Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALDEHİTLER Yada RCHO genel formülü ile gösterilen organik bileşiklere denir. R-C-H O O H-C-H Formaldehit Metanal O CH 3 -C-H Asetaldehit Etanal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALDEHİTLER Yada RCHO genel formülü ile gösterilen organik bileşiklere denir. R-C-H O O H-C-H Formaldehit Metanal O CH 3 -C-H Asetaldehit Etanal."— Sunum transkripti:

1 ALDEHİTLER Yada RCHO genel formülü ile gösterilen organik bileşiklere denir. R-C-H O O H-C-H Formaldehit Metanal O CH 3 -C-H Asetaldehit Etanal

2 ALDEHİTLERİN İSİMLENDİRİLMESİ Alehitlerde adlandırma iki şekilde yapılır. 1.Asit adı + aldehit 2. IUPAC adlandırma yöntemiyle O H-C-H Formaldehit Metanal O CH 3 -C-H Asetaldehit Etanal O CH 3 –CH 2 -C-H Propanaldehit Propanal

3 1. Birincil alkollerin yükseltgenmesiyle; ya da karboksilik asitlerin bir derece indirgenmesiyle. Pirimer alkol Aldehitler Karboksilik asit (O)(H) O CH 3 – CH 2 -C-H Propanaldehit Propanal CH 3 –CH 2 -CH 2 -OH Propil Alkol Propanol O CH 3 – CH 2 -C-OH Propanoik asit (O)(H) ALDEHİTLERİN ELDESİ

4 2. Asit (Açil) klorürlerin, bir derece indirgenmesiyle… O CH 3 – CH 2 -C-Cl Asitklorür O CH 3 – CH 2 -C-H Aldehit Pd ve BaSO 4 +H 2 -HCl

5 2. Alkil di halojenlerin su ile tepkimesiyle O CH 3 – CH 2 -C-H Aldehit +H 2 O Bazik -2HCl CH 3 – CH 2 -C-H Cl I. Karbonda iki tane halojen bağlı olan alkanların, bazik ortamda su ile tepkimelerinden aldehitler elde edilir.

6 3. Asetilene su katıldığında Aldehitler oluşur. Aset Aldehit +H 2 OH-C C-H CH 3 -C-H O Asetilen

7 1.Aldehitler karboksil grubu içerdikleri için polar moleküllerdir. Bu nedenle kaynama noktaları diğer apolar moleküllere göre daha yüksektir. Ancak molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturmadıkları için eşdeğer; alkol ve karboksilik asitlere göre kaynama noktaları daha düşüktür. ALDEHİTLERİN ÖZELLİKLERİ -C=O

8 2. Karbon sayısı az olan aldehidler suda iyi çözünür. Aldehit molekülleri su ile hidrojen bağı oluşturabilir. -C=O O: H H

9 a.Aldehiler. katılma tepkimeleri verirler. Aldehitler pi bağının açılmasıyla katılma tepkimesi verirler. HX gibi bir bileşikte H atomu, O - tarafına X - grubu da C’ atomuna bağlanır. + H-OH C O - + C OH + H-H C O - + C OH H Pt ALDEHİTLERİN TEPKİMELERİ

10 + H-CN C O - + C OH CN + H-NH 2 C O - + C OH NH 2

11 b. Aldehitler yükseltgenirse karboksilik asitlere, indirgendiklerinde I.cil alkollere dönüşürler. O CH 3 – CH 2 -C-H Propanaldehit Propanal O CH 3 – CH 2 -C-OH Propanoik asit (O) O CH 3 – CH 2 -C-H Propanaldehit Propanal CH 3 – CH 2 -CH 2 -OH Propaol (H 2 )

12 Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi (Tollens Ayıracı) bir aldehitle tepkimeye sokulursa, aldehit asite yükseltgenirken, Ag + iyonları da Ag ye indirgenir. Bu tepkimenin olduğu kabın iç yüzeyine gümüş yapışır. Cam kaba dıştan bakıldığında ayna gibi görülür. CH 3 -CHO + Ag + CH 3 -COOH + Ag OH - c. TOLLENS ayıracına etki ederler.

13 Cu +2 iyonu içeren çözeltilere FEHLİNG AYIRACI denir. Aldehitler yüksek sıcaklıkta fehling çözeltisiyle yükseltgenirler. Fehling çözeltisinin rengi koyu kırmızı bir renge dönüşür.Kırmızı renkli çökelek Cu 2 O dur. CH 3 -CHO + Cu +2 CH 3 -COOH + Cu 2 O OH - d. FEHLİNG ayıracına etki ederler.

14 e. POLİMERLEŞME tepkimeleri verirler Belli şartlarda aldehitler polimerleşme tepkimesi verirler. -C=O H H n - C-O- H H - C-O- H H

15 KETONLAR Genel formülü ile gösterilen organik bileşiklere denir. O CH 3 -C-CH 3 Di metil keton Propanon O CH 3 –CH 2 -C-CH 3 Metil Etil Keton Butanon R 1 -C-R 2 O

16 KETONLARIN İSİMLENDİRİLMESİ: O CH 3 -C-CH 3 Di metil keton Propanon O CH 3 –CH 2 -C-CH 3 Metil Etil Keton Butanon O CH 3 –CH 2 -C-C 2 H 5 Di Etil Keton Pentanon

17 1. İkincil alkollerin yükseltgenmesiyle. KETONLERIN ELDESİ OH I R- C-R (O) R- C - R O O II CH 3 - C- CH 3 (O) OH I CH 3 -C-CH 3

18 2. Alkinlere su katılmasıyla CH 3 -CH 2 -C≡ CH 3 +H 2 O H 2 SO 4 HgSO 4 CH 3 -CH 2 -C-CH 3 O R-C≡ CH 3 tipi alkollere su katılmasıyla Ketonlar elde edilir

19 1.Ketonlarda, aldehidler gibi polar moleküller oldukları için, aynı C sayılı apolar moleküllere göre erime ve kaynama noktaları yüksektir. 2. Ancak alkol ve asit gibi hidrojen bağı içeren moleküllere göre erime ve kaynama noktası daha düşüktür. KETONLARIN ÖZELLİKLERİ

20 3. Düşük moleküllü ketonlar suda iyi çözünürler. Polar olan keton molekülleri su ile hidrojen bağı oluştururlar. -C=O O: H H

21 4.Katılma Tepkimeleri verirler. ÖRNEK: HCN ve NaHSO 3 katılması; O R- C-R + NH 3 OH I R- C - R I NH 2 O R- C-R +H + CN - OH I R- C-R I CN

22 5.İndirgenme tepkimesi verirler O R- C-R OH I R- CH-R H 2 +Ni, Yada Pt ALDEHİT SECONDER ALKOL

23 6.Yükseltgenme tepkimesi Ketonlar aldehitlerden farklı olarak;  Yükseltgenmezler.  Bu sebepten dolayı ketonlar, Fehling ve Tollens ayıracıyla tepkime vermezler.  Aldehitler polimerleşirken ketonlar büyük oranda polimerleşmezler.


"ALDEHİTLER Yada RCHO genel formülü ile gösterilen organik bileşiklere denir. R-C-H O O H-C-H Formaldehit Metanal O CH 3 -C-H Asetaldehit Etanal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları