Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1."— Sunum transkripti:

1 1

2 Osmanlı Devleti açısından özel bir konuma sahip olan İSTANBUL‘UN ÖNEMİ nereden kaynaklanıyor olabilir ? İstanbul’un Osmanlı Devleti ’nin hakimiyeti altına girmesi , ekonomik ve kültürel yönden önemli bir avantajın ele geçirilmesi demekti… Buna göre; Boğazlar tam anlamıyla kontrol altına alınacak ve bu sayede Karadeniz Ticaret Yolları ele geçirilmiş olacaktı.

3 Rumeli Toprakları Anadolu 1
Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL ‘u alma nedenleri neler olabilir ? Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden birincisi 1 İstanbul’un Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli Topraklarının arasında yer almasından dolayı, toprak bütünlüğünü bozması Rumeli Toprakları Anadolu

4 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL ‘u alma nedenlerinden ikincisi
2 Bizanslıların , Osmanlı Ordusu‘nun İstanbul Boğazı üzerinden Rumeli‘ye geçişi engellemesi Rumeli Toprakları Anadolu

5 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden üçüncüsü
3 Bizanslıların, Anadolu’daki Türk Beylikleri‘ni Osmanlı aleyhinde kışkırtması

6 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden dördüncüsü
4 Bizanslılar‘ın, Osmanlı şehzadelerini Taht Kavgaları için birbirine düşürmesi

7 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden beşincisi
5 İstanbul‘un, Asya ile Avrupa arasındaki Ticaret Yolu üzerinde bulunmasına bağlı olarak Ekonomik yönden önemli bir konuma sahip olması

8 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden altıncısı
6 Bizans'ın, sürekli olarak Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Orduları’nı harekete geçirmesi

9 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden yedincisi
7 Hz.Muhammed (SAV)‘in İstanbul ile ilgili hadislerinin manevi etkisi

10 Osmanlı Devleti İstanbul‘un fethi için ne gibi hazırlıklar yapmıştır?
Bizans’a Karadeniz’den gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarı ’nın karşısına Rümeli Hisarı ’nın yapılması Osmanlı Devleti İstanbul‘un fethi için ne gibi hazırlıklar yapmıştır? Bizans’a ait Silivri ve Vize Kaleleri ‘nin alınıp onarılması Bizans ‘ın güçlü surlarını yıkabilmek amacıyla “ŞAHİ” adı verilen güçlü topların döktürülmesi Bizans ‘ın güçlü surlarına tırmanabilmek için “TEKERLEKLİ KULELER” in inşa edilmesi Bizans ‘ı denizden kuşatabilmek ve deniz üzerinden Bizans ‘a gelebilecek yardımları önlemek için 400 Parça Gemi inşa edildi. İstanbul Kuşatması esnasında bir sıkıntı yaşamamak için, Balkan Devletleri ile “ BİRBİRİNE SALDIRMAMA ANTLAŞMASI ” imzalandı. Her ihtimale karşın Balkan Sınırı ’na Nöbetçi Akıncı Birlikleri gönderildi. Bunun yanında Anadolu Türk Beylikleri ile de sıkı antlaşmalar yapıldı.Buna göre,hiçbir Türk Beyliği, Osmanlı Devleti ‘ne arkadan saldırmayacaktı.

11 Haliç Bizans Devleti Haçlı Ordusu Osmanlı Şimdi de ;
İstanbul Kalesi Surları ‘nın onarılması ve buralara askerlerin yerleştirilmesi Şimdi de ; Bizans Devleti‘nin İstanbul ‘u savunmak için ne gibi hazırlıklar yaptığına bakalım… İstanbul Kalesi Surları ‘nın baktığı Haliç ‘in ağzının zincirle kapatılması ve nöbet gemilerin yerleştirilmesi Bizans Devleti Haliç Osmanlı Marmara Denizi Grejuva adı verilen “ RUM ATEŞİ” nin sayısının artırılması ve surlara yerleştirilmesi Avrupa Devletleri ‘nden yardım istenmesi (Haçlı Seferleri) Haçlı Ordusu

12 Böylece ; Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı…
İstanbul Kuşatması‘nın ne zaman ve nasıl başladığını ve geliştiğini belirtiniz. Türk Donanması ‘nın umulmadık biçimde Haliç’de görünmesi Bizans üzerinde büyük bir olumsuz tesir yaptı. Bu arada Bizans Kuvvetleri ‘nin bir kısmı Haliç surlarını savunmaya başladığı için, öbür taraftaki diğer surların savunması zayıfladı. 22 Nisan 1453 sabahının erken saatlerinde Hristiyanlar , Haliç sırtlarında, karadan denize öküzlerle çekilen 70 kadar gemiyi büyük bir korkuyla gördüler… Öğleden sonra gemiler artık Haliç’e inmişlerdi. 25 Mayıs 1453 ‘te Fatih Sultan Mehmed, İmparator’a elçi göndererek teslim olma teklifinde bulundu. Bu teklife göre imparator bütün malları ve hazinesiyle istediği yere gidebilecek, halktan isteyenlerde mallarını alıp gidebilecekler, kalanlar mal ve mülklerini koruyabileceklerdi. Bu teklif reddedildi. Ve 29 Mayıs 1453 ‘te Fatih Sultan Mehmed ‘in “Genel Saldırı” kararını vermesi ile birlikte Osmanlı Ordusu karadan ve denizden tekbirlerle ve davul sesleri ile son büyük saldırıya geçtiler. Fatih Sultan Mehmet öğleye doğru Topkapı’dan şehre girdi… Doğruca Ayasofya ‘ya girerek burayı camiye çevirdi. 53 gün süren ve Ulubatlı Hasan ‘ın surlara Osmanlı Sancağı ‘nı dikmesi ile birlikte şiddetlenen saldırılar sonrasında İstanbul fethedildi… 20 Nisan 1453 günü Fatih Sultan Mehmet , hocası Akşemseddin Hoca ’dan manevi destek alarak, Dolmabahçe’de demirlenen gemilerin karadan yürütülerek Haliç ‘e indirilmesi kararı verilir. 1452 yılında Boğaz'ın kontrolünü sağlamak için Rumeli hisarı inşa edildi. 16 kadırgadan oluşan güçlü bir donanma oluşturuldu. Asker sayısı iki kat arttırıldı. Bizansın yardım almasını engellemek için yardım yolları kontrol altına alındı. 11 Nisan 1453 günü ile birlikte Bizans Kalesi‘nde büyük gedikler ortaya çıkmaya başladı… Bu arada Haliç’e girilmeye çalışıldı ise de; tüm bu saldırılara rağmen zincir nedeniyle, Haliç’e girilemedi 2 Nisan 1453 tarihinde ilk Osmanlı öncü kuvvetleri İstanbul önlerinde görüldü. Böylece tarihe damga vuran, kuşatma başladı. 7 Nisan 1453 sabahı ile birlikte ilk top atışları başladı. Edirnekapı yakınındaki surların bir kısmı yıkıldı. 6 Nisan 1453 tarihinde Haliç’ten Marmara’ya kadar tüm bölümler kuşatma altına alındı. Ve İstanbul ‘un hiçbir yerden yardım almaması sağlandı. Böylece ; Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı… 1453

13 Şimdi ; İstanbul ‘un Fethi‘nin TÜRK TARİHİ açısından SONUÇLARI‘na bakalım 6 İstanbul‘u alan II.Mehmet’e “ÜLKE ALAN, FETHEDEN” anlamına gelen “FATİH” ünvanı verildi. 5 Karadeniz Ticaret Yolu, Boğazların Osmanların denetimine girmesinden dolayı, Osmanlı Egemenliği‘ne girdi. İstanbul’un Fethi ile ilgili Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) ‘in hadisinden dolayı, Osmanlı Devleti‘nin İslam Dünyası‘ndaki itibari arttı… 4 3 Osmanlı Devleti, KURULUŞ DÖNEMİ‘ni tamamlayıp , YÜKSELME DÖNEMİ‘ne girdi… 2 Osmanlı Devleti’nde Başkent , EDİRNE‘den İSTANBUL‘a taşındı… 1 Anadolu ve Rumeli Toprakları arasındaki TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ sağlandı…

14 Şimdi de ; İstanbul ‘un Fethi‘nin DÜNYA TARİHİ açısından SONUÇLARI‘na bakalım. 5 Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ açıldı… İstanbulun Fethi‘nde kullanılan BÜYÜK TOPLARla BÜYÜK SURLARa sahip KALELERin yıkılabileceğinin anlaşılması, gelecekte; Avrupa‘da büyük kalelere sahip DEREBEYLER‘in zaman içinde büyük toplara sahip olan KRALLAR karşısında güç kaybetmesine neden oldu. 4 3 İstanbul ‘un Fethi‘nden bir süre sonra İtalya‘ya kaçan BİZANSLI AYDINLAR‘ın, İtalya‘da RÖNASANS HAREKETLERİ‘nin temellerini attılar. 2 Doğu Roma İmparatorluğu olarak da bilinen BİZANS DEVLETİ yıkıldı. Karadeniz Ticaret Yolu ‘nun Osmanlıların eline geçmesin- den dolayı,Avrupa ‘nın YENİ YOLLAR aramaya başlaması, Avrupa ‘da COĞRAFİ KEŞİFLER ‘in başlamasına etki etti. 1

15 Böylece ; Kırım‘ın alınmasıyla,
İstanbul‘un Fethi‘nden sonra Fatih Sultan Mehmet, Karadeniz Ticaret Yolu ‘nu tamamen kontrol altına almak için nereleri almıştır? Kırım , Osmanlı ‘ya bağlandı 1475 Candaroğulları Beyliği,Osmanlı ‘ya katıldı… Sinop Amasra Kırım‘ın alınmasıyla, Böylece ; Karadeniz Ticaret Yolu , Osmanlılar ‘ın eline geçmiştir… Trabzon Rum İmp.‘na son verildi. Trabzon Amasra, Cenevizlilerden alındı… 1461 1459 1460 Kırım‘ın Osmanlı‘ya bağlanması ile KARADENİZ, bir Osmanlı Türk Denizi haline gelmiştir. Bu arada , Ege Denizi ‘n de Midilli,Eğriboz,Limni,İmroz ve Semadrek Adaları alınmıştır

16 İstanbul‘un Fethi‘nden sonra Fatih Sultan Mehmet,
Doğu Anadolu‘yu kontrol altına almak için hangi savaşı, kimlerle yapmıştır? Otlukbeli 1473 AKKOYUNLULAR ile yapılan Otlukbeli Savaşı ile Doğu Anadolu kontrol altına alındı.

17 istanbul‘un Fethi ve Sonrası
Sunum Testi

18 Soru-1

19 Kırım Soru-2

20 Soru-3

21 Soru-4

22 Soru-5

23 Soru-6

24 Soru-7 Fatih Sultan Mehmet Dönemi ile ilgili olarak ;
Bizans Devleti ‘nin yıkılması İstanbul ‘un Fethedilmesi Karadeniz ‘in bir Türk Denizi haline gelmesi Kırım ‘ın alınması Doğu Anadolu ‘nun kontrol altına alınması Otlukbeli Savaşı ‘nın kazanılması Ege ve Akdeniz ‘de egemenlik kurulması Trabzon Rum İmp. ‘nun ortadan kaldırılması Fatih Sultan Mehmet Dönemi ile ilgili olarak ; Soru-7

25 Ben, Fatih Sultan Mehmet Han…
İstanbul ‘u aldıktan sonra sırasıyla Amasra’yı Cenevizliler ‘den aldım. Ardından Candaroğulları Beyliği topraklarımıza katıldı. Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verdikten sonra 1475 Yılında Kırım‘ı aldım… Karadeniz Ticaret Yolu ‘nu ele geçirmek Baharat Yolu ‘nu kontrol altına almak Ege Denizi ‘ndeki adaları almak Akdeniz Ticareti ‘ni denetim altına almak Soru-8

26 Soru-9

27 Soru-10

28 Soru-11

29 Soru-12

30 Balkanlar’ı Karadeniz ‘in kuzeyinde yer alan Kırımı ‘ almak Soru-13

31 Soru-14

32 Soru-15

33 Soru-16

34 ‘yı Mora Trabzon Soru-17

35 Soru-18

36 Amasra Sinop Trabzon Kırım Soru-19 ( Karadeniz Ticaret Yolu )

37 KIRIM Soru-20

38 Soru-21

39 Buna Göre ; Soru-22

40 Buna Göre ; Soru-23

41 Soru-24

42 Soru-25

43 Soru-26 Fatih Sultan Mehmet Dönemi ‘n de ki ; Trabzon Kırım Amasra
Edirne Soru-26 Fatih Sultan Mehmet Dönemi ‘n de ki ;

44 Soru-27

45 Amasra Sinop Trabzon Kırım Otlukbeli Soru-28

46 Soru-29

47 İstanbul Amasra Trabzon Kırım Soru-30

48 Soru-31

49 Soru-32

50 Soru-33

51 Soru-34

52 FATİH Soru-35

53 Soru-36

54


"1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları