Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değerlik Bağı Teorisi (ÖZET) Ligant = Lewis bazı Metal = Lewis asidi s, p ve d orbitalleri belirli geometrilerde hibrit orbitalleri verir M-L hibrit orbitallerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değerlik Bağı Teorisi (ÖZET) Ligant = Lewis bazı Metal = Lewis asidi s, p ve d orbitalleri belirli geometrilerde hibrit orbitalleri verir M-L hibrit orbitallerinin."— Sunum transkripti:

1

2 Değerlik Bağı Teorisi (ÖZET) Ligant = Lewis bazı Metal = Lewis asidi s, p ve d orbitalleri belirli geometrilerde hibrit orbitalleri verir M-L hibrit orbitallerinin sayısı ve tipi kompleksin geometrisini belirler Sekizyüzlü kompleks e.g. [Cr(NH 3 ) 6 ] 3+

3 Kare düzlem e.g. [Ni(CN) 4 ] 2- Dörtyüzlü e.g. [Zn(OH) 4 ] 2- VB Teorisi… Bağların kovalet olduğunu kabul eder Kompleks renklerini açıklayamaz Spektrokimyasal seriyi açıklayamaz

4 Molekül Orbital Teorisi (MOT) MO teorisi hem iyonik hem kovalent etkileşimi dikkate alır. Açıkladığı kavramlar: Spektrokimyasal Seri ve Bulut Genişlemesi etkisi e.g. hidrojen molekülü  1s 1s H atom H 2 molekülü  1s  karşıbağ orbitali bağ orbitali

5 Ligant Grup Orbitalleri (LGO) H N H H sp 3 hibrit orbitalleri 1s2s2p sp 3 hibrit orbitalleri Altı sp 3 hibrit ligant orbitalleri Ligant Grup Orbital (LGO) setlerini oluşturur e.g. [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ = sigma-bağlı kompleks Metal değerlik kabuk orbitalleri = 3d, 4s, 4p Ligant değerlik kabuk orbitalleri = 6 x sp 3 hibrit LCAO yaklaşımı

6 O h kompleksinde Metal Atom Orbitallerinin Simetrileri O h kompleksinde Ligand Grup Orbitallerinin Simetrileri a 1g + t 1u + e g 1 + 3 + 2 = 6 tane LGO

7 t 2g 3d 4s 4p 6 x LGO M n+ ML 6 n+ L LL L L L oo e.g. [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ Co 3+ = d 6 = 6 e - 6 x NH 3 = 12 e - Total = 18 e - düşük spin t 1u t 1u * a 1g * a 1g eg*eg* egeg Energy

8 t 2g t 1u 3d 4s 4p 6 x LGO e.g. [CoF 6 ] 3- M n+ ML 6 n+ L LL L L L t 1u * a 1g * eg*eg* egeg a 1g Co 3+ = 6 e - 6 x F - = 12 e - Total = 18 e - yüksek spin oo

9 M-L  -bağlı kompleksler  -verici ligantlar e.g. H 2 O,OH -, halojenürler (Cl -, Br -, I - ) elektron yoğunluğu Ligandın dolu p veya d orbitallerinden Metalin t 2g orbitallerine verilir.  -alıcı ligantlar e.g. CO, N 2, NO, alkenler elektron yoğunluğu Metalin t 2g orbitallerinden Ligandın boş  * veya  * orbitallerine verilir. boş   -karşıbağ orbitalleri ile geri-bağlanma  -bağı  -bağı OC C O

10

11 3d 4s 4p M n+ ML 6 n+ oo t 1u t 1u * a 1g * a 1g eg*eg* egeg Enerji 6L t 2g t 2g *  -verici ligantlar: dolu ligant orbitalleri ve boş metal orbitalleri Ligant  -orbitalleri (dolu) Ligant  -orbitalleri (dolu)

12 3d 4s 4p M n+ ML 6 n+ oo t 1u t 1u * a 1g * a 1g eg*eg* egeg Enerji 6L t 2g t 2g * Ligant  -orbitalleri (dolu)  -alıcı ligantlar: boş ligant karşıbağ orbitallerine geri-bağlanma Ligant   -orbitalleri (boş)

13 Özet  -bazı  -asiti Δ o küçülürΔ o büyür

14 Ligant Grup Orbitalleri (Simetri Uyumlu Orbitaller) Ψp z = ½[σ 1 - σ 6 ] Ψp y = ½[σ 3 - σ 5 ] Ψp x = ½[σ 4 - σ 2 ] Ψ s = 1/6[σ 1 + σ 2 + σ 3 + σ 4 + σ 5 + σ 6 ]

15 Ψz 2 = 1/12[2σ 1 +2σ 6 -σ 2 -σ 3 -σ 4 -σ 5 ] Ψ x 2 -y 2 = 1/2[σ 2 -σ 3 +σ 4 -σ 5 ]

16

17

18 s : A 1g (px,py,pz) : T 2 d(x2-y2, dz2) : E (dxy,dxz,dyz) : T 2 s Dörtyüzlü Komplekslerde Merkez Atom Orbitallerinin Simetrileri p Orbitalleri kolonu d Orbitalleri kolonu

19 Sekizyüzlü Komplekslerde Merkez Atom Orbitallerinin Simetrileri s : A 1g s (px,py,pz) : T 1u d(x2-y2, dz2) : E g (dxy,dxz,dyz) : T 2g

20 s : A 1g p z : A 2u (p x,p y ) : E u d z 2 : A 1g dx 2 -y 2 : B 1g dxy : B 2g (d xz,d yz ) : Eg s Karedüzlem Komplekslerde Merkez Atom Orbitallerinin Simetrileri


"Değerlik Bağı Teorisi (ÖZET) Ligant = Lewis bazı Metal = Lewis asidi s, p ve d orbitalleri belirli geometrilerde hibrit orbitalleri verir M-L hibrit orbitallerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları