Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI. Tanım  İnsan vucudunun aortadan perifere doğru kan akımını sağlayan arterlerinde meydana gelen akut ve kronik hastalıklara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI. Tanım  İnsan vucudunun aortadan perifere doğru kan akımını sağlayan arterlerinde meydana gelen akut ve kronik hastalıklara."— Sunum transkripti:

1 PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI

2 Tanım  İnsan vucudunun aortadan perifere doğru kan akımını sağlayan arterlerinde meydana gelen akut ve kronik hastalıklara periferik arteryel hastalık adı verilir.  Akut ve kronik periferik arter hastalıkları olmak üzere iki alt başlıkta incelenir.

3 Kronik Periferik Arter Hastalıkları

4  Femoro-popliteal Oklüziv Hastalık  Aorto-iliak Okluziv hastalıklar  Burger Hastalığı

5 Kronik Periferik Arter Hastalıkları Risk Faktörleri  Hipertansiyon (HT),  Diyabet (DM),  Hiperlipidemi,  Homosisteinemi,  Ürik asit metabolizma,  Hiperkoagülasyon durumları,  Bozuklukları,  Sigara,  Obezite,  Koroner arter hastalığı

6 Semptomlar  İntermitant kladikasyo!  Kas atrofisine bağlı güçsüzlük,  Parmaklarda ve ayak sırtında kıllarda dökülme,  İskemik ülser,  Extremitelerde renk değişikliği.

7 FM bulguları  Nabızların alınamaması,  Ekstremiteler arası ısı farkı,  Extremitelerde ülserler,  Kas atrofileri,  Extremite kıllarında dökülme,  Extremitelerde iskemik renk değişikleri,  Ayak bileği- kol basınç indeksi (ankle- brachial indeks-ABI-) ‏

8 Tanı  Ayrıntılı FM  Dopler USG  BT Anjiyo  MR Anjiyo  Periferik anjiyo (kesin tanı) ‏

9

10 Tedavi 1-Cerrahi tedavi:Anatomik ve veya extraanatomik bypasslar 2- Medikal tedavi:iloprost, kloplodegral, silastazol, asetil salik asit 3-Yaşam tarzı değişiklikleri:sigara bırakılması, diyet, spor

11 Buerger Hastalığı  Buerger hastalığı inflamatuar oklusiv hastalık olup öncelikle ekstremitelerin orta boy müsküler ve küçük arterlerini tutar.  Genç yaşta ve erkeklerde daha sık gözlenir. Sigara kullanımı en önemli nedendir.  Küçük ve orta çaplı arterlerde inflamatuar proces ile birlikte venleri de tutan bir hastalıktır.  Akut etkilenen damar multinüklear dev hücreler içeren organize olmamış trombüs ile doludur.

12 Buerger Hastalığı Semptomlar  soğukluk,  parastezi,  cilt renk değişiklikleri,  cilt lezyonları,  istirahat ağrısı ve  intermittant kladiksiyondur.  Geç dönemde eller ve ayakları tutan ağrılı digital ülserasyonlar  Gangren (vasküler tutulum distale lokalizedir),  gezgin flebit (flebitis migrans) ***Şikayetler ve bulgular extremite distalinden başlar ve proksimale doğru ilerler.

13 Burger Hastalığı Tanı Yöntemleri  FM,  Arteriografi distaldeki tıkalı damar segmentini gösterir (anjiografide tirbüşon görüntüsü burger için spesifiktir.)

14 Burger Hastalığı Tedavi  Sigaranın bırakılması,  Lokal yara bakımı (Batikonlu ayak banyosu),  Medikal:İloprost (ilomedin), Silastazol (Pletal),  Cerrahi:Sempatektomi, revaskülerizasyon, ampütasyon uygulanır

15 Akut Extremite İskemisi  Arteriyel yapının embolik ya da trombotik materyal tarafından tıkanması sonucu gelisen lokalize iskemi yanında sistemik komplikasyonlara da yol açan bir durumdur.  Etkilenen extremitede ani başalayan ağrı ve soğukluk en önemli şikayettir

16 Etiyolojik Faktörler · Emboli, · Tromboz, · Hiperkoagulabilite durumları, · Trombozu indükleyen durumlar, · Arteriyel travma, · İyatrojenik nedenler, · Aort diseksiyonu, · Vazospazm, · Arteritler, · Torasik outlet sendromu olarak sınıflandırılır

17 Bulgular  1.P ulselessness (nabızsızlık),  2.P ain (ağrı),  3.P allor (solukluk),  4.P aresthesia (duyu bozukluğu) ‏  5.P aralysis (hareket kaybı) ‏  6.P oikilothermi (Vucut ısısının belli bölgelere göre değişmesi)

18 Tanı  Ayrıntılı FM(genellikle yeterlidir) ‏  Dopler USG  Periferik anjiyo (kesin tanı) ‏

19 Tedavi  İskemide 4-6 saatlik süre iskeminin tolere edilebildiği max. süredir.  Cerrahi Tedavi: Tromboembolektomi  Medikal tedavi: Antiagreganlar,heparinizasyon  *** Kompartman sendromu gelismesi halinde mutlaka fasyotomi açılmalıdır ve kritik bacak iskemilerinde erken amputasyon göz önünde bulundurulmalıdır.


"PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI. Tanım  İnsan vucudunun aortadan perifere doğru kan akımını sağlayan arterlerinde meydana gelen akut ve kronik hastalıklara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları