Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimyasal Bağlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimyasal Bağlar."— Sunum transkripti:

1 Kimyasal Bağlar

2 Çekim kuvvetleri 40 kJ/mol den küçükse etkileşim adı verilir.
Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler oluştururlar ve kabaca üç gruba ayrılır: İyonik bağ — bir veya daha fazla elektron bir atomdan diğerine transfer olur. Kovalent bağ — bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır. Metalik bağ — metal atomları arasında bulunur. Pek çok bağ, hem iyonik hem kovalent karakter taşır. Çekim kuvvetleri 40 kJ/mol den küçükse etkileşim adı verilir. Bu etkileşimler, moleküller arası çekim kuvvetlerini oluşturur. Molekül oluşturamazlar, ancak molekülleri birarada tutabilirler.

3 İyonik Bağ Elektronlar, düşük iyonlaşma enerjisine sahip metal atomundan yüksek elektron ilgisine sahip ametal atomuna aktarılır.

4 Örnekler;

5 İyonik Bileşiklerin Yapısı
İyonik bileşiklerde formül birimleri bulunur. Bir formül birimi, iyonik bileşiği oluşturan katyonlar ve anyonlar arasındaki en küçük orandır. Formül Birimi NaCl CaCl2 Na2O K : A oranı 1 : 1 1 : 2 2 : 1

6 İyon Bağı Örnekleri İyonik bileşikler genellikle
Elektron verirler Elektron alırlar İyonik bileşikler genellikle IA ve IIA grup katyonları ile Al 3+ katyonları VII A ve VII A grup anyonları ile N3- anyonları arasında oluşur.

7 Çok Atomlu (Poliatomik) İyonlar
Monoatomik İyonlar Tek atomdan oluşan iyonlar Örnek : K+, Ca2+, Cl-, S2- Poliatomik İyonlar Kovalent bağlı atom gruplarıdır Örnek : NH4+, H3O+ OH−, CN−, NO3- SO42-, PO43- ClO4-, CrO42-

8 Atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanır.
Kovalent Bağ Atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanır. H2

9 H . H . . H Enerji bağ enerjisi -458 kJ/mol 74 pm (bağ uzunluğu)

10  elektron itmesi (kararsızlaştırır)
çekirdek itmesi (kararsızlaştırır) elektron-çekirdek çekimi (kararlı hale getirir) Çekme kuvvetleri, itme kuvvetlerinden güçlüdür.

11 H Cl H Cl Her atom tek elektron verirse normal kovalent bağ oluşur. +
Yalın çift H Cl H Cl + Bağ Çifti H (1s) ve Cl (2p) örtüşmesi

12 Koordine Kovalent Bağ Kovalent bağı oluşturan iki elektron aynı atomdan verilir.

13 Bağ türleri Tek Bağ (Single bond) – atomlar arasında iki elektron bulunur (1 çift = 2 elektron paylaşılır) Çift bağ (Double bond) – atomlar arasında dört elektron bulunur (2 çift = 4 elektron paylaşılır) Üçlü bağ (Triple bond) – atomlar arasında altı elektron bulunur (3 çift = 6 elektron paylaşılır)

14 Örnekler H − Cl O = C = O C  O HCl Hidrojen Klorür CO2 Karbon dioksit
• • HCl Hidrojen Klorür O = C = O • • CO2 Karbon dioksit • • C  O CO Karbon monoksit

15 Değerlik Elektronları (Valence Electrons)
Dolu olmayan kabuktaki elektron toplamı, değerlik elektronları verir. B 1s2 2s2 2p1 Core = [He] , valence = 2s2 2p1 Br [Ar] 3d10 4s2 4p5 Core = [Ar] 3d10 , valence = 4s2 4p5 Core : Dolu kabuk

16


"Kimyasal Bağlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları