Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERTANSİF HASTAYA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERTANSİF HASTAYA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 HİPERTANSİF HASTAYA YAKLAŞIM
Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu

2 Urgent Hipertansiyon Hedef organ hasarı bulguları yok
Akut organ hasarı yok Diastolik kan basıncı > 115 mmHg Tedaviye uyumsuzluk Tedavide amaç, dakikada normal seviye

3 Hipertansiyon Erişkin yaş grubunun %20 si Pediatrik yaş grubunun % 3 ü

4 Kronik Hipertansiyon Konjestif Kalp Yetmezliği Felç
Periferal Vasküler Hastalık Ani Ölüm MI

5 Diastolik Kan Basıncı (mmHg)
< Normal Sınırda Hafif Orta > Şiddetli

6 Sistolik Kan Basıncı (mmHg)
< Normal Sınırda izole sistolik Ht. > İzole sistolik Ht.

7 Gerçek Hipertansif Acil
Yüksek kan basıncı Hedef organ hasarı Organ bozukluğu bulguları Tedavide amaç, normal seviyeye dakikada ulaşmak

8 Hastane öncesi yaklaşım
Öykü Fizik muayene Sık TA değerleri Damar yolu Monitör Nitrogliserin Morfin + furosemid

9 Acil Serviste ilk değerlendirme
Resussitasyon alanı Diastolik>115; hedef organ hasarı !!! Mental durum Nörolojik defisit Göğüs ağrısı, sırt ağrısı Dispne, taşipne Hematüri

10 Acil Serviste ilk değerlendirme
Vital bulgular TA her iki koldan Oksijen Damar yolu Kardiyak monitör , EKG Göz dibi Tam kan, idrar, BUN, Krt. Elektrolit, KŞ Antihipertansif ???

11 İkincil Değerlendirme
Öykü Fizik muayene Ayırıcı tanı: SSS, KVS, Renal Sistem Laboratuar EKG Radyoloji

12 TEDAVİ Kademeli ve yavaş. Serebral, koroner, renal iskemi dikkat!!!
2 saatte %25 den fazla azaltmamak; 2-6 saat içinde 160/100 mmHg.

13 SODİUM NİTROPRUSSİDE Arterioler ve venöz dilatasyon
Preload ve afterload düşürür Etki 1-2 dakika Doz: mg/kg/dak iv infüsyon Yakın takip Bulantı, kusma Nipruss Amp. 60 mg

14 NİTROGLİSERİN Venleri ve koroner arterleri dilate eder
Preload ve afterload düşürür MI, unstabil angina, pulmoner ödem 10-30 mgr/dak infüsyon başla; 100 mgr/dak Baş ağrısı, bulantı, kusma, taşikardi Perlinganit 10 mg Amp.

15 NİFEDİPİN Periferal arterial ve koroner dilatatör
Kalsiyum kanal blokeri 5-10 dak. sonra dak. max. etki, 6 saat Yan etki !!! Nidilat 10 mg

16 HİDRALAZİN Direkt arterioler dilatatör Eklamsi
iv. 10 dak. sonra başlar saat Doz: mg iv. Taşikardi, baş ağrısı, flushing, kusma Angina alevlenmesi

17 KAPTOPRİL ACE İnhibitörü Oral alınınca hızlı absorbe olur
Etki 30 dakika saat sürer Anjionörotik ödem, kuru öksürük, hiperpotasemi 25 mg oral

18 AYIRICI TANI Hipertansif Ensefalopati İntraserebral Kanama SAK
Trombotik Stroke Embolik Stroke Subdural Hematom

19 Hipertansif Acil Olgular
Akut Pulmoner Ödem Akut MI Aort Disseksiyonu Gebeliğin indüklediği HT

20 TEDAVİ Ensefalopati: Nitroprusside, Nifedipine
Akut PÖ: Nitroprusside, Nitrogliserin MI: Nitrogliserin, Nitroprusside, Nifedipine Aort Disseksiyonu: Nitroprusside Eklamsi: Nitroprusside, Metildopa SVA: Nitroprusside, Nifedipine

21 UNUTMA........ Tedavi kararı; klinik Gerçek HT Acil; ilaç hemen
Terazi: HT......tedaviye bağlı hipotansiyon Tedavi riski; yakın takip İlaç yan etkileri !!! Panik: analjezik, anksiyolitik? KAYIT

22 İSKEMİK STROKE HT tedavi bekletilebilir
Acil HT tedavi: Akut MI, Aort Disseks. Gerçek Hipertansif Ensefalopati, Sol Vent. Yetmezliği DKB>140: Sodyum Nitroprusside SKB<220; DKB<120: Bekle!!! 2 saat 15 dak. bir, 6 saat 30 dak.da bir, 16 saat her saat

23 Hemorajik Stroke SKB> 230 veya DKB>120: Na Nitroprussid veya Nitrogliserin SKB O veya DKB mmHg: Labetalol


"HİPERTANSİF HASTAYA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları