Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERTANSİF HASTAYA YAKLAŞIM Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERTANSİF HASTAYA YAKLAŞIM Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu."— Sunum transkripti:

1 HİPERTANSİF HASTAYA YAKLAŞIM Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu

2 Urgent Hipertansiyon Hedef organ hasarı bulguları yok Akut organ hasarı yok Diastolik kan basıncı > 115 mmHg Tedaviye uyumsuzluk Tedavide amaç, 30-45 dakikada normal seviye

3 Hipertansiyon Erişkin yaş grubunun %20 si Pediatrik yaş grubunun % 3 ü

4 Kronik Hipertansiyon Konjestif Kalp Yetmezliği Felç Periferal Vasküler Hastalık Ani Ölüm MI

5 Diastolik Kan Basıncı (mmHg) < 85............... Normal 85-90............. Sınırda 90-104........... Hafif 105-114......... Orta > 115............. Şiddetli

6 Sistolik Kan Basıncı (mmHg) <140................ Normal 140-159........... Sınırda izole sistolik Ht. > 160............... İzole sistolik Ht.

7 Gerçek Hipertansif Acil Yüksek kan basıncı Hedef organ hasarı Organ bozukluğu bulguları Tedavide amaç, normal seviyeye 30-60 dakikada ulaşmak

8 Hastane öncesi yaklaşım Öykü Fizik muayene Sık TA değerleri Damar yolu Monitör Nitrogliserin Morfin + furosemid

9 Acil Serviste ilk değerlendirme Resussitasyon alanı Diastolik>115; hedef organ hasarı !!! Mental durum Nörolojik defisit Göğüs ağrısı, sırt ağrısı Dispne, taşipne Hematüri.............

10 Acil Serviste ilk değerlendirme Vital bulgular TA her iki koldan Oksijen Damar yolu Kardiyak monitör, EKG Göz dibi Tam kan, idrar, BUN, Krt. Elektrolit, KŞ Antihipertansif ???

11 İkincil Değerlendirme Öykü Fizik muayene Ayırıcı tanı: SSS, KVS, Renal Sistem Laboratuar EKG Radyoloji

12 TEDAVİ Kademeli ve yavaş. Serebral, koroner, renal iskemi dikkat!!! 2 saatte %25 den fazla azaltmamak; 2-6 saat içinde 160/100 mmHg.

13 SODİUM NİTROPRUSSİDE Arterioler ve venöz dilatasyon Preload ve afterload düşürür Etki 1-2 dakika Doz: 0.025-10 mg/kg/dak iv infüsyon Yakın takip Bulantı, kusma Nipruss Amp. 60 mg

14 NİTROGLİSERİN Venleri ve koroner arterleri dilate eder Preload ve afterload düşürür MI, unstabil angina, pulmoner ödem 10-30 mgr/dak infüsyon başla; 100 mgr/dak Baş ağrısı, bulantı, kusma, taşikardi Perlinganit 10 mg Amp.

15 NİFEDİPİN Periferal arterial ve koroner dilatatör Kalsiyum kanal blokeri 5-10 dak. sonra.......30 dak. max. etki, 6 saat Yan etki !!! Nidilat 10 mg

16 HİDRALAZİN Direkt arterioler dilatatör Eklamsi iv. 10 dak. sonra başlar....... 3-8 saat Doz: 10-20 mg iv. Taşikardi, baş ağrısı, flushing, kusma Angina alevlenmesi

17 KAPTOPRİL ACE İnhibitörü Oral alınınca hızlı absorbe olur Etki 30 dakika........4-6 saat sürer Anjionörotik ödem, kuru öksürük, hiperpotasemi 25 mg oral

18 AYIRICI TANI Hipertansif Ensefalopati İntraserebral Kanama SAK Trombotik Stroke Embolik Stroke Subdural Hematom

19 Hipertansif Acil Olgular Akut Pulmoner Ödem Akut MI Aort Disseksiyonu Gebeliğin indüklediği HT

20 TEDAVİ Ensefalopati: Nitroprusside, Nifedipine Akut PÖ: Nitroprusside, Nitrogliserin MI: Nitrogliserin, Nitroprusside, Nifedipine Aort Disseksiyonu: Nitroprusside Eklamsi: Nitroprusside, Metildopa SVA: Nitroprusside, Nifedipine

21 UNUTMA........ Tedavi kararı; klinik Gerçek HT Acil; ilaç hemen Terazi: HT......tedaviye bağlı hipotansiyon Tedavi riski; yakın takip İlaç yan etkileri !!! Panik: analjezik, anksiyolitik? KAYIT

22 İSKEMİK STROKE HT tedavi bekletilebilir Acil HT tedavi: Akut MI, Aort Disseks. Gerçek Hipertansif Ensefalopati, Sol Vent. Yetmezliği DKB>140: Sodyum Nitroprusside SKB<220; DKB<120: Bekle!!! 2 saat 15 dak. bir, 6 saat 30 dak.da bir, 16 saat her saat

23 Hemorajik Stroke SKB> 230 veya DKB>120: Na Nitroprussid veya Nitrogliserin SKB 180-23O veya DKB 106-120mmHg: Labetalol


"HİPERTANSİF HASTAYA YAKLAŞIM Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları