Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Prof.Dr.Tayfun Güler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Prof.Dr.Tayfun Güler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D."— Sunum transkripti:

1 DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Prof.Dr.Tayfun Güler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

2 SIKLIK TANI(%) VSD16.6 Transpozisyon10.5 Fallot tetralojisi9.4 Aort koarktasyonu8.0 Hipoplastik sol ventrikül7.9 PDA6.5 Endokardiyal yastık defekti5.3 Pulmoner stenoz3.5 ASD3.1

3 SINIFLAMA 1. Sol veya sağ ventrikül üzerinde basınç yükü oluşturanlar. 2. Ventrikül veya atriumlar üzerinde volüm yükü oluşturanlar. 3. Pulmoner kan akımındaki obstrüksiyona bağlı olarak hipoksemi oluşturanlar. 4. Ortak karışım kavitesine bağlı olarak hipoksemi oluşturanlar. 5. Sistemik ve pulmoner dolaşımların ayrılmasına bağlı olarak hipoksemi oluşturanlar.

4 SAĞ VEYA SOL VENTRİKÜL ÜZERİNDE BASINÇ YÜKÜ OLUŞTURANLAR  Aort stenozu  Pulmoner stenoz  Aort koarktasyonu  Hipoplastik sol kalp sendromu

5 PULMONER STENOZ 1. Basınç yükü oluşturanlar

6 AORT STENOZU 1. Basınç yükü oluşturanlar

7 AORTA KOARKTASYONU 1. Basınç yükü oluşturanlar

8 HİPOPLASTİK SOL KALP 1. Patent foramen ovale veya atrial septal defekt sekundum 2. Triküspid valve atrezisi 3. Hipoplastik aortik ark 4. Patent duktus arteriosus 5. Büyük arter transpozisyonu 6. Restriktif musküler ventriküler septal defekt 7. Hipoplastik sağ ventrikül 1. Basınç yükü oluşturanlar

9 Anestezi uygulaması  Stabil bir kalp hızı,  Yeterli doluş basıncı,  Kontraktilitenin sağlanması 1. Basınç yükü oluşturanlar

10 Volüm yükü oluşturan lezyonlar  ASD  VSD  PDA  Endokardiyal yastık defektleri

11 ATRİYAL SEPTAL DEFEKT 2. Volüm yükü oluşturanlar

12 VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT 2. Volüm yükü oluşturanlar

13 PATENT DUKTUS ARTERİOZUS 2. Volüm yükü oluşturanlar

14 ENDOKARDİAL YASTIK DEFEKTLERİ (ATRİOVENTRİKÜLER KANAL DEFEKTLERİ) 2. Volüm yükü oluşturanlar

15 PULMONER KAN AKIMININ OBSTRÜKSİYONUNA BAĞLI HİPOKSEMİ  Fallot tetralojisi  Pulmoner atrezi  Trikuspid atrezisi

16 FALLOT TETRALOJİSİ  Pulmoner stenoz,  Sağ ventrikül hipertrofisi,  VSD  Aortanın dekstra pozisyonu 3. Pulmoner kan akımının obstrüksiyonuna bağlı hipoksemi

17 PULMONER / TRİKÜSPİT KAPAK ATREZİSİ 3. Pulmoner kan akımının obstrüksiyonuna bağlı hipoksemi

18 ORTAK KARIŞIM KAVİTESİNE BAĞLI HİPOKSEMİ OLUŞTURANLAR  Pulmoner venöz dönüşün total anomalisi  Trunkus arteriozus  Çift çıkışlı sağ ventrikül  Tek ventrikül

19 PULMONER VENÖZ DÖNÜŞÜN TOTAL ANOMALİSİ 1. Superior vena kava 2. Atriyal septal defekt 3. Sol innominat ven 4. Pulmoner venler  Oksijenize kan, akciğerlerden superior vena kavaya dökülüyor.  Sol kalbe oksijenize kanın geçişi için ASD gerekli 4. Ortak karışım kavitesine bağlı hipoksemi

20 TRUNKUS ARTERİOZUS 4. Ortak karışım kavitesine bağlı hipoksemi

21 ÇİFT ÇIKIŞLI SAĞ VENTRİKÜL 4. Ortak karışım kavitesine bağlı hipoksemi

22 TEK VENTRİKÜL 4. Ortak karışım kavitesine bağlı hipoksemi

23 SİSTEMİK VE PULMONER DOLAŞIMLARIN AYRILMASINA BAĞLI OLARAK HİPOKSEMİ OLUŞTURANLAR  Büyük damarların transpozisyonu

24 BÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU 5. Sistemik ve pulmoner sirkülasyonların ayrılmasına bağlı hipoksemi

25 ANESTEZİ UYGULAMASI  Baypas öncesi  Baypas sırası  Baypas sonrası

26 ANESTEZİ UYGULAMASI  Tedavi edilmemiş transpozisyonlu bir bebek komplet düzeltme için ameliyathaneye geldiğinde ciddi hipoksemisi mevcuttur ve PaO 2 yaklaşık 15- 20 mmHg’dir.  Derin metabolik asidozu vardır.  Preoperatif olarak bir atrial septostomi uygulanarak sistemik ve pulmoner dolaşımlar arasında ortak bir bölme oluşturulabilir.  Potent inhalasyon ajanları iyi tolere edilemez.  Opioid veya ketamin ile birlikte kas gevşetici kullanımı uygun seçimdir. 5. Sistemik ve pulmoner sirkülasyonların ayrılmasına bağlı hipoksemi


"DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Prof.Dr.Tayfun Güler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları