Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TAR İ H İ NE YOLCULUK… 3.ÜN İ TE-3.KONU: İ STANBUL’UN FETH İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TAR İ H İ NE YOLCULUK… 3.ÜN İ TE-3.KONU: İ STANBUL’UN FETH İ."— Sunum transkripti:

1 TÜRK TAR İ H İ NE YOLCULUK… 3.ÜN İ TE-3.KONU: İ STANBUL’UN FETH İ

2 İ STANBUL’UN FETH İ N İ N SEBEBLER İ : 1. Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Anadolu'daki topraklarını birleştirme düşüncesi,

3 2. Bizans'ın, Avrupa'yı Türklere karşı her fırsatta kışkırtması ve Haçlı seferlerinin düzenlenmesine yol açması,

4 3. Bizans'ın, Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması. Osmanlı şehzadelerini isyan etmeleri için kışkırtması. Bu nedenle Anadolu Türk siyasal birli ğ i ve Osmanlı Devleti'nin güvenli ğ i açısından tehdit oluşturması,

5 4. Bizans'ın konumundan dolayı, Türk ordularının Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye geçerken çeşitli zorluklarla karşılaşması,

6 5. Ekonomik yönden gelişmek isteyen Osmanlı Devleti'nin İ stanbul'u alarak kara ve deniz ticaret yollarına egemen olmak istemesi,

7 6. İ stanbul'un alınması durumunda, Avrupa devletlerinin Türkleri Balkanlardan atma ümidinin kırılacak olması.

8 İ STANBUL’UN FETH İ N İ N SONUÇLARI TÜRK TAR İ H İ AÇISINDAN: Yükselme devri başladı. Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi. Bo ğ az ticaret yolu Osmanlıların eline geçti. Fener Rum Patrikhanesi Osmanlıların himayesine girdi. II. Mehmed’e “Fatih” unvanı verildi, Osmanlı Devletinin İ slam dünyasındaki saygınlı ğ ı arttı,

9 DÜNYA TAR İ H İ AÇISINDAN: Ortaça ğ ın sonu Yeniça ğ ın başlangıcı oldu, Bin yıllık Bizans İ mparatorlu ğ u sona erdi Toplar, Avrupa’da derebeyli ğ in sona ermesine neden oldu, İ stanbul’dan giden bilim adamları, Avrupa’da Rönesans ve Reformun başlamasında etkili oldular, Do ğ u ticaret yollarının Osmanlıların eline geçmesi ve teknolojik gelişmeler co ğ rafya keşiflerine neden oldu.

10 YAPILAN HAZIRLIKLAR * Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumelihisarı’nı yaptırıldı.

11 Edirne’de döktürdü ğ ü balyemez (Şahi) adı verilen büyük toplarla savaşa hazırlanıldı.

12 * Bizans’a Balkanlar’dan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderildi.

13 * Surlara kolaylıkla çıkabilmek için tekerlekli kuleler yaptırıldı ve İ stanbul’a aynı zamanda denizden de kuşatabilmek için 400 parça gemiden oluşan ilk donanma kuruldu.

14

15 *200 bin kişilik bir kara ordusu hazırlanıldı. Haliçteki zincire karşılık gemileri karadan yürüterek Haliç’e sokuldu.

16 *Rumeli’deki kalelere yeniçeri askerleri gönderilerek gelebilecek yardımlara ve yapılacak saldırılara karşı önlemler alandı.

17 * II. Mehmet,’in İ stanbul’a gönderdi ğ i özel görevliler aracılı ğ ıyla Bizans’ın iç durumunu, askeri gücünü ve zayıf yanları ö ğ renildi ve göre önlemler ve tedbirler alındı.

18 AL İ GAYNAK 20110956049


"TÜRK TAR İ H İ NE YOLCULUK… 3.ÜN İ TE-3.KONU: İ STANBUL’UN FETH İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları