Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti açısından özel bir konuma sahip olan İSTANBUL‘UN ÖNEMİ nereden kaynaklanıyor olabilir ? ekonomik ve kültürel İstanbul’un.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti açısından özel bir konuma sahip olan İSTANBUL‘UN ÖNEMİ nereden kaynaklanıyor olabilir ? ekonomik ve kültürel İstanbul’un."— Sunum transkripti:

1

2

3 Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti açısından özel bir konuma sahip olan İSTANBUL‘UN ÖNEMİ nereden kaynaklanıyor olabilir ? ekonomik ve kültürel İstanbul’un Osmanlı Devleti ’nin hakimiyeti altına girmesi, ekonomik ve kültürel yönden önemli bir avantajın ele geçirilmesi demekti… Buna göre; Boğazlar tam anlamıyla kontrol altına alınacak ve bu sayede Karadeniz Ticaret Yolları ele geçirilmiş olacaktı. ekonomik ve kültürel İstanbul’un Osmanlı Devleti ’nin hakimiyeti altına girmesi, ekonomik ve kültürel yönden önemli bir avantajın ele geçirilmesi demekti… Buna göre; Boğazlar tam anlamıyla kontrol altına alınacak ve bu sayede Karadeniz Ticaret Yolları ele geçirilmiş olacaktı.

4 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL ‘u alma nedenleri neler olabilir ? Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden birincisi İstanbul’un Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli Topraklarının arasında yer almasından dolayı, toprak bütünlüğünü bozması 1

5 Bizanslıların, Osmanlı Ordusu‘nun İstanbul Boğazı üzerinden Rumeli‘ye geçişi engellemesi 2 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL ‘u alma nedenlerinden ikincisi

6 Bizanslıların, Anadolu’daki Türk Beylikleri‘ni Osmanlı aleyhinde kışkırtması 3 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden üçüncüsü

7 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden dördüncüsü Bizanslılar‘ın, Osmanlı şehzadelerini Taht Kavgaları için birbirine düşürmesi 4

8 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden beşincisi İstanbul‘un, Asya ile Avrupa arasındaki Ticaret Yolu üzerinde bulunmasına bağlı olarak Ekonomik yönden önemli bir konuma sahip olması 5

9 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden altıncısı Bizans'ın, sürekli olarak Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Orduları’nı harekete geçirmesi 6

10 Osmanlı Devleti‘nin İSTANBUL‘u alma nedenlerinden yedincisi Hz.Muhammed (SAV)‘in İstanbul ile ilgili hadislerinin manevi etkisi 7

11 BizansKaradeniz Bizans’a Karadeniz’den gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarı Anadolu Hisarı ’nın karşısına Rümeli Hisarı ’nın yapılması Bizansait Silivri ve Vize Kaleleri ‘nin Bizans’a ait Silivri ve Vize Kaleleri ‘nin alınıp onarılması Bizans ‘ın güçlü surlarını yıkabilmek amacıyla “ŞAHİ” adı verilen güçlü topların döktürülmesi Bizans ‘ın güçlü surlarına tırmanabilmek için “TEKERLEKLİ KULELER” in inşa edilmesi Bizans ‘ı denizden kuşatabilmek ve deniz üzerinden Bizans ‘a gelebilecek yardımları önlemek için 400 Parça Gemi inşa edildi. İstanbul Kuşatması İstanbul Kuşatması esnasında bir sıkıntı yaşamamak için, Devletleri ile Balkan Devletleri ile “ BİRBİRİNE SALDIRMAMA ANTLAŞMASI ” imzalandı. Her ihtimale karşın Balkan Sınırı ’na Nöbetçi Akıncı Birlikleri gönderildi. Bunun yanında Anadolu Türk Beylikleri ile de sıkı antlaşmalar yapıldı.Buna göre,hiçbir Türk Beyliği, Osmanlı Devleti ‘ne arkadan saldırmayacaktı. Osmanlı Devleti İstanbul‘un fethi için ne gibi hazırlıklar yapmıştır?

12 ; Şimdi de ; Bizans Devleti İstanbul ‘u savunmak için ne gibi hazırlıklar yaptığına Bizans Devleti‘nin İstanbul ‘u savunmak için ne gibi hazırlıklar yaptığınabakalım… ; Şimdi de ; Bizans Devleti İstanbul ‘u savunmak için ne gibi hazırlıklar yaptığına Bizans Devleti‘nin İstanbul ‘u savunmak için ne gibi hazırlıklar yaptığınabakalım… İstanbul Kalesi Surları ‘nın onarılması ve buralara askerlerin yerleştirilmesi İstanbul Kalesi Surları ‘nın baktığı Haliç ‘in ağzının zincirle kapatılması ve nöbet gemilerin yerleştirilmesi Marmara Denizi Grejuva adı verilen “ RUM ATEŞİ” nin sayısının artırılması ve surlara yerleştirilmesi Avrupa Devletleri ‘nden yardım istenmesi (Haçlı Seferleri)

13 İstanbul Kuşatması‘nın ne zaman ve nasıl başladığını ve geliştiğini belirtiniz. 1452 yılında Boğaz'ın kontrolünü sağlamak için Rumeli hisarı inşa edildi. 16 kadırgadan oluşan güçlü bir donanma oluşturuldu. Asker sayısı iki kat arttırıldı. Bizansın yardım almasını engellemek için yardım yolları kontrol altına alındı. 1453 2 Nisan 1453 tarihinde ilk Osmanlı öncü kuvvetleri İstanbul önlerinde görüldü. Böylece tarihe damga vuran, kuşatma başladı. 6 Nisan 1453 tarihinde Haliç’ten Marmara’ya kadar tüm bölümler kuşatma altına alındı. Ve İstanbul ‘un hiçbir yerden yardım almaması sağlandı. 7 Nisan 1453 sabahı ile birlikte ilk top atışları başladı. Edirnekapı yakınındaki surların bir kısmı yıkıldı. 11 Nisan 1453 günü ile birlikte Bizans Kalesi‘nde büyük gedikler ortaya çıkmaya başladı… Bu arada Haliç’e girilmeye çalışıldı ise de; tüm bu saldırılara rağmen zincir nedeniyle, Haliç’e girilemedi 20 Nisan 1453 günü Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemseddin Hoca ’dan manevi destek alarak, Dolmabahçe’de demirlenen gemilerin karadan yürütülerek Haliç ‘e indirilmesi kararı verilir. 22 Nisan 1453 sabahının erken saatlerinde Hristiyanlar, Haliç sırtlarında, karadan denize öküzlerle çekilen 70 kadar gemiyi büyük bir korkuyla gördüler… Öğleden sonra gemiler artık Haliç’e inmişlerdi. Türk Donanması ‘nın umulmadık biçimde Haliç’de görünmesi Bizans üzerinde büyük bir olumsuz tesir yaptı. Bu arada Bizans Kuvvetleri ‘nin bir kısmı Haliç surlarını savunmaya başladığı için, öbür taraftaki diğer surların savunması zayıfladı. 25 Mayıs 1453 ‘te Fatih Sultan Mehmed, İmparator’a elçi göndererek teslim olma teklifinde bulundu. Bu teklife göre imparator bütün malları ve hazinesiyle istediği yere gidebilecek, halktan isteyenlerde mallarını alıp gidebilecekler, kalanlar mal ve mülklerini koruyabileceklerdi. Bu teklif reddedildi. Ve 29 Mayıs 1453 ‘te Fatih Sultan Mehmed ‘in “Genel Saldırı” kararını vermesi ile birlikte Osmanlı Ordusu karadan ve denizden tekbirlerle ve davul sesleri ile son büyük saldırıya geçtiler. 53 gün süren ve Ulubatlı Hasan ‘ın surlara Osmanlı Sancağı ‘nı dikmesi ile birlikte şiddetlenen saldırılar sonrasında İstanbul fethedildi… Fatih Sultan Mehmet öğleye doğru Topkapı’dan şehre girdi… Doğruca Ayasofya ‘ya girerek burayı camiye çevirdi. Böylece ; Orta Ça ğ kapanıp, Yeni Ça ğ açıldı…

14 ; Şimdi ; İstanbul ‘un Fethi‘nin TÜRK TARİHİ açısından SONUÇLARI‘na bakalım ; Şimdi ; İstanbul ‘un Fethi‘nin TÜRK TARİHİ açısından SONUÇLARI‘na bakalım Anadolu ve Rumeli Toprakları arasındaki TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ sağlandı… Osmanlı Devleti’nde Başkent, EDİRNE‘den İSTANBUL‘a taşındı… Osmanlı Devleti, KURULUŞ DÖNEMİ‘ni tamamlayıp, YÜKSELME DÖNEMİ‘ne girdi… İstanbul’un Fethi ile ilgili Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) ‘in hadisinden dolayı, Osmanlı Devleti‘nin İslam Dünyası‘ndaki itibari arttı… Karadeniz Ticaret Yolu, Boğazların Osmanların denetimine girmesinden dolayı, Osmanlı Egemenliği‘ne girdi. İstanbul‘u alan II.Mehmet’e “ÜLKE ALAN, FETHEDEN” anlamına gelen “ FAT İ H ” ünvanı verildi.

15 ; Şimdi de ; İstanbul ‘un Fethi‘nin DÜNYA TARİHİ açısından SONUÇLARI‘na bakalım. ; Şimdi de ; İstanbul ‘un Fethi‘nin DÜNYA TARİHİ açısından SONUÇLARI‘na bakalım. Karadeniz Ticaret Yolu ‘nun Osmanlıların eline geçmesin- den dolayı,Avrupa ‘nın YENİ YOLLAR aramaya başlaması, Avrupa ‘da COĞRAFİ KEŞİFLER ‘in başlamasına etki etti. Doğu Roma İmparatorluğu olarak da bilinen BİZANS DEVLETİ yıkıldı. İstanbul ‘un Fethi‘nden bir süre sonra İtalya‘ya kaçan BİZANSLI AYDINLAR‘ın, İtalya‘da RÖNASANS HAREKETLERİ‘nin temellerini attılar. İstanbulun Fethi‘nde kullanılan BÜYÜK TOPLARla BÜYÜK SURLARa sahip KALELERin yıkılabileceğinin anlaşılması, gelecekte; Avrupa‘da büyük kalelere sahip DEREBEYLER‘in zaman içinde büyük toplara sahip olan KRALLAR karşısında güç kaybetmesine neden oldu. Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ açıldı…

16 İstanbul‘un Fethi‘nden sonra Fatih Sultan Mehmet, Karadeniz Ticaret Yolu ‘nu tamamen kontrol altına almak için nereleri almıştır? İstanbul‘un Fethi‘nden sonra Fatih Sultan Mehmet, Karadeniz Ticaret Yolu ‘nu tamamen kontrol altına almak için nereleri almıştır? AmasraSinop Candaroğulları Beyliği,Osmanlı ‘ya katıldı… Amasra, Cenevizlilerden alındı… Trabzon Trabzon Rum İmp.‘na son verildi. 1459 1460 1461 Kırım Kırım, Osmanlı ‘ya bağlandı 1475 Kırım KARADENİZ Kırım‘ın Osmanlı‘ya bağlanması ile KARADENİZ, bir Osmanlı Türk Denizi haline gelmiştir. Bu arada, Ege Denizi ‘n de Midilli,Eğriboz,Limni,İmroz ve Semadrek Adaları alınmıştır Böylece ; ın alınmasıyla, Kırım‘ın alınmasıyla, Karadeniz Ticaret Yolu, Osmanlılar ‘ın eline geçmi ş tir…

17 İstanbul‘un Fethi‘nden sonra Fatih Sultan Mehmet, Doğu Anadolu‘yu kontrol altına almak için hangi savaşı, kimlerle yapmıştır? İstanbul‘un Fethi‘nden sonra Fatih Sultan Mehmet, Doğu Anadolu‘yu kontrol altına almak için hangi savaşı, kimlerle yapmıştır? AKKOYUNLULAR ile yapılan Otlukbeli Savaşı ile Doğu Anadolu kontrol altına alındı. 1473 Otlukbeli

18 istanbul‘un Fethi ve Sonrası

19 Soru-1

20 Soru-2 Kırım

21 Soru-3

22 Soru-4

23 Soru-5

24 Soru-6

25 Soru-7 Bizans Devleti ‘nin yıkılması İstanbul ‘un Fethedilmesi Karadeniz ‘in bir Türk Denizi haline gelmesi Kırım ‘ın alınması Doğu Anadolu ‘nun kontrol altına alınması Otlukbeli Savaşı ‘nın kazanılması Ege ve Akdeniz ‘de egemenlik kurulması Trabzon Rum İmp. ‘nun ortadan kaldırılması Fatih Sultan Mehmet Dönemi ile ilgili olarak ;

26 Soru-8 Ben, Fatih Sultan Mehmet Han… İstanbul Amasra’ Candaroğulları Beyliği İstanbul ‘u aldıktan sonra sırasıyla Amasra’yı Cenevizliler ‘den aldım. Ardından Candaroğulları Beyliği topraklarımıza katıldı. Trabzon Rum İmparatorluğu Kırım Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verdikten sonra 1475 Yılında Kırım‘ı aldım… Karadeniz Ticaret Yolu ‘nu ele geçirmek Baharat Yolu ‘nu kontrol altına almak Ege Denizi ‘ndeki adaları almak Akdeniz Ticareti ‘ni denetim altına almak

27 Soru-9

28 Soru-10

29 Soru-11

30 Soru-12

31 Soru-13 Balkanlar’ı Karadeniz ‘in kuzeyinde yer alan Kırımı ‘ almak

32 Soru-14

33 Soru-15

34 Soru-16

35 Soru-17 ‘yı Mora Trabzon

36 Soru-18

37 Soru-19 Amasra Sinop Trabzon Kırım ( Karadeniz Ticaret Yolu )

38 Soru-20 KIRIM

39 Soru-21

40 Soru-22 Buna Göre ;

41 Soru-23 Buna Göre ;

42 Soru-24

43 Soru-25

44 Soru-26 Trabzon Kırım AmasraEdirne Fatih Sultan Mehmet Dönemi ‘n de ki ;

45 Soru-27

46 Soru-28 Amasra Sinop Trabzon Kırım Otlukbeli

47 Soru-29

48 Soru-30 İstanbul Amasra Trabzon Kırım

49 Soru-31

50 Soru-32

51 Soru-33

52 Soru-34

53 Soru-35

54 Soru-36

55


"Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti açısından özel bir konuma sahip olan İSTANBUL‘UN ÖNEMİ nereden kaynaklanıyor olabilir ? ekonomik ve kültürel İstanbul’un." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları