Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenidoğan bebeklerde konjenital kalp hastalıklarının taranmasında nabız oksimetresi : Test doğruluğu çalışması 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenidoğan bebeklerde konjenital kalp hastalıklarının taranmasında nabız oksimetresi : Test doğruluğu çalışması 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012."— Sunum transkripti:

1 Yenidoğan bebeklerde konjenital kalp hastalıklarının taranmasında nabız oksimetresi : Test doğruluğu çalışması 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012 Dr.Esra Arun Özer

2 Amaç Major konjenital kalp hastalıklarının taranmasında nabız oksimetrenin doğruluğunu değerlendirmek ve bu yöntemin antenatal taramaya katkısını araştırmak 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

3 Yöntem Doğum sonrası preduktal ve postduktal oksijen saturasyonu (Median 12.4. saat) Bir ekstremitede SaO2 < %95 veya preduktal- postduktal saturasyon farkı %2’den fazla ise ANORMAL test kabul edildi Anormal test: 1-2 saat sonra tekrarla, ayrıntılı muayene…..Anormal sonuç : EKO Med 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

4 EKO Bulgularına Göre KKH Gruplandırılması 1. Normal: EKO bulgusu yok 2. Anlamsız: 6. aydan sonra sebat etmeyen küçük PDA, küçük PFO veya ASD, muskuler VSD, pulmoner arter dallarında hafif anormal turbulans 3. Anlamlı: 6. aydan sonra sebat eden PDA, PFO, muskuler VSD, pulmoner arter dallarında hafif anormal turbulans. 6 aydan uzun süre izlem veya ilaç tedavisi gerektiren ancak ciddi veya kritik olarak tanımlanmayan lezyonlar 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

5 EKO Bulgularına Göre KKH Gruplandırılması 4. Ciddi: Kritik olmayan ancak ilk 1 yıl içinde girişim gerektiren (kateterizasyon veya cerrahi) kalp lezyonları 5. Kritik: Hipoplastik sol kalp, intakt ventriküler septumla birlikte olan pulmoner atrezi, transpozisyon, kesintili arkus aorta, ilk 28 gün içinde cerrahi gerektiren veya ölen aort koarktasyonu, aort kapak stenozu, pulmoner kapak stenozu, TOF, pulmoner atrezi, total pulmoner venöz dönüş anomalisi 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

6 Sonuçlar Yenidoğan sayısı: 20055 Konjenital kalp defektlerinin prevalansı 1000’de 2 Çalışma grubu ayrıca antenatal tanı alan konjenital kalp lezyonu alan hastaları da değerlendirdi 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

7 Sonuçlar

8 Test normal bebekler 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

9 Test anormal bebekler 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

10 Sonuçlar Major KKH : 53 bebek (24 kritik + 29 ciddi) 19 olgu antenatal saptanmış Kritik KKH’da sensitivite %75, spesifite : % 99 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

11 Sonuçlar

12 Sonuçlar

13 100.000 bebekte…. Major konjenital kalp defekti 264 130 bebek nabız oksimetresi ile tespit edilebilir Antenatal tarama ile saptanma oranı %50 ise nabız oksimetre ilave olarak 35 vakayı daha erkenden saptar Antenatal tarama ile saptama oranlarının düşük olduğu yerlerde oran artar 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

14 Yorum (Dr.Hasan Özkan) Ucuz, kolay ve non-invaziv yöntem Antenatal tarama ve klinik muayene ile tespit edilemeyen vakaları da tanıyabilir Taburculuk öncesi rutin tarama olarak kullanımı önerilir 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

15

16 Bu tarama sağlıklı yenidoğanları hedeflemeli Harekete toleranslı nabız oksimetre kullanılmalı Tarama 24 saatten sonraya bırakılmalı Oksijen saturasyonları sağ el ve bir ayaktan ölçülmeli Her iki ölçümde SaO 2 ≥ %95 ise ve fark <%3 ise bebek testi geçmiş sayılır. 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012

17 SaO 2 <%90 ise hemen kardiyolojik değerlendirme yapılmalı. Tanısal EKO yapılır. Hipokseminin enfeksiyöz ve pulmoner nedenleri ekarte edilir. 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012


"Yenidoğan bebeklerde konjenital kalp hastalıklarının taranmasında nabız oksimetresi : Test doğruluğu çalışması 13. DEÜ Pediatri Günleri 5-6 Nisan 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları