Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP YARALANMALARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP YARALANMALARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ."— Sunum transkripti:

1 KALP YARALANMALARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

2  Galen ve Homer döneminden beri tanımlanan penetran kalp yaralanmaları ilk olarak 1897’de Rehn tarafından cardiorraphy ile basarılı olarak onarılmıstır.  Penetran kalp yaralanmalarında tanı özellikle klinik süphe üzerinde kuruludur (%86).  Özellikle prekordiyal veya subksifoyidal bölgede yara izi varsa kardiyak yaralanma akılda tutulmalıdır.

3 KLİNİK  Asemptomatik olabilir. Ancak çoğunlukla hipovolemiye veya tamponada sekonder sok tablosu vardır. Kalp yaralanmalarında genellikle %2.5 oranında kompleks yaralanma ( myokard ile birlikte kapak, papiller adele, atriyal yada ventriküler septum, koroner arter yada büyük damar yaralanması) tespit edilir.  Ek patolojinin tespiti ya operasyon anında direkt olarak gözle, ya operasyon biterken TEE ile (eğer daha önce olmayan bir trill yada üfürüm isitildi ise) yada postoperatif TTE veya TEE ile yapılır.  En sık yaralanma sağ ventrikül en az yaralanma ise sol atriyumdadır.

4  Penetran kalp yaralanmalarında hastaneye canlı gelme oranı %35, canlı gelen olgulardaki mortalite oranı ise %50 dir.  Hastaneye canlı gelebilen olgularda sürviyi belirleyen temel faktör fizyolojik indeks (FI) veya Kardiovaskülar respirator skore (CVRS) dur. Her iki göstergede hastaların kan basınçları, kalp tepe atımları, suur durumları ve solunum effektivitelerini gibi bulguları yansıtmaktadır. FI 5 olan hastalarda sürvi %90 iken FI 20 olan hastalarda mortalite %90 dır.  Yine CVRS’u 0 olan hastalarda mortalite %90 iken 4 ve üzerinde olan olgularda mortalite %25 dir.

5  Ayrıca atesli silah yaralanması, kesici delici alet yaralanmasına göre daha yüksek bir mortaliteye sahiptir (%84-%30). Yine glaskow koma skalasıda mortalite için gösterge olabilir (score 8 den küçük ise mortalite %80). Disritmi, operasyon sırasındaki manevralar (Kardiyopulmoner bypass, kross klemp zamanı, ek kardiyak patoloji onarımı) mortaliteyi artıran faktörlerdir.

6 TANI  TEE,  TTE,  Perikardiyosentez,  Santral venöz basınç ölçümü

7 TEDAVİ  *** Cerrahi ***  Tamponad varsa subksifoidal perikardiosentez hastanın ameliyathaneye yetismesi açısından,hayat kurtarıcı islemdir. Ek patoloji düsünülmediğinde sol anterior torakotomi ile tüm myokard yaralanmaları primer onarılabilir. Onarım genellikle cardiorraphy tekniği ile ( 3/0- 4/0 plegidli prolen kullanılarak tek tek dikis tekniği ile onarım.) ile yapılır. Gerekirse femoral yolla CPB kullanılır. Hasta stabil ve ek patoloji (kapak, koroner, büyük damar yaralanması) süphesi varsa median sternotomi yapılmalıdır.

8 Kaynaklar: 1. Kirklin JW, Barratt-Boyes BG Cardiac Trauma In Cardiac Surgery ed Kirklin JW, 1993, Churchill Livingstone, New York, 1627-1633. 2. Wendell A. Goins, Deborah H. Ford. The Lethality of penetrating cardiac wounds. The American Surgeon 1996 62:987-993. 3. Michael M, Joel M. Felner. Transesophageal echocardiography in the evaluation of cardiac trauma. Cirriculum in Cardiology 1996 132/4:841-849. 4. Matthew J. Wall, Kenneth L. Mattox, Chi-Dai Chen, John C. Baldwin. Acute manegement of complex cardiac injuries. The Journal of Trauma 1997 47/5: 905-912. 5. Juan A. Asensio, James M, Demetrios D, John B, Edward C. et all. Penetrating cardiav injuries: A prospective study of variables predicting outcomes. J. American Coll. Surg. 1998 186/1: 24-34.


"KALP YARALANMALARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları