Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Açıklanamayan İnfertilitede Yanlışlar ve Doğrular Doç. Dr. Bülent Haydardedeoğlu Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Adana Uygulama ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Açıklanamayan İnfertilitede Yanlışlar ve Doğrular Doç. Dr. Bülent Haydardedeoğlu Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Adana Uygulama ve."— Sunum transkripti:

1 Açıklanamayan İnfertilitede Yanlışlar ve Doğrular Doç. Dr. Bülent Haydardedeoğlu Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Adana Uygulama ve Araş. Merkezi Üreme Endokrinolojisi Bilim Dalı, Tüp Bebek ve Endoskopik Cerrahi Ünitesi Mayıs 2014, Antalya TJOD www.jinekolojikendoskopi.com bulenthaydar@yahoo.com

2 İnfertilitede Tanısal Testler Ovulasyonun tespiti Sperm parametrelerinin değerlendirilmesi Uterin kavitenin ve tubaların değerlendirilmesi

3 Açıklanamayan İnfertilite Normal Ovulasyon.. Açık Fallop Tüpleri.. Normal veya Normalin az altında Sperm..

4 Açıklanamayan İnfertilitede Neyi Açıklayamıyoruz? Oosit kalitesini? – Hepsi GV, Hepsi M1, Empty Foll. sendromu Fertilizasyon yeteneğini? – Total Fertilizasyon Başarısızlığı Tubo-peritoneal ilişkiyi? – İntratubal yapı ve Tubal adhezyon? Endometrial reseptiviteyi? – İmplantasyon Başarısızlığı Kötü embryo kalitesi

5 Açıklanamayan İnfertilitede Ülkemizde Uygulananlar!!! Follikul takibi Follikül Takibi ve hCG uygulaması Ovulasyon İnduksiyonu Sadece Intrauterin İnseminasyon (Aşılama) Kontrollü Ovaryan Hiperstimulasyon (COH) COH+IUI IVF/ICSI

6 Açıklanamayan İnfertilitede Ülkemizde Uygulananlar!!! Follikul takibi – 2 günde bir follikül takibi Follikül Takibi ve hCG uygulaması – Follikül boyutu >18-20 mm sonrası hCG Sadece IUI (aşılama) – Follikül takibi ve hCG uygulamasına IUI eklenmesi Aylık Gebelik % 2-4 X

7 UI’de Ülkemizde Karıştırılan Terminolojiler Ovulasyon İnduksiyonu – Amaç ovulasyonu sağlamak PCOS (anovulasyon tedavisi) Kontrollü Ovaryan Hiperstimulasyon – Amaç multifollikuler gelişim OI≠KOH

8 Ovulasyon İnduksiyonunda Protokoller Konvansiyonel Protokol Step-down Protokol Step-up Protokol Low Dose Step-up Protokol Bu Protokollerin tümü Anovulatuar Sikluslarda Follikül geliştirmek içindir!!! PCOS için

9 Açıklanamayan İnfertilitede Zaten her ay 1 follikül gelişiyor – Follikul takibi anlamsız Her ay ovulasyon oluyor – HCG uygulaması gereksiz Spontan coit/IUI – Farkı nedir? Farklı bir şeyler yapılmalı ? KOH+IUI veya IVF

10 KOH (Kontrollü! Ovaryan Hiperstimulasyon) Amaç birden fazla follikül Birden fazla ama en fazla kaç tane? – Tercihen < 4 matür follikül Risk nedir? – Çoğul gebelik – OHSS – Rescue IVF

11

12

13 Açıklanamayan İnfertilitede 1. Basamak Tedavi Yönetimi Multifollikuler gelişim ve İntrauterin İnseminasyon KOH+IUI Hastanın over rezervi, kilosu ve yaşına uygun KONVANSİYONEL PROTOKOL

14 KOH+IUI’da Başarıyı Artıran Faktörler Hastanın yaşı İnfertilite Süresi IUI esnasındaki gelişmiş follikul sayısı IUI esnasındaki sperm parametreleri Over rezervi IUI’daki zamanlama

15 KOH+IUI’da İlaç Seçimi Multifolliküler gelişim önemli CC ve Gonadotropinler arasında fark yoktur – SGK ödemesi önemli CC+FSH/HMG neden olmasın!! *Dankert et al. 2007 *Bağış T, Haydardedeoglu B et al. 2010

16 SİKLUSİLAÇDOZFSHFSH LHE2PENDOMESAĞ OVERSOL OVER 3 HMG75 4 HMG75 5 HMG75 6 HMG75 7 HMG75 8 HMG75 7.311.4 9 HMG75 10 HMG75 11 HMG75 9.214 12 HMG75 13 HMG75 18 14 15 16 17 18 19 HCG 5.000 IU IUI Ovulasyon (+) Gebelik (-) KOH+IUI 1.SİKLUS

17 Bu hastada 2.siklusta kaç IU GN başlamayı uygun bulursunuz? A.37.5 IU B.50 IU C.75 IU D.112.5 IU E.150 IU

18 SİKLU S İLAÇDOZFSHFSH LHE2PENDOMESAĞ OVERSOL OVER 3 FSH112.5 4 FSH112.5 5 FSH112.5 6 FSH112.5 7 FSH112.5 8 FSH112.5 9.810.810.49 9 FSH112.5 10 FSH112.5 11 FSH112.5 12 FSH112.5 16.514.2 1313.23242.413.21817.716.2 14 15 16 17 18 19 KOH+IUI 2.SİKLUS Şimdi ne yapalım ???

19 A.HCG verir 36 saat sonra IUI planlarım B.HCG verir 24 saat sonra IUI planlarım C.HCG vermem birkaç saat sonra IUI planlarım D.HCG vermem 24 saat sonra IUI yaparım E.Siklusu iptal eder, spontan koit öneririm

20 Kadın 30 yaşında ve 2 yıllık infertil ise kararınız ne olurdu? A. 4-6 siklus ampirik CC B. IUI C. CC+IUI D. Gonadotropin+IUI E. 12 ay daha hiç bir şey yapmadan beklemek F. Beklemek anlamsızdır IVF yaparım

21 Hasta 30 yaşında ve 6 yıllık infertil ise kararınız ne olurdu? A. 4-6 siklus ampirik CC B. IUI C. CC+IUI D. Gonadotropin+IUI E. 12 ay daha hiç bir şey yapmadan beklemek F. Beklemek anlamsızdır IVF yaparım

22

23 NICE Guideline 2012 Unexplained infertility 3 yılı bekle ve IUI yapmaya gerek yok, >3 yıl infertilite süresi ise Direk IVF/ICSI FASST Trial çok önemli…

24 Eve Gidecek Mesajlar 1 Açıklanamayan infertilitede – Follikul takibi ve/veya hCG – Tek başına CC – Tek başına IUI LÜTFEN UYGULAMAYALIM

25 KOH+IUI uygulamaları için – CC ve FSH uygulamaları arasında fark yok – Multifollikuler gelişim önemli – İnfertilite süresini ciddiye alalım – Over rezervi/yaş önemli – Çift IUI gereksiz Eve Gidecek Mesajlar 2

26 TEŞEKKÜRLER


"Açıklanamayan İnfertilitede Yanlışlar ve Doğrular Doç. Dr. Bülent Haydardedeoğlu Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Adana Uygulama ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları