Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

[Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 1 iyonu mor paramanyetik [Cu(OH 2 ) 6 ] 2+ bozulmuş oktahedral d 9 iyonu mavi paramanyetik [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "[Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 1 iyonu mor paramanyetik [Cu(OH 2 ) 6 ] 2+ bozulmuş oktahedral d 9 iyonu mavi paramanyetik [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem."— Sunum transkripti:

1

2

3 [Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 1 iyonu mor paramanyetik [Cu(OH 2 ) 6 ] 2+ bozulmuş oktahedral d 9 iyonu mavi paramanyetik [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem d 8 iyonu sarı diyamanyetik [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 6 iyonu düşük spin sarı diyamanyetik [ZnCl 4 ] 2- dörtyüzlü d 10 iyonu renksiz diyamanyetik [Fe(OH 2 ) 6 ] 2+ sekizyüzlü d 6 iyonu yeşil-mavi paramanyetik yüksek spin renk manyetizma Kristal Alan Teorisi hidrasyon entalpisi iyon yarıçapı örgü enerjisi yükseltgenme sayısı

4 xzyzxyx 2 -y 2 z2z2 Eksen açıortaylarında yer alır Eksen boyunca yer alır d-orbitalleri gerade (g) simetrisine sahiptir x y z ortogonal d-orbital şekli Serbest iyonlarda, d-orbitalleri dejenere (eş enerjili) dir y z x z x x y z y

5 z2z2 x 2 -y 2 x 2 -y 2 yzz 2 xzxy M Simetrik alan Enerji Simetrik alanda orbitallerin enerjisi yükselir kararsızlaşır

6 egeg t 2g Sekizyüzlü komplekslerde kristal alan yarılması metal iyonu (serbest alanda) Simetrik alan sekizyüzlü ligant alan xy, yz, xz simetrik alana göre kararlı eksenler arasında bulunur x 2 -y 2, z 2 simetrik alana göre kararsız eksenler üzerinde bulunur yzxzxy x 2 -y 2 z 2 x 2 -y 2 yz z 2 xz xy KAYE KAYE : Kristal Alan Yarılma Enerjisi

7 e g setini oluşturan orbitaller t 2g setini oluşturan orbitaller metal d-orbitalleri üzerine ligant alan etkisi

8 egeg t 2g simetrik alan sekizyüzlü ligant alan  o veya 10 Dq egeg t 2g Sekizyüzlü komplekslerde e g ve t 2g enerji seviyeleri arasındaki enerji farkına Oktahedral kristal alan yarılma enerjisi,  o, (veya10 Dq) adı verilir + 0.6  o = + 6 Dq - 0.4  o = - 4 Dq

9 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o Elektron dizilişi: d 1 iyonu e.g. [Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ Suda mor renkli t 2g orbitalinde 1 d-elektronu Kristal Alan Kararlılık Enerjisi, KAKE = - 0.4  o 3+

10 egeg t 2g [Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ h egeg t 2g oo Soğurma spektrumu: max = 510 nm = 243 kJ mol -1 A / nm 490-580 nm h

11 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 2 iyonları e.g. [V(OH 2 ) 6 ] 3+ KAKE = - 0.8  o d 3 iyonları egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o e.g. [Cr(OH 2 ) 6 ] 3+ KAKE = - 1.2  o

12 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 4 iyonları Yüksek Spin Kompleksi Düşük Spin Kompleksi KAKE = 4 x - 0.4  o + P = - 1.6  o + P KAKE = 3 x - 0.4  o + 1 x 0.6  o = - 0.6  o Eşleşme Enerjisi (P)  bir orbitalde iki elektronu eşleştirmek için gereken enerji İki düzenlenme mevcuttur

13 Yüksek ve Düşük Spin Kompleksleri (d 4 -d 7 ) Düşük spin kompleksi Yüksek spin kompleksi  küçüktür  o < P ise elektronlar e g orbitallerine girer egeg t 2g  büyüktür  o > P ise elektronlar t 2g orbitallerine girer oo egeg t 2g oo

14 egeg + 0.6  o - 0.4  oct d 5 iyonları, O h alanda KAKE = 0 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o Yüksek Spin Düşük Spin KAKE = 5 x - 0.4  o + P = - 2.0  o + P e.e 5 e.e 1 e.e : eşleşmemiş elektron

15 d 6 iyonları, O h alanda KAKE = - 0.4  o + P KAKE = - 2.4  o + P egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o Yüksek Spin Düşük Spin 4 e.e e.e yok

16 d 7 iyonları, O h alanda egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o Yüksek Spin Düşük Spin t 2g + 0.6  o - 0.4  o KAKE = - 0.8  o +P 3 e.e3 e.e KAKE = - 1.8  o + P 1 e.e

17 egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 8 iyonları, O h alanda egeg t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 9 iyonları, O h alanda t 2g + 0.6  o - 0.4  o d 10 iyonları, O h alanda Yüksek veya düşük spin Sadece d 4 - d 7 dizilişinde mevcuttur KAKE = - 1.2  o + P 2 e.e - KAKE = - 0.6  o + P 1 e.e - KAKE = 0 e.e. yok

18 [Fe(CN) 6 ] 3- iyonunda KAKE nedir? [Co(H 2 O) 6 ] 2+ ın KAKE si -0.8  o dir. Spin durumu nedir? K.S. = 6  O h 3- + 0.6  o - 0.4  o KAKE = 5 x( - 0.4  o ) + 2P = d.s.y.s. K.S. = 6  O h d.s.y.s. 2+ + 0.6  o - 0.4  o KAKE = (5 x - 0.4  o ) + (2 x 0.6  o ) = - 0.8  o egeg t 2g egeg egeg egeg KAKE = (6 x - 0.4  o ) + (0.6  o ) + P= - 1.8  o + P Fe(III)  d 5 Co(II)  d 7 CN - = kuvvetli alan ligandı - 2.0  o + P

19 e.g.[Co(NH 3 ) 6 ] 3+  o = 22 900 cm -1 [Rh(NH 3 ) 6 ] 3+  o = 34 100 cm -1 [Ir(NH 3 ) 6 ] 3+  o = 41 000 cm -1 1. metal iyonunun yükseltgenme sayısı Metal iyonun yüksek yükseltgenme sayısı ↑   o ↑ e.g. [Fe(OH 2 ) 6 ] 2+  o = 10 000 cm -1 [Fe(OH 2 ) 6 ] 3+  o = 14 000 cm -1 [Co(OH 2 ) 6 ] 2+  o = 9 700 cm -1 [Co(OH 2 ) 6 ] 3+  o = 18 000 cm -1 2. metal iyonunun cinsi Aynı grupta ↓   o ↑  o büyüklüğüne etki eden faktörler

20 3. Ligandın cinsi Zayıf Alan Ligandı Yüksek Spin Kompleksi Kuvvetli Alan Ligandı Düşük Spin Kompleksi I - < Br - < S 2- < SCN - ≈ Cl - < NO 3 - < F - < OH - < ox 2- < H 2 O < NCS - < CH 3 CN < NH 3 ≈ en < bpy < phen ≈ NO 2 - < PR 3 < CN - ≈ CO Spektrokimyasal Seri egeg t 2g oo egeg oo

21  =  c +  e d 4, d 5 d 6, d 7  o >  e +  c  o >  c  : Eşleşme enerjisi (pairing energy)  C : coulomb enerjisi  e : değişim enerjisi (exchange energy) Sulu çözeltilerde  o (KAYE) ve  eşleşme enerjisi

22 Değişim Enerjisi Paralel spinli elektron sayısı  e = κ ------------ n(n-1) 2 Bir sabit n ee 1 2 3 4 5 0 1 3 6 10 Örnek : n = 2 n = 3 Π = 1 κ Π = 3 κ Π e = 4 κ

23

24 Kare düzlem geometri: ML 4 z2z2 x 2 -y 2 yzxz xy yzxzxy egeg t 2g x 2 -y 2 z 2 z2z2 x 2 -y 2 yzxz xy OhOh z-uzamakare düzlem d 8 kompleksleri: bazı Ni(II), ve Pd(II), Pt(II)

25 Dörtyüzlü kristal alan yarılması metal iyonları (serbest) Simetrik alan x 2 -y 2, z 2 simetrik alana göre kararlı xy, yz, xzsimetrik alana göre kararsız x 2 -y 2 yz z 2 xz xy t2t2 e dörtyüzlü ligant alan yzxzxy x 2 -y 2 z 2 tt - 0.6  t + 0.4  t Δ t : Dörtyüzlü kristal alan yarılma enerjisi

26  t = 4 / 9  o t2t2 yzxzxy e x 2 -y 2 z 2 tt Dörtyüzlü kompleksler daima yüksek spindir:  t < P egeg t 2g oo Δ t ve Δ o Mukayesesi

27 t2t2 yzxzxy e x 2 -y 2 z 2 z2z2 x 2 -y 2 yzxz xy Kompleks geometrisi üzerine kristal alan etkisi Kare düzlem Ni(II) e.g. [Ni(CN) 4 ] 2- Dörtyüzlü Ni(II) e.g. [NiCl 4 ] 2- Diyamanyetik Bütün elektronlar eşleşmiş Paramanyetik Eşleşmemiş elektron içerir

28

29 x y z z doğrultusunda itilme z-doğrultusunda çekilme Tetragonal Bozulma meydana gelir Jahn-Teller Bozulması yassılma uzama OhOh D 4h

30 egeg t 2g O h alan yzxzxy x 2 -y 2 z 2 yzxzyzxz xy x 2 -y 2 z2z2 uzama z-uzama : z-katkılı d-orbitalleri kararlı hale gelir, enerjileri düşer Jahn-Teller Bozulması oo + 1 / 2  1 - 1 / 2  1 - 1 / 3  2 + 2 / 3  2

31 egeg t 2g O h alan yzxzxy x 2 -y 2 z 2 yassılma z-in: z-katkılı d-orbitalleri kararsızlaşır, enerjileri yükselir Jahn-Teller Bozulması z2z2 x 2 -y 2 yzxzyzxz xy oo + 1 / 2  1 - 1 / 2  1 + 1 / 3  2 - 2 / 3  2

32 Jahn-Teller Kuramı “Doğrusal olmayan moleküllerde, eşenerjili orbitaller kararsızdır. Enerjilerini azaltmak için simetrilerini düşürürler ve dejenerasyon kaybolur." z2z2 x 2 -y 2 yzxz xy yzxzxy egeg t 2g x 2 -y 2 z 2 e.g. [Cu(OH 2 ) 6 ] 2+ Cu(II) = d 9 z-uzama e.g.K 2 [CuF 4 ]O h z-yassılaşma Na 2 [CuF 4 ]O h z-uzama Cr 2 F 5 O h z-uzama Cr(II) = yüksek spin d 4 JT bozulması: y.s d 4 ve d 9

33 KAT kabulleri 1.Ligantlar nokta yükler gibi kabul edilir. 2.Etkileşimler tamamen elektrostatiktir, yani, bağlar iyoniktir. 1. Ligantlardaki Spektrokimyasal Seri 2. Bulut Genişleme Etkisi (Nefelauxetic Effect) Açıklayabilir 1.Geometri 2.Manyetizma 3.Renk Açıklayamaz


"[Ti(OH 2 ) 6 ] 3+ sekizyüzlü d 1 iyonu mor paramanyetik [Cu(OH 2 ) 6 ] 2+ bozulmuş oktahedral d 9 iyonu mavi paramanyetik [Ni(CN) 4 ] 2- kare düzlem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları