Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması [M(L 1 ) m (L 2 ) n ] p+ [X] p- Köşeli parantez Ligantlar (önce iyonik, sonra nötral) Önce Metal Atomu Karşıt.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması [M(L 1 ) m (L 2 ) n ] p+ [X] p- Köşeli parantez Ligantlar (önce iyonik, sonra nötral) Önce Metal Atomu Karşıt."— Sunum transkripti:

1 Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması [M(L 1 ) m (L 2 ) n ] p+ [X] p- Köşeli parantez Ligantlar (önce iyonik, sonra nötral) Önce Metal Atomu Karşıt iyon Yük (üst indis) Formül Yazım kuralları

2 İsimlendirme 1.Önce katyonlar, sonra anyonlar 2. Önce ligantlar, alfabetik sırada, sonra metal atomu (difenilfosfin)dikloro(tiyoüre)platin(II) Önce ligantlar, alfabetik sıra izlenir yükler ve önekler dikkate alınmaz Sonra metal atomu Yükseltgenme sayısı parantez içinde

3 3. Ligant sayıları iki şekilde verilir. a) di, tri, tetra, penta, hekza, hepta…… b) bis, tris, tetrakis, pentakis…… (belirsiz durumlarda ve karmaşık ligandlarda) Örnek: dikloro, diammin, bis(trifenilfosfin), tris(trimetilamin) Dibromobis(trimetilfosfin)platin(II) Tetrakis(trifenilfosfin)platin(0)

4 4. Komplekslerin Sonlandırılması a) Nötral ve/veya katyonik komplekslerde metal adı doğrudan kullanılır. b) Anyonik komplekslerde metale “-at” takısı ilave edilir. Örnek [PtCl 4 ] 2- tetrakloroplatinat(II) [Fe(CO) 4 ] 2- tetrakarbonilferrat(-II) c) Bazı metallerin anyonik adları farklıdır Metal Anyonik kompleksdeki adı CivaMerkürat ÇinkoZinkat BakırKuprat KurşunPlumbat GümüşArjantat AltınAurat AlüminyumAlüminat KalayStannat

5 2. Ewens-Basset sistemi : iyonların yükü Arap rakamları ile verilir. 5. Yükseltgenme sayısı veya yük sayısı 1.Stock sistemi : metal iyonunun yükseltgenme sayısı Roma rakamı ile verilir K 4 [Fe(CN) 6 ] Potasyum hekzasiyanoferrat(II) K 3 [Fe(CN) 6 ] Potasyum hekzasiyanoferrat(3-) [PtCl 4 ] 2- Tetrakloroplatinat(2-) [Co(OH 2 ) 2 (NH 3 ) 4 ]Cl 3 Diakuadiamminkobalt(III) klorür [PtCl 6 ] 2- Hekzakloroplatinat(IV)

6 [Ru(HSO 3 ) 2 (NH 3 ) 4 ] tetraamminbis(bisülfito)rutenyum(II) [CuCl 2 (NH 3 ) 2 ] diammindiklorobakır(II) [Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 tetraamminbakır(II) sülfat K 3 [Fe(CN) 6 ] potasyum hekzasiyanoferrat(III) [Ti(H 2 O) 6 ][CoCl 6 ] hekzaakuatitanyum(III) hekzaklorokobaltat(III) [PtCl 2 (C 2 H 4 ) 2 ]  2 -etilendikloroplatin(II) [Cr(en) 3 ] 3+ tris(etilendiamin)krom(III) K 2 [Ni(CN) 4 ] potasyum tetrasiyanonikelat(II) [Zn(NCS) 4 ] 2- [Co(SCN) 2 (NH 3 ) 4 ] 2 SO 4 [Au(CN) 4 ] - tetraizotiyosiyanatozinkat(II) tetraamminditiyosiyanatokobalt(III) sülfat tetrasiyanoaurat(III)

7 triakuatriamminkrom(III) klorür [Cr(NH 3 ) 3 (H 2 O) 3 ]Cl 3 diakuabromofloroiyodoklorokromat(III) [CrBrFICl(H 2 O) 2 ] - hekzaamminkrom(III) hekzakloroiridat(III) [Cr(NH 3 ) 6 ][IrCl 6 ] potasyum ammindioksoperoksodisiyanokromat(VI) K 2 [ Cr(CN) 2 O 2 (O 2 )NH 3 ] tetraamminsülfatokobalt(III) nitrat lityum tetrahidroalüminat(III) Li[AlH4] potasyum nitrosilpentasiyanoferrat(II) K 3 [Fe(CN) 5 NO] sodyum pentakloronitridoosmat(VI) Na[OsCl 5 N] sodyum bis(tiyosülfato)arjentat(I) Na 3 [Ag(S 2 O 3 ) 2 ] diklorobis(metilamin)bakır(II) [CuCl 2 (CH 3 NH 2 ) 2 ] [CoSO 4 (NH 3 ) 4 ]NO 3

8 di-  -hidroksobis[tetraamminkobalt(III)]  -okso-bis[pentaamminkrom(III)] [(CO) 3 Fe(CO) 3 Fe(CO) 3 ] tri-  -karbonilbis[trikarbonildemir(0)] [Br 2 Pt(SMe 2 ) 2 PtBr 2 ] bis(  -dimetilsülfit)bis[dibromoplatin(II)]

9 hekzakarbonilmolibden(0) bis(  5 -siklopentadienil)demir(0) veya bispentahaptosiklopentadienildemir(0) (  6 -benzen)trikarbonil krom(0)

10 dikarbonil(  1 -siklopentadienil)(  5 -siklopentadienil)demir(0) veya dikarbonilmonohaptosiklopentadienilpentahaptosiklopentadienildemir(0) diklorobis(  5 -siklopentadienil) titanyum(II) veya diklorobis(pentahaptosiklopentadienil)titanyum(II) trikarbonil(  6 -sikloheptatrien)molibden(0) veya trikarbonilhekzahaptosikloheptatrienmolibden(0)

11 Klastırlar (Metal-metal bağı içeren kompleksler)

12


"Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması [M(L 1 ) m (L 2 ) n ] p+ [X] p- Köşeli parantez Ligantlar (önce iyonik, sonra nötral) Önce Metal Atomu Karşıt." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları