Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VENÖZ BASINCIN VENÖZ HASTALIĞIN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VENÖZ BASINCIN VENÖZ HASTALIĞIN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ"— Sunum transkripti:

1 VENÖZ BASINCIN VENÖZ HASTALIĞIN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ
Doç. Dr. Mehmet BOĞA Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ABD. Aydın

2 Artan venöz basınç kronik venöz yetersizlik hastalarında kliniği oluşturan temel patolojidir.

3 The effect of posture and exercise on venous pressure at ankle

4

5

6

7 Efektif Venöz Dönüş İçin Gerekli Komponentler
Santral pompa Basınç gradiyenti Periferik venöz pompa (kas pompası) Venöz kapakçıklar

8 Kas Pompası Baldır kasları, daha az olarak da uyluk ve ayak kasları venöz dönüş için vital rol oynar Kapak yada lümenlerindeki anomaliler pompa fonksiyonunu negatif olarak etkiler ve sonuç olarak venöz sistemde basınç artar

9 VALVÜLER FONKSİYON Doppler tetkikinde Derin ve süperfisiyal venlerde retrograd akım < 0.5 sn Ana femoral vende < 1.5 sn Valv fonksiyonları normal

10 Kronik Venöz Hastalık Bozulmuş venöz dönüş
Reflü (valvüler disfonksiyon %90) Obstrüksiyon (%10) müskülo venöz pompa bozukluğu VENÖZ HİPERTANSİYON

11 Venöz Valvüler Yetmezlik
Primer valvüler yetmezlik Süperficial venöz yetmezlik Sekonder valvüler yetmezlik Valvüler disfonksiyon

12 Süperfisial Venöz Valvüler Yetmezlik
ven duvarında dilatasyon valv ringlerinde genişleme kapak koaptasyonunda bozulma Kollagenaz-elastaz Kollagen yapısında defekt

13

14 Perforan Venöz Valvüler Yetmezlik
Yüzeyel venöz yetmezliğe eşlik eden perforan ven yetmezliği Derin venöz obstrüksiyon Derin venöz yetmezlik Sekonder perforan ven yetmezliği

15

16 Posttrombotik derin venöz yetmezlik
Derin venöz obstrüksiyon Valvüler yetmezlik

17 Derin venöz obtruksiyon

18 Valvüler yetmezlik

19 Venöz hipertasyona bağlı ülser oluşumunda öne sürülen teoriler
Venöz staz teorisi A-V fistül teorisi Lökosit aktivasyonu teorisi Fibrin cuff teorisi

20 Venöz staz teorisi İlk kez Homans tarif etmiştir.
Yavaşlamış kan akımı ve hipoksi arasındaki ilişki ile açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak günümüzde bilinmektedir ki; hipoksi tek başına venöz ülserasyonun sebebi DEĞİLDİR

21 A-V fistül teorisi Venöz ülserasyonlu bacağın venöz kanında oksijen içeriğinin yüksek olmaya eğilimli olması; kronik venöz hipertansiyona cevap olarak A-V fistüllerin açıldığı görüşü ortaya atılmıştır. Ülserin kapladığı alanın altındaki dermis bölgesinde bu şantların yerleşmesi ülser gelişiminden sorumlu tutulmuştur. Ancak son zamanlarda üzerinde ciddi şüpheler vardır.

22 Lökosit aktivasyonu teorisi
Venöz basınçta artış Kapiller perfüzyon basıncında azalma Kapillelerde lökosit tıkaç oluşur Proteolitik enzimler, serbest oksijen radikalleri salınır Endotel hasarı, doku yıkımı Kapiller geçirgenlik artar ve fibrin birikir

23 23

24 Fibrin cuff teorisi Venöz basınçta artış Kapillererde büyüme ve uzama
Hücreler arasıındaki porlarda genişleme Makromolekül ekstravazasyonu (özellikle fibrinojen) Perikapiller fibrin cuff oluşumu Lokal doku iskemisi ve hücre ölümü

25 Kapiller basınç artışı (Mikrosirkülasyon)
Kronik venöz yetersizlikte patolojik süreç; Venöz hipertansiyon Kapiller basınç artışı (Mikrosirkülasyon) Kapiller yatakta lökosit tutulması ve aktivasyonu ↓ Proteolitik enzim ve serbest oksijen radikal salınımı Kapiller permeabilite artışı ↓ Ödem + plazma proteinleri ve fibrinojenin interstisyuma geçişi Fibrin cuff oluşumu Dokulara azalmış oksijen diffüzyonu Lipodermatosiderozis, varis ülseri 25

26 Kronik venöz hastalıklarda semptom ve bulguların oluşumu
Kan akımında değişim (venöz hipertansiyon) Kronik inflamasyon Venöz duvar ve venöz kapaklarda yeniden yapılanma Kapak yetmezliği ve reflü Hipertansiyon Semptom ve bulgular

27 KVY nin patogenez ve klinik sürecinin ana tetikleyici mekanizması venöz hipertansiyondur.

28 TEŞEKKÜRLER


"VENÖZ BASINCIN VENÖZ HASTALIĞIN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları