Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru – Cevap.  A) Bizans İmparatoru’nun II.Mehmet’ten yardım istemesi B) Devletin sınırlarının genişlemesi ve güvenliği için İstanbul’un alınmasının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru – Cevap.  A) Bizans İmparatoru’nun II.Mehmet’ten yardım istemesi B) Devletin sınırlarının genişlemesi ve güvenliği için İstanbul’un alınmasının."— Sunum transkripti:

1 Soru – Cevap

2  A) Bizans İmparatoru’nun II.Mehmet’ten yardım istemesi B) Devletin sınırlarının genişlemesi ve güvenliği için İstanbul’un alınmasının kaçınılmaz olması C) Bizans İmparatorlarının fırsat buldukça Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya giden yollarını güvenlik altına almak istemesi II.Murat’ın ölümünden sonra oğlu II.Mehmet tekrar padişah oldu. Genç padişah, devletin sınırlarının genişletilmesi ve güvenliğin sağlanması için İstanbul’un mutlaka alınması gerektiğine inanıyordu. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’ un fethinin nedenlerinden biri değildir?

3  II.Mehmet, döneminde Osmanlı Devleti, Anadolu ve balkanlarda geniş topraklara sahipti. Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olan İstanbul, Osmanlı toprakları arasında kalmıştı. Türk ordusu Rumeliye geçerken çeşitli zorluklarla karşılaşıyordu. Bu durum Osmanlı devleti’nin, Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliğini tehlikeye düşürüyordu. Ayrıca Bizans İmparatorları fırsat buldukça Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışıyorlardı. İstanbul, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunduğu için son derece önemliydi. İstanbul alınırsa Avrupa içlerine doğru ilerleme kolaylaşacaktı. Bunlar fethin sebeplerindendir. Ancak Bizans İmparatorunun II.Mehmet’ten yardım istemesi İstanbul’un fethinin sebeplerinden biri değildir. Cevap: A Çözüm

4  A) Rumeli Hisarı’nın (Boğazkesen Hisarı) yapılması B) Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) yapılması C) Silivri ve Vize kalelerinin ele geçirilmesi D) Surları yıkabilecek büyüklükte toplar dökülmesi II.Mehmet, padişah olduktan hemen sonra İstanbul’un fethi için hazırlıklara başladı. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için II.Mehmet döneminde yapılan hazırlıklardan biri değildir?

5  II.Mehmet padişah olduktan sonra, İstanbul’un fethi için hazırlıklara başladı. İstanbul daha önceden de bir çok kez kuşatılmış fakat alınamamıştı. Bu sebepten durumun ciddiyetini bilen genç padişah, İstanbul’un kuşatma plânlarını bizzat kendisi hazırladı. Bu hazırlıkları şöyle sıralayabiliriz. Daha önce Yıldırım Beyazit tarafından yapılan Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) karşısına Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen Hisarı) yaptırdı. Böylece Bizans’a Karadeniz’den gelecek yardımlar önlenmiş oldu. İstanbul yakınlarındaki Silivri ve Vize kalelelerini ele geçirdi. Surları yıkabilecek büyüklükte toplar döktürdü. Bu topların plânını kendi çizdi. Surlara yaklaşmayı ve tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yaptırdı. Ayrıca İstanbul’u denizden de kuşatmak amacıyla güçlü bir donanma meydana getirdi. B seçeneğinde verilen Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) yapılması II.Mehmet döneminde yapılan hazırlıklardan biri değildir. Cevap: B Çözüm

6  A) Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devrinin sona ererek Yükselme Devri başladı. B) Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetiminin Türklerin eline geçmesi. C) Doğu Roma İmparatorluğunun sona ermesi. D) İstanbul’un başkent yapılması. İstanbul’un fethi, Türk dünyası açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?

7  İstanbul’un fethinin Türk dünyası açısından sonuçları: * II.Mehmet “Fatih” ûnvanı aldı. * Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı. * Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi, Türklerin eline geçti. * İstanbul başkent yapıldı. * Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı. * Osmanlı Devletinin İslâm dünyasındaki saygınlığı arttı. Doğu Roma İmparatorluğu’nun sona ermesi İstanbul’un fethinin sonuçlarındandır. Ancak Türk dünyası açısından sonuçlarından değil Dünya Tarihi açısından sonuçlarından biridir. Cevap: C Çözüm

8  A) Bizans İmparatorluğunun sona ermesi. B) Ortodoksların Osmanlı himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı. C) Orta Çağ’ın sona ererek Yeni Çağ’ın başlaması. D) Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devrinin sona ererek Yükselme Devrinin başlaması. İstanbul’un fethi, yalnız Türk tarihinin değil, Dünya Tarihinin de önemli olaylarından biridir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi’nin Dünya Tarihi açısından sonuçlarından biri değildir?

9  İstanbul’un fethi, yalnız Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de önemli olaylarından biridir. Çünkü yüzyıllardır süregelen Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarihe karıştı. Ortodokslar Osmanlı himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı, büyük topların, surları yıktığı görüldü ve topun savaşlardaki önemi arttı. Bu durum da feodalite rejiminin yıkılarak yerine mutlak krallıkların kurulmasında etkili oldu. İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edildi. İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı. Bu durum fethin dünya tarihi açısından sonuçlarından değil. Türk dünyası açısından sonuçlarından biridir. Cevap: D Çözüm

10  A) Halkın silahlandırılıp surların tamir ettirilmesi B) Şahi adı verilen topların döktürülmesi C) Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silahın geliştirilmesi D) İmparatorun, Haliç’in girişini kalın zincirlerle kapattırması Türklerin İstanbul’u kuşatacakları haberini alan Bizans İmparatorluğu da karşı tedbirler aldı. Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ın aldığı tedbirlerden biri değildir?

11  İstanbul’un Türkler tarafından kuşatılacağı haberi üzerine Bizans çeşitli hazırlıklar yaptı: * İmparator XI.Konstantin,,Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirme gayreti içindeydi. Böylece papanın yardımıyla Avrupa devletlerinin desteğini sağlamayı düşünüyordu. Ancak halk aynı görüşte değildi. Bizans Dukası Naturas, “İstanbul’da Latin külahı görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih ederim.” diyordu. * İmparator, Haliç’in girişini kalın zincirlerle kapattırdı. * Halk silahlandırılıp surlar tamir ettirildi. * Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silah geliştirildi. Şahi adı verilen toplar döktürülmesi Bizans’ın yaptığı hazırlıklardan biri değildir. Bu toplar Saruca, Müslihüddin ve Macar Urban ustaların önerileri üzerine döktürülmüştür. Türkler tarafından yapılan hazırlıklardandır. Cevap: B Çözüm

12  A) Sırbistan ve Mora B) Bosna – Hersek C) Macaristan D) Eflâk ve Boğdan Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Aşağıdaki yerlerden hangisi, Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılmamıştır?

13  Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Balkanlar’da, Anadolu’da ve denizlerde fetihler yaptı. Fatih Osmanlı topraklarının güvenliğini sağlayabilmek için Tuna nehrine kadar olan yerleri almak istiyordu. Bu amaçla: Sırbistan Eflak Boğdan Mora Yarımadası Bosna – Hersek Arnavutluk’u topraklarına kattı. Ancak Macaristan Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılmamıştır. Macaristan’ın büyük bir kısmı Kanuni tarafından 1526 Mohaç Zaferi ile Osmanlı yönetimine girmiştir. Cevap: C Çözüm

14  A) Türkler B) Araplar C) Bulgarlar D) Ruslar İstanbul, II.Mehmet’ten önce de bir çok kez kuşatılmış fakat alınamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’u kuşatan milletlerden biri değildir?

15  Bulgarlar Ruslar ve Türkler İstanbul’u kuşatmışlardır. Ancak Araplar İstanbul’u kuşatmamışlardır. Cevap: B Çözüm

16  A) Karadeniz’i Türk gölü haline getirmesi B) İstanbul’u alması C) Genç yaşta padişah olması D) İstanbul’daki azınlıklara hoşgörülü davranması Osmanlı padişahlarından II.Mehmet’e ülke alan, ülke açan” anlamına gelen Fatih unvanı verilmiştir. II.Mehmet’in Fatih unvanı ile anılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

17  Ülke alan anlamına gelen Fatih unvanı II. Mehmet’in İstanbul’u alarak Bizans İmparatorluğunu yıkması sebebiyle verilmiştir. Cevap: B Çözüm

18  A) Kırım Hanlığı’nın Osmanlı egemenliğine girmesi B) Cenevizlilerden Amasra’nın alınması C) Arnavutluğun alınması D) Trabzon Rum Devleti’ne son verilmesi Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek amacıyla yapılan fetih faaliyetlerinden biri değildir?

19  Karadeniz’e kıyısı olan Kırım Hanlığı 1475’te, Amasra ve Trabzon Rum Devleti 1460’ta Osmanlı topraklarına katıldı. Ancak Arnavutluğun Balkanlarda yer alması sebebiyle Karadeniz’in bir Türk gölü olmasında etkisi yoktur. Cevap: C Çözüm

20  A) Arnavutluk B) Eflâk C) Trabzon D) Kırım Fatih döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin sınırları Adriyatik Denizi’ne ulaşmıştır?

21  Adriyatik Denizi Akdeniz’in İtalyan’ın doğusunda yer alan koludur. Arnavutluk’un ise buraya kıyısı vardır. Cevap: A Çözüm

22  A) Coğrafi Keşiflerin başlamasıyla B) İstanbul’un fethedilmesiyle C) II.Murat’ın hükümdar olmasıyla D) Kırım Hanlığı’nın Osmanlıya bağlanmasıyla Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

23  Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi İstanbul’un fethine kadar olan dönemdir. Bundan sonra yükselme dönemi başlar. Yani İstanbul’un fethiyle yükselme dönemi başlar. Cevap: B Çözüm

24  A) Coğrafi Keşiflerin başlaması B) Krallıkların güçlenmesi C) İstanbul’un başkent olması D) Orta Çağ’ın kapanıp, Yeni Çağ’ın başlaması İstanbul’un fethedilmesi hem Türk hem de dünya tarihini etkilemiştir. Aşağıdakilerden hangisi fethin Türk tarihine olan etkilerinden biridir?

25  İstanbul’un başkent olması Türk tarihi ile ilgilidir. Diğerleri Dünya tarihine etkileridir. Cevap: C Çözüm

26  A) Edirne B) Bursa C) Söğüt D) Konya. İstanbul, II.Mehmet tarafından fethi edildikten sonra Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu. İstanbul’dan önce Osmanlı Devleti’nin başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisiydi?

27  Cevap: A Çözüm

28  A) Amasra B) Sinop C) Boğdan D) Trabzon Fatih, İstanbul’un fethinden sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Balkanlarda, Anadolu’da ve denizlerde fetihlere başladı. Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in Anadolu’da fethettiği yerlerden biri değildir?

29  Boğdan Avrupa’da yer almaktadır. Cevap: C Çözüm

30  A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün sağlanması. B) Orta Çağın sona erip, Yeni Çağın başlaması. C) İstanbulun başkenti olması. D) Ortodoks kilisesinin varlığına son verilmesi. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

31  İstanbul’un alınmasıyla Anadolu ve Trakya toprakları arasında bütünlük sağlanmıştır. İstanbul başkent olmuştur. Cevap: D Çözüm

32  A) İstanbul Antlaşması B) Edirne Segedin Antlaşması C) Amasya Antlaşması D) Ankara Antlaşması Kanuni dönemi’nde 1533 yılında Avusturya ile imzalanan “Avusturya kralı, protokol bakımından veziriazama eşit sayılacaktır.” hükmünün bulunduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

33  Cevap: A Çözüm

34  A) Fatih, Venediklilere ayrıcalıklar vermiştir. B) II.Bayezit, Karamanoğulları Beyliğine son vermiştir. C) Yavuz, Macaristan’ı Osmanlı Devleti’ne katmıştır. D) Kanuni, Hindistan’a deniz seferleri düzenlemiştir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

35  Sultan Süleyman döneminde Mohaç Meydan savaşında Osmanlı devleti Macarlarla savaşmıştır. Ve Macaristan alınmıştır. Cevap: C Çözüm

36  A) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin kolaylaşması. B) Karadeniz ticaret yolunun Osmanlı denetimine girmesi. C) Osmanlı padişahları halife unvanı kullanmaya başlaması. D) Anadolu’da Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesi. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

37  Osmanlı padişahlarının halife ünvanı alması Hicaz ve Mısırın alınmasıyla gerçekleşmiştir. Cevap: C Çözüm

38  A) Silivri ve Vize’nin alınması B) Rumeli Hisarı’nın yapılması C) Büyük toplar yaptırılması D) Tekerlekli kuleler yaptırılması II.Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklardan hangisi, şehrin surlarının yıkılması amacına yöneliktir?

39  Bizans’ın dayanıklı surlarını aşabilmek için daha büyük toplar döktürdü. Cevap: C Çözüm

40  A) İpek Yolu’na hakim olmak B) Ortodoks Patrikanesini himaye etmek C) Donanmayı güçlendirmek D) Kırımı Osmanlı Devleti’ne bağlamak Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek amacıyla yaptığı en önemli faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

41  Cevap: B Çözüm

42  A) Kavimler Göçü’ne B) Feodalitenin yıkılmasına C) Coğrafi Keşiflere D) Rönesans hareketlerine 1453 yılında İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez?

43  Kavimler göçü MS: 375 yılında gerçekleşmiştir. İstanbul’un fethinden önce gerçekleşmiştir. Cevap:A Çözüm

44  Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


"Soru – Cevap.  A) Bizans İmparatoru’nun II.Mehmet’ten yardım istemesi B) Devletin sınırlarının genişlemesi ve güvenliği için İstanbul’un alınmasının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları