Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimyasal Bağlar 1. Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimyasal Bağlar 1. Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler."— Sunum transkripti:

1 Kimyasal Bağlar 1

2 Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler oluştururlar ve kabaca üç gruba ayrılır: İyonik bağ — bir veya daha fazla elektron bir atomdan diğerine transfer olur. Kovalent bağ — bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır. Metalik bağ — metal atomları arasında bulunur. Pek çok bağ, hem iyonik hem kovalent karakter taşır. 2 Çekim kuvvetleri 40 kJ/mol den küçükse etkileşim adı verilir. Bu etkileşimler, moleküller arası çekim kuvvetlerini oluşturur. Molekül oluşturamazlar, ancak molekülleri birarada tutabilirler.

3 İyonik Bağ Elektronlar, düşük iyonlaşma enerjisine sahip metal atomundan yüksek elektron ilgisine sahip ametal atomuna aktarılır. 3

4 Örnekler; 4

5 İyonik Bileşiklerin Yapısı İyonik bileşiklerde formül birimleri bulunur. Bir formül birimi, iyonik bileşiği oluşturan katyonlar ve anyonlar arasındaki en küçük orandır. 5 Formül Birimi NaCl CaCl 2 Na 2 O K : A oranı 1 : 1 1 : 2 2 : 1

6 İyon Bağı Örnekleri 6 Elektron verirlerElektron alırlar İyonik bileşikler genellikle IA ve IIA grup katyonları ile Al 3+ katyonları VII A ve VII A grup anyonları ile N 3- anyonları arasında oluşur.

7 Çok Atomlu (Poliatomik) İyonlar Çok Atomlu (Poliatomik) İyonlar Monoatomik İyonlar Tek atomdan oluşan iyonlar Örnek : K +, Ca 2+, Cl -, S 2- Poliatomik İyonlar Kovalent bağlı atom gruplarıdır Örnek : NH 4 +, H 3 O + OH −, CN −, NO 3 - OH −, CN −, NO 3 - SO 4 2-, PO 4 3- SO 4 2-, PO 4 3- ClO 4 -, CrO 4 2- ClO 4 -, CrO 4 2- 7

8 Atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanır. H 2 8 Kovalent Bağ

9 9 H. Enerji H H.. bağ enerjisi 74 pm (bağ uzunluğu) -458kJ/mol 0

10 10   çekirdek itmesi (kararsızlaştırır) elektron itmesi (kararsızlaştırır) elektron-çekirdek çekimi (kararlı hale getirir) Çekme kuvvetleri, itme kuvvetlerinden güçlüdür.

11 Her atom tek elektron verirse normal kovalent bağ oluşur. 11 Cl HH + H (1s) ve Cl (2p) örtüşmesi Yalın çift Bağ Çifti

12 Koordine Kovalent Bağ Kovalent bağı oluşturan iki elektron aynı atomdan verilir. 12

13 Tek Bağ (Single bond) – atomlar arasında iki elektron bulunur (1 çift = 2 elektron paylaşılır) (1 çift = 2 elektron paylaşılır) Çift bağ (Double bond) – atomlar arasında dört elektron bulunur (2 çift = 4 elektron paylaşılır) (2 çift = 4 elektron paylaşılır) Üçlü bağ (Triple bond) – atomlar arasında altı elektron bulunur (3 çift = 6 elektron paylaşılır) (3 çift = 6 elektron paylaşılır) 13 Bağ türleri

14 Örnekler 14 CO 2 Karbon dioksit CO Karbon monoksit HCl Hidrojen Klorür H − Cl O = C = O C  O

15 Değerlik Elektronları ( Valence Electrons) Dolu olmayan kabuktaki elektron toplamı, değerlik elektronları verir. B 1s 2 2s 2 2p 1 B 1s 2 2s 2 2p 1 Core = [He], valence = 2s 2 2p 1 Core = [He], valence = 2s 2 2p 1 15 Br [Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 Br [Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 Core = [Ar] 3d 10, valence = 4s 2 4p 5 Core : Dolu kabuk

16 … 16


"Kimyasal Bağlar 1. Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları