Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalp ve Damar Cerrahisinde Tarihçe ve Temel Prensipler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalp ve Damar Cerrahisinde Tarihçe ve Temel Prensipler"— Sunum transkripti:

1 Kalp ve Damar Cerrahisinde Tarihçe ve Temel Prensipler
Doç. Dr. Kazım Beşirli

2 Tarihçe 1846 Morton-Ether kullanımı 1885 Billroth
1894 De Vecchio-Köpeklerde kalp yaralanması tamiri 1896 Rehn-Sğ.V yaralanması 1895 Kirstein-Laringoskop 1900 Igelsrud-Kalp masajı 1905 Carrel-Hayvanlarda kalp Tx. 1906 Carrel-Arter tamiri 1907 Hacker-İnflow oklüzyon 1914 Starling-Kalp kası kasılması 1915 McLean-Heparin 1923 Cutler-Mitral dilatasyon 1924 Einthoven-EKG 1938 Gross-PDA ligasyonu 1944 Blalock-Taussing şantı 1952 Lewis/Taufic-Hipotermi ile ASD kapatılması 1952-Sl.V mekanik destek pompası 1953 Gibbon-CPB ASD kapatılması 1954 Lillehei-Kross sirkülasyon 1955 K kardiopleji 1957 VSD kapatılması 1960 Mitral dilatasyon 1960 MVR 1962 İABP konturpulsasyon 1962 Koroner anjiografi 1962 Aortik homograft 1964 Xenograft AVR 1964 İnsanda kalp Tx çalışmaları 1967 İnsanda kalp Tx 1969 Kalp-akciğer total Tx 1969 Yapay kalp

3 Tarihçe CABG cerrahisi: Arter cerrahisi: 1946 Vineberg operasyonu
1958 Koroner endarterektomi 1958 LİMA-LAD anastomozu 1964 Safen ven kullanımı 1973 Radial arter kullanımı Venöz Cerrahi: MS Varis pakeleri 1676 Venöz ülser için bot 1891 Trendelenburg 1923 Flebografi 1938 Linton-perforan cerrahisi 1969 VCI filtresi 1985 varis çorabı imalatı Arter cerrahisi: M.Ö Hipokrat Tıkanıklık-gangren 1759 Lambert-Brakial arter tamiri 1793 Hunter-Pop. AA tamiri 1895 Röntgen 1906 Carrel-Yama ile tamir 1906 Murphy-uç uca anastomoz 1908 Buerger hast 1911 Labey-Arterial embolektomi 1923 Leriche 1927 Dos Santos-Arteriografi 1947 Adson-TOS da scalenotomi 1948 Venöz bypas 1952 Prostetik greft kullanımı 1953 Seldinger 1963 Fogarty 1991 parodi- AAA da endovasküler greft

4

5 Kalp cerrahisinin önündeki engeller:
Kalbin hareketli bir organ olması İçinden sürekli kan geçmesi Fonksiyonlarının yedeklenemesi Kansız ortamın sağlanamaması Uygulanan ameliyatlarda dolaşım sistemine hava kaçağı olması Akciğerlerin fonksiyonlarının yedeklenememesi

6 Kalp-Akciğer Makinesi:
Kalp ve akciğer dolaşım dışı bırakılır Kansız, hareketsiz ortam Isı manuplasyonu

7 Sanrifugal pompa Roller Pompa Oksijenatör

8 Günümüzde uygulanan açık kalp cerrahisi prosedürlerinin büyük kısmı (~%90) kalp akciğer makinesi desteği ile yapılır Koroner arter bypass operasyonu Kapak patolojilerine yönelik operasyonlar Konjenital kalp hastalıklarında tam düzeltme operasyonları Aort kökü ve çıkan/arkus aortayı ilgilendiren operasyonlar Kalp nakli

9 Hastanın tüm venöz kanı, kalbe döküldüğü yerden alınır ve rezervuara gönderilir.
Kalbe kan dönüşü kesilir. Alınan venöz kana oksijen verilir ve karbondioksiti temizlenir. Kan hastaya tam kalpten çıktığı noktadan itibaren basınçlı bir şekilde verilerek kalbin ve akciğerin fonksiyonları üstlenilir. Böylece kalp ve akciğer organları ameliyat sırasında devre dışı bırakılır. Durdurulur.

10 HLM-CPB: Yan etkileri Hemoliz, kan elemanlarına travma Hava embolisi
İnflamasyonun tetiklenmesi Hemodilüsyon

11 Myokard Korunması Devre dışı bırakılan kalp, koroner perfüzyon da olmadığından iskemik kalır. Bu süre boyunca kalbin iskemiye karşı korunması ve iskemi-reperfüzyon hasarının minimize edilmesi amaçlanır.

12 Kalbin durdurulması: Kardiopleji
K; Diastolik arrest Potasyumdan zengin Kan veya kristalloid olabilir Antegrat veya retrograt verilebilir Soğuk veya izotermik uygulanabilir. Operasyon sırasında kardiyoplejiye devam etmek gereklidir. Diyastolik arrest sağlamak Miyokard için gerekli olan oksijen ve metabolitleri sağlamak Potasyum değerlerini lokal olarak (intramiyokardiyal) yüksek tutarak diyastolik arrestin operasyon boyunca devamını sağlamak Oluşan artıkları uzaklaştırmak Rheolojik olarak destek sağlamak Ödemin engellenmesi Koroner endotelyal fonksiyonların korunması

13 Bikarbonat Aspartat-glutamat Adenozin Magnezyum Antioksidan eklenebilir ***K ile durdurulan kalp daha sonra, K seviyesi kalp dokusunda normale gelince kendiliğinden çalışır veya defibrilasyon ile çalıştırılır.

14 Her bir derecede metabolizma %10 yavaşlar
Hipotermi Topikal soğuk uygulaması Kardiyopleji solüsyonu ile miyokardiyal soğutma Vücut soğutması Hafif °C Orta °C İleri 20-26°C Derin 14-20°C Her bir derecede metabolizma %10 yavaşlar

15 VENÖZ KANÜLASYON ARTERİAL KANÜLASYON

16 İnsizyonlar Median sternotomi Anterior torakotomi
Sağ anterior torakotomi Sol anterior torakotomi Sol 5.ika mini-torakotomi (MİDCAB) Posterolateral torakotomi S insizyon (torakoabdominal operasyonlar)

17 Minimal invaziv yaklaşım:
Güncel / “Humanitarian Medicine” / Trend Küçük insizyonlar Port access video cerrahi Robotik Cerrahi Endovasküler girişimler Hibrid prosedürler

18 Port Access Cerrahisi / VA Cerrahi

19 Robotik Cerrahi

20 CABG için greftler:

21 Çalışan Kalpde Cerrahi:
Off Pump (OPCAB) KMK

22 Kapak Cerrahisi Kapak Tamiri Anuloplasti - Ring Kapak Replasmanı
Biyolojik Prostetik

23 Ass. Ao. Cerrahisi LVAD

24 KDC ve Klinisyenlik (Hekimlik)
Stetoskop Laennec 1819 Mediko-Legal sorumluluk Bilgilendirilmiş rıza (onam) Mevzuat bilgisi Sorumluluklar Haklar Etik Sorumluluk (FM ve Cerrahide) Özerklik Moral Değerler

25 KDC ve Klinisyenlik (Hekimlik)
Koruyucu hekimlik Hasta eğitimi: Beslenme, Sigara, İlaç kullanımı Yaşam tarzı İletişim Ekip Çalışması Sağlık ekonomisi Hayal kırıklığı yaratan araştırma sonuçlarının birçok nedeni var. Bu nedenleri bulmak, ortadan kaldırıp hastaların doğru bilgilenmesini sağlamak doktorların sorumluluğu. Bu yolda ilk adımı atmak için biz doktorların kendimizi biraz olsun hastalarımızın yerine koymamız gerekiyor.

26 Teşekkürler


"Kalp ve Damar Cerrahisinde Tarihçe ve Temel Prensipler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları