Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antagonist gebelik oranlarını arttırır rutin olarak kullanılmalıdır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antagonist gebelik oranlarını arttırır rutin olarak kullanılmalıdır"— Sunum transkripti:

1 Antagonist gebelik oranlarını arttırır rutin olarak kullanılmalıdır
Dr. Hakan Özörnek

2 Antagonist gebelik oranlarını azaltmaz, hastaların konforunu arttırır rutin olarak kullanılmalıdır
Dr. Hakan Özörnek

3 Agonist

4 Antagonist

5 Antagonist protokolü Antagonist

6 Protokol karşılaştırma
Antagonist

7 Antagonistlerin avantajları
Stimulasyon süresinin kısa olması Daha az gonadotropin dozu Siklus maliyetinin düşmesi Daha az enjeksiyon OHSS riskinin azalması Hipoöstrojenemi bulgusunun olmaması Kilo alma, baş ağrısı, sıcak basması, gece terlemeleri, mood değişiklikleri, bulantı

8 Poor responder

9 Siklus iptal oranları

10 Antagonist vs long Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

11 Antagonist vs flare up Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

12 Normo responder

13 Normo responder-Antagonist
35 yaşından küçük tubal infertilite hastaları - DIR Siklus sayısı Klinik gebelik/ET Agonist 7712 37.8 Antagonist 1852 36.1 Engel, et al., 2006

14 Normo responder-Antagonist
Hasta sayısı 36 113 Ampul sayısı 35.6 24.3* E2 seviyesi 2549 1786* Oosit sayısı 12.6 9.2 ET sayısı 2.7 2.6 Gebelik oranı/ET 27.3 21.2 OHSS oranı 11.1 3.5* Olivennes, et al., 2000

15 Normo responder-Antagonist
Hasta sayısı 109 226 Gonadotropin dozu 1800 1350* Stimulasyon süresi 26 9* E2 seviyesi 1370 1090 Oosit sayısı 9.6 7.9 Gebelik oranı/ET 41.7 35.8 The European and Middle East Orgalutran Study Group, 2001

16 Hiper responder

17 Hiper responder-Antagonist
PCO ve hiperstimülasyon riski olan hastalarda antagonist tercih edilmelidir. E2 değerleri antagonist sikluslarda daha düşüktür. Ovulasyonu sağlamak amacıyla HCG yerine agonist kullanılabilir.

18 PCO-Antagonist Agonist Antagonist Hasta sayısı 70 59 OHSS oranı 7.1
5.0 Gebelik oranı/ET 58.5 57.6 Bahceci, et al., 2005

19 OHSS Antagonist tedavisi agonistlere oranla
Ağır OHSS yi %39 azaltıyor (Al-Inany et al., 2007) Hospitalizasyonu %54 azaltıyor (Kolibianakis et al.,2006)

20 Meta analiz Agonist vs Antagonist
Al-Inany 2007 Canlı doğum oranı OR 0.82 CI Antagonistte canlı doğum oranı anlamlı olarak düşük Kolibianakis 2006 Canlı doğum oranı OR 0.86 CI Antagonistte canlı doğum düşük değil

21 EF analog kullanım oranları

22 EF analog karşılaştırma 2006-2008
Agonist Antagonist Siklus sayısı 537 2033 Yaş 28.4 31.5* Ort. Siklus 1.42 1.71 Ort. Yumurta 12.5 9.7* Ort. Transf. Embryo 2.9 2.6 Klinik Gebelik/ET 43.7 45.0

23 EF antagonist siklus gebelik oranları

24 Hastaların IVF tedavisini bırakmalarının en önemli nedenleri
Tedavi süresi Yan etkiler Hipoöstrojenizm yan etkileri yok Daha düşük gonadotropin dozu

25 Eve gidecek mesaj Antagonist siklusları tüm dünyada yıllar içinde artış kaydetmiş ve endikasyon yelpazesi düşük cevap veren hastalardan normal cevap veren hastalara genişlemiştir. Antagonist kullanımında tecrübenin artması agonistlerle aralarındaki geçmiş yıllardaki gebelik oranı farkını azaltmış ve klinik açıdan ihmal edilebilir bir noktaya getirmiştir.

26 Eve gidecek mesaj Tedavi stresinin hastanın tedaviyi bırakmasına sebep olduğu bilinen bir gerçektir ve bu stres kolay, kısa ve az enjeksiyonlu hasta dostu tedavi modelleri ile azaltılabilir. Bu yeni tedavi yaklaşımında antagonistler hasta konforunu arttıracak en önemli yardımcımız olacaktır.

27 SONUÇ Antagonist kullanımı gebelik şansını azaltmaz, hastaların konforunu arttırır rutin olarak kullanılmalıdır.


"Antagonist gebelik oranlarını arttırır rutin olarak kullanılmalıdır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları