Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi kaç yılları arasını kapsamaktadır? Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 1299-1453 Yılları arasını kapsamaktadır. Osmanlı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi kaç yılları arasını kapsamaktadır? Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 1299-1453 Yılları arasını kapsamaktadır. Osmanlı."— Sunum transkripti:

1

2

3 Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi kaç yılları arasını kapsamaktadır? Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 1299-1453 Yılları arasını kapsamaktadır. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 1299-1453 Yılları arasını kapsamaktadır. Orhan Bey Osman Bey Y.Bayezit II.Murat Ç.Mehmet I.MuratF.S.Mehmet

4 Şimdi, Osmanlı Devleti‘nin Kuruluş Dönemindeki önemli olaylara bakalım… Şimdi, Osman Bey Dönemi Olaylarına bakalım Osman Bey 1299 Yılında kendi adıyla anılan Osmanlı Beyliği‘ni kurdu. 1299 Yılında kendi adıyla anılan Osmanlı Beyliği‘ni kurdu. 1302 Yılında, İlk Osmanlı-Bizans Savaşı olan Koyunhisar Savaşı yapıldı. 1302 Yılında, İlk Osmanlı-Bizans Savaşı olan Koyunhisar Savaşı yapıldı. Bu dönemde İlk Osmanlı Parası bastırılır. Bu dönemde İlk Osmanlı Parası bastırılır. Bu sava ş la Bilecik ve Çevresi ele geçirildi 1299 Osmanlı Beyli ğ i’nin Kurulu ş u 1302 Koyun hisar Sava ş ı OSMAN BEY DÖNEMi KRONOLOJiSi

5 Orhan Bey Dönemi Olayları ‘na bakalım Bu dönemde Ç İ MPE KALES İ ‘ KALES İ ‘nin alınmasıyla İ lk kez RUMEL İ ‘ye geçilmi ş tir. İ lk Divan Teskilatı kurulmu ş - tur. 1345 Yılında Karesi O ğ ulları Beyli ğ i Osmanlı ya ba ğ lanmı ş tır. Bu beyliğin alınmasıyla,Osmanlı İlk kez DENİZCİLİĞE Donanma DENİZCİLİĞE el atarak Donanma kurmuştur. Düzenli Ordu İ lk Düzenli Ordu Yaya olan Yaya veMüsellem kurulmu ş tur. Çimpe Kalesi Çimpe Kalesi, Bizansa yapılan yardım sonrasında, Osmanlı’ya hediye üs olarak verilmiştir. Orhan Bey 1326 Yılında Bizanslılar- dan Bursa alınmış ve Osmanlı Devleti ‘nin İlk Başkenti yapılmıştır. 1329 Yılında Bizanslılar- dan Maltepe (Palekanon) Savaşı ile İznik alınmıştır. Ve buraya İlk kurulmuştur. Ve buraya İlk Osmanlı Medresesi kurulmuştur. Osmanlı Devleti‘nde “DEVLET OLMA SÜRECi” ni ORHAN BEY ba ş latmı ş tır. 1326 Bursa ‘nın Fethi 1331 Iznik ‘in Fethi ve İ lk Medrese ‘nin açılması ORHAN BEY DÖNEMi KRONOLOJiSi 1345 Karesi O ğ ulları Beyligi’nin alınması 1353 Çimpe Kalesi nin alınması

6 I. Murat Dönemi Olaylarına bakalım I.Murat 1364 Yılında Haçlılar ile SIRPSIĞINDI SAVAŞI yapılmış ve bu savaşla Bulgaristan ele geçirilmiştir. 1364 Yılında Haçlılar ile SIRPSIĞINDI SAVAŞI yapılmış ve bu savaşla Bulgaristan ele geçirilmiştir. Bu sava ş ın önemi, Haçlılar Haçlılar ile yapılan İ LK SAVA Ş İ LK SAVA Ş olmasıdır. Yine bu dönemde HAÇLILAR İle 1371 Yılında ÇİRMEN SAVAŞI ve 1389 Yılında I.KOSOVA SAVAŞLARI yapılır Yine bu dönemde HAÇLILAR İle 1371 Yılında ÇİRMEN SAVAŞI ve 1389 Yılında I.KOSOVA SAVAŞLARI yapılır Bu dönemde PENÇİK SİSTEMİ oluşturularak YENİÇERİ TEŞKİLATI kurulmuştur Bu dönemde PENÇİK SİSTEMİ oluşturularak YENİÇERİ TEŞKİLATI kurulmuştur Germiyanoğulları Beyinin kızı ile evlenmesi Sonrasında Kütahya ve Çevresi Çeyizlik Hediye olarak alınmıştır. Germiyanoğulları Beyinin kızı ile evlenmesi Sonrasında Kütahya ve Çevresi Çeyizlik Hediye olarak alınmıştır. Bu sayede Anadolu’da Türk Birli ğ i Türk Birli ğ i ‘ni sa ğ lamak istedi. Yine Türk Birliği‘ni sağlamak adına Hamitoğulları Beyliği‘nden 80.000 Altın karşılığında Akşehir ve Çevresi satın alındı. Bu dönemde TIMAR SİSTEMİ oluşturularak TIMARLI SİPAHİ Askeri Teşkilatı kurulmuştur Bu dönemde TIMAR SİSTEMİ oluşturularak TIMARLI SİPAHİ Askeri Teşkilatı kurulmuştur 1363 Yılında Bizanslılar ile yapılan SAZLIDERE SAVAŞI ile Edirne alındı ve Osmanlı Devleti ‘nin 2.Başkenti yapıldı 1363 Yılında Bizanslılar ile yapılan SAZLIDERE SAVAŞI ile Edirne alındı ve Osmanlı Devleti ‘nin 2.Başkenti yapıldı Osmanlı Devleti‘nde “BALKANLAR’DA iSKAN POLiTiKASI”nın temellerini I.Murad atmı ş tır. Öyle ki; bu dönemde Balkanlarda Fetih Hareketleri y o ğ unla ş mı ş tır. 1363 Sazlıdere Sava ş ı 1364 Sırpsıgındı Sava ş ı I.MURAT DÖNEMi KRONOLOJiSi 1371 Çirmen Sava ş ı 1388 Plo ş nik Bozgunu 1389 I.Kosova Sava ş ı

7 Yıldırım Bayezid Dönemi Olaylarına bakalım Yıldırım Bayezid Bu dönemde, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Candaroğulları, Kadı Burhanettin, Menteşeoğulları ve Saruhan Beylikleri ‘ni ele geçirdi. ve Saruhan Beylikleri ‘ni ele geçirdi. Ve böylece ANADOLU‘da TÜRK BİRLİĞİ ANADOLU‘da TÜRK BİRLİĞİ İlk kez sağlandı Bu dönemde, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Candaroğulları, Kadı Burhanettin, Menteşeoğulları ve Saruhan Beylikleri ‘ni ele geçirdi. ve Saruhan Beylikleri ‘ni ele geçirdi. Ve böylece ANADOLU‘da TÜRK BİRLİĞİ ANADOLU‘da TÜRK BİRLİĞİ İlk kez sağlandı 1391 Yılında İstanbul Kuşatıldı. Ancak, Macarlar‘ın Türk Topraklarına saldırması üzerine, bu kuşatma kaldırılmıştır. 1391 Yılında İstanbul Kuşatıldı. Ancak, Macarlar‘ın Türk Topraklarına saldırması üzerine, bu kuşatma kaldırılmıştır. 1396 Yılında HAÇLILAR ile NİĞBOLU SAVAŞI ile NİĞBOLU SAVAŞIyapılmıştır.------------------------ Bu savaştan sonra Yıldırım Bayezid, yarım bıraktığı İstanbul Kuşatması ‘nı tekrar başlatmıştır. 1396 Yılında HAÇLILAR ile NİĞBOLU SAVAŞI ile NİĞBOLU SAVAŞIyapılmıştır.------------------------ Bu savaştan sonra Yıldırım Bayezid, yarım bıraktığı İstanbul Kuşatması ‘nı tekrar başlatmıştır. ANADOLU Bu kuşatma esnasında ANADOLU HİSARI HİSARI yaptırılmıştır. 1402 Yılında Timur ‘un Ankara ‘ya gelmesi üzerine Y.Bayezid, İSTANBUL KUŞATMASI ‘nı 2.kez kaldırmak zorunda kalmıştır. ------------------------------------------------ 1402 Yılında Timur ile Yapılan ANKARA SAVAŞI’nda Osmanlılar yenildi.Bu savaştan Sonra Anadolu Türk Birliği bozuldu Ve Osmanlı Devleti FETRET DÖNEMİ ‘ne girdi. ------------------------------------------------ Bu dönemde taht kavgaları eksik olmadığından devlet yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 1402 Yılında Timur ‘un Ankara ‘ya gelmesi üzerine Y.Bayezid, İSTANBUL KUŞATMASI ‘nı 2.kez kaldırmak zorunda kalmıştır. ------------------------------------------------ 1402 Yılında Timur ile Yapılan ANKARA SAVAŞI’nda Osmanlılar yenildi.Bu savaştan Sonra Anadolu Türk Birliği bozuldu Ve Osmanlı Devleti FETRET DÖNEMİ ‘ne girdi. ------------------------------------------------ Bu dönemde taht kavgaları eksik olmadığından devlet yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 1391 I.Istanbul Ku ş atılması 1396 Nigbolu Sava ş ı Y. BAYEZiD DÖNEMI KRONOLOJiSi 1402 II.Istanbul Ku ş atılması ve And.Hisarı ‘nın yapılması 1402 Ankara Sava ş ı

8 Çelebi Mehmet Dönemi Olaylarına bakalım Çelebi Mehmet 1402-1413 Yılları arasında hüküm süren Fetret Dönemi ‘nde kardeşlerini yenerek başa geçti.Ve devleti yıkılmaktan kurtardığı için de devletin II.Kurucusu olarak kabul edildi. 1402-1413 Yılları arasında hüküm süren Fetret Dönemi ‘nde kardeşlerini yenerek başa geçti.Ve devleti yıkılmaktan kurtardığı için de devletin II.Kurucusu olarak kabul edildi. Çelebi Mehmet Çelebi Mehmet, devletin başına geçtikten sonra asayişi bozulan devleti, tekrar huzura kavuşturmak için çalıştığından, devletin dış işlerine gereken zamanı ayıramamıştır. Bu dönemde Osmanlı-VenedikSavaşları yapılmış,ama bu savaşlarda istenilen başarı elde edilememiştir. Bu dönemde Osmanlı-VenedikSavaşları yapılmış,ama bu savaşlarda istenilen başarı elde edilememiştir. Osmanlı Tarihi ‘nde İLK DENİZ SAVAŞLARI bu dönemde başlamıştır. Bu dönemde Şeyh Bedrettin İsyanı çıkmıştır. Bu dönemde Şeyh Bedrettin İsyanı çıkmıştır. Şeyh Bedrettin İsyanı, Osmanlı Devleti’ndeki İLK DİNİ ve SOSYAL İÇERİKLİ İSYANI ‘dır. 1416 Venedik Deniz Savasları 1420 Seyh Bedrettin Isyanı ÇELEBi MEHMET DÖNEMi KRONOLOJiSi

9 II.Murad Dönemi Olaylarına bakalım II.Murad 1422 Yılında İstanbul Kuşatıldı. Bu kuşatma da İlk kez Donanma kullanılması ve tekerlekli kulelere rağmen, büyük toplar olmadığından gerekli sonuç alınamadı. 1422 Yılında İstanbul Kuşatıldı. Bu kuşatma da İlk kez Donanma kullanılması ve tekerlekli kulelere rağmen, büyük toplar olmadığından gerekli sonuç alınamadı. Bu kuşatma, tüm olumsuzluklara rağmen devam ettirilmek istendi ise de, o dönem DÜZMECE MUSTAFA İSYANI de çıkan DÜZMECE MUSTAFA İSYANI nedeniyle bu kuşatma kaldırılmıştır. Bu dönemde HAÇLILAR ile SEGEDİN ANTLAŞMASI İmzalandı.Bu antlaşma ile Her iki taraf 10 Yıl barış İçinde olacaklardı. Bu dönemde HAÇLILAR ile SEGEDİN ANTLAŞMASI İmzalandı.Bu antlaşma ile Her iki taraf 10 Yıl barış İçinde olacaklardı. Osmanlıların, HAÇLILAR HAÇLILAR ile İmzaladığı İLK ANTLAŞMA SEGEDİN ANTLAŞMASI ‘dır Bu dönemde HAÇLILAR ile 1444 Yılında VARNA SAVAŞI Ve 1448 Yılında da II.KOSOVA SAVAŞI yapılır. Bu dönemde HAÇLILAR ile 1444 Yılında VARNA SAVAŞI Ve 1448 Yılında da II.KOSOVA SAVAŞI yapılır. II.Murad Dönemi ’nde yapılan Varna ve II.Kosova Savaşları ile Balkanlar Türk Yurdu haline geldi. I.Murad Dönemi ‘nde oluşturulan Pençik Sistemi (Yeniçeri ‘ye Asker Alım Sistemi) kaldırılmış, yerine Devşirme Sistemi oluşturulmuştur. I.Murad Dönemi ‘nde oluşturulan Pençik Sistemi (Yeniçeri ‘ye Asker Alım Sistemi) kaldırılmış, yerine Devşirme Sistemi oluşturulmuştur. 1444 Segedin Antla ş ması 1444 Varna Sava ş ı II.Murad DÖNEMi KRONOLOJiSi 1448 II.Kosova Sava ş ı

10 Doğru Yanlış Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Osmanlı Devleti, 1299 Yılında Söğüt’te kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin Bizans Devleti ile yaptığı ilk savaşKOYUNHİSAR SAVAŞI SAVAŞI ‘dır. Osmanlı Devleti’nin Bizans Devleti ile yaptığı ilk savaşKOYUNHİSAR SAVAŞI SAVAŞI ‘dır. İlk Osmanlı Parası Orhan Bey Dönemi ‘nde bastırılmıştır. İlk Osmanlı Parası Orhan Bey Dönemi ‘nde bastırılmıştır. İlk Osmanlı OrdusuYENİÇERİ TEŞKİLATI TEŞKİLATI ‘dır. İlk Osmanlı OrdusuYENİÇERİ TEŞKİLATI TEŞKİLATI ‘dır.Osmanlı Devleti ‘nde Devlet olma sürecini başlatan ORHAN BEY ‘dir. Osmanlı Devleti ‘nde Devlet olma sürecini başlatan ORHAN BEY ‘dir. Osmanlılarda ilk defa Türk Birliği Orhan Bey zamanında sağlanmıştır. Osmanlılarda ilk defa Türk Birliği Orhan Bey zamanında sağlanmıştır. Osmanlıların Haçlılar ile yaptığı İlk SavaşSırpsığındı Savaşı Savaşı ‘dır. Osmanlıların Haçlılar ile yaptığı İlk SavaşSırpsığındı Savaşı Savaşı ‘dır.

11 Osm.Dev. Kurulus Dönemi

12 Soru-1

13 Soru-2

14 Soru-3

15 Soru-4

16 Soru-5 Y.Bayezid Dönemi ‘n de;

17 Soru-6

18 Soru-7

19 Soru-8

20 Soru-9 Yukarıdaki bu bilgiler göre;

21 Soru- 10 Yukarıdaki bu bilgiler göre;

22 Soru-11

23 Soru- 12

24 Soru-13

25 Soru- 14

26 Soru-15

27 Soru-16

28 Soru- 17 Koyunhisar Savaşı Sırpsığındı Savaşı Varna Savaşı Ankara Savaşı

29 Soru- 18

30 Soru-19

31 Soru-20

32


"Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi kaç yılları arasını kapsamaktadır? Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 1299-1453 Yılları arasını kapsamaktadır. Osmanlı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları