Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İyon Yükü ve Yükseltgenme Basamağı Elektron alış verişinin tam olduğu varsayılan NaCl gibi bileşikler için iyon yükü tabiri kullanılır. NaCl suda çözündüğünde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İyon Yükü ve Yükseltgenme Basamağı Elektron alış verişinin tam olduğu varsayılan NaCl gibi bileşikler için iyon yükü tabiri kullanılır. NaCl suda çözündüğünde."— Sunum transkripti:

1 İyon Yükü ve Yükseltgenme Basamağı Elektron alış verişinin tam olduğu varsayılan NaCl gibi bileşikler için iyon yükü tabiri kullanılır. NaCl suda çözündüğünde Na + ve Cl - iyonlarını ortama salar. Burada sodyumun iyon yükü 1+ ya da yükseltgenme basamağı 1+ tabirleri kullanılır. Ancak SO 3 bileşiği suda çözündüğünde S 6+ iyonu oluşmaz. Bu yüzden bu tür atomlar için iyon yükü tabiri kullanılmaz. Bu tür maddelerde iyon yükü tabiri yerine, yükseltgenme basamağı tabiri kullanılır.

2 Bir atomun kimyasal davranışını değerlik elektron sayısı belirler. Daha önceden de bildiğimiz gibi son katmanlarında 1 elektronu olanlar 1+, 2 elektronu olanlar 2+ yükle yüklenirler. GRUPDEĞERLİK ELEKTRON SAYISI YÜKSELGENME BASAMAĞI 1A11+ 2A22+ 3A33+ 4A44+,4- 5A53-,3+, 5+ 6A62-,4+, 6+ 7A71-,1+, 3+, 5+, 7+, 8A80 İyon Y ü k ü ve Y ü kseltgenme Basamağı:

3 Bir Atomda; Ps = Es ise bu atoma yüksüz yani nötr atom denir. PsEs ise + yüklü iyon (KATYON)

4 KÖK: Kimyasal tepkimelerde tek bir atom gibi davranan atom gruplarına kök denir. Örnek: NO 3 1- = 4 atomdan oluşur ama kimyasal tepkimelerde X 1- iyonu gibi davranır. Örnek: SO 4 2- = 5 atomdan oluşur ama kimyasal tepkimelerde X 2- iyonu gibi davranır. İyon Yükü ve Yükseltgenme Basamağı:

5 Elementlerin yükseltgenme basamakları “0” dır 1A grubu elementleri (hidrojen hariç) 1+ dır. 2A grubu elementlerinin yükseltgenme basamağı 2+ dir. 3A da Al un yükseltgenme basamağı 3+ Hidrojenin yükseltgenme basamağı genellikle 1+ iken, metallerle bileşiklerinde 1- değerini alırlar. Oksijenin yükseltgenme basamağı genellikle 2- dir. Bileşiklerde tüm atomların yükseltgenme basamakları toplamı 0 dır. Köklerde ise atomların yükseltgenme basamağı toplamı kökün yüküne eşittir. NOT : A grubu metallerinin yükseltgenme basamakları sabitken, ametaller ve B grubu metalleri birden fazla yükseltgenme basamağına sahip olabilirler. Yükseltgenme Basamağı Hesaplamaları:

6 ÖRNEK: H 2 SO 4 bileşiğinde S ün yükseltgenme basamağını bulunuz. H 2 + S x O 4 2- =0 ve 1+x+(-8)=0 ve X=+6 ÖRNEK: K 2 Cr 2 O 7 bileşiğinde Cr un yükseltgenme basamağını bulunuz. K 2 + Cr 2 x O 7 2- ve 2+2x+(-14)=0 ve x=+6 ÖRNEK: CaMnO 4 ‘de Mn’nın yükseltgenme basamağını bulunuz. Ca 2+ Mn x O 4 2- ve 2+x+(-8)=0 ve x=+6 ÖRNEK: SO 4 2- ‘de S ‘ün yükseltgenme basamağını bulunuz.

7 2.ÜNİTE II.BÖLÜM İyonik Bileşiklerin Oluşumu

8 2.1.1 Değerlik elektron sayısı ve Lewis Yapısı Bir atomun son katmanındaki toplam elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Değerlik elektronların atomların etrafında noktalar şeklinde gösterilmesine LEWİS yapısı denir. Aşağıdaki tabloda A grupları elementlerinin lewis yapıları gösterilmiştir. (:) çiftleşmiş elektronu, (.)çiftleşmemiş elektronu göstermektedir.

9 Lewis yapıları yazılırken element sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar nokta konur. Bu noktalar sembolün dört tarafına önce teker teker yerleştirilir. Eğer dörtten fazla elektronu varsa sekize (oktete) ulaşıncaya kadar noktalar ikişerli olacak şekilde yerleştirilir. 10 Ne ) ) 2 8 Ne

10 “Kimyasal tepkimelerde, verilen elektron sayısı alınan elektron sayısına eşittir.” Bileşik formülleri bu mantığa göre yazılır. İyonlarda Bileşik Oluşumu

11 Na F

12 ÖRNEK: Mg Cl 2 bileşiğinin oluşumu: 12 Mg: 2)8)2 ve Magnezyum 2 elektron vererek Mg +2 iyonunu oluşturur. 17 Cl: 2)8)7 ve Klor 1 elektron alarak Cl - iyonunu oluşturur. Görüldüğü gibi bir Mg atomunun verdiği 2 elektronu, 2 Cl atomu alabildiğinden MgCl 2 bileşiği oluşmuş olur. ÖRNEK: MgO bileşiğinin oluşumu: 12 Mg: 2)8)2 ve Magnezyum 2 elektron vererek Mg 2+ iyonunu oluşturur. 8 O: 2)6 ve Oksijen 2 elektron alarak O 2- iyonunu oluşturur. Görüldüğü gibi bir Mg atomunun verdiği 2 elektronu, 1 tane O’atomu alabildiğinden MgO bileşiği oluşmuş olur. İyonlarda Bileşik Oluşumu

13 Katyon ve anyonların yükseltgenme basamakları bulunur. Katyonun değerliğinin anyonun altına yazılması ve anyonun değerliğinin pozitif olarak katyonun altına yazılması ve en sade biçimde sadeleştirilmesiyle oluşacak bileşiğin formülü bulunmuş olur. Bu olaya “Çarprazlanma Kuralı” denir. Çaprazlama yapılırken + ve – dikkate alınmaz. 2.1.3 İyonlarda Bileşik Oluşumu (Çaparazlama Kuralı)

14 Metal ametal bileşiklerinin İsimlendirilmesi Metalin adı+ Ametal iyonunun adı ÖRNEK: CaF 2 : Kalsiyum FlorürNaCl: Sodyum Klorür AlBr 3 : Alüminyum BromürMgI 2 : Magnezyum İyodür NOT: Her ametal iyonu sonuna –ür eki almaya bilir. CaH 2 : Kalsiyum HidrürCa 2 C: Kalsiyum Karbür Ca 3 N 2 :Kalsiyum NitrürCa 3 P 2 : Kalsiyum Fosfür CaO: Kalsiyum OksitCaS: Kalsiyum Sülfür Eğer metal değişik değerlik alabiliyorsa; Metalinadı + Metalin Yükü + Ametal iyonunun adı CuCl: Bakır (I)klorürCuCl 2 : Bakır (II)klorür FeO:Demir (II)oksitFe 2 O 3 :Demir (III)oksit İyonik Bileşiklerin İsimlendirilmesi

15 Metal - kök bileşiklerinin isimlendirilmesi Metalin adı + kökün adı ÖRNEK: CaSO 4 : Kalsiyum Sülfat NaNO 3 : Sodyum Nitrat AlPO 4 : Alüminyum FosfatMg(ClO 3 ) 2 : Magnezyum Klorat CaCr 2 O 7 : Kalsiyum di KromatCaCO 3 : Kalsiyum Karbonat FeSO 4 : Demir(II) SülfatFe 2 (SO 4 ) 3 : Demir(III) Sülfat Kök - kök bileşiklerinin isimlendirilmesi Kökün adı + kökün adı ÖRNEK: NH 4 NO 3 : Amonyum Nitrat(NH 4 ) 3 PO 4 : Amonyum Fosfat (NH 4 ) 2 SO 4 : Amonyum SülfatNH 4 ClO 3 : Amonyum klorat

16 Kök- ametal bileşiklerinin isimlendirilmesi Kökün adı + ametalin adı ÖRNEK: NH 4 Cl : Amonyum Klorür NH 4 ) 2 S : Amonyum Sülfür (NH 4 ) 3 N : Amonyum Nitrür (NH 4 ) 3 P : Amonyum Fosfür Bazı bileşikler özel olarak adlandırılır. ÖRNEK: H 2 O: Su NH 3 : Amonyak NaCl: Yemek tuzu CH 4 : Metan H 2 SO 4 : Sülfirik asit CaCO 3 : Kireç taşı CaO: Sönmemiş kireç


"İyon Yükü ve Yükseltgenme Basamağı Elektron alış verişinin tam olduğu varsayılan NaCl gibi bileşikler için iyon yükü tabiri kullanılır. NaCl suda çözündüğünde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları