Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİSYONUMUZ Kalp ve damar cerrahisi uygulamalarını uluslar arası düzeyde icra etmek, mesleki bilim ve tekniğin gelişmesini izlemek, saygın, ilkeli ve etik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİSYONUMUZ Kalp ve damar cerrahisi uygulamalarını uluslar arası düzeyde icra etmek, mesleki bilim ve tekniğin gelişmesini izlemek, saygın, ilkeli ve etik."— Sunum transkripti:

1 MİSYONUMUZ Kalp ve damar cerrahisi uygulamalarını uluslar arası düzeyde icra etmek, mesleki bilim ve tekniğin gelişmesini izlemek, saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde bu alanda bilime katkıda bulunmak, fakültemiz bünyesinde öğrenim gören hekimleri ve uzmanlık öğrencilerini yeterli mesleki ve teknik bilgi ile donanımlı halde ahlaki ve vicdani sorumluklarının bilincinde yetiştirmek.

2 VİZYONUMUZ Kliniğimizi gelecek yıllarda hizmet, eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası düzeyde temsil edebilecek gerekli fiziki ve teknik şartları oluşturmak, bilgi birikimini güncellemek.

3 TARİHÇE 1897 Cemil Topuzlu tarafından Moskova da damar ameliyatları ile ilgili bildiri yapılmış 1933-1940 Rudolf Nissen 1. Cerrahi Kliniği direktörü( 13 adet akciğer, 3 adet kalp cerrahisi ile ilgili yayın) 1949 Prof. Dr. Sadi Sun tarafından endotrakeal anestezi 1950 Prof. Dr. E. Husfeld ( perikardiektomi, kapalı mitral kommisürotomi, lobektomi ve pnömonektomi)

4 TARİHÇE 1950 li yıllarda Prof. Dr. Nihat Dorken mitral kommisürotomi, perikardiektomi, PDA kapatılması, Blalock ameliyatları yapmış 1960 da hipotermi altında açık kalp cerrahisiyle ASD kapatılması ilk kez Türkiye de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılmış 1962 yılında kalp akciğer pompası ile ASD kapatılmış

5 TARİHÇE 1981 yılında YÖK yasası ile Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olmuştur 1985 yılına kadar Prof. Dr. Nihat Dorken başkanlık yapmıştır İlk kadroda Prof. Dr Nihat Dorken, Prof. Dr. Kenan Aktan, Prof. Dr. Mehmet Özer, Prof. Dr. Aytekin Erdağ ve Doç. Dr. Ayla Sayın yer almıştır

6 TARİHÇE 2 Mayıs 2001 KVC ABD dan Göğüs Cerrahisi ABD kurulmuştur

7 AKADEMİK FALİYETLER Mezuniyet öncesi Staj guruplarına verilen Teorik ve pratik dersler (2. sınıf dersleri) (5. sınıflarda İngilizce ve Türkçe bölümlerinin oluşturduğu toplam 14 staj gurubuna 25 saat teorik ders yanında klinik ve ameliyathanelerde pratik dersler)

8 AKADEMİK FALİYETLER Mezuniyet sonrası Uzmanlık öğrencilerimiz için Kalp damar cerrahisi konuları ile ilgili hafta içi eğitim seminerleri. Yurtiçi, yurtdışı kongre, kurs ve değişik kliniklerde çalışmaların desteklenmesi ve gereğinde burs sağlanması.

9 AKADEMİK FALİYETLER Mezuniyet sonrası İhtisas süresince Major kalp cerrahisi (Koroner bypass, kapak operasyonları) Major damar cerrahisi (Aorto-bifemoral bypass, Karotid endarterektomi vs.) vakalarını bütünüyle yapma imkanı

10 AKADEMİK FALİYETLER Mezuniyet sonrası İhtisas süresince Multidisipliner (Ortopedi, KBB, Radyoloji, Göğüs cerr., Nefro, Üroloji, vb) girişim eğitimi, tecrübesi Acil ve travmatoloji kardivasküler girişimler eğitimi ve tecrübesi

11 AKADEMİK FALİYETLER Yayınlar (2012 yıllık ortalama) SCI ve SCI –E dergilerde özgün araştırma ve klinik çalışma:11 Uluslararası bildiri  6 Ulusal bildiri  16 Öğretim Üyelerinin Kongre ve diğer eğitim kurumlarında yaptığı konuşmalar  8 Diğer kliniklerle birlikte yapılan tez çalışması :3 adet Diğer kliniklerle birlikte yapılan klinik çalışma :4 adet Çok merkezli çift kör randomize klinik çalışma: 1 adet Çok merkezli çift kör randomize klinik çalışma: 1 adet (Başlatılacak)

12 SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER Yatan hasta sayısı  764 Yatak işgal oranı  %75 ± 10 ((!)Tem-Ağus %40, ort %68 ) Ort Yatış süresi  12 ± 2 ( hasta özelliğinden ve preop yatış süresi uzun olduğundan. -otelcilik kötü olduğundan gelen hasta hemen yatırılıyor- ) Ameliyat Sayısı  1.316 (mortalite:20) – A grubu  485 (%36,8) – Öğret. Üyesi başına ameliyat  219,3 Polk sayısı  10.291 Hekim sayısı: – Prof  3 +1 – Doç  3 – Asistan  5+3 Hemşire  22 + 8 YBÜ yatak sayısı  5 Yatak sayısı  39 Ameliyathane sayısı  3 Polk  1

13 MALİ DİSİPLİNE ÖZGÜ GÖSTERGELER Toplam Gelir  4.160.082 Toplam Gider  2.219.602 – Ek Ödeme  833.621 – İnsan kaynakları  610.310 – Tüketim (sarf+diğer)  678.103 + 83.215 – Yatırım  14.354 TL (!) Gelir-Gider Farkı: +1.940.480

14 FAALİYETLERLE İLGİLİ SORUNLAR Cihaz Parkı: – Endovasküler girişim alt yapısı YOK – Cerrahi el aletleri yetersiz – Modern kalp cerrahisi için EKOKARDİYOGRAFİ YOK Yenidoğan cerrahisi için open bed YOK Satın alma/tedarik Fiziksel şartlar (otelcilik) İK - nicelik/nitelik (otelcilik) SGK ücret politikaları Eğitimin fonlanması

15 FAALİYETLERLE BAĞLANTILI YENİ UYGULAMA

16 GELECEĞE YÖNELİK GELİŞİM ÖNGÖRÜSÜ Şu anki Cihaz Parkı 2 adet Stöckert marka kardiopulmoner bypass cihazı 2 adet C5-100 Pataskope marka intraaortik balon pompası 1 adet ultrason cihazı 7 adet Wisnier –biesorhoff 4 motrolu yoğun bakım karyolası 5 adet Gi 5000 marka yoğun bakım monitörü 3 adet Medronic marka pacemaker cihazı 5 adet Maquet servo-i respiratör 30 adet Braun marka perfüzyon cihazı 10 adet Abott marka çiftli infüzyon cihazı 3 adet Niko-Kohden defibrilatör 2 adet Medronic marka defibrilatör 1 adet Shimadzo röntgen cihazı 3 adet Gi 5000 marka monitör 2 adet EKG cihazı 1 adet kangazı cihazı (konsinye) 1 adet Prizma hemofiltrasyon cihazı (Konsinye) 5 adet Negatif basınç cihazı ( Gomko) Gelecek için neler gerekli 1.Fiziksel şartlar 2.Öncelikle her kalp ve damar cerrahisi operasyonda kullanılabilecek sarf malzemelerin (kalp kapağı, aortik ve periferik bypass greftlerinin) kolay temini. 3.Alet cihaz parkı a)2-Hibrid operasyonlar için- C-kollu floroskopi cihazı b)3-Kapak operasyonları için Transösofajial ekokardiografi c)4 -YBUsine yenidoğan için open bed

17 GELECEK HİBRİD AMELİYATHANE


"MİSYONUMUZ Kalp ve damar cerrahisi uygulamalarını uluslar arası düzeyde icra etmek, mesleki bilim ve tekniğin gelişmesini izlemek, saygın, ilkeli ve etik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları