Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Doç.Dr. Akın KAYA Ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Doç.Dr. Akın KAYA Ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi."— Sunum transkripti:

1 Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Doç.Dr. Akın KAYA Ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi

2

3

4 Akut solunum yetersizliğinde NIMV deneyimi KANIT TİPİ Güçlü Az güçlü Zayıf KOAH alevlenme Akut kardiyojenik pulmoner ödem İmmünosupresif hastalar KOAH’lı hastaları mekanik ventilatörden ayırma dönemleri Astım Kistik fibroz Postoperatif solunum yetersizliği DNI hastalar Ekstübasyon sonrası başarısızlık Üst hava yolu obstrüksiyonu ARDS Travma Obstrüktif uyku apne sendromu, Obesite hipoventilasyon Lieshhing T, Kwok H, Hill N. Acute applications of noninvasive positive pressure ventilation. Chest 2003:124; 699-713.

5 Neden NIMV? İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON İLE İLGİLİ KOMPLİKASYONLAR Entübasyon ve mekanik ventilasyon ile ilgili komplikasyonlar Hava yolu savunma mekanizmalarının bozulması ile ilgili komplikasyonlar Ekstübasyon sonrası komplikasyonlar

6 Noninvaziv MV’nun avantajları Endotrakeal entubasyona bağlı travma oluşmaz Havayolu savunma mekanizmaları intakt kalır Artmış hasta konforu Normal beslenme, yutkunma ve konuşma olanağı Fizyolojik olarak havanın ısınması ve nemlendirilmesi Fizyolojik öksürük Daha az sedasyon ve daha kolay weaning ET intubasyon gerekliliğinde zaman kaybedilmemiş olması

7 NIMV’nun yararlı etkileri Atelektazilerin açılması Solunum kaslarının dinlenmesi Solunum merkezinin CO2 duyarlılığının düzeltilmesi V/Q orantısızlığının düzelmesi Pulmoner hipertansiyonun azaltılması Hastaların kendilerini nöropsikiyatrik açıdan daha iyi hissetmeleri

8

9 Mekanik ventilatör endikasyonu olan bir hastada entübasyondan önce NIMV’nun uygulanabilirliği araştırılmalıdır

10 NIMV Endikasyonları

11 NIMV Başarısı

12 NIMV-uygun hasta tanımı Koopere, hava yolunu koruyan hasta Stabil klinik Maskenin uygulanabilirliği

13 Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon için gerekli ekipman 1) Maske ve maskeyi tutan aparat 2) Ventilatör 3) Ventilatör devresi 4) Aksesuarlar a- Oksijen sistemi b- Nemlendirici Uygun ventilatör seçimi Uygun maske seçimi Hasta ve ventilatör arasındaki uyum NIV’nin başarısını etkiler

14 BiPAP: Kronik ve akut solunum yetersizliğinde IPAP: Ventilasyonu artırır (Vt artar ve PaCO2 azalır) EPAP:FRC’yi artırır (oksijenizasyonu artırır) iPEEP den kaynaklanan solunum işi yükünü azaltır Üst solunum yolunu stabilize eder IPAP-EPAP= Basınç desteği (PS) Avantaj: Ucuz, portable, sofistike değil, hasta uyumu iyi Dezavantaj: Alarm-monitorizasyon-bateri-O2 blender eksikliği, basınçlar kısıtlı (20-30cmH2O) (Vision gibi yeni BiPAP’lar daha sofistike)

15 Ventilatör ayarları Başlangıç ayarları –EPAP: 4-5 cmH 2 O –IPAP: 8-12 cmH 2 O –Aradaki fark PS: 7-16 cmH 2 O Ayar değişikliği –EPAP birer birer (SpO 2 ’ye göre) –IPAP ikişer ikişer (TV ve PaCO 2 ’ye göre) Konfor için: –Rise time: 0.1 sn –İnspiryum zamanı: <1.0 sn. Oksijenasyon: SpO 2 : 90-92 olmalı

16

17

18 Ne Zaman Yoğun Bakım Ünitesi Ciddi solunum Yetmezliği Başka organ yetmezliği varlığı Entübasyon olasılığının değerlendirilmesi NİV’un başarı olasılığı:ciddi asidoz, ciddi hiperkapni, koma,konfüzyon,orofasyal anormallik, ilk 1-2 saatte pH veya PCO2’de düzelmenin az olması

19

20 Nasıl başlamalı? Hasta 45 o oturur pozisyonda, Maske yavaşça yüze oturtulur Kafa bantları sabitlenir Alarmlar kapatılır Düşük basınçla başlanır, Ayarlar yapılır (EPAP, IPAP, tetiklemeler, mod, FiO2, rise time, Ti) Kaçak kontrol edilir, Hasta – ventilatör uyumuna bakılır Hasta gözlenir. Soru sorulur (basınç?, hava miktarı?, zaman?, hızı?

21

22 Nazal-Oronazal maskeler AvantajlarıDezavantajları Nazal maske Ölü boşluk az Aspirasyon riski az Klostrofobi minimum Konuşma, beslenme, balgam atabilme kolaylığı Ağız kaçağı, ağız kuruluğu Nazal obstrüksiyonda etkisiz Nazal irritasyon ve rinore Burun kökünde ülserasyon Oronazal maske Ağız kaçaklarını önler Ağız solunumu yapanlarda daha etkin Nazal obstruksiyonda etkin Artmış ölü boşluk Aspirasyon riski Klostrofobi Konuşma, beslenme zorluğu Yüze uyumda zorluk Burun ve yüzde basınca bağlı ülser Ventilatör bozukluğunda asifiksi riski

23 Garpestad, E. et al. Chest 2007;132:711-720 NIMV için hasta seçimi ve pratik uygulama algoritması

24 Invasiv ve Non Invasiv Ventilasyon arasında bir savaş yok Tartışılan: doğru seçim doğru hasta doğru zamanlama

25 Hipoksemik solunum yetersizliği- Tanım P a O 2 /F i O 2 <200 (Maksimum medikal tedaviye rağmen) Solunum sıkıntısı (solunum sayısı>35/dak) –Yardımcı solunum kaslarının kullanılması –Paradoks solunum KOAH dışı tanı –Kalp yetersizliği –Pnömoni –ARDS –Travma

26 Akut kardiyojenik pulmoner ödem Pnömoni İmmunosupresif hastalar ARDS Ekstübasyon sonrası Akciğer rezeksiyonu sonrası Göğüs travması AKUT HİPOKSEMİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE NIMV

27 NIMV- Hipoksemik solunum yetersizliği NIMV ile tedavi edilen 3 hastadan 1’inde entübasyondan kaçınılabilir NIMV uygulanan 10 hastadan 1’inde mortalite önlenebilir

28 AKUT HİPOKSEMİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE NIMV Hipoksemiye hiperkapninin eşlik ettiği hastalarda NIMV’un etkinliği artmaktadır

29

30 Akut kardiyojenik pulmoner ödem- NIMV

31 İnspirasyon plevral basınçta azalma sağ atrial basınçta azalma venöz dönüşte artma enddiastolik dolma basınçta artış sol ventrikül ardyükünde artış kardiyak iş yükünde artış Ventilasyon ve hemodinami Peters J et al. J Appl Physiol 1988;64:1518-26

32 inspirasyon intratorasik basınçta artış Sağ atrial basınçta artış venöz dönüşte azalma enddiastolik dolma basıncında azalma atım volümde azalma kardiyak iş yükünde azalma kardiyak oksijen tüketiminde azalma Mekanik ventilasyonun etkileri Peters J et al. J Appl Physiol 1988;64:1518-26

33

34 SV yetmezliği Pulmoner ödem  pulmoner kompliyans  hava yolu rezistansı  negatif intratorasik basınç  Solunum işi  Solunum işi  CO  PaO 2 Solunum kas yorgunluğu  DaO 2 +  PaCO2

35 CPAP IN CARDIOGENIC PULMONARY EDEMA Rasen et al: Chest 1985; 87: 158-162

36 Akut kardiyojenik pulmoner ödem-NIMV Fonksiyonel residüel kapasite artar, akciğer kompliyansı düzelir İntrapulmoner şant azalır Atelektazi azalır, V/Q düzelir Hemodinami düzelir

37 İlk 30 dakikada pH, P a CO 2 ve oksijen satürasyonunda anlamlı düzelmeler sağlanır. CPAP ile entübasyon gereksinmesi %26 azalır, hastane mortalitesi %6.6 azalma eğilimi gösterir. YBÜ’de geçen süre NIMV ile IMV’a göre 2 gün daha kısa. Akut kardiyojenik pulmoner ödem-CPAP British Thoracic Society Standarts of Care Commitee. Non-invasive ventilation in acute respiratory failure. Thorax 2002;57;192-211.

38 CPAP veya NIMV (BiPAP)?

39 CPAP –PSV ? Atelektazi ve düşük Va/Q Solunum kas güçsüzlüğü

40 SV yetmezliği Pulmoner ödem  pulmoner kompliyans  hava yolu rezistansı  negatif intratorasik basınç  Solunum işi  Solunum işi  CO  PaO 2 Solunum kas yorgunluğu  DaO 2 +  PaCO2

41

42 Akut kardiyojenik pulmoner ödem-NIMV 1-Vital bulgularda, dispne indeksinde ve kan gazlarında ilk saatlerde daha belirgin olan düzelmeler sağlar. 2-Entübasyon oranını azaltır. 3-Yoğun bakım süresini kısaltır. 4-Yoğun bakım ve hastane mortalitesine etkisizdir. 5-Erken dönemde kalp rezervleri azalmış hastalarda mortaliteyi azaltabilir. 6-Hipoksemiye ek olarak P a CO 2 ’si yüksek olan hastalar daha fazla yararlanmaktadır. 7-Teorik olarak beklenmekle birlikte CPAP’ın BIPAP’a üstünlüğü gösterilememiştir. 8-Uygulama standart tedaviden farklı düzeyde yan etkiye yol açmamaktadır.

43 NIMV ve pnömoni

44 NIMV-pnömoni Entübasyon gereksinmesi azalır YBÜ süresi kısalır Mortaliteye etkisi??? Hiperkapnik hastalarda YBÜ’ndeki mortaliteyi azaltır

45 İMMUNOSUPRESİF HASTALARDA MEKANİK VENTİLASYON GEREKTİREN AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ HASTALIK Hematolojik malinite Kemik iliği transplantasyonu Solid tümörlü hastalar MORTALİTE %70-80 %80-95 %70-90

46

47 NIMV-İmmunosupressif hastalar NIMV ile IMV da görülen hemorajik ve infeksiyöz komplikasyonlar azalır. Nozokomiyal pnömoni riski 4 kat azalır. Entübasyon gereksinmesi azalır YBÜ’ndeki mortalite azalır. Hastane mortalitesinde azalma???

48 NIMV-ARDS Hipoksemiyi düzeltebilir (Şant fraksiyonunda azalma) Entübasyon gereksinmesini azaltabilir Hastaların hemodinamik olarak stabil olmaları gereklidir

49

50

51 Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Non-invaziv Ventilasyon

52 KOAH NİV consensus conferences. AJRCCM 2001;163:283-91

53 Akut hiperkapnik SY Ventilatuvar hastalıklar –CNS hastalıkları enfeksiyon, travma, zehirlenmeler –Spinal kord hastalıkları Amiyotrofik lateral skleroz –Nöral hastalıklar –Müsküler hastalıklar Myastenia Gravis Gullian Barre hastalığı –Göğüs kafesi deformiteleri Kifoskolyoz Sternum anomalileri (P. ekskavatum, karinatus)

54

55 NIMV endikasyonları Akut Hiperkapnik solunum yetersizliği Akut solunum sıkıntısı bulgu ve belirtileri Orta-ciddi dispne Dakika solunum sayısı > 24, paradoks solunum ve yardımcı solunum kaslarının kullanılması Gaz değişim anormalliklerin gözlenmesi PaCO2 > 45 mmHg, pH < 7.35

56 KOAH ve NIMV Vital bulgular ve dispne skorlarında düzelme Hastaların %58-93’ünde ETI önleme Mortalite, morbidite, yoğun bakım ünitesinde ve hastane kalış süresinde azalma Bu hastalarda uzun yıllar invaziv mekanik ventilasyon kullanımı gündemdeyken son yıllarda bu noninvaziv mekanik ventilasyona doğru kaymıştır

57 BTS rehberi Bronşektazi akut atağına bağlı respiratuvar asidozu (pH<7.35) olan hastalarda NİV denenebilir, fakat sekresyonların fazlalığı etkinliğini azaltabilir. Rutin olarak kullanılmamalı. [C] Nöromüsküler hastalıklar veya göğüs duvarı problemlerinden dolayı (obesite-hipoventilasyon da dahil) gelişen akut solunum yetmezliklerinde NİV kullanılmalıdır. [C] Thorax 2002;57:192-211

58 Nöromüsküler hastalıklardaki NİV’de u Yüksek oranda hemşire desteği gerekir, u Yoğun fizyoterapi ve öksürük eğitimi gerekir, u Bulber problemler olabilir, u Kardiyomiyopati eşlik edebilir u Beslenme problemleri vardır,

59 Göğüs duvarı hastalıklarında Yüksek riskli asemptomatik –VT < 1-1.5 lt –Ergenlikten önce gelişmiş –4-5. dekattan sonra Anormal noktürnal AKG değeri ve semptomları olanlar –PaCO 2 >45 mmHg veya –5 dk’dan fazla SpO 2 <%80 ise

60 Overlap sendromu: –KOAH ve OSA (Flenley DC) –BiPAP kullanılmalıdır Obesite hipoventilasyon sendromu: –PaO 2 < 70mmHg, –PaCO 2 > 45mmHg, –BMI >30 ve –ek kronik AC hastalığı yok.

61 Akut astımda NPPV için hasta seçimi NPPV akut astmada rutin kullanılmaz.(BTS) Uygun hastalar Klinik . Orta-ağır solunum sıkıntısı. Takipne (RR > 28 solunum/dk). Yardımcı solunum kası kullanımıAKG . PaCO2 > 40 veya artma eğilimi PaO2/FiO2 < 200 Uygun olmayan hastalar. Solunum arresti, koma, koopere olamayanlar. pH < 7.10. Aşırı sekresyon. Maske uyumsuzluğu

62 Kronik solunum yetersizliğinde NIMV: KOAH Optimal medikal tedavi (bronkodilatataör±steroid, O2) almasına rağmen semptomlu olan bir hastada PaCO2>55 mm Hg ya da PaCO2= 50-54 mm Hg VE gece desatürasyon ( 2L/dakika O2 alırken kesintisiz 5 dakika ya da monitörizasyon süresinin %10’undan fazla oksijen satürasyonu <%88 ise ) PCO2=50-54 mm Hg VE bir yılda 2’den fazla hastaneye yatmayı gerektiren akut hiperkapnik solunum yetersizliği

63 NIMV-mekanik ventilatörden ayırma ve ekstübasyonun kolaylaştırılması Ekstübasyon kriterleri sağlanmadan stabil hastaların ekstübe edilip NIMV uygulanması Ekstübasyon sonrası başarısız olunan hastalarda NIMV uygulanarak entübasyonun önlenmesi Planlanmamış ekstübasyonlar sonrasında NIMV uygulanması S Nava, S Karakurt The role of mechanical ventilation in facilitating weaning and extubation. Eds J Mancebo, A Net, L Brochard In: Mechanical Ventilation and Weaning. Springer Verlag, 2002.

64

65

66


"Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Doç.Dr. Akın KAYA Ankara Ün. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları