Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COH ajanları başarıyı etkiler mi? Aygül Demirol Medikal Direktör, Gürgan Clinic Kadın Sağlığı, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi, Ankara ÜTD Sempozyumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COH ajanları başarıyı etkiler mi? Aygül Demirol Medikal Direktör, Gürgan Clinic Kadın Sağlığı, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi, Ankara ÜTD Sempozyumu."— Sunum transkripti:

1 COH ajanları başarıyı etkiler mi? Aygül Demirol Medikal Direktör, Gürgan Clinic Kadın Sağlığı, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi, Ankara ÜTD Sempozyumu – 1 Üreme Tıbbında Güncel Yaklaşımlar Prof Dr Mülazım Yıldırım Anısına

2

3 COH-IUI İnfertilite tedavisinde İnfertilite tedavisinde –Sık kullanılan –İyi bilinen –Cost-effective bir tedavi yöntemidir…

4 Over Stimulasyonun Amacı Over Stimulasyonun Amacı Oosit sayısını arttırarak gebelik şansını arttırmak Oosit sayısını arttırarak gebelik şansını arttırmak Muhtemel follikül gelişme problemlerini düzeltmek Muhtemel follikül gelişme problemlerini düzeltmek İnseminasyon için optimal zamanlama sağlamaktır İnseminasyon için optimal zamanlama sağlamaktır

5 Over stimülasyonu? & Hangi ajan? Gonadotropin stimülasyonu (stimülasyon uygulanmaması ve klomifen tedavisine göre daha yüksek gebelik oranları) Tredway et al., 1990; Hughes 1997; Matorras 1997; Guzik 1999 ve Cochrane Gonadotropin stimülasyonu (stimülasyon uygulanmaması ve klomifen tedavisine göre daha yüksek gebelik oranları) Tredway et al., 1990; Hughes 1997; Matorras 1997; Guzik 1999 ve Cochrane

6 Intrauterine Insemination (IUI) Intrauterine Insemination (IUI) –Çeşitli infertilite sorunu olan çiftlere uygulanır (özellikle hafif ve orta şiddette erkek infertilitesi, endometriozis ve izah edilemeyen infertilitede ) –IUI Az maliyetli, Az maliyetli, Az stresli, Az stresli, Az invaziftir Az invaziftir –%10–20 ortalama klinik gebelik hızı ( %30-%40 KGH)!! Philips Z, Barraza-Llorens M, Posnett J. Evaluation of the relative cost-effectiveness of treatments for infertility in the UK. Hum Reprod 2000;15:95-106.

7 COH-IUI ile ilgili yanlış inanışlar IUI IVF/ICSI öncesi yapılan ve hastaya önemli gebelik şansı vermeyen bir uygulamadır ?? IUI IVF/ICSI öncesi yapılan ve hastaya önemli gebelik şansı vermeyen bir uygulamadır ?? Her hasta için sabit Gd dozu uygundur Her hasta için sabit Gd dozu uygundur IUI maliyeti önemli olmayabilir IUI maliyeti önemli olmayabilir OHSS ve çoğul gebelikler IUI uygulamalarında fazla göz önüne alınmamalıdır OHSS ve çoğul gebelikler IUI uygulamalarında fazla göz önüne alınmamalıdır

8 Açıklanamayan infertilite olguları Ne zaman tedavi & nasıl tedavi ??? Ne zaman tedavi & nasıl tedavi ??? –IUI & TI –COH ekleyelim mi? –COH ajanı seçimi –COH ile birlikte IUI?

9 RBM Online 2004, Balasch J

10 Kadın yaşı ve ≥ 10 mm follikül sayısına göre gebelik ve çoğul gebelik hızları Kadın yaşı ve ≥ 10 mm follikül sayısına göre gebelik ve çoğul gebelik hızları Dickey et al., Fertil Steril 2005. (4062 IUI cycles);Günalp et al.,J.Reprod Med,2007

11 Gonadotropin seçimi Gebelik oranları Gebelik oranları OHSS, çoğul gebelik oranı OHSS, çoğul gebelik oranı Etkinlik (doza göre cevap) Etkinlik (doza göre cevap) –Folliküler –Hormonal Maliyet Maliyet

12 rFSH vs highly purified uFSH: a randomized study in IUI with husbands’ sperm Matorras et al., HR,2000 91 hasta, randomize; 6 siklusa kadar, toplam 139 rFSH siklus, 155 u FSH siklus, 150 IU doz per cycle PR r FSH %18, uFSH %15

13

14 a Filicori, 2003 ( – after GnRH)

15 rFSH (118 cycles) uFSH (106 cycles) p No. of days 7.48.1<0.05 Dosage of FSH 7991293<0.01 No. of follicles (>12 mm) 2.93.7<0.01 No. of follicles (>17 mm) 2.22.0NS No. of follicles (12-16 mm) 0.71.7<0.01 E 2 at hCG day 679813NS E 2 /IU of FSH 0.90.6<0.01 E 2 /follicle >17 mm 309407<0.01 Pregnancy rate/cycle (%) 25/118 (21.2%) 22/116 (20.8 %) NS Pregnancy rate/couple (%) 25/65 (45.5%) 22/53 (41.5%) NS Cumulative PR.4 cycles (%) 66.7 % 65.8 % NS Miscarriage rate (%) 8 % 13.6 % NS Multiple PR (%) 21.7 % 26.3 % NS Cancellation rate (%) 1.7 % 1.9 % NS ■ Günlük 100 IU rFSH vs. 150 IU uFSH. Isaza, 2003. J. Reprod. Med

16

17 Recombinant vs Uriner FSH Gerli et. al. Fertil Steril, 2004 Gerli et. al. Fertil Steril, 2004 Fark yok ! uFSHrFSH Gerli et al, 2004

18 Recombinant vs Urinary FSH Gerli et. al. Fertil Steril, 2004 Gerli et. al. Fertil Steril, 2004 Uriner FSH daha fazla IU kullanılmış fakat maliyet daha düşük uFSHrFSH Gerli et al, 2004

19 43 çalışma 43 çalışma 3957 kadın 3957 kadın

20 Anti-östrojenler vs gonadotropinler, Gebelik,çoğul gebelik,OHSSve abortus oranları

21 Değişik gonadotropinler : Gebelik,çoğul gebelik,OHSS ve abortus oranları

22 Gonadotropinler vs gonadotropin ve GnRH analoğları: Gebelik,çoğul gebelik,OHSS ve abortus oranları

23 Ovarian Stimulation Protocols for IUI in Women with Subfertility : The Cochrane Library 2007,Issue 3 IUI için en efektif ilaç gonadotropinlerdir IUI için en efektif ilaç gonadotropinlerdir IUI programlarında anti-östrojenler cost-effective gözükmektedir ancak; daha az efektiftirler ve çoğul gebeliği önlemezler. Letrozolün klomifen sitrata üstünlüğünü kanıtlayacak data yoktur. IUI programlarında anti-östrojenler cost-effective gözükmektedir ancak; daha az efektiftirler ve çoğul gebeliği önlemezler. Letrozolün klomifen sitrata üstünlüğünü kanıtlayacak data yoktur. Düşük doz protokollerde (günlük 50 – 75 IU gonadotropin) gebelik oranları yüksek doz protokollerden (günlük 150 IU’den yüksek) farklı değildir, bunun yanında çoğul gebelik oranları daha azdır ! Düşük doz protokollerde (günlük 50 – 75 IU gonadotropin) gebelik oranları yüksek doz protokollerden (günlük 150 IU’den yüksek) farklı değildir, bunun yanında çoğul gebelik oranları daha azdır ! Rekombinant preperatlara kıyasla üriner gonadotropinlerin ilk basamak kullanımdaki yerleri ise bir maliyet ve saflık konusudur. Konsepsiyon açısından her iki tip gonadotropin arasında belirgin bir fark yoktur. Rekombinant preperatlara kıyasla üriner gonadotropinlerin ilk basamak kullanımdaki yerleri ise bir maliyet ve saflık konusudur. Konsepsiyon açısından her iki tip gonadotropin arasında belirgin bir fark yoktur.

24

25 Çalışmaya alınma kriterleri: * 2 yıldan uzun primer infertilite, * Kadın yaşı 20 – 40 arasında, * Normal ovulatuvar siklusların dokümantasyonu, * Normal fallop tüpleri- (HSG) ve/veya laparoskopi (L/S) * WHO kriterlerine göre normal sperm sayı ve motilitesi, Kruger kriterine göre morfo ≥ %4 Çalışmaya alınmama kriterleri : * Önceki YÜT siklusu varlığı *Kontrollü ovaryan stimülasyon-IUI hikayesi *Pelvik cerrahi hikayesi

26 Açıklanamayan infertilitesi olan hastalarda uygulanan IUI sikluslarında, farklı gonadotropin preperatlarının efektivitelerinin karşılaştırılması. 241 hasta üç gruba randomize edildi Grup 1 (rFSH): 81 hasta Grup 2 (uFSH): 80 hasta Grup 3 (hMG): 80 hasta Primer outcome: Klinik gebelik hızı Sekonder outcome: Stimülasyon süresi, total gonadotropin dozu, dominan follikül sayısı, çoğul gebelik hızı, düşük ve OHSS hızı Doz: 3. günde 75 IU rFSH ve uFSH, BMI 25kg/m 2’den büyükse 150 IU Çalışma Dizaynı

27 Demirol A, Gurgan T. Human Reproduction Vol.22, No.1 pp. 97–100, 2007

28 *Gebelik hızı açısından uFSH ve HMG’e kıyasla, rFSH için artmış etkinlik *Gebelik hızı açısından uFSH ve HMG’e kıyasla, rFSH için artmış etkinlik *rFSH grubunda daha fazla ortalama dominant follikül sayısı *rFSH grubunda daha fazla ortalama dominant follikül sayısı *rFSH grubunda daha düşük siklus başına total doz *rFSH grubunda daha düşük siklus başına total doz Demirol A, Gurgan T. Human Reproduction Vol.22, No.1 pp. 97–100, 2007

29 SONUÇ Çalışmanın değişik limitasyonlarına rağmen bu çalışma sonuçları rFSH’ın UFSH veHMG ‘ye gebelik oranı yönünden üstünlük sağladığını düşündürmektedir. Çalışmanın değişik limitasyonlarına rağmen bu çalışma sonuçları rFSH’ın UFSH veHMG ‘ye gebelik oranı yönünden üstünlük sağladığını düşündürmektedir. Bu artmış etkinlik rec gruptaki fazla ortalama domiant follikül sayısına bağlı olabilir Bu artmış etkinlik rec gruptaki fazla ortalama domiant follikül sayısına bağlı olabilir Ayrıca ortalama total doz rFSH grubunda belirgin derecede azalmıştır Ayrıca ortalama total doz rFSH grubunda belirgin derecede azalmıştır Bu sonuçların desteklenmesi için daha fazla sayıda kadının çalışma gruplarına alındığı prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır Bu sonuçların desteklenmesi için daha fazla sayıda kadının çalışma gruplarına alındığı prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır

30 rFSH vs. Highly purified uFSH – Spekülasyon ? rFSH vs. Highly purified uFSH – Spekülasyon ? *rFSH daha simetrik folliküler gelişim sağlar ? *rFSH daha simetrik folliküler gelişim sağlar ? *Daha iyi folliküler dinamik / oosit kompetansı ? *Daha iyi folliküler dinamik / oosit kompetansı ? Daha düşük E2/Follikül 17mm ve daha fazla çapta Daha düşük E2/Follikül 17mm ve daha fazla çapta Daha yüksek E2 – kullanılan IU başına Daha yüksek E2 – kullanılan IU başına Daha kısa stimülasyon süresi ?? Daha kısa stimülasyon süresi ?? Daha az rFSH dozu Daha az rFSH dozu Daha az orta boyutlu follikül Daha az orta boyutlu follikül Daha fazla veya aynı dominant follikül sayısı ?? Daha fazla veya aynı dominant follikül sayısı ?? Eşit veya daha yüksek gebelik hızı Eşit veya daha yüksek gebelik hızı Kost-efektivite %20 - %40 daha az ünite gerekir Kost-efektivite %20 - %40 daha az ünite gerekir (ünite fiyatı pahalı) (ünite fiyatı pahalı) (Mattoras et al.,2000;Isaza et al.,2003; Demirol-Gurgan.,2007)

31 Hocam seni unutmayacağız…


"COH ajanları başarıyı etkiler mi? Aygül Demirol Medikal Direktör, Gürgan Clinic Kadın Sağlığı, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi, Ankara ÜTD Sempozyumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları