Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 BAŞKENTİ-KONSTANTİNOPOLİS  RESMİ DİLİ-LATİNCE  DİNİ-391 yılına kadar Antik Roma Dini, Sonra Ortodoks Hristiyanlığı ve Hristiyanlık  YÖNETİM-OTOKRASİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " BAŞKENTİ-KONSTANTİNOPOLİS  RESMİ DİLİ-LATİNCE  DİNİ-391 yılına kadar Antik Roma Dini, Sonra Ortodoks Hristiyanlığı ve Hristiyanlık  YÖNETİM-OTOKRASİ."— Sunum transkripti:

1

2

3  BAŞKENTİ-KONSTANTİNOPOLİS  RESMİ DİLİ-LATİNCE  DİNİ-391 yılına kadar Antik Roma Dini, Sonra Ortodoks Hristiyanlığı ve Hristiyanlık  YÖNETİM-OTOKRASİ

4  Tarihsel devir İlk çağ - orta çağ - Diocletianus'un Roma İmparatoru olması 284  Konstantinopolis'in kurulması, 330  Doğu-Batı kiliselerinin ayrılması - 1054  Konstantinopolis'inLatinlerce işgali - 1204  Latinlerin Konstantinopolis'ten kovulması 1261  İstanbul'un Fethi 29 Mayıs, 1453  Trabzon İmparatorluğu fethi 1461

5 Roma İmparatorluğu  Osmanlı İmparatorluğu  Trabzon İmparatorluğu  Mora Despotluğu  Sırp Despotluğu  Arnavut Ligası  Eflak Prensliği  Ragusa Cumhuriyeti  Venedik Cumhuriyeti

6  I. Teodosius’un hükümdarlığı ve Hıristiyanlık  Kavimler Göçü ve Roma’nın ikiye ayrılması (395) - Avrupa’nın oluşumu - Yeni milletler-Yeni devletler - Avrupa Hun Devleti - İlkçağın sonu - Feodalite - Skolastik düşünce

7  867-1056 arasında imparatorluğu yöneten Makedonya hanedanı döneminde altın çağını yaşadı. Makedonya hanedanının kurucusu I. Basileios (867-886), daha önce yitirilmiş olan Anadolu'daki toprakları yeniden imparatorluk sınırlarına kattı.  Büyük Selçuklu akınları-Malazgirt Savaşı

8  8 Haçlı seferi - 3ü Türkler üzerine -1i Bizans’a Siyasal nedenleri * Müslümanlardan kaynaklanan korku ve endişe: Büyük Selçuklu Devleti ve onun ordularının Bizans ve Avrupayı tehdit etmesi, Bizans'ın, Selçuklu Devleti'ne karşı Batı Avrupa'dan yardım istemesine yol açmıştır.Büyük Selçuklu DevletiBizans * Şövalye ve senyörlerin macera ve yeni topraklar istemeleri

9 Ekonomik nedenleri * Avrupa'nın içinde bulunduğu yoksulluk: Bu durum insanları doğunun refah ve zenginliğine sevk etmiştir. * Ticaret: Uzakdoğu ile Avrupa arasındaki ticaretin ana hattı olan Ortadoğu'da Müslümanların kontrolünü kırmak ve ticaret yollarını ele geçirmek istemeleri. * Avrupa'da toprak elde edemeyen soyluların toprak arzusu. * Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi

10 Dini nedenleri * Dinsel inanç: Batı Avrupalı Hıristiyanlar'ın, dinlerince kutsal sayılan Kudüs ve Filistin'i Müslümanlardan geri almak istemeleri. *Fransa'da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması. *Papa ve din adamlarının güçlerini arttırmak isteme leri.

11  I. HAÇLI SEFERİ *Büyük Selçuklu. I. Kılıç Arslan * Selçuklu kaybetti. Konya elden çıktı  II. HAÇLI SEFERİ * İmameddin Zengi’nin Urfa’yı alması * Kazandı.  III. HAÇLI SEFERİ * Selahaddin eyyübi’nin Kudüs’ü alması * Kazandı.  IV. HAÇLI SEFERİ * Bizans’a karşı * Bizans yenildi.  ÇOCUK HAÇLI SEFERİ *Çocuklar Müslümanlara karşı kışkırtılmışlar fakat yolculuk esnasında Venedikli tacirler tarafından köle olara k satıldılar

12

13

14

15  Osmanlı’nın güç kazanması  I. Bayezıd’ın İstanbul kuşatmaları  Fatih’in İstanbul’u alması ve Doğu Roma’nın sonu


" BAŞKENTİ-KONSTANTİNOPOLİS  RESMİ DİLİ-LATİNCE  DİNİ-391 yılına kadar Antik Roma Dini, Sonra Ortodoks Hristiyanlığı ve Hristiyanlık  YÖNETİM-OTOKRASİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları