Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FATİH SULTAN MEHMET HAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FATİH SULTAN MEHMET HAN"— Sunum transkripti:

1 FATİH SULTAN MEHMET HAN
Soru – Cevap

2 II. Murat’ın ölümünden sonra oğlu II. Mehmet tekrar padişah oldu
II.Murat’ın ölümünden sonra oğlu II.Mehmet tekrar padişah oldu. Genç padişah, devletin sınırlarının genişletilmesi ve güvenliğin sağlanması için İstanbul’un mutlaka alınması gerektiğine inanıyordu. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’ un fethinin nedenlerinden biri değildir? A) Bizans İmparatoru’nun II.Mehmet’ten yardım istemesi B) Devletin sınırlarının genişlemesi ve güvenliği için İstanbul’un alınmasının kaçınılmaz olması C) Bizans İmparatorlarının fırsat buldukça Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya giden yollarını güvenlik altına almak istemesi

3 Çözüm II.Mehmet, döneminde Osmanlı Devleti, Anadolu ve balkanlarda geniş topraklara sahipti. Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olan İstanbul, Osmanlı toprakları arasında kalmıştı. Türk ordusu Rumeliye geçerken çeşitli zorluklarla karşılaşıyordu. Bu durum Osmanlı devleti’nin, Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliğini tehlikeye düşürüyordu. Ayrıca Bizans İmparatorları fırsat buldukça Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışıyorlardı. İstanbul, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunduğu için son derece önemliydi. İstanbul alınırsa Avrupa içlerine doğru ilerleme kolaylaşacaktı. Bunlar fethin sebeplerindendir. Ancak Bizans İmparatorunun II.Mehmet’ten yardım istemesi İstanbul’un fethinin sebeplerinden biri değildir. Cevap: A

4 II.Mehmet, padişah olduktan hemen sonra İstanbul’un fethi için hazırlıklara başladı. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için II.Mehmet döneminde yapılan hazırlıklardan biri değildir? A) Rumeli Hisarı’nın (Boğazkesen Hisarı) yapılması B) Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) yapılması C) Silivri ve Vize kalelerinin ele geçirilmesi D) Surları yıkabilecek büyüklükte toplar dökülmesi

5 Çözüm II.Mehmet padişah olduktan sonra, İstanbul’un fethi için hazırlıklara başladı. İstanbul daha önceden de bir çok kez kuşatılmış fakat alınamamıştı. Bu sebepten durumun ciddiyetini bilen genç padişah, İstanbul’un kuşatma plânlarını bizzat kendisi hazırladı. Bu hazırlıkları şöyle sıralayabiliriz. Daha önce Yıldırım Beyazit tarafından yapılan Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) karşısına Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen Hisarı) yaptırdı. Böylece Bizans’a Karadeniz’den gelecek yardımlar önlenmiş oldu. İstanbul yakınlarındaki Silivri ve Vize kalelelerini ele geçirdi. Surları yıkabilecek büyüklükte toplar döktürdü. Bu topların plânını kendi çizdi. Surlara yaklaşmayı ve tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yaptırdı. Ayrıca İstanbul’u denizden de kuşatmak amacıyla güçlü bir donanma meydana getirdi. B seçeneğinde verilen Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) yapılması II.Mehmet döneminde yapılan hazırlıklardan biri değildir. Cevap: B

6 İstanbul’un fethi, Türk dünyası açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir? A) Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devrinin sona ererek Yükselme Devri başladı. B) Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetiminin Türklerin eline geçmesi. C) Doğu Roma İmparatorluğunun sona ermesi. D) İstanbul’un başkent yapılması.

7 Çözüm İstanbul’un fethinin Türk dünyası açısından sonuçları: * II.Mehmet “Fatih” ûnvanı aldı. * Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı. * Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi, Türklerin eline geçti. * İstanbul başkent yapıldı. * Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı. * Osmanlı Devletinin İslâm dünyasındaki saygınlığı arttı. Doğu Roma İmparatorluğu’nun sona ermesi İstanbul’un fethinin sonuçlarındandır. Ancak Türk dünyası açısından sonuçlarından değil Dünya Tarihi açısından sonuçlarından biridir. Cevap: C

8 İstanbul’un fethi, yalnız Türk tarihinin değil, Dünya Tarihinin de önemli olaylarından biridir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi’nin Dünya Tarihi açısından sonuçlarından biri değildir? A) Bizans İmparatorluğunun sona ermesi. B) Ortodoksların Osmanlı himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı. C) Orta Çağ’ın sona ererek Yeni Çağ’ın başlaması. D) Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devrinin sona ererek Yükselme Devrinin başlaması.

9 Çözüm İstanbul’un fethi, yalnız Türk tarihinin değil, aynı zamanda dünya tarihinin de önemli olaylarından biridir. Çünkü yüzyıllardır süregelen Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarihe karıştı. Ortodokslar Osmanlı himayesine alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı, büyük topların, surları yıktığı görüldü ve topun savaşlardaki önemi arttı. Bu durum da feodalite rejiminin yıkılarak yerine mutlak krallıkların kurulmasında etkili oldu. İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edildi. İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı. Bu durum fethin dünya tarihi açısından sonuçlarından değil. Türk dünyası açısından sonuçlarından biridir. Cevap: D

10 Türklerin İstanbul’u kuşatacakları haberini alan Bizans İmparatorluğu da karşı tedbirler aldı. Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ın aldığı tedbirlerden biri değildir? A) Halkın silahlandırılıp surların tamir ettirilmesi B) Şahi adı verilen topların döktürülmesi C) Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silahın geliştirilmesi D) İmparatorun, Haliç’in girişini kalın zincirlerle kapattırması

11 Çözüm İstanbul’un Türkler tarafından kuşatılacağı haberi üzerine Bizans çeşitli hazırlıklar yaptı: * İmparator XI.Konstantin, ,Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirme gayreti içindeydi. Böylece papanın yardımıyla Avrupa devletlerinin desteğini sağlamayı düşünüyordu. Ancak halk aynı görüşte değildi. Bizans Dukası Naturas, “İstanbul’da Latin külahı görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih ederim.” diyordu. * İmparator, Haliç’in girişini kalın zincirlerle kapattırdı. * Halk silahlandırılıp surlar tamir ettirildi. * Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silah geliştirildi. Şahi adı verilen toplar döktürülmesi Bizans’ın yaptığı hazırlıklardan biri değildir. Bu toplar Saruca, Müslihüddin ve Macar Urban ustaların önerileri üzerine döktürülmüştür. Türkler tarafından yapılan hazırlıklardandır. Cevap: B

12 Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Aşağıdaki yerlerden hangisi, Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılmamıştır? A) Sırbistan ve Mora B) Bosna – Hersek C) Macaristan D) Eflâk ve Boğdan

13 Çözüm Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Balkanlar’da, Anadolu’da ve denizlerde fetihler yaptı. Fatih Osmanlı topraklarının güvenliğini sağlayabilmek için Tuna nehrine kadar olan yerleri almak istiyordu. Bu amaçla: • Sırbistan • Eflak • Boğdan • Mora Yarımadası • Bosna – Hersek • Arnavutluk’u topraklarına kattı. Ancak Macaristan Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılmamıştır. Macaristan’ın büyük bir kısmı Kanuni tarafından 1526 Mohaç Zaferi ile Osmanlı yönetimine girmiştir. Cevap: C

14 A) Türkler B) Araplar C) Bulgarlar D) Ruslar
İstanbul, II.Mehmet’ten önce de bir çok kez kuşatılmış fakat alınamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’u kuşatan milletlerden biri değildir? A) Türkler B) Araplar C) Bulgarlar D) Ruslar

15 Çözüm Bulgarlar Ruslar ve Türkler İstanbul’u kuşatmışlardır. Ancak Araplar İstanbul’u kuşatmamışlardır. Cevap: B

16 Osmanlı padişahlarından II
Osmanlı padişahlarından II.Mehmet’e ülke alan, ülke açan” anlamına gelen Fatih unvanı verilmiştir. II.Mehmet’in Fatih unvanı ile anılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz’i Türk gölü haline getirmesi B) İstanbul’u alması C) Genç yaşta padişah olması D) İstanbul’daki azınlıklara hoşgörülü davranması

17 Çözüm Ülke alan anlamına gelen Fatih unvanı II. Mehmet’in İstanbul’u alarak Bizans İmparatorluğunu yıkması sebebiyle verilmiştir. Cevap: B

18 Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Karadeniz’i Türk gölü haline getirmek amacıyla yapılan fetih faaliyetlerinden biri değildir? A) Kırım Hanlığı’nın Osmanlı egemenliğine girmesi B) Cenevizlilerden Amasra’nın alınması C) Arnavutluğun alınması D) Trabzon Rum Devleti’ne son verilmesi

19 Çözüm Karadeniz’e kıyısı olan Kırım Hanlığı 1475’te , Amasra ve Trabzon Rum Devleti 1460’ta Osmanlı topraklarına katıldı. Ancak Arnavutluğun Balkanlarda yer alması sebebiyle Karadeniz’in bir Türk gölü olmasında etkisi yoktur. Cevap: C

20 A) Arnavutluk B) Eflâk C) Trabzon D) Kırım
Fatih döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin sınırları Adriyatik Denizi’ne ulaşmıştır? A) Arnavutluk B) Eflâk C) Trabzon D) Kırım

21 Çözüm Adriyatik Denizi Akdeniz’in İtalyan’ın doğusunda yer alan koludur. Arnavutluk’un ise buraya kıyısı vardır. Cevap: A

22 Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?
A) Coğrafi Keşiflerin başlamasıyla B) İstanbul’un fethedilmesiyle C) II.Murat’ın hükümdar olmasıyla D) Kırım Hanlığı’nın Osmanlıya bağlanmasıyla

23 Çözüm Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi İstanbul’un fethine kadar olan dönemdir. Bundan sonra yükselme dönemi başlar. Yani İstanbul’un fethiyle yükselme dönemi başlar. Cevap: B

24 İstanbul’un fethedilmesi hem Türk hem de dünya tarihini etkilemiştir
İstanbul’un fethedilmesi hem Türk hem de dünya tarihini etkilemiştir. Aşağıdakilerden hangisi fethin Türk tarihine olan etkilerinden biridir? A) Coğrafi Keşiflerin başlaması B) Krallıkların güçlenmesi C) İstanbul’un başkent olması D) Orta Çağ’ın kapanıp, Yeni Çağ’ın başlaması

25 Çözüm İstanbul’un başkent olması Türk tarihi ile ilgilidir. Diğerleri Dünya tarihine etkileridir. Cevap: C

26 A) Edirne B) Bursa C) Söğüt D) Konya
. İstanbul, II.Mehmet tarafından fethi edildikten sonra Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu. İstanbul’dan önce Osmanlı Devleti’nin başkenti aşağıdaki şehirlerden hangisiydi? A) Edirne B) Bursa C) Söğüt D) Konya

27 Çözüm Cevap: A

28 A) Amasra B) Sinop C) Boğdan D) Trabzon
Fatih, İstanbul’un fethinden sonra devletin sınırlarını genişletmeye devam etti. Balkanlarda, Anadolu’da ve denizlerde fetihlere başladı. Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in Anadolu’da fethettiği yerlerden biri değildir? A) Amasra B) Sinop C) Boğdan D) Trabzon

29 Çözüm Boğdan Avrupa’da yer almaktadır. Cevap: C

30 Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün sağlanması. B) Orta Çağın sona erip, Yeni Çağın başlaması. C) İstanbulun başkenti olması. D) Ortodoks kilisesinin varlığına son verilmesi.

31 Çözüm İstanbul’un alınmasıyla Anadolu ve Trakya toprakları arasında bütünlük sağlanmıştır. İstanbul başkent olmuştur. Cevap: D

32 Kanuni dönemi’nde 1533 yılında Avusturya ile imzalanan “Avusturya kralı, protokol bakımından veziriazama eşit sayılacaktır.” hükmünün bulunduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) İstanbul Antlaşması B) Edirne Segedin Antlaşması C) Amasya Antlaşması D) Ankara Antlaşması

33 Çözüm Cevap: A

34 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fatih, Venediklilere ayrıcalıklar vermiştir. B) II.Bayezit, Karamanoğulları Beyliğine son vermiştir. C) Yavuz, Macaristan’ı Osmanlı Devleti’ne katmıştır. D) Kanuni, Hindistan’a deniz seferleri düzenlemiştir.

35 Çözüm Sultan Süleyman döneminde Mohaç Meydan savaşında Osmanlı devleti Macarlarla savaşmıştır. Ve Macaristan alınmıştır. Cevap: C

36 Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
A) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin kolaylaşması. B) Karadeniz ticaret yolunun Osmanlı denetimine girmesi. C) Osmanlı padişahları halife unvanı kullanmaya başlaması. D) Anadolu’da Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesi.

37 Çözüm Osmanlı padişahlarının halife ünvanı alması Hicaz ve Mısırın alınmasıyla gerçekleşmiştir. Cevap: C

38 II.Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklardan hangisi, şehrin surlarının yıkılması amacına yöneliktir? A) Silivri ve Vize’nin alınması B) Rumeli Hisarı’nın yapılması C) Büyük toplar yaptırılması D) Tekerlekli kuleler yaptırılması

39 Çözüm Bizans’ın dayanıklı surlarını aşabilmek için daha büyük toplar döktürdü. Cevap: C

40 Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek amacıyla yaptığı en önemli faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? A) İpek Yolu’na hakim olmak B) Ortodoks Patrikanesini himaye etmek C) Donanmayı güçlendirmek D) Kırımı Osmanlı Devleti’ne bağlamak

41 Çözüm Cevap: B

42 1453 yılında İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez? A) Kavimler Göçü’ne B) Feodalitenin yıkılmasına C) Coğrafi Keşiflere D) Rönesans hareketlerine

43 Çözüm Kavimler göçü MS: 375 yılında gerçekleşmiştir. İstanbul’un fethinden önce gerçekleşmiştir. Cevap:A

44 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


"FATİH SULTAN MEHMET HAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları