Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endometrial kavite ile ilişkili olmayan myomların IVF başarısına etkisi Doç. Dr. Süleyman GÜVEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endometrial kavite ile ilişkili olmayan myomların IVF başarısına etkisi Doç. Dr. Süleyman GÜVEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları."— Sunum transkripti:

1 Endometrial kavite ile ilişkili olmayan myomların IVF başarısına etkisi Doç. Dr. Süleyman GÜVEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TRABZON

2 Epidemiyoloji Üreme çağındaki kadınların %20-50’sini etkiler.Üreme çağındaki kadınların %20-50’sini etkiler. AUK, Pelvik ağrı, pelvik bası hissi, gebelik komplikasyonları ve infertiliteye neden olabilir.AUK, Pelvik ağrı, pelvik bası hissi, gebelik komplikasyonları ve infertiliteye neden olabilir. İnfertil olguların sadece %2-3’ünde neden myoma uteridir.İnfertil olguların sadece %2-3’ünde neden myoma uteridir. Verkauf BS: Myomectomy for fertility enhancement and preservation. Fertil Steril 1992, 58:1–15. Buttram VC Jr, Reiter RC: Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril 1981, 36:433–445.

3 İnfertilite de patogenez Mekanik tubal blokajMekanik tubal blokaj –Embriyo / sperm transportunu bozar. Anormal uterin vaskülarizasyonAnormal uterin vaskülarizasyon Anormal endometrial gelişimAnormal endometrial gelişim Kronik intrakaviter inflamasyonKronik intrakaviter inflamasyon Artmış uterin kontraktiliteArtmış uterin kontraktilite Pritts EA: Fibroids and infertility: a systematic review of the evidence. Obstet Gynecol Surv 2001, 56:483–491.

4 Neden ART?

5 Myom infertilite ilişkisi Genel kanı Submukozal myom infertiliteye neden olur.Submukozal myom infertiliteye neden olur. Subserozal myom infertiliteye neden olmaz.Subserozal myom infertiliteye neden olmaz. İntramural myom infertilite ilişkisi ise tartışmalıdır.İntramural myom infertilite ilişkisi ise tartışmalıdır.

6 Myom IVF başarısı Submukozal myom İmplantasyon ve gebelik oranlarını düşürür. Subserozal myom Temelde IVF başarısını etkilemediğine inanılır. İntramural myom Tartışmalı sonuçlar. IVF başarısını düşürür ??? Human Reproduction, Vol.25, No.2 pp. 418–429, 2010

7

8 Kaviteyi bozmayan myomalarda IVF başarısı 19 gözlemsel (14 retrospektif, 5 prospektif) çalışma19 gözlemsel (14 retrospektif, 5 prospektif) çalışma Myoma boyutu 0.5 – 7 cmMyoma boyutu 0.5 – 7 cm 6087 IVF siklusu değerlendirilmiş.6087 IVF siklusu değerlendirilmiş. Myoma olmayan olgulara göre intramural myom olgularında;Myoma olmayan olgulara göre intramural myom olgularında; –Klinik gebelik oranlarında %15 –Canlı doğum oranlarında %21 oranında düşüş olur.

9 İntramural myom IVF’de canlı doğum oranını düşürür.

10 İntramural myom <37 yaş olgularda, IVF’de canlı doğum oranını düşürür.

11 İntramural myom ilk siklus olgularda, IVF’de canlı doğum oranını düşürebilir.

12 Prospektif çalışma sonuçlarına göre de intramural myom IVF’de canlı doğum oranlarını düşürür.

13 İntramural myomlar IVF’de gebelik oranlarını da düşürür.

14 İntramural myom IVF’de implantasyon oranlarını etkilemez.

15 İntramural myom IVF’de düşük oranlarını etkilemez.

16 Neden IVF başarısını düşürür? Uterin vasküler perfüzyonu bozar.Uterin vasküler perfüzyonu bozar. Myometrial kontraktiliteyi bozar.Myometrial kontraktiliteyi bozar. Endometrial fonksiyonuEndometrial fonksiyonu Gamet migrasyonu veya myometrial/endometrial gen ekspresyonunu bozarGamet migrasyonu veya myometrial/endometrial gen ekspresyonunu bozar

17 Endometrial reseptivite ve myoma Submukozal myomlar sadece myom alanında değil tüm endometrium alanında HOXA10 -11, BTEB1 mRNA ekspresyonunu azaltır.Submukozal myomlar sadece myom alanında değil tüm endometrium alanında HOXA10 -11, BTEB1 mRNA ekspresyonunu azaltır. Bu durum myomum etkilemediği alanlarda dahi; olası endometrial reseptiviteyi bozduğunu düşündürmektedir.Bu durum myomum etkilemediği alanlarda dahi; olası endometrial reseptiviteyi bozduğunu düşündürmektedir. Fertil Steril 2010;93:2027–34.

18 Myoma ve endometrial reseptivite

19 Asemptomatik <5cm intramural subserozal myom IVF başarısını etkiler mi? Prospektif çalışma.Prospektif çalışma. 119 myoma olgusu, 119 kontrol.119 myoma olgusu, 119 kontrol. Human Reproduction, Vol.26, No.4 pp. 834–839, 2011 Cevap : Etkilemez….

20 Myom boyutu ART başarısında önemli midir? Tartışmalı bir durumdur.Tartışmalı bir durumdur. Az sayıda retrospektif çalışmada bu soruya cevap aranmıştır. Gebelik oranları benzer..Az sayıda retrospektif çalışmada bu soruya cevap aranmıştır. Gebelik oranları benzer.. Fertil Steril 2004;81:582–7.

21 >4 cm üzeri kaviteyi bozmayan myomlarda myomektomi önerilebilir. 245 olgu içeren retrospektif çalışma sonucunu göre önerilir.245 olgu içeren retrospektif çalışma sonucunu göre önerilir. Pregnancy rate (%)Abortion rate (%) Fertil Steril 2004;81:582–7.

22

23 <7 cm kaviteyi bozmayan intramural myom IVF başarısı etkiler mi? Retrospektif çalışma.Retrospektif çalışma. 62 intramural myom olgu, 301 kontrol grubu.62 intramural myom olgu, 301 kontrol grubu.

24 CEVAP İmplantasyon ve klinik gebelik oranlarını düşürür.İmplantasyon ve klinik gebelik oranlarını düşürür.

25 18 çalışma analizine göre kaviteyi bozmayan intramural myom klinik gebelik oranlarını düşürür.

26 Sonuç Konu ile ilgili araştırmalarda çalışma grupları heterojen olup kesin sonuç vermek zordur.Konu ile ilgili araştırmalarda çalışma grupları heterojen olup kesin sonuç vermek zordur. Ancak kaviteyi bozmayan intramural myom IVF’de canlı doğum ve gebelik oranlarını olumsuz etkiler.Ancak kaviteyi bozmayan intramural myom IVF’de canlı doğum ve gebelik oranlarını olumsuz etkiler. IVF öncesi myomektomi önermek için henüz yeterli veri yoktur.IVF öncesi myomektomi önermek için henüz yeterli veri yoktur. Çok sayıda prospektif çalışmaya gereksinim vardır.Çok sayıda prospektif çalışmaya gereksinim vardır.

27 Teşekkürler… KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon


"Endometrial kavite ile ilişkili olmayan myomların IVF başarısına etkisi Doç. Dr. Süleyman GÜVEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları