Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ventilasyon Modları Prof.Dr.Yalım Dikmen. Mekanik Ventilasyonun Klinik Amaçları 1)Hipokseminin düzeltilmesi 2)Akut solunumsal asidozun düzeltilmesi 3)Solunum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ventilasyon Modları Prof.Dr.Yalım Dikmen. Mekanik Ventilasyonun Klinik Amaçları 1)Hipokseminin düzeltilmesi 2)Akut solunumsal asidozun düzeltilmesi 3)Solunum."— Sunum transkripti:

1 Ventilasyon Modları Prof.Dr.Yalım Dikmen

2 Mekanik Ventilasyonun Klinik Amaçları 1)Hipokseminin düzeltilmesi 2)Akut solunumsal asidozun düzeltilmesi 3)Solunum sıkıntısının kaldırılması 4)Atelektazilerin önlenmesi ve tedavi edilmesi 5)Solunum kası yorgunluğunun önlenmesi Slutsky AS: Chest 104: 1833; 1993

3 Mekanik Ventilasyonun Klinik Amaçları 6)Sedasyon ve nöromüsküler bloker kullanımının sağlanması 7)Sistemik veya miyokard O 2 tüketiminin azaltılması 8)Kalp debisinin idamesi 9)Kafa içi basıncının azaltılması 10)Göğüs duvarının sabitleştirilmesi Slutsky AS: Chest 104: 1833; 1993

4 Mekanik Ventilasyonun Zararları Hemodinamik etkiler Barotravma Ventilatörle ilişkili Akc hasarı Oksijen toksititesi Ventilatörle ilişkili pnömoni Hastanın huzursuzluğu veya ventilatör ile uyumsuzluk Aşırı sedasyon gereksinimi

5 Mekanik Ventilatörler Kontrol ünitesi Hasta İnspirasyon valfi Ekspirasyon valfi Prof. K. Akpir

6 Ventilasyon Modları Ventilasyon modları genel olarak –Göğüs içinde oluşan basınç şekline Pozitif basınçlı ventilasyon Negatif basınçlı ventilasyon –Hasta ventilatör bağlantısına Noninvazif ventilasyon İnvazif ventilasyon –İnspirasyon akımının başlama şekline –İnspirasyon akımının hedefine –İnspirasyondan ekspirasyona geçiş şekline göre farklılaşırlar.

7 Noninvazif Ventilasyon Avantajları İntübasyona bağlı komplikasyonlar   MV süresi ve  yatış  Mortalite Hasta konforu Sedasyon gereksinimi  Aralıklı kullanım Kontrendikasyonları CPR uygulaması Solunum arresti Ciddi hemodinamik bozukluk GKS< 8 Status astmaticus Status epilepticus İki yada daha çok organ yetersizliği Trakeostomi/fasyal deformiteli hastalar Oronazal/üst GİS cerrahisi, üst GİS kanaması Dolaşım şoku

8 İnspirasyonu ventilatör başlatır –Zaman tetikli (Kontrole ventilasyon) Volüm kontrole Basınç kontrole İnspirasyonu hasta başlatır –Hasta tetikli (Yardımlı ventilasyon) Asist kontrole ventilasyon Senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon (SIMV) Basınç destekli ventilasyon (PSV) Spontan ventilasyon –CPAP, BIPAP İnspirasyon Akımının Başlama Şekline Göre Ventilasyon Modları

9 İnspirasyon Akımının Başlamasına Göre modlar Ventilatör (zaman) tetiklemeli

10 İnspirasyon Akımının Başlamasına Göre modlar Basınç Destekli Ventilasyon (PSV) Hasta tetiklemeli Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) Hasta tetiklemeli

11 İnspirasyon Akımının Hedefine Göre ventilasyon modları Volüm hedefli –Volüm kontrole ventilasyon –Volüm asist kontrole ventilasyon –Volüm kontrollü SIMV

12 İnspirasyon Akımının Hedefine Göre Ventilasyon Modları İnspirasyon akım hızı sabittir İnspirasyon akım şekli karedir Tidal volüm sabittir Basınç değişkendir

13 İnspirasyon Akımının Hedefine Göre Ventilasyon Modları Basınç hedefli –Basınç kontrole ventilasyon –Basınç asist kontrole ventilasyon –Basınç kontrollü SIMV

14 İnspirasyon Akımının Hedefine Göre Ventilasyon Modları İnspirasyon akım hızı değişkendir İnspirasyon akım şekli yavaşlayan akımdır Hava yolu basınçları sabittir Tidal volüm değişkendir

15 İnspirasyondan Ekspirasyona Geçiş Şekline Göre Ventilasyon Modları Siklus mekanizması –Volüm –Basınç –Zaman Volüm-basınç kontrole Volüm-basınç asist kontrol Volüm-basınç kontrollü SIMV –Akım Basınç destekli

16 İnspirasyondan Ekspirasyona Geçiş Şekline Göre Ventilasyon Modları Zaman sikluslu ventilasyon

17 İnspirasyondan Ekspirasyona Geçiş Şekline Göre Ventilasyon Modları Akım sikluslu ventilasyon

18 Yeni Ventilasyon Modları Volume Assured Pressure Support (VAPS) Volume Support (VS) Pressure Regulated Volume Control (PRVC) Proportional Assited Ventilation (PAV) Biphasic Positive Airway Pressure (BIPAP)

19 Volume Assured Pressure Support (VAPS) Yüksek değişken akım ile sabit tidal volümü birleştirir. Tidal volüm feedback kontrol sağlar. Ventilatör üzerinde ayarlanan parametreler –Solunum frekansı –Tepe inspirasyon akım hızı –PEEP –FiO 2 –Tetik (istenirse) –Minimum tidal volüm –İnspirasyon basınç düzeyi

20 Volume Assured Pressure Support (VAPS)

21 Volume Support (VS) Basınç limitli akım sikluslu ventilasyondur. Tidal volüm, basınç destek seviyesinin kontrolü için geri bildirim sağlar. Ventilatör üzerinde ayarlanan parametreler –Tidal volüm (dakika ventilasyonu) –Yüksek basınç alarmı (üst basınç seviyesi) –FiO 2 –PEEP –Solunum hızı –Tetik

22 Volume Support (VS)

23 “Pressure Regulated Volume Control” (PRVC) Basınç limitli, zaman sikluslu ventilasyon şeklidir, Tidal volüm basınç limitini ayarlamak için feedback kontrol sağlar. Ventilatör üzerinde ayarlanan parametreler –Tidal volüm –Yüksek basınç alarmı (üst basınç seviyesi) –FiO2 –PEEP –Solunum hızı ve inspirasyon süresi –Tetik (istenirse)

24 “Pressure Regulated Volume Control” (PRVC)

25 “Biphasic Positive Airway Pressure” BIPAP

26 “Airway Pressure Release Ventilation” (APRV)

27 Volüm Hedefli Ventilasyonun Avantajları/dezavantajları Dakika ventilasyonu sabittir PaCO 2 düzeyleri kontrol altına alınabilir Sabit akım kompliyansı düşük akciğerde gazın homojen dağılımını sağlar Akım hızı değiştirilebilir Havayolu basınçları kontrol edilemez Kaçaklar tidal volümün düşmesine neden olur Yavaş akım hızlarında hasta eforu artar

28 Basınç Hedefli Ventilasyonun Avantajları/dezavantajları Havayolu basınçları sabittir Yavaşlayan akım rezistansı yüksek akciğerde gazın homojen dağılımını sağlar Kaçaklar tidal volümün düşmesine neden olmaz Tidal volüm sabit değildir Dakika ventilasyonu sabit değildir

29 Kontrole Ventilasyon Endikasyonları Tüm solunum işi ventilatör tarafından yapılır 1)Ağır solunum yetersizlikleri (ARDS) 2)Hemodinamik instabilite 3)Kompleks yaralanmaları olan hastalar 4)Paralizi uygulanan hastalar

30 Kontrole Ventilasyonda Sorunlar 1)Sedasyon ve paralizi gereksinimi 2)Diyafram kas gücünde azalma 3)Uzayan YB ve MV süresi 4)Nozokomial infeksiyonlarda artış 5)DVT insidansında artış

31 Yardımlı Ventilasyon Endikasyonları Solunum işi ventilatör ile hasta arasında paylaştırılır 1)KOAH 2)Modere solunum yetersizlikleri 3)Ventilatörden ayırma süreci

32 Yardımlı Ventilasyonda Sorunlar Hasta ventilatör senkronizasyonu Yeterli alveol ventilasyonu hastanın çabasına bağlıdır

33 Akut Sıkıntılı Solunum Sendromunda Ventilasyon Akciğer koruyucu ventilasyon –Tidal volüm 6 ml/kg –Plato basınçları < 30 cmH 2 O –Yüksek PEEP –“Recruitment” manevraları Yavaş akım hızları (Ters oranlı ventilasyon)

34 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Ventilasyon Noninvazif ventilasyon Yardımlı solunum modları Oto-PEEP ölçerek PEEP düzeyi Akut solunumsal alkaloza dikkat Uzun ekspirasyon süresi

35 Akut Astımda Ventilasyon Entübasyon bronkospazmı arttırabilir Ağır sedasyon ve kontrole ventilasyon Havayolu basınçlarına dikkat Deselere akım ile ventilasyon Ekspirasyon zamanı uzun olmalı PEEP < Oto-PEEP Nöromüsküler bloker kullanımı DİKKAT

36 Postoperatif hastalarda Ventilasyon Akciğer sorunu yok (genellikle) Tidal volüm 8-10 ml/kg Normokapni Yardımlı solunum modları PEEP 3-5 cmH 2 O Akc rezeksiyonları ve transplantasyonu plato basıncı < 30 cmH 2 O

37 Kafa Travmalı Hastada Ventilasyon Kontrole ventilasyon gerekebilir Hafif hiperventilasyon gerekebilir Göğüs içi basınç düşük tutulmalıdır –Basınç kontrollü ventilasyon –PEEP düzeyi minimum

38 En Sık Kullanılan Ventilasyon Modları Esteban 1992 Esteban 1996 Esteban 1998 Asist kontrol% 55% 47% 53 PCV% 1-% 5 SIMV% 26% 6% 8 SIMV + PS% 8% 25% 15 PS% 8% 15% 4

39 PCV26 (37.7 %) VCV19 (27.5 %) PRVC13 (18.8 %) SIMV ± PS8 (11.5 %) BIPAP2 (2.9 %) CPAP1 (1.4 %) Ülkemizde 69 ARDS hastası 13 YB (2003) En Sık Kullanılan Ventilasyon Modları

40 “Mekanik ventilasyon bilim değil sanattır” Hiçbir ventilasyon şeklinin diğerine üstünlüğü gösterilememiştir Klinisyen fizyolojiyi, ventilatörü ve hastanın durumunu değerlendirerek ventilasyon uygulamasını ayarlamak zorundadır


"Ventilasyon Modları Prof.Dr.Yalım Dikmen. Mekanik Ventilasyonun Klinik Amaçları 1)Hipokseminin düzeltilmesi 2)Akut solunumsal asidozun düzeltilmesi 3)Solunum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları