Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Hakan Özörnek.  Sosyal ve ekonomik sebepler ve insan yaşamının uzaması kadınlarda çocuk doğurma yaşının büyümesine sebep oluyor. Bu grupta da infertilite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Hakan Özörnek.  Sosyal ve ekonomik sebepler ve insan yaşamının uzaması kadınlarda çocuk doğurma yaşının büyümesine sebep oluyor. Bu grupta da infertilite."— Sunum transkripti:

1 Dr. Hakan Özörnek

2  Sosyal ve ekonomik sebepler ve insan yaşamının uzaması kadınlarda çocuk doğurma yaşının büyümesine sebep oluyor. Bu grupta da infertilite sık görünüyor. Evlilik yaşıKısırlık oranı 20-246 25-299 30-3416 35-3930 40-4464 Menhan, et al., 1986

3

4 CDC, 2003

5

6 Oosit Havuzu 250.000 ATREZİ APOPTOZ OVULASYON

7  Yaş artışı ile birlikte uterin perfüzyon düşer.  30 yaş üstü kadınların %30 unda myom vardır.  Endometriosis sıklığı yaşla birlikte artar.  Tüplerde silia kaybı artar.

8  Fertilite düşmeye 24 yaşında başlar, 37 den sonra hızlanır.  Yaşla birlikte fertilite neden düşer? ◦ Uterin disfonksiyon ◦ Oosit sayı ve kalitesinin düşmesi  Kromozomal anomaliler (aneploidi)  Fertilizasyon veya erken embryo gelişim kusuru

9  1589 kadında canlı doğum, yaş, FSH bağlantısı  Yaşa eklenen her 10 yıl gebelik oranını düşürüyor  FSH değerindeki her 5 IU/l gebelik oranını düşürüyor  Özellikle >= 39 yaş gebelik oranını düşürüyor  35 yaşın altında yüksek FSH veya ileri yaşta düşük FSH ile kabul edilebilir oranda gebelik elde edilebiliyor. Sabatini L, et al, Reprod Biomed Online,2008

10  FSH değeri yükseldikten sonra normale indiği bir ayda tedavinin daha başarılı olduğunu gösteren bir veri yoktur. (Scott RT, et al., Fertil Steril, 1990)

11  381 çift, 1217 siklus  %62.6 hastada ET yapılabilmiş  Gebelik oranı ◦ 40 yaş%13.9 ◦ 45 yaş%2.8  Doğum oranı ◦ 40 yaş%9.1 ◦ 45 yaş%0.7 Tsafrir A, et al., Reprod Biomed Online, 2007

12  >= 40 yaş ve >= 15 mIU/ml FSH canlı doğum yok!  43 yaş ve 13-14 mIU/ml FSH canlı doğum var! Check JH, et al., Clin Exp Obstet Gynecol, 2008

13  231 siklus, 45-49 yaş  %30 OPU öncesi iptal  Ortalama yumurta sayısı 6.8  Ortalama ET 3.2  Gebelik/OPU%21.1  Gebelik kaybı%85.3  Canlı doğum/OPU%3.1  Sadece 45 yaşındaki > 5 yumurta elde edilen hastalarda canlı doğum görülmüş Spandorfer SD, et al., Fertil Steril, 2007

14  Brussel Free Universitesi 1998 ◦ n=736 ◦ Canlı doğum yok Grimbizis, et al., Human Reprod,1998

15 YaşET% gebelik% canlı doğum% iptal 38-402.927.620.614.7 41-423.217.710.918.1 43-443.39.24.320.5

16 Yaş% Canlı doğum oranı 35-3724 38-3918 40-4210 43-443 > 441

17  2705 siklus 40414243444546 13.99.79.27.62.61.90 Klipstein, et al., Fertil Steril,2005

18 Yaşn% klinik gebelik 4012916 417516 42668 434815 >=44525

19  294 çift, 500 siklus  Yumurta elde edilmesi%78.1  Transfer edilebilir embryo%57  Gebelik/ET%17.1  Yaş gruplarına göre ◦ <= 35%29.2 gebelik/ET ◦ 36-39%20.6 gebelik/ET ◦ >= 40%10.5 gebelik/ET Schimberni M, et al., Fertil Steril, 2008

20  >= 38 yaş  FSH < 15 mIU/ml  3 siklus doğal siklus veya IVF ◦ Doğal siklus% 11.7 gebelik ◦ IVF% 27.2 gebelik  40-42 yaş ◦ Doğal siklus% 0 gebelik ◦ IVF% 37.5 gebelik Check JH, et al., Clin Exp Obstet Gynecol, 2008

21

22

23

24 Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

25

26

27

28

29  31 hasta GH kullanmış, 30 hasta kontrol grubu  GH grubunda daha yüksek oranda gebelik elde edilmiş ancak fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Küçük T, et al., 2008

30  57 poor responder hasta  228 kontrol hastası  Luteal faza östradiol eklenmiş  Östradiol alan grupta gebelik oranı %28.1  Kontrol grubunda gebelik oranı % 22.4  İstatistiksel olarak anlamsız Hill MJ, et al., 2008

31  Oral kontraseptif ön tedavisi alan poor responder hastalarda gebelik oranları açısından hiçbir fark görülmemiştir. Duvan CI, et al., 2008

32  84 hasta  LH eklenen grup gebelik oranı:%30  LH eklenmeyen grup gebelik oranı: %22.2  LH eklenmesinin bir faydası gösterilememiş Barretxea G, et al., Fertil Steril 2007

33  İleri anne yaşında PGD sonuçları ile ilgili 4 randomize kontrollü çalışma var. PGS canlı doğum oranlarını arttırmıyor. Anderson&Pickering 2008

34  Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı vakalarında lazer assisted hatching bir sonraki tedavide başarı oranlarını arttırmıyor. Valojerdi MR, et al., 2008

35  40 yaş üstü IVF başvuruları yıllar içinde artıyor.  Canlı gebelik oranlarına bakıldığında sonuçlar özellikle yumurtası az hastalarda yüz güldürücü değil.  Hiçbir KOH protokolü diğerinden anlamlı olarak daha üstün değil.  PGD ve AH bu yaş grubunda gebelik sonuçlarını etkilemiyor.


"Dr. Hakan Özörnek.  Sosyal ve ekonomik sebepler ve insan yaşamının uzaması kadınlarda çocuk doğurma yaşının büyümesine sebep oluyor. Bu grupta da infertilite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları