Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AORTİK DİSEKSİYON Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AORTİK DİSEKSİYON Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 AORTİK DİSEKSİYON Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

2 Fizyopatoloji Vazo vazorumlardan başlar
Medial nekroz  intimal yırtılma  disseksiyon Dış duvar adventisya ile medial tabakanın internal bazal laminasından olusur Proksimal veya distale ilerler Gerçek lümen Yalancı lümen Asendan aortanın sağ dış kurvaturu boyunca Arkus hizasında ön veya sol dış tarafı boyunca Desenden aortanın sol kenarı boyunca aşağıya Sol renal ve iliyak arter daha sık tutulabilir

3

4 Sınıflama İlk 2 hafta Akut 2 hafta – 2 ay Subakut 2 aydan sonra Kronik
DeBakey; lokalizasyon ve devamlılığı (genişliği) temel alır Stanford; asenden (Tip A) ve desenden (Tip B)

5

6 Etyoloji 1- Aortik duvarda oluşan mekanik güç a. Hipertansiyon
b. Hipervolemi c. Aortadaki değişiklikler 2- Aort duvarında oluşan gücü karşılayamama a. Bağ dokusu hastalıkları i. Marfan Sendromu ii. Ehler – Danlos Sendromu iii. Kistik Medial Nekroz b. Kimyasal tahrip c. İatrojenik (Kateter, aortik kanül, IABP) d. Aterosklerotik anevrizma

7 Klinik %40’ı hemen ölür (Saatte %1’lik mortalite) Ciddi göğüs ağrısı
Malperfüzyon semptomları Hipertansiyon Bağ dokusu hastalığı Anevrizma

8 Klinik Hipotansiyon, tasikardi  rüptür? akut AY? tamponad? akut MI?
Periferik nabız yokluğu (%30) Tamponad (juguler venöz dolgunluk, pulsus paradoksus) Senkop tamponad yada rüptüre sekonder Stroke brakiosefalik tutulum? (cerrahi ile düzelebilir) Parapleji (İnterkostal ve lomber arter tutulumu varsa) Superior Vena Cava Sendromu Horner’s Sendromu Hematemez, hemoptizi Vokal kord paralizisi Hava yolu obstrüksiyonu

9 Ayırıcı Tanı MI Aortik anevrizma Akut aort yetmezliği Perikardit
Pulmoner emboli

10 Tanı 1- Kan testleri 2- X – Ray: 3- EKG : Koroner ostial tutulumda
4- BT (Yüksek sensitivitesi ve spesifitesi) 5- Ekokardiografi 6- TEE (Yüksek sensitivitesi ve spesifitesi) 7- MRI 8- Aortografi 9- Vasküler USG

11

12

13

14 Tanısal Yaklaşım - Unstabil Hasta :
EKG çek. MI olup olmadığını değerlendir ! Havayolu açıklığı sağla, Operasyon odasına al TEE Resüstasyon Alternatif tanı yöntemleri - Stabil Hasta : Anemnez, fizik muayene BT Anjio

15

16 Operasyon Endikasyonları
- AKUT : o Tip – A : Cerrahi o Tip – B : Rüptüre Malperfüzyon İlerleme Medikal tedavi yetmezliği varsa CERRAHİ KRONİK : o Tip – A : Semptomatik (Ağrı, AY, Stroke) Anevrizma varsa CERRAHİ Semptomatik

17 Serebral ve Medulla Spinalis Koruması
- Medikasyon - Hipotermik sirkülatuar arrest - Antegrad serebral perfüzyon - Retrograd serebral perfüzyon

18 Tip – A (Asendan Aorta) Cerrahisi
Klemp konulabiliyorsa; kapaklı yada tüp greftle önce proksimal sonra open-distal teknikle asendan aorta değistirilir Aorta klemp konamıyorsa; 20 ° C de önce distal sonra da proksimal anastomoz yapılır Distal anastomoz sadece ark proksimali inen aorta + ark dalları ada seklinde İnen aorta + ark dalları tek tek Proksimal anastomoz kapak + asendan aorta değisimleri; Benthall ( buton ostial teknik) Cabrol (greft ostial teknik) sadece asendan aorta değistirilir

19

20

21 Tip – B (Desenden Aorta) Cerrahisi
Torakoabdominal insizyon Medulla spinalis korunması Basit klempaj Parsiyel sol bypass Femoral total bypass Medikasyon Hipotermi BOS drenajı İnterkostaller ve organ arterleri reimplante edilmeli Paraparezi parapleji riski %25 Malperfüzyon olursa fenestrasyon

22


"AORTİK DİSEKSİYON Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları