Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Süleyman GÜVEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Süleyman GÜVEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Endometrial kavite ile ilişkili olmayan myomların IVF başarısına etkisi
Doç. Dr. Süleyman GÜVEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TRABZON

2 Epidemiyoloji Üreme çağındaki kadınların %20-50’sini etkiler.
AUK, Pelvik ağrı, pelvik bası hissi, gebelik komplikasyonları ve infertiliteye neden olabilir. İnfertil olguların sadece %2-3’ünde neden myoma uteridir. Verkauf BS: Myomectomy for fertility enhancement and preservation. Fertil Steril 1992, 58:1–15. Buttram VC Jr, Reiter RC: Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril 1981, 36:433–445.

3 İnfertilite de patogenez
Mekanik tubal blokaj Embriyo / sperm transportunu bozar. Anormal uterin vaskülarizasyon Anormal endometrial gelişim Kronik intrakaviter inflamasyon Artmış uterin kontraktilite Pritts EA: Fibroids and infertility: a systematic review of the evidence. Obstet Gynecol Surv 2001, 56:483–491.

4 Neden ART?

5 Myom infertilite ilişkisi Genel kanı
Submukozal myom infertiliteye neden olur. Subserozal myom infertiliteye neden olmaz. İntramural myom infertilite ilişkisi ise tartışmalıdır.

6 Myom IVF başarısı Submukozal myom
İmplantasyon ve gebelik oranlarını düşürür. Subserozal myom Temelde IVF başarısını etkilemediğine inanılır. İntramural myom Tartışmalı sonuçlar. IVF başarısını düşürür ??? Human Reproduction, Vol.25, No.2 pp. 418–429, 2010

7

8 Kaviteyi bozmayan myomalarda IVF başarısı
19 gözlemsel (14 retrospektif, 5 prospektif) çalışma Myoma boyutu 0.5 – 7 cm 6087 IVF siklusu değerlendirilmiş. Myoma olmayan olgulara göre intramural myom olgularında; Klinik gebelik oranlarında %15 Canlı doğum oranlarında %21 oranında düşüş olur.

9 İntramural myom IVF’de canlı doğum oranını düşürür.

10 İntramural myom <37 yaş olgularda, IVF’de canlı doğum oranını düşürür.

11 İntramural myom ilk siklus olgularda, IVF’de canlı doğum oranını düşürebilir.

12 Prospektif çalışma sonuçlarına göre de intramural myom IVF’de canlı doğum oranlarını düşürür.

13 İntramural myomlar IVF’de gebelik oranlarını da düşürür.

14 İntramural myom IVF’de implantasyon oranlarını etkilemez.

15 İntramural myom IVF’de düşük oranlarını etkilemez.

16 Neden IVF başarısını düşürür?
Uterin vasküler perfüzyonu bozar. Myometrial kontraktiliteyi bozar. Endometrial fonksiyonu Gamet migrasyonu veya myometrial/endometrial gen ekspresyonunu bozar

17 Endometrial reseptivite ve myoma
Submukozal myomlar sadece myom alanında değil tüm endometrium alanında HOXA10 -11, BTEB1 mRNA ekspresyonunu azaltır. Bu durum myomum etkilemediği alanlarda dahi; olası endometrial reseptiviteyi bozduğunu düşündürmektedir. Fertil Steril 2010;93:2027–34.

18 Myoma ve endometrial reseptivite

19 Asemptomatik <5cm intramural subserozal myom IVF başarısını etkiler mi?
Prospektif çalışma. 119 myoma olgusu, 119 kontrol. Myoma Kontrol p Klinik gebelik %24 %19 >0.05 Canlı doğum %18 %13 İmplantasyon %17 %16 Cevap : Etkilemez…. Human Reproduction, Vol.26, No.4 pp. 834–839, 2011

20 Myom boyutu ART başarısında önemli midir?
Tartışmalı bir durumdur. Az sayıda retrospektif çalışmada bu soruya cevap aranmıştır. Gebelik oranları benzer.. Fertil Steril 2004;81:582–7.

21 >4 cm üzeri kaviteyi bozmayan myomlarda myomektomi önerilebilir.
245 olgu içeren retrospektif çalışma sonucunu göre önerilir. Pregnancy rate (%) Abortion rate (%) Fertil Steril 2004;81:582–7.

22

23 <7 cm kaviteyi bozmayan intramural myom IVF başarısı etkiler mi?
Retrospektif çalışma. 62 intramural myom olgu, 301 kontrol grubu.

24 CEVAP İmplantasyon ve klinik gebelik oranlarını düşürür.

25 18 çalışma analizine göre kaviteyi bozmayan intramural myom klinik gebelik oranlarını düşürür.

26 Sonuç Konu ile ilgili araştırmalarda çalışma grupları heterojen olup kesin sonuç vermek zordur. Ancak kaviteyi bozmayan intramural myom IVF’de canlı doğum ve gebelik oranlarını olumsuz etkiler. IVF öncesi myomektomi önermek için henüz yeterli veri yoktur. Çok sayıda prospektif çalışmaya gereksinim vardır.

27 Teşekkürler… KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon


"Doç. Dr. Süleyman GÜVEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları