Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI DEVLETİ YENİ BAŞKENTİNDE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI DEVLETİ YENİ BAŞKENTİNDE"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI DEVLETİ YENİ BAŞKENTİNDE
KONU KAZANIM TEST-1

2 HAZIRLAYAN AVNİ KAYA KOKUCU ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
AHMET ALİ KARAALP

3 II. Mehmet’in İstanbul kuşatması için yaptığı hazırlıkları okudunuz.
Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırdım. Balkanlara ordular gönderdim. 400 parçalık donanma hazırladım. Büyük kuşatma topları ile havan topları döktürdüm II. Mehmet’in İstanbul kuşatması için yaptığı hazırlıkları okudunuz. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet’in bu hazırlıklarla ulaşmak istediği bir hedef olamaz? A- Kuşatma denizden de desteklemek B-Topkapı Sarayı’nın zarar görmesini önlemek C-İstanbul’u çevreleyen surlardan kaynaklanan engelleri aşmak D-Bizanslıların dışardan yardım almasını engellemek

4 İstanbul’un fethinden en fazla zarar gören devletler Cenevizler ve Venedikliler olmuştur.
Bu devletlerin; Güçlü donanmalarının olması Karadeniz kıyılarında ticari çıkarlarının ve kolonilerinin olması Katolik mezhebinden olmaları. Özelliklerinden hangisi veya hangilerinin bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulabilir? A- Yalnız I B- Yalnız II C- Yalnız III D- I ve III

5 A- Taht kavgalarının yaşanmasına
İstanbul, Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli Toprakları arasında kalmıştır. Bizans imparatorları fırsat buldukça Avrupa devletlerini, Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu Beyliklerini Osmanlılara karşı kışkırtmıştır. Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u almak istemesinde etkili olan bazı nedenleri okudunuz. Buna göre Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u alarak aşağıdakilerden hangisine çözüm bulmak istediği savunulamaz? A- Taht kavgalarının yaşanmasına B- Osmanlı topraklarına yönelecek tehditlere C- Azınlıkların milliyetçilik akımından etkilenerek ayaklanmalarına D-Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlüğün sağlanmasından kaynaklanan sorunlara

6 Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra başkenti İstanbul’a taşımış, burada içerisinde yüzlerce dükkan bulunan bir kapalı çarşı yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in bu yolla; İstanbul’u yönetim ve ticaret merkezi haline getirme. İstanbul’daki Rumların Osmanlı Devletine bağlılıklarını güçlendirme Bizans İmparatorluğu ile ekonomik ilişkileri geliştirme. Hedeflerinden hangisi yada hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir? A- Yalnız I B- Yalnız II C- Yalnız III D- II ve III

7 İstanbul’dan İtalya’ya bilim adamı ve sanatçıların gitmesi
Aşağıda İstanbul’un fethinin dünya tarihini etkileyen sonuçları ile ilgili bir eşleştirme tablosu verilmiştir. İstanbul’dan İtalya’ya bilim adamı ve sanatçıların gitmesi Rönesans hareketlerinin hızlanması Önemli ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi Coğrafi Keşiflerin yapılması Güçlü surların toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması Derebeylerin yıkılıp krallıkların güçlenmesi Bu tablodaki bilgilere bakarak İstanbul’un fethedilmesinin Avrupa’da; EKONOMİ YÖNETİM BİLİM- KÜLTÜR alanlarının hangisinde değişime ortam hazırladığı savunulabilir? A- I ve II B- I ve III C- II ve III D- I , II ve III

8 Dünyada tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu.
Napolyon Napolyon’un bu nitelemeyi, İstanbul’un ; Kıtaları birleştirmesi Doğu be batıyı birbirine bağlayan önemli ticaret yolları üzerinde bulunması. Kültürleri birleştiren bir medeniyet merkezi olması Özelliklerinden hangilerini dikkate alarak yaptığı sürülebilir? A- I ve II B- I ve III C- II ve III D- I- II ve III

9 İlk altın para bastırılmış, Kapalıçarşı yapılmıştır.
Devlet işlerinin merkezi olan ve Bakanlar Kurulu’nun toplandığı Topkapı Sarayı inşa edilmiştir. İlk altın para bastırılmış, Kapalıçarşı yapılmıştır. Devlet yapısını düzenleyen kanunlar hazırlanmıştır. Fatih dönemindeki bazı gelişmeler sembollerle gösterilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’nin ilerlemesine katkı sağladığı alanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır. A YÖNETİM EKONOMİ HUKUK B ASKERLİK C D

10 A- İstanbul’da ticaretin canlanmasına
Temelleri İstanbul’un fethinden sonra atılan Kapalıçarşı’da üç binden fazla dükkan vardır. Çarşı içindeki sokak ve caddelerin çoğu mesleklere göre isimlendirilmiştir. Buse’nin verdiği bu bilgilere göre Kapalıçarşı’nın aşağıdakilerden hangisine katkıda Bulunduğu söylenemez? A- İstanbul’da ticaretin canlanmasına B- Osmanlı Devleti’nin ticaretle uğraşanlardan vergi toplanmasını kolaylaşmasına C- İstanbul’dan Anadolu’ya göçlerin hızlanmasına D-Geçimlerini ticaret yoluyla sağlayanların artmasına

11 A- Bizans’ta sık sık taht kavgalarının yaşanması
Bizanslıların Osmanlı Devleti’nin iç güvenliğini tehdit etmeleri İstanbul’u almak istememin temel nedenlerinden biri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet’in bu düşüncesinde haklı olduğunu ortaya koymaktadır? A- Bizans’ta sık sık taht kavgalarının yaşanması B- Bizanslıların Avrupa devletlerinden yardım istemesi C- Bizanslıların Osmanlı şehzadelerini isyan etmeleri için kışkırtması D- Bizans tekfurlarının başına buyruk hareket etmeleri

12 Fatih’in İstanbul’u fethetmesiyle,
Kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı. Bu gelişmelerden yararlanan Avrupalı krallar derebeylikleri ortadan kaldırdılar. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’deki topraklarında bütünlük sağlandı. Bizans İmparatorluğu yıkıldı. Bu gelişmeler İstanbul’un alınmasının hangi alandaki sonuçları arasında gösterilebilir? A- EKONOMİK B- KÜLTÜREL C- DİNSEL D-SİYASAL

13 Bizans, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’la ittifak halindeydi
Bizans, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’la ittifak halindeydi. Kırım sahilleri İstanbul’a gelen ticari malların taşınmasında önemli rol oynuyordu. Kırım’ın en önemli liman şehirlerinden olan Sudak, 13 yüzyılda Türkistan’dan Avrupa’ya uzanan İpek Yolu üzerinde merkez bir şehirdi. Kırım’da Venedik ve Cenevizler ( ), İslam dünyası aleyhine esir ticareti yapıyordu. Ege adalarında ise Venedik korsanları barınıyordu. Bu bilgilere dayanarak Osmanlı Devleti’nin izlediği siyasetiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A- Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak B- Devletin gelirlerini artırmak C- Karadeniz ve Ege kıyılarının güvenliğini sağlamak D- Baharat yolunu ele geçirmek istemesi

14 Bosna II- Mora III- Kırım
Fatih Döneminde, Bosna II- Mora III- Kırım Bölgelerinden hangisi ya da hangilerinin fethedilmesinin, Karadeniz ticaretinin Osmanlı Devleti’nin denetimine girmesinde etkili olduğu savunulabilir? A- Yalnız I B- Yalnız III C- I ve III D- II ve III

15 Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlı topraklarına katılması
Sinop-İsfendiyaroğulları Beyliği Trabzon –Rum İmparatorluğu Fatih döneminde; Sinop ve dolaylarında egemenlik kurmuş olan İsfendiyaroğulları Beyliği’nin ortadan kaldırması. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlı topraklarına katılması Faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağladığı söylenmez? A- Anadolu’da siyasal birliğinin kurulmasına B-Karadeniz kıyısında Osmanlı denetimin sağlanması C- Karadeniz ticareti üzerinde denetim kurulmasına D- Osmanlıların denizlerde Avrupa’dan daha ileri bir düzeye ulaşmasına


"OSMANLI DEVLETİ YENİ BAŞKENTİNDE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları