Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koordinasyon Kimyası Tavsiye Edilen Kitaplar Türkçe H. Ölmez, V.T. Yılmaz, Anorganik Kimya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun N.K.Tunalı, S. Özkar, Anorganik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koordinasyon Kimyası Tavsiye Edilen Kitaplar Türkçe H. Ölmez, V.T. Yılmaz, Anorganik Kimya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun N.K.Tunalı, S. Özkar, Anorganik."— Sunum transkripti:

1 Koordinasyon Kimyası Tavsiye Edilen Kitaplar Türkçe H. Ölmez, V.T. Yılmaz, Anorganik Kimya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun N.K.Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Gaz Üniversitesi Yayınevi B Çetinkaya, Kavramlarla Anorganik Kimya, İnönü Üniversitesi Fen-Ed. Fak.Yayınları Çeviri D.F.Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, Oxford Chemistry, G.L. Miessler, D.A. Tarr, Inorganic Chemistry, PrenticeHall, İngilizce C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 1st Ed, PrenticeHall, 2001 J.E. Huheey, E.A. Keiter, R.L. Keiter, Inorganic Chemistry, 4th Ed., HarperCollins, 1993

2 Geçiş metali nedir? “d- veya f- değerlik elektronuna sahip elementler” yani, d-blok veya f-blok metalleri d-blok: geçiş elementleri f-blok: İç geçiş elementleri

3 Shapes of d-orbitals xzyzxyx 2 -y 2 z2z2 x y z y z x z x x y z y

4 Electrons in atoms Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 4s3d4p

5 d elektron sayısının hesap edilmesi: Bu nedenle, geçiş elementlerinde değerlik elektronları d-elektronlarıdır. 1. Kabukta kaç elektron vardır? - grup numaralarına bakılır Mn = 7 elektron (VII B)Cu = 11 elektron ( I B) Kural: İlk önce s orbitalindeki elektronlar iyonlaşır. 2. Kaç tane elektron iyonlaşmıştır? - yüksettgenme sayısına bakılır Mn(VII) = 7 elektron çıkmış Cu(II) = 2 elektron iyonlaşmış 3. Geriye kaç elektron kalmıştır? - çıkartma işlemi yapılır e.g. Mn(VII) = 7 - 7 = 0, d 0 Cu(II) = 11 - 2 = 9 d-elektronu = d 9

6 Metaller kaç tane d-elektronuna sahiptir? kompleksL nin Y.S M nin Y.S. d elektron sayısı [Cr 2 O 7 ] 2- -2+6d 0 [MnO 4 ] - -2+7d 0 [Ag(NH 3 ) 2 ] + 0+1d 10 [Ti(H 2 O) 6 ] 3+ 0+3d 1 [Co(en) 3 ] 3+ 0+3d 6 [PtCl 2 (NH 3 ) 2 ]-1, 0+2d 8 [V(CN) 6 ] 4- -1+2d 2 [Fe(ox) 3 ] 3- -2+3d 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O O -O-OO-O- ox = NH 2 en = H2NH2N

7 Geçiş metal komplekslerinin renkleri Ruby (yakut) Corundum Al 2 O 3 with Cr 3+ impurities Sapphire (safir) Corundum Al 2 O 3 with Fe 2+ and Ti 4+ impurities Emerald (zümrüt) Beryl AlSiO 3 containing Be with Cr 3+ impurities sekizyüzlü koordinasyon sayısı 6

8 Kanda oksijen taşıyıcı Porfirin-Fe kompleksi Fe(II) ionu sekizyüzlüdür K.S 6 O2O2 Hemoglobin

9 Cisplatin [PtCl 2 (NH 3 ) 2 ] Kare düzlem Pt(II) K. S. 4 cis-izomer the first of a series of platinum coordination complex-based anti-cancer drugs (Platinol-AQ)

10 Alfred Werner - Nobel Prizewinner 1913 CoCl 3. 6NH 3 yellow CoCl 3. 5NH 3 purple CoCl 3. 4NH 3 green CoCl 3. 3NH 3 xs Ag + 3 moles AgCl xs Ag + 2 moles AgCl xs Ag + 1 mole AgCl xs Ag + 0 moles AgCl

11 [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 3 [Co(NH 3 ) 5 Cl]Cl 2 [Co(NH 3 ) 4 Cl 2 ]Cl 3+2+ + Werner in sonuçları Metaller belirli bir yükseltgenme sayısına sahiptir (birincil değerlik) 1.Kompleksler belirli bir koordinasyon sayısına sahiptir (ikincil değerlik) 2.Ligantlar metale kovalent bağa benzer bir bağ ile bağlıdır. [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 3 → [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ + 3 Cl -

12 n+/- Koordinasyon kompleksi nedir? Merkez metal iyonu ligantlarla çevrelenmiştir Ligantlar metal iyonunun d-orbitaline iki elektron vererek “dative” veya koordine kovalent bağ oluşturur metal iyonu ligantlar kompleks üzerindeki yük X +/- n karşıt iyon

13 Örnek : [CoCl(NO 2 )(NH 3 ) 4 ]+ kompleks iyonunda Co atomunun yükseltgenme sayısı (birincil değerlik) ve koordinasyon sayısı (ikincil değerlik) nedir? Çözüm :

14 Koordinasyon Bileşikleri –Metal (atom veya iyon) merkez atomu, ligantlara bağlanan atom veya iyonlar –Ligant (bir veya daha fazla) merkez atomuna bağlı nötral molekül veya anyonlar ligantlarda merkez atomuna bağlanan atomlara verici atom denir –Koordinasyon sayısı (sekonder değerlik) merkez atoma bağlı verici (donör) atom sayısı –Birincil koordinasyon küresi (iç koordinasyon küresi) merkez atomuna koordine kovalent bağlı ligantların oluşturdukları bölge –Koordine kovalent bağ M-L arasındaki bağ, ligantın 2 elektronu ortaklaşa kullanılır Lewis asidi ve Lewis bazı katılma tepkimesidir (katılma bileşikleri)

15 Koordine kovalent bağ Her bir ligant iki elektronunu M-L bağına verir H NHH F BFF + H NHH F BFF H NHH F BFF L L L L L L = koordine kovalent bağ NH 3 BF 3 H 3 N _ > BF 3

16 Bağlanmanın Lewis modeli e.g. [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ H N H H Co 3+ + H3NH3N NH 3 H3NH3N 3+ 6 "Lewis asidi" "Lewis bazı"

17 İç ve dış küre kompleksleri İç koordinasyon küresi =ligantlar doğrudan metal iyonuna bağlanır Dış koordinasyon küresi =kompleks ile ilgili iyonlar doğrudan metal merkezine bağlı değildir H2OH2O H2OH2O OH 2 H2OH2O H2OH2O Mn 2+ SO 4 2- İç küre Dış küre H2OH2O H2OH2O OSO 3 H2OH2O H2OH2O OH 2 Mn 2+ [Mn(OH 2 ) 6 ][SO 4 ]: dış küre kompleksi[Mn(OH 2 ) 5 (SO 4 ) 5 ]: iç küre kompleksi Karşıt iyon ligand

18 Yükseltgenme sayıları (değerlik) 4s ve 3d elektronlarının enerjilerinin birbirine yakın olmasından kaynaklanır 4s orbitalindeki elektronlar önce iyonlaşır Cu1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 Ti1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s 2 Cu + 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 Ti 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 Cu 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 Ti 3+ 1s 2 2s 2p6 3s 2 3p 6 3d 1 Ti 4+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 EN ÖNEMLİ YÜKSELTGENME SAYILARI KIRMIZI RENKLE GÖSTERİLMİŞTİR TiScVCrMnFeCoNiCuZn +1 +2 +3 +4 +5 +6 +2 +6 +7 +3 +4 +3 +4 +3 +4 +5 +6


"Koordinasyon Kimyası Tavsiye Edilen Kitaplar Türkçe H. Ölmez, V.T. Yılmaz, Anorganik Kimya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun N.K.Tunalı, S. Özkar, Anorganik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları