nedir? Buna Göre; Haçlı Seferleri, genelde Müslüman / Türk Dünyasına düzenlenmiş seferler olduğunu unutmayalım…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haçlı Seferleri nedir? Haçlı Seferleri nedir? Buna Göre; Haçlı Seferleri, genelde Müslüman / Türk Dünyasına düzenlenmiş seferler olduğunu unutmayalım…"— Sunum transkripti:

1

2

3 Haçlı Seferleri nedir? Haçlı Seferleri nedir? Buna Göre; Haçlı Seferleri, genelde Müslüman / Türk Dünyasına düzenlenmiş seferler olduğunu unutmayalım… 1096’dan 1270 yılına kadar Hristiyan Avrupa’nın Türkler ve Müslümanlara karşı yaptığı seferlere Haçlı Seferleri Haçlı Seferleri denir 1096’dan 1270 yılına kadar Hristiyan Avrupa’nın Türkler ve Müslümanlara karşı yaptığı seferlere Haçlı Seferleri Haçlı Seferleri denir Buna göre, Avrupa’da, hangi savaşın sonucunda, Haçlı Düşüncesi ortaya çıkmıştır? Buna göre, Avrupa’da, hangi savaşın sonucunda, Haçlı Düşüncesi ortaya çıkmıştır? Malazgirt savaşından sonra Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Bizans, Avrupa’yı harekete geçirmiş ve bunun sonucunda Avrupa‘da ilk kez HAÇLI DÜŞÜNCESİ HAÇLI DÜŞÜNCESİ oluşmaya başlamıştır… Malazgirt savaşından sonra Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Bizans, Avrupa’yı harekete geçirmiş ve bunun sonucunda Avrupa‘da ilk kez HAÇLI DÜŞÜNCESİ HAÇLI DÜŞÜNCESİ oluşmaya başlamıştır…

4 Arka plandaki haritaya bakarak Haçlı Seferleri Haçlı Seferleri‘ne hangi ülkelerden katılım olmuştur? Arka plandaki haritaya bakarak Haçlı Seferleri Haçlı Seferleri‘ne hangi ülkelerden katılım olmuştur?

5 Haçlı Seferleri ‘nin Nedenlerini ele almadan, yandaki papazın konuşması ile ilgili ne söylemek isterdiniz? Doğudaki Kardeşlerimize acilen yardım etmemiz gerekiyor. Sizleri uyarıyorum. Ben değil Tanrı sizden rica ediyor. Zenginler ve fakirler acele edin ve bu insanları kardeşlerimizin topraklarından atın. Hıristiyanlara acele yardım ulaştırın eğer oraya gidenler düşmana karşı savaşta hayatını kaybederse onların bütün günahları affolunacaktır Papa II. Urban’ın Fransa’daki Hıristiyanlara konuşması Sizce; Papa, Avrupalı Askerlerin Haçlı Seferleri‘ne katılması için hangi konuyu ön plana çıkarmıştır? Sizce; Papa, Avrupalı Askerlerin Haçlı Seferleri‘ne katılması için hangi konuyu ön plana çıkarmıştır? Papa, Avrupalı Askerlerin Haçlı Seferleri ‘ne katılması için, Din ‘i araç olarak kullanmıştır… Birinci Haçlı Seferleri‘ne yaklaşık 600.000 kişinin katılması, neyin göstergesi olabilir? Birinci Haçlı Seferleri‘ne yaklaşık 600.000 kişinin katılması, neyin göstergesi olabilir? Toplam 8 kez düzenlenen Haçlı Seferleri‘ne en yoğun ilgi Birinci Haçlı Seferleri‘ne olmuştur. Bu Haçlı Seferleri’ne 600.000 kişi katılırken, diğer Haçlı Seferleri‘ne ortalama 50.000 ile 100.000 kişi katılmıştır. Buna göre, İlk Haçlı Seferleri‘ne yoğun ilgi, Papa‘nın dini ön plana çıkarmasının bir sonucudur.

6 Din Adına Papa, Hıristiyanlarca hangi kutsal yerin Müslümanlardan alınması gerekliliğini, Din Adına şart koşmuştur? Kudüs Haçlı Seferleri Haçlı Seferlerinde Kudüs gibi kutsal yerlerin Türklerden geri alınması için Haçlı Seferleri başlatılmıştır.

7 Yanda görülen konuşmaya bakarak, Haçlı Seferleri ‘nin hangi sebebi vurgulanmak istenmiş olabilir? Arkadaşlar… Müslümanlardan ve Türklerden aldığımız topraklar bizim olacak…. Orada hepimiz zengin olacağız. Haçlı Seferleri Ayrıca, Haçlı Seferleri ‘ne katılanların çoğunun işsiz ve fakir olduğunu da düşündüğümüzde… Haçlı Seferleri ‘ne katılanların çoğunun İŞSİZYOKSUL OLMASI İŞSİZ ve YOKSUL OLMASI, bu seferlerin EKONOMİK BOYUTU EKONOMİK BOYUTU ‘nu Ön plana çıkarmıştır. Bunun yanında, Birinci Haçlı Seferlerinde ele geçirilen Kudüs‘te şehrin yağmalanması ve değerli malların kilisece el konulması, Haçlı Seferlerine katılan askerleri nasıl etkilemiş olabilir? Bunun yanında, Birinci Haçlı Seferlerinde ele geçirilen Kudüs‘te şehrin yağmalanması ve değerli malların kilisece el konulması, Haçlı Seferlerine katılan askerleri nasıl etkilemiş olabilir? Haçlı Seferleri‘ne Din Etkisi ile katılan Kudüs Avrupalı askerlerin, Kudüs‘te malların kilisece yağmalanması sonrasında kiliseye olan güveni azalmış ve bunun sonucunda bazıları Haçlı Seferlerinden ayrılmış, bazıları ise, Ekonomik nedenler Ekonomik nedenlerden dolayı (İşsizlik) zengin olan Uzak Doğu (Çin)‘ya gitmiştir.

8 Haçlı Seferleri Haçlı Seferleri ‘ne, Kilise Derebeyler Ortaçağ ‘ın Kilise ile beraber en güçlü sınıfı olan Derebeyler ‘in, yandaki konuşmaya bakarak neden Haçlı Seferleri ‘ne katılmış olabileceği ile ilgili ne söylemek istersiniz? Haçlı Seferleri Haçlı Seferleri ‘ne, Kilise Derebeyler Ortaçağ ‘ın Kilise ile beraber en güçlü sınıfı olan Derebeyler ‘in, yandaki konuşmaya bakarak neden Haçlı Seferleri ‘ne katılmış olabileceği ile ilgili ne söylemek istersiniz? Ben, Orta Çağ ‘ın en güçlü iki sınıfından biriyim…Ne olursa olsun daha da güçlenmem ve daha geniş topraklara sahip olmam lazım… Buna Göre ; Derebeylikler, eski güçlerini kaybetmişler, Krallar,özellikle silah ve top sayesinde, güçlenmişlerdir…. Peki, Haçlı Seferleri‘ne katılan Derebeylerin Haçlı Seferleri sonrasında durumları ne olmuştur? Derebeyler Haçlı Seferlerine katılan Derebeyler, sefer sonrasında sahip oldukları kale ve topraklarını ellerinde tutamadılar.. ------------------------------------------ Bir kısmı ise; seferlerde ölmüş veya geri dönememiştir… Derebeyler Haçlı Seferlerine katılan Derebeyler, sefer sonrasında sahip oldukları kale ve topraklarını ellerinde tutamadılar.. ------------------------------------------ Bir kısmı ise; seferlerde ölmüş veya geri dönememiştir…

9 Tüm bu bilgilerin ışığında Haçlı Seferleri‘nin Nedenleri Haçlı Seferleri‘nin Nedenlerini toparlayalım. Tüm bu bilgilerin ışığında Haçlı Seferleri‘nin Nedenleri Haçlı Seferleri‘nin Nedenlerini toparlayalım. Kutsal Yerleri geri almak istemeleri Kutsal Yerleri geri almak istemeleri Avrupa ‘nın yoksulluk ve işsizlik içinde bulunması Avrupa ‘nın yoksulluk ve işsizlik içinde bulunması Zengin olan Uzakdoğu ‘nun ekonomik yönden çekici olması Zengin olan Uzakdoğu ‘nun ekonomik yönden çekici olması HAÇLI SEFERLERİ ‘NİN NEDENLERİ DİNSEL EKONOMİK EKONOMİK Türkler ‘in Anadolu ‘yu ele geçirmelerinden dolayı, Avrupa ‘yı tehdit eder biri duruma gelmesi Türkler ‘in Anadolu ‘yu ele geçirmelerinden dolayı, Avrupa ‘yı tehdit eder biri duruma gelmesi SİYASİ Şövalyelerin ün-şöhret ve Derebeylerin ise büyük toprak uğruna aşırı istekli ve arzulu olmaları Şövalyelerin ün-şöhret ve Derebeylerin ise büyük toprak uğruna aşırı istekli ve arzulu olmaları SİYASİ Buna Göre ; Haçlı Seferleri ‘nin en önemli sebebi ; Kutsal Yerleri Geri Alma Düşüncesi (Dini Sebep) ‘dir.

10 Şimdi de; Haçlı Seferleri‘nin Sonuçları Haçlı Seferleri‘nin Sonuçlarını toparlayalım. Şimdi de; Haçlı Seferleri‘nin Sonuçları Haçlı Seferleri‘nin Sonuçlarını toparlayalım. Kilise ve Papa ‘ya olan güvenin azalması Kilise ve Papa ‘ya olan güvenin azalması Türk-İslam Dünyası ‘nda büyük kayıplara sebep olması Türk-İslam Dünyası ‘nda büyük kayıplara sebep olması Derebeyliklerin zayıflaması, buna karşın Krallar ‘ın güçlenmesi Derebeyliklerin zayıflaması, buna karşın Krallar ‘ın güçlenmesi HAÇLI SEFERLERİ ‘NİN SONUÇLARI DİNSEL EKONOMİK SİYASİ Haçlı Seferleri sonrasında Avrupa ‘ya geri dönmeyip,uzak doğuya gidenlerin Bilim-Teknikle tanışması ve zenginleşmesi Haçlı Seferleri sonrasında Avrupa ‘ya geri dönmeyip,uzak doğuya gidenlerin Bilim-Teknikle tanışması ve zenginleşmesi EKONOMİK Uzakdoğu ile Avrupa arasında ticaretin başlaması ve yaygınlaşması ile birlikte Akdeniz Limanları ‘nın önem kazanması Uzakdoğu ile Avrupa arasında ticaretin başlaması ve yaygınlaşması ile birlikte Akdeniz Limanları ‘nın önem kazanması EKONOMİK

11 Haçlı Seferleri ve Sonuçları

12 Soru-1

13 Soru-2

14 Soru-3

15 Soru-4

16 Soru-5

17 Soru-6

18 Soru-7

19 Soru-8

20 Soru-9 Buna Göre;

21 Soru- 10 Buna Göre;

22 Soru-11

23 Soru- 12

24 Soru-13

25 Soru- 14

26 Soru-15

27 Soru-16

28 Soru- 17

29 Soru- 18

30 Soru-19

31 Soru-20

32 Soru-21

33 Soru-22

34 Soru- 23

35


"Haçlı Seferleri nedir? Haçlı Seferleri nedir? Buna Göre; Haçlı Seferleri, genelde Müslüman / Türk Dünyasına düzenlenmiş seferler olduğunu unutmayalım…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları