Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTEDE IUI vs. IVF Dr. Erbil DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTEDE IUI vs. IVF Dr. Erbil DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi."— Sunum transkripti:

1 AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTEDE IUI vs. IVF Dr. Erbil DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesi Üreme Tıbbı Derneği Kursu, 4-5 Kasım 2010 İzmir

2 Açıklanamayan infertilite tanısı Diğer sebeplerin dışlanması ile koyulur ++ 1-2 yıl veya >35 yaş 6 ay Normal HSG Normal sperm analizi Normal Ovulasyon Düzenli Koitus

3 Tanı dışlama ile koyulduğundan hangi testlerin kullanıldığı ve kalitesi önemli %10-20(Balen,2003) %25–30(Evers, 2002; Smith et al., 2003) %10–15(Laparoskopi yapılmadan) <%10 (Laparoskopi sonrası; Gordon&Speroff, 2002) Prevalans

4

5 ESHRE TASK FORCE / ASRM Açıklanamayan İnfertilite Gebelikle kesin ilişkili testler (  standart  temel) I.Konvansiyonel Semen Analizi II.Tuba geçirgenlik testleri (HSG; anormal HSG’de L/S) III.Ovulasyon testleri (midluteal P, idrar LH...)

6 ESHRE TASK FORCE Açıklanamayan İnfertilite II. Gebelikle kısmen ilişkili testler I.Postkoital test II.Antisperm antikorlar III.Zona-free hamster egg penetration test III. Gebelikle ilişkili olmayan testler I.Endometriyum biyopsisi II.Varikosel tespiti III.Klamidya testleri

7 Ovulasyon bozuklukları –LUF; aneuploid oositler Sperm fonksiyonları –Oxidatif stress ve DNA hasarı Fertilizasyon Tubal fonksiyon Çevresel faktörler İmplantasyon Lokal –periton faktörleri Erken embriyo gelişimi Embriyo-endometriyum ilişkileri Genetik-imprinting Minimal endometriyozis

8 3-4 zamanlı koitus 3-4 Doğal siklusda IUI 3-4 CC + IUI 3-6 Gonadotropin / IUI IVF TEDAVİ

9 Siklus başına gebelik oranları Guzick et al, 1998 % Bekleme 1.3-4.1 IUI 3.8 CC 5.6 CC + IUI 8.3 HMG 7.7 HMG + IUI17.1 IVF/ICSI20.7

10 IUI European ivf monitoring program 2004 19 ülkede 98.388 IUI: –12.081 doğum (12.3% per cycle), –87% tekil; –13% çoğul Andersen et al., 2008

11 IUI

12 Doğal Siklusda IUI 4 çalışma 990 kadın: –infertilite süresi 1.7 – 6.5 yıl –Çift başına %7, siklus başına %3 gebelik farkı –3 siklus IUI orta derece fayda –NNT: 14 IUI’da kontrol grubuna göre 1 ekstra gebelik

13 FSH/IUI tek başına IUI’a üstün mü? Canlı doğum oranı FSH/IUI’da daha fazla (OR:2.1;95%CI1.2-3.5) Canlı doğum oranı %8.9 Gonadotropinlerle stimülasyon 12 siklusda ekstra bir gebelik elde edilir. FSH ekstra fayda sağlamaz ancak çoğul gebelikler anlamlı olarak artar!!! (29-%40)

14 FSH/IUI Bekleme tedavisine üstün mü? Gebelik oranı –FSH/IUI 4.3% –Bekleme tedavisi :%4.6 İyi porognozlu (kısa infertilite süresi) hastalarda FSH/IUI daha iyi değil İnfertilite süresi >3yıl (11 siklus FSH/IUI’da 1 ekstra gebelik )

15 FSH/IUI CC/IUI’dan daha mı etkilidir? 7 çalışma 556 çift Gebelik oranları FSH ile daha yüksek (OR:1.8;95% CI:1.2-2.7) %5.7 gebelik farkı anlamlı değil (CI:-1.0 -12.5) 6 çalışma

16 FSH/IUI’da Başarıyı Etkileyen faktörler Yaş,İnfertilite Süresi, Sperm Kalitesi, tubal patency %30 mono ovulatuar - %15 hiperstimüle Tedavi kararı verirken; –Maliyet gebelik oranlarındaki hafif artışı kompanse eder mi? –Monitörizasyonun süresi; hasta rahatsızlığı; OHSS ve çoğul gebelik gibi komplikasyonlar göz önüne alınmalıdır.

17 SONUÇ: Orta derecede sonuçlar elde etmek için IUI tedavisi ovarian stimülasyon gerektirir. Ancak yüksek çoğul gebelik oranları nedeniyle, IUI IVF’in yerine kullanılan kötü bir tedavi seçeneğidir. Daha hafif stimülasyonlar ile yapılan IUI tedavileri ve tedavilerin sıralamaları ile ilgili daha fazla çalışmalara ihtiyaç var!!

18 CC/IUI vs Low dose FSH/IUI CC +IUI 199 siklus 75ü FSH +IUI 207 siklus Canlı doğum /siklus %10%8.7NS Kümülatif gebelik %38 %34.3NS Canlı doğum %28.2%26.9NS Çoğul gebelik %7.4%4.3NS 19-38 Yaş >24ay infertilite TMS>1milyon Siklus iptali: >3 folikül >14mm Dankert et al. 2007

19 5 RCT, 231 çift (Meta-analiz) Gebelik oranı oral OI de daha az ( OR 0.40 % 95 CI 0.17-0.80) Canlı doğum, abortus, ve çoğul gebeliklerde fark yok Metodolojik eksiklikleri: Yeterli hasta yok (ineffective power) CC grubunda hcg yapılmamış 2002

20 2006 Çalışma yok 7 çalışma 4 çalışma 1 çalışma Çalışma yok

21 Doğal siklus IUI vs KOH + IUI OR=1.68 (1.13-2.50) KOH+IUIIUI

22 KOH + IUIvsKOH + TI KOH + IUITI+ KOH OR=2.14 (1.26-3.61)

23 KOH + IUI vs Doğal Siklus + TI KOH + IUI Doğal siklus + TI OR=3.20 (0.80-12.50)

24 SONUÇ: KOH+IUI tek başına IUI’a göre canlı doğum oranlarını arttırır. KOH’da IUI ile gebelik şansı TI’a göre daha fazladır NNT 13 (1-3 siklus KOH+IUI için)

25 KOH+IUI vs Bekleme ? %30-40 gebelik olasılığı olan 253 çift randomize KOH+IUI Bekleme PR: %33 %32 OPR: %23 %27 (RR: 0·85, 95% CI 0·63–1·1) İyi prognozlu hastalarda IUI için acele edilmeyebilir, 6 ay beklenebilir

26 Multifoliküler gelişim KOH+IUI’da gebelik oranını artıyor mu? >14mm Folikül Gebelik (%) Çoğul gebelik (%) 1 7.9 - 2 7.518.5 310.527.5 Gebelik oranları benzer, ancak çoğul gebelikler artıyor Hum Reprod 2006

27 Açıklanamayan infertilitede IVF SART Canlı Doğum % 35 (SART 2005) ESHRE Klinik gebelik/ET % 32.5 (ESHRE 2006) (De Mouzon et al. Human Reproduction 2010) (MMWR Surveill Summ. 2008 Jun 20;57(5):1-23 )

28

29

30 2005 IVF vs Bekleme (2 çalışma) CC (çalışma yok) IUI (1çalışma) KOH+IUI (2 çalışma) GIFT (3 çalışma)

31 IVF VS BEKLEMEK OR: 3.24 [ 1.07, 9.80 ] Gebelik Canlı Doğum OR:22.00 [ 2.56, 189.37 ] SAYILAR AZ!!!

32 IVF VS IUI Canlı Doğum OR:1.96 [ 0.88, 4.36] SAYILAR AZ!!!

33 IVF vs KOH+IUI SAYILAR AZ!!! OR:1.15 [ 0.55, 2.42]

34 IVF –Açıklanamayan İnfertilite İVF’in diğer tedavilere göre canlı doğum oranları olarak üstünlüğü bilinmemektedir. Hasta sayıları az Canlı doğum oranları bildirilmemiş OHSS, çoğul gebelik?? Maliyet?? Yeni veriler olana kadar bu çiftlerde IVF birinci tedavi olarak tercih edilemez. Daha az invaziv tedaviler öncelikle tercih edilmelidir. Author’s conclusion:

35 3 YIL İÇİNDE TOPLAM %83 GEBELİK Hastaların %13’ü IVF ile gebe kalmış IVF, IUI ve Oİ’un gebeliklere katkısı benzer Hum Rep. 2010

36 CC+IUI >40 HASTALARDA BU TEDAVİ PLANI TERCİH EDİLMEMELİDİR RBM Online 2009

37 HMG±cc+IUI Gebelik:%5-10/siklus Canlı doğum:< %5 RBM Online 2009

38 IVF&ICSI Gebelik:%11-18/siklus Canlı doğum: %8-10

39 35 yaş %15; 43 yaş%111 daha fazla canlı doğum 1 yıl önce IVF

40 Canlı doğum %23.5 %39.2 (p<0.01) Çoğul gebelik %13.3(1üçüz, 1 dördüz) %10.1 (p=0.55) Gebeliğe ulaşma 69gün 44gün (p=0.02) Maliyet/canlı doğum $39.637 $46.325 2 Siklus KOH+IUI 272 çift 1 Siklus İVF (1 Fresh ve 1 frozen cycle) 176 çift Yaş:33 Açıklanamayan Hafif erkek faktör Chambers et al. 2010

41 Konvansiyonel protokolHızlandırılmış protokol 3 siklus CC/IUI 3 siklus Gonadotropin /IUI 3 siklus CC/IUI 6 siklusa kadar IVF (2 frozen cycle) 6 siklusa kadar IVF (2 frozen cycle) 21-39 yaş Patent fallop tüpü TMS>15milyon No stage 3-4 endometriosis Normal ovarian reserve

42 CC/IUI: %7,6/siklus FSH/IUI: %9,8/siklus FAST TRACK IVF: %32,7/siklus

43 Gebeliğe ulaşma süresi 11 ay 8 ay Hızlandırılmış protokolde gebeliğe ulaşma daha çabuk Canlı doğum başına toplam maliyet 9.846$ daha az

44 KOH+IUI 6 SİKLUS MNC IVF 6 SİKLUS IVF e SET 6 siklus SAĞLIKLI TEK CANLI DOĞUM Çoğul gebelik Gebelik komplikasyonları, maliyet 12 aylık süre SONUÇ???

45 Tedaviye karar verirken Sadece başarı oranları (gebelik) değil –Tedavi metodunun elde edilebilirliği –Maliyeti –Yan etkileri –Tatminkarlığı –Metodun invazivliği –Çiftlerin tedavi metodu ile uyumu

46 SONUÇ Unstimüle IUI gebelik oranını arttırmaz CC/IUI: %5-7/siklus gebelik IUI/Ovaryan stimülasyon: orta derece gebelik (OHSS ve çoğul gebelik riski) IUI/Hafif stimülasyon: etkinliği kanıtlayacak büyük çalışmalara ihtiyaç var

47 SONUÇ Klasik dozlarda FSH ile KOH+IUI’da çoğul gebelik oranları hala yüksektir (%10-%40) IVF ile 1 veya 2 embriyo transferi FSH/IUI’dan daha güvenli tedavidir. Daha hafif stimülasyon protokolleri ve frozen embriyo transferi ile destekli eSET ile açıklanamayan infertilite ve hafif erkek faktör infertilitesinde IVF 1. basmak tedavi olabilir.

48 TEŞEKKÜRLER


"AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTEDE IUI vs. IVF Dr. Erbil DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları