Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇLI SEFERLERİ Sedat ALTAŞ. AÇLI SEFERLER İ (1096–1270)  XI. yy.'ın sonlarından XIII. yy.'ın sonlarına kadar Hıristiyanların güçlenen Müslüman dünyasına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇLI SEFERLERİ Sedat ALTAŞ. AÇLI SEFERLER İ (1096–1270)  XI. yy.'ın sonlarından XIII. yy.'ın sonlarına kadar Hıristiyanların güçlenen Müslüman dünyasına."— Sunum transkripti:

1 AÇLI SEFERLERİ Sedat ALTAŞ

2 AÇLI SEFERLER İ (1096–1270)  XI. yy.'ın sonlarından XIII. yy.'ın sonlarına kadar Hıristiyanların güçlenen Müslüman dünyasına ve özellikle Türklerin Anadolu'daki ilerleyişine tepki olarak yaptıkları seferlere Haçlı Seferleri denir. Sedat ALTAŞ

3 8 Büyük Haçlı Seferi vardır. Sedat ALTAŞ

4 NEDENLERİ Dini Nedenler Siyasi Nedenler Ekonomik Nedenler Sosyal Nedenler Sedat ALTAŞ

5  Hıristiyanların Müslümanların elindeki kutsal topraklarını (Kudüs) geri almak istemeleri,  Kluni tarikatının Müslümanlarla savaşılması konusundaki başarılı çalışmaları,  Papaların Ortodoks Kilisesini de egemenlikleri altına almak istemeleri,  Kilise ve Papalık teşkilatının daha çok bölgeye hakim olup etkilerini ve zenginliklerini arttırmak istemeleri,  Din adamlarının bu seferlere katılacak olanların tüm günahlarının affedileceğini söylemeleri, Dini Nedenler Sedat ALTAŞ

6 Siyasi Nedenler  1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin kısa zamanda Anadolu'da ilerlemeleri,  Türklerin ilerleyişi karşısında Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi,  Feodal Lordlar'ın doğuda da aynı düzeni kurmak istemeleri, Sedat ALTAŞ

7 Ekonomik Nedenler AAAAvrupa'nın yoksulluk içinde olmasına karşın Türk ve İslam ülkelerinin zenginlik içinde olması. Sedat ALTAŞ

8 Sosyal Nedenler TTTTürklerin ilerleyişi karşısında Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi, FFFFeodal Lordlar'ın doğuda da aynı düzeni kurmak istemeleri, SSSSenyör ve şövalyelerin maceracı olmaları, Sedat ALTAŞ

9 I. HAÇLI SEFERİ IIII. Haçlı Seferi Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı yapılmıştır. Bu sefere katılanlar, 1099 yılında Kudüs'ü ele geçirmeyi başarmış ve büyük bir katliam gerçekleştirmişlerdir. Sedat ALTAŞ

10 II. HAÇLI SEFERİ  Bu sefer Musul atabeyi İmadeddin Zengi’nin Urfa kontluğunu ortadan kaldırması üzerine düzenlendi.Anadolu Selçuklu Devleti haçlıları yenilgiye uğrattı. Sedat ALTAŞ

11 III. HAÇLI SEFERİ  Bu sefer Selahaddin Eyyubi’nin,Kudüs’ü ele geçirmesi üzerine düzenlendi.  Alman imparatoru Frederich Barbarossa,Fransız kralı Phillippe August,İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard’ın yönettiği ordular Avrupa’dan yola çıktılar.  Alman imparatoru büyük bir ordu ile İstanbul üzerinden Anadoluya geçti.Karşılarında 2.Kılıçarslan’ı buldular ve büyük darbeler aldılar.  İngiliz ve Fransızlar Akdeniz yolu ile Filistin’e vardılar.  Kudüs’ü alabilmek için Selahaddin Eyyubi ile savaştılar ama hiçbir sonuç alamayacaklarını anlayarak ülkelerine geri döndüler.  Kudüs müslümanların elinde kaldı. Sedat ALTAŞ

12 IV. HAÇLI SEFERİ  IV. Haçlı Seferi ile Hıristiyan-Müslüman mücadelesi Katolik-Ortodoks mücadelesine dönüştü. Sedat ALTAŞ

13 SONUÇLARI Dini Sonuçlar Siyasi Sonuçlar Ekonomik Sonuçlar Sosyal Sonuçlar Sedat ALTAŞ

14 Dini Sonuçlar  Papa ve kiliseye olan güven azaldı.  Kilisenin otoritesi azaldı. Bu da ilim, edebiyat ve sanat alanlarında ilerlemelerin başlamasına neden oldu.  Kudüs ve kutsal yerler Müslümanların elinde kaldı. Sedat ALTAŞ

15 Siyasi Sonuçlar  Anadolu'nun Türk yurdu olması kesinleşti.  Feodalite rejimi yıkılmaya başladı (zayıfladı).  Barutlu silahların kullanılmasıyla merkezi krallıklar doğmaya başladı.  Türklerin Avrupa'da ilerlemeleri gecikti.  İstanbul'un alınması gecikti. Sedat ALTAŞ

16  Akdeniz limanları önem kazandı, doğu ve batı ticareti arttı.  Avrupalılar kâğıt, cam, deri işleme ve dokuma sanayini öğrendiler.  Seferlere mali destek bulmak için kralların İtalyan bankerlerinden borç almasıyla Bankacılık başladı.  Venedik tüccarları büyük kazanç sağladı.  Anadolu, Suriye ve Filistin'deki Türk-İslam şehirleri yakılıp yıkıldığı için, ekonomik kayıplar neden oldu.  Akdeniz ticaretinin gelişmesiyle burjuva sınıfı güçlendi. Ekonomik Sonuçlar Sedat ALTAŞ

17 Sosyal Sonuçlar  Ticaret ve sanatla uğraşan Burjuva sınıfı güçlendi.  Köylüler üzerinde senyörlerin baskısı azaldı.  Ticaretin artmasıyla, ekonomi güçlenmeye, sınıflar arası keskin çizgiler azalmaya başladı.  Soyluların ekonomik güçleri ve siyasal otoriteleri azaldı. Sedat ALTAŞ


"AÇLI SEFERLERİ Sedat ALTAŞ. AÇLI SEFERLER İ (1096–1270)  XI. yy.'ın sonlarından XIII. yy.'ın sonlarına kadar Hıristiyanların güçlenen Müslüman dünyasına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları