Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Başkanlığı TİG Şube Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Başkanlığı TİG Şube Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Başkanlığı TİG Şube Müdürlüğü
3. GÜN ÖRNEKLERİ Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Başkanlığı TİG Şube Müdürlüğü

2 Örnek 22 Tip 1 diyabetes mellitus, sürekli (persistan) mikroalbüminüri ile birlikte Tip 2 diyabetes mellitus, retinopati ve otonomik peripheral nöropati ile birlikte

3 56 yaşında erkek hasta, kontrol altında olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus’u mevcut. İlaçlarının ayarlanması için hastaneye başvurmuş. Hastanın kan şekeri düzeyleri devamlı takip edilmiş, oral hipoglisemik ilaçları kesilmiş, insulin enjeksiyonuna başlanmış. Beslenme kontrolü için diyetisyene danışılmış. Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden oral hipoglisemik ilaçlarla tedaviye devam edilmiş.

4 42 yaşında hasta, Tip 2 diyabetes mellitus tedavisi almak için başvuruyor. Hasta obez ve hipertansiyonu mevcut. İlaçları bu yatışında ayarlanarak taburcu ediliyor.

5 Örnek 23 Adenoviral konjonktivit
Retinal ayrılma\dekolman\detaçman. Sedasyon altında kriyoterapi ile retina tamiri yapılıyor.** Kar körlüğü Kapalı açılı glokom Presenil katarakt

6 Örnek 24 Kondüktif sağırlık, orta kulakta Akut kanlı otitis media
Sensöriyel işitme kaybı. Sedasyon altında kohlear prostetik alet yerleştirilmiş.

7 Örnek 25 Akut transmural miyokardiyal enfarktüs, ön duvar
Anstabil anjina. Hasta 6 ay önce subendokardiyal enfarktüs geçirmiş. Hasta göğüs ağrısı ile başvuruyor. EKG’sinde iskemik değişiklik saptanmıyor. 2 yıl once geçirilmiş ön duvar miyokard enfarktüsü öyküsü mevcut.

8 Örnek 26 Hastaya lokal anestezi ile sol kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi işlemi uygulanmış. İşlem sonrasında hastada üç damarda koroner arter hastalığı saptanmış. Iskemik kalp hastalığı ve hipertansiyon Hasta anjina ile başvuruyor. Sedasyon altında, ASA 2, sol ve sağ kardiyak kateterizasyon, anjiyografi ve sol ventrikülografi işlemleri uygulanıyor. Hastada otolog greftli koroner bypass öyküsü mevcut. Bu işlemler sonucu ateroskleroza bağlı, 1 bypass greftinde darlık saptanıyor.

9 Örnek 26 (Devam) Hasta, kendi koroner arterleri kullanılarak koroner arter bypass ameliyatı olmak için başvuruyor. Kardiyopulmoner bypass ile birlikte genel anestezi altında, 2’li koroner arter bypass greftlemesi yapılıyor – 1 safen ven, 1 sağ internal mammary arter kullanılarak.

10 2 koroner arterin trombozu
2 koroner arterin trombozu. Her iki damara birden sedasyon altında, perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (PTCA) uygulanıyor. Hasta kronik iskemik ayak teşhisi ile başvuruyor. Genel anestezi altında, aynı ayaktan safen ven grefti kullanılarak femoro-tibial bypass greftlemesi yapılıyor.

11 Örnek 27 Hasta tam kalp bloğu tanısıyla başvuruyor. Hastaya genel anestezi altında, ASA 3, kalıcı dual odacıklı DDD kalp pili ve transvenöz lead yerleştiriliyor. Hasta ventriküler taşikardi sonrası kardiyak arrest ile başvuruyor. Hasta başarılı bir şekilde resüsite ediliyor. Hastaya local anestezi ile 4 kateterli elektrofizyolojik çalışma yapılıyor ve ventriküler taşikardi tanısı doğrulanıyor. Konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon

12 Örnek 28 Skrotal kist. Epidural anestezi altında, ASA 1E, kist eksizyonu yapılmış. Hastada, sol ayak parmaklarından dizine kadar olan selülitleri mevcut. Hastada kol derisinde stafilokok enfeksiyonu mevcut. Hastaya lokal anestezi altında, ASA 1, debridman yapılmış.

13 Yüz makyajı sonrası gelişen dermatit
Sağ omuz derisinde haşlanmaya bağlı olarak abse gelişmiş. Lokal anestezi altında bu bölgeye insizyon ve drenaj işlemleri uygulanmış.


"Dr. Cevher CESUR Performans Dairesi Başkanlığı TİG Şube Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları