Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Riskler / Yan etkiler Ciddi OHSS Assit Plevral effüzyon tromboz PCO / PCOS x 3-4 MacDougall et al, 1990 BG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Riskler / Yan etkiler Ciddi OHSS Assit Plevral effüzyon tromboz PCO / PCOS x 3-4 MacDougall et al, 1990 BG."— Sunum transkripti:

1

2 Riskler / Yan etkiler Ciddi OHSS Assit Plevral effüzyon tromboz PCO / PCOS x 3-4 MacDougall et al, 1990 BG

3 In Vitro Oosit Matürasyonu (IVM) Doğal siklusda stimule edilmemiş overlerden germinal vezikül (GV) aşamasındaki oositleri toplamak In vitro 24 - 48 saatte matür (M-II evresi) hale getirdikten sonra IVF / ICSI uygulamak BG

4 Oosit maturasyonu nedir? Oosit maturasyonu germinal vesikül (GV) evresinden metafaz –II (M-II) evresine geçişteki birinci meiotik bölünmenin tamamlanması, ve bu sürece fertilizasyon ve erken embryonik gelişim için gerekli olan sitoplazmik maturasyonun eşlik etmesi olarak tanımlanır BG

5 IVM Potansiyel Biolojik Avantajları Gonadotropinlerin çok az ya da hiç olmaması Anöploidi oranına etkisi ? Oositin doğal seçilmiş olması Daha iyi embryo gelişimi ve seçimi ? GnRH analoglarının olmaması Oosit / Endometrium üzerine etkisi ? NET SONUÇ Ovarian / uterin fizyolojiye minimal müdahale Oosit ve endometriumda maksimum uyum BG

6 IVM Potansiyel Dezavantajları 1. Daha az sayıda oosit Gerçekte ne kadara ihtiyaç var ? 2. Mayotik spindle oluşumu esnasında yapay bir çevrede bulunmanın etkisi Li et al 2006 IVM vs IVF oositlerinde daha yüksek oranda anomal spindle ve kromozom anomalisi rapor etmişlerdir BG

7 “MODERN” IVM TANIMI Antral folliküllerden GV oositlerin elde edilmesi ve bunların daha sonra in vitro maturasyonu Ovarian stimulasyonun hiç olmaması ya da minimal stimulasyon IVF için stimule edilmiş sikluslardan elde edilen immatür oositlere uygulanan “rescue IVM” den farklıdır Cumuluslarla kaplı oositlerin maturasyonudur Primordial folliküllerin in vitro büyümesi (growth) IVG değildir BG

8 IVM – Klinik Güçlükler Hasta seçimi Gonadotropin stimulasyonu hCG tetiklenmesi (priming) Endometrial hazırlık – erken mi yoksa geç mi estrojen vermek? Hangi kalınlık? IVF veya ICSI ? IVM kültür mediumu ? BG

9 Hasta seçim kriterleri -IVM 1. PCO veya PCOS hastaları, irregular ya da regular- siklusu olanlar 2. Antral follikül sayısı (AFC) >20 3. Yaş <35 4. ‘IVM normal overleri olan hastalar; erkek faktörlü hastalar ve Unexp inf. – kabul edilebilir gebelik oranları (Suikkari, Finland) 5. Diğer (IVF kötü cevap verenler, oosit bağışı ve kanser hastalarında fertilitenin korunması) BG

10 ÇAPLARA GÖRE FOLİKÜL HACMİ 1.15013 0.90412 0.69611 0.52310 0.3819 0.2688 0.1797 0.1136 0.065 Hacim (ml)Çap (mm) BG

11 IVM hastalarının klinik hazırlanması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 U/S rFSH 150IU/day OR ICSI ET Protokol 2 (stimulation) Protokol 1 (no stimulation) ET (day 3)U/S OR ICSIhCG BG

12 IVM of oositleri – laboratuar işlemleri Immature oocytes Maturasyon mediumda oositler kültüre edilir Mature oosit (M-2) Inseminasyon (ICSI) Transfere hazır embryolar Oositler yıkanır 24 – 48 st kültür Inseminasyon Klivaj Fertilize oositler (2PN) 16-18 saat BG

13 FSH PRIMING: IVM SİKLUSLARINDA ENDİKASYONLAR ve KONTRENDİKASYONLAR BG

14 Priming with FSH for 3 days followed by a costing for 2 – 3 days before immature oocyte retrieval from patients with PCOS may improve the maturational potential of oocytes and the implantation rate of the cleaved embryos (Wynn P et al HR 1998; Mikkelsen AL et al RBM Online 2003) In regularly cycling women no beneficial effect of FSH priming and coasting after FSH priming has been observed (Mikkelsen AL et HR 1999) SONUÇ BG

15 Priming with hCG before retrieval of immature oocytes in women with infertility due to polycystic ovary syndrome Chian RC, Gülekli B, Buckett WM, Tan SL N Engl J Med 1999; 341: 1624-1626 McGill Reproductive Center, Royal Victoria Hospital, Montreal, Canada BG

16 Antalya 2007 BG

17 Randomized, controlled trial of priming with 10,000 IU versus 20,000 IU of human chorionic gonadotropin in women with polycystic ovary syndrome who are undergoing in vitro maturation. Gulekli B, Buckett WM, Chian RC, Child TJ, Abdul-Jalil AK, Tan SL McGill Reproductive Center, Royal Victoria Hospital, Montreal, Canada Fertil Steril. 2004 Nov;82:1458-1459 BG

18 Antalya 2007 BG

19 IN-VITRO MATURATION AND FERTILIZATION OF OOCYTES FROM UNSTIMULATED OVARIES: PREDICTING THE NUMBER OF IMMATURE OOCYTES RETRIEVED BY EARLY FOLLICULAR PHASE ULTRASOUND SCAN Tan SL, Child TJ, Gülekli B McGill Reproductive Center, Royal Victoria Hospital Montreal, Canada Am J Obstet & Gynecol, 2002,186:684-9 BG

20 Antalya 2007 BG

21 Antalya 2007 BG

22 A comparison of in vitro maturation and in vitro fertilization for women with polycystic ovaries Child TJ, Philips SJ, Abdul-Jalil AK, Gulekli B, Tan SL McGill Reproductive Center, Royal Victoria Hospital Montreal, Canada Obstet Gynecol 2002; 100:665-70 BG

23 IVM (n=107)IVF (n=107)OR(95%CI) Age (y)32.8±4.233.1 ±4.1 IU(ampouls) FSH02355 ±833 (31.4 ±11.1) Occytes collected10.3 ±7.614.9 ±6.5 * M II oocytes7.8 ±4.912 ±5.4 * 2PN embryos6.1 ±3.89.3 ± 4.4 * Cleaving embryos5.8 ± 3.78.6 ± 4.2 * ET (range)3.2 ± 0.9 (1-5)2.7 ± 0.8 (1-6) * Pregnant [ n(%) ]28 (26.2)41 (38.3)0.57 (0.31-1.06) Impl. Rate (%)9.517.1 *0.51 (0.31-0.84) Clin Preg [ n(%) ]23 (21.5)36 (33.7)0.54 (0.28-1.04) Live birth [ n(%) ]17 (15.9)28 (26.2)0.53 (0.26-1.10) Multiple live births 7 (41.2)10 (37.0)1.26 (0.30-5.11) Twins 6 9 Triplets 1 1 OHSS 0 12 (11.2%) * Obstet Gynecol 2002; 100:665-70 * p<.01 BG

24 27 % BG

25 IVMIVFp Siklus23 Yaş30.8 ± 3.229.7 ± 3.40,001* Ooosit sayısı12.8 ± 7.0514.5 ± 7.30,007* M II sayısı9.3 ± 4.811.3 ± 5.30,031* Fert oosit6.6 ± 3.78.0 ± 4.30,003* Emb sayısı5.9 ± 4.17.3 ± 4.30,001* ET sayısı3.4 ± 1.42.7 ± 0.80,026* Klinik gebelik7 (30.4%)1 (4.3%)0,031** Canlı doğum5 (21.7%)00,062** Abort1 (4.3%)2 (8.6%)1,00** Ongoing1 (4.3%)01,00** OHSS04 (17.3 %)0,125** BG

26 Fertility and Sterility, Volume 85, Supplement 2, April 2006, Pages S11-S12 BG

27

28

29 Sonuç Ovarian stimulasyona ait risklerden arınmış emin bir tedavi yöntemidir Özellikle ART gereksinimi olan PCO / PCOS ‘lu kadınlar için uygun görünmektedir Diğer ART yöntemleri kadar güvenlidir Daha fazla merkezin sonuçlarına gereksinim vardır BG

30


"Riskler / Yan etkiler Ciddi OHSS Assit Plevral effüzyon tromboz PCO / PCOS x 3-4 MacDougall et al, 1990 BG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları