Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIH 2 SORULARI FATİH DEVRİ (1451-1481) Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir? A) Kırım’ın fethi B) Trabzon’un fethi C) Belgrad’ın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIH 2 SORULARI FATİH DEVRİ (1451-1481) Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir? A) Kırım’ın fethi B) Trabzon’un fethi C) Belgrad’ın."— Sunum transkripti:

1

2 TARIH 2 SORULARI FATİH DEVRİ (1451-1481)

3 Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir? A) Kırım’ın fethi B) Trabzon’un fethi C) Belgrad’ın fethi D) Eflak’ın fethi E) Ege adalarının fethi

4 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

5 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

6 Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biridir? A) Mohaç Savaşı A) Mohaç Savaşı B)Boğdan’ın fethiB)Boğdan’ın fethi C)Mercidabık Savaşı C)Mercidabık Savaşı D) Rodos’nın fethiD) Rodos’nın fethi E) Cem Sultan olayı

7 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

8 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

9 Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir? A) Sinop’un fethi B) Otlukbeli Savaşı C) Budin’in fethi D) Kırım’ın fethi E) Amasra’nın fethi

10 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

11 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

12 İstanbul Fethi’nden sonra Karadeniz ticaret yolları Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. Bu olayın Avrupa’da hangi olaya yol açtığı söylenebilir? A) Yüzyıl Savaşları B) Coğrafi Keşifler C) Rönesans D) Reform E) Fransız İhtilali

13 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

14 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

15 Aşağıdakilerden hangisi İstanbul kuşatmalarında ateşli silahlarının kullanılmasının ve toplarla surların yıkılabileceğinin anlaşılmasının Avrupa’ya etkisidir? A) Feodalite rejiminin yıkılması B) Coğrafi Keşiflerin yapılması C) İtalya’da Rönesans hareketlerinin başlaması D) Reform hareketlerinin başlaması E) Yüzyıl Savaşlarının başlaması

16 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

17 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

18 Aşağıdakilerden hangisi Fatih Devri’nde ele geçirilen adalardan biri değildir? A) Midilli B) Eğriboz’un fethi C) Girit’in fethi D) Taşoz E) Gökçeada

19 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

20 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

21 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu fetihlerinden biri değildir? A)Mora’nın fethiMora’nın fethi B)Sinop’un fethiSinop’un fethi C)Trabzon’un fethiTrabzon’un fethi D)Otlukbeli SavaşıOtlukbeli Savaşı E)Karamanoğulları seferiKaramanoğulları seferi

22 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

23 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

24 Fatih zamanında yapılan İtalya seferi ile Napoli krallığından alınan kale aşağıdakilerden hangisidir? A)NapoliNapoli B)SofyaSofya C)SemendireSemendire D)VenedikVenedik E)OtrantoOtranto

25 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

26 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

27 Sırbistan’ın fethi ile oluşturulan sancağın adı nedir? A)KavalaKavala B)BudinBudin C)BelgradBelgrad D)İşkodraİşkodra E)SemendireSemendire

28 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

29 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

30 Aşağıdakilerden hangisi Cenevizlilerle ilgili değildir? A) Eğriboz B) Galata C) Amasra D) KefeKefe E) MenküpMenküp

31 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

32 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

33 Fatih zamanında Akkoyunlularla akrabalık bağı kuran Trabzon Rum imparatorunun vergisini ödememesi ve ödediği vergileri de geri istemesi üzerine yapılan seferin adı nedir? A) Karamanoğulları seferi B) Trabzon seferi C) Amasra’nın fethi D) Sinop’un fethi E) Akkoyunlu üzerine sefer

34 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

35 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

36 Karamanoğullarını himaye etmesi, Osmanlı aleyhine Venediklilerle anlaşmaları ve Anadolu Türk birliğini tehdit etmeleri üzerine yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Mohaç Savaşı B) II.Kosova Savaşı C) Otlukbeli Savaşı D) Mercidabık Savaşı E) Haçova Savaşı

37 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

38 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

39 Ceneviz ve Venediklilerin bu bölgedeki siyasi ve ekonomik nüfuzları kırıldığı fetih hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bosna’nın fethi B) Trabzon’un fethi C) Mora’nın fethi D) Ege Adalarını fethi E) Eflak’ın fethi

40 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

41 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

42 Aşağıdakilerden hangisi Cenevizlilerden alınan bir bölge değildir? A) Amasra B) Galata C) Kefe D) Sinop E) Menküp

43 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

44 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

45 Fatih zamanında, yapılan barışla vergiye bağlanan, bunun karşılığında da bazı imtiyazlar tanınan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Arnavutluk B) Eflak C) Macarlar D) Ceneviz E) Venedik

46 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

47 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

48 Cenevizlilere ait olan Kefe, Azak ve Menküp kaleleri alındı. Böylece Karadeniz bir Türk gölü haline geldiği gibi Doğu ticaret yolu da Osmanlıların eline geçmiştir. Yukarıda bahsedilen sefer aşağıdakilerden hangisidir? A)Kırım seferiKırım seferi B)Eflak SeferiEflak Seferi C)Mora SeferiMora Seferi D)Akkoyunlu SeferiAkkoyunlu Seferi E)Sırbistan seferiSırbistan seferi

49 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

50 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

51 Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in Rumeli’de yaptığı fetihlerden birisidir? A) Amasra’nın fethi B) Midilli’nin fethi C) Boğdan’ın fethi D) Sinop’un fethi E) Trabzon’un fethi

52 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

53 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

54 Yapılan ve birbirini tamamlayan bu fetihlerle Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Yapılan bazı fetihlerle de Bizans’ı diriltme umutları söndürülmüş, bazı fetihlerle de Anadolu Türk siyasi birliği alanında büyük adımlar atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen olaylarla ilgili değildir? A)Trabzon’un fethiTrabzon’un fethi B)Kırım’ın fethiKırım’ın fethi C)Mora’nın fethiMora’nın fethi D)Midilli’nin fethiMidilli’nin fethi E)Otlukbeli SavaşıOtlukbeli Savaşı

55 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

56 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

57 Sorularımız sona erdi. Çabalarınız için teşekkürler.


"TARIH 2 SORULARI FATİH DEVRİ (1451-1481) Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir? A) Kırım’ın fethi B) Trabzon’un fethi C) Belgrad’ın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları